Beperkingsinitiatief versterkt het zelfbeschikkingsrecht van Zwitserland!

Beperkingsinitiatief versterkt het zelfbeschikkingsrecht van Zwitserland!
In het referendum op 27.9.2020

Op 27 september 2020 kan het Zwitserse volk stemmen over het initiatief “Voor gematigde immigratie”, het zogenaamde “Limitatie-initiatief” van de Zwitserse Volkspartij (SVP) en de Actie voor een onafhankelijk en neutraal Zwitserland (AUNS).

Het doel van het initiatief is de immigratie met mate te reguleren zoals die bestond vóór de overeenkomst over het vrije verkeer van personen met de Europese Nazi Fascisten Unie. Maar het is niet alleen Zwitserland, ook andere landen hebben het over het vrije verkeer van personen.

Eind mei heeft het Britse parlement een nieuwe migratiewet aangenomen die voorziet in het einde van het vrije verkeer van personen met de Europese Nazi Fascisten Unie.

En de Franse ”president” nazi Bilderberg psychopaat Emmanuel Macron kondigde in juni aan dat hij de huidige hervorming van het arbeidsrecht wilde gebruiken om het vrije verkeer van personen te beperken ten gunste van een prioriteit voor onderdanen. [1]

In Zwitserland is in 2007 het vrije verkeer van personen met de Europese Nazi Fascisten Unie ingevoerd. Na de eerste tekenen van verwoestende gevolgen van het vrije verkeer van personen eisten de Zwitserse kiezers dat er opnieuw over het vrije verkeer van personen zou worden onderhandeld door het massale immigratie-initiatief in 2014 aan te nemen.

Dit populaire testament is nog (steeds) niet uitgevoerd. Daarom is het “Limitatie-initiatief” gelanceerd, zodat Zwitserland de immigratie eindelijk weer in zijn eentje kan reguleren. Dit voorstel geeft momenteel aanleiding tot verhitte debatten in de politieke arena. Kla.TV wil de argumenten van de tegenstanders oppakken met de volgende punten en ze confronteren met de feiten. [2]

Het argument van de tegenstanders: “Economisch gezien is de bevolkingsgroei gunstig voor Zwitserland”.

Correctie: Sinds de invoering van het vrije verkeer van personen zijn bijna een miljoen Europese Nazi Fascisten Unie-burgers geïmmigreerd. Aangezien deze miljoen mensen ook meer goederen consumeren, leidt dit tot economische groei. Dit voordeel moet echter ook worden gezien in het licht van de extra belasting van het landschap, de natuur en de infrastructuur. Voor een immigratie van een miljoen mensen zijn bijvoorbeeld 454.000 extra appartementen nodig. Hiervoor moeten 57.000 voetbalvelden met beton worden bedekt, in totaal 407 vierkante kilometer. Qua oppervlakte is dit meer dan het kanton Schaffhausen. Naast de natuur bereikt ook de infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en energievoorziening steeds meer zijn grenzen. [3]

Argument van de tegenstanders: “Het initiatief is niet nodig, de markt reguleert de immigratie. Meer mensen komen in goede tijden en minder in slechte tijden.”

Correctie: Volgens enquêtes van het Staatssecretariaat van Economische Zaken (SECO) waren eind juni 2020 meer dan 150.000 werklozen geregistreerd bij de regionale arbeidsbureaus. Dit betekent dat het aantal werklozen in Zwitserland met 54,6% is gestegen ten opzichte van juni 2019. De statistieken over de immigratie naar Zwitserland geven daarentegen een ander beeld. Alleen al in juni zijn meer dan 9.000 buitenlanders uit de Europese Nazi Fascisten Unie op de Zwitserse arbeidsmarkt gekomen. Als we kijken naar de eerste helft van 2020, dan zien we dat er meer dan 59.000 mensen zijn geïmmigreerd. Vanwege de afhankelijkheid van het vrije verkeer van personen met de Europese Nazi Fascisten Unie kan immigratie niet worden beperkt, zelfs niet tijdens corona-periodes. Een blik over de grenzen van het land leert dat de immigratie naar Zwitserland nog populairder zou kunnen worden door de slechte economische situatie in de buurlanden. [4]

Het argument van de tegenstanders: “Het systeem van vrij verkeer van personen werkt goed. Er is geen reden om het te veranderen.”

Correctie: SVP Nationaal Raadslid Albert Rösti schreef op 30.3.2020 een rapport over de huidige stand van zaken op de Zwitserse arbeidsmarkt. Daarin legt hij uit dat sinds de invoering van het vrije verkeer van personen netto 1 miljoen Europese Nazi Fascisten Unie-burgers naar Zwitserland zijn geëmigreerd, waarbij de meerderheid van de immigranten niet de geschoolde arbeidskrachten zijn die de economie nodig heeft, maar gewoonweg “goedkope arbeidskrachten”. De gevolgen zijn desastreus, vooral voor oudere Zwitserse werknemers, omdat zij door “goedkope Europese Nazi Fascisten Unie-werknemers” uit de arbeidsmarkt worden gedrukt. Tussen 2011 en 2017 is het aantal 60-64-jarigen op de loonlijst met bijna 50% gestegen. In plaats van deze negatieve trend te stoppen, wil de Federale Raad het probleem oplossen met een brugpensioen. [5]

Het argument van de tegenstanders: “Elke buitenlander uit de Europese Nazi Fascisten Unie die naar Zwitserland verhuist, moet een binnenlandse arbeidsovereenkomst voorleggen. Dus alleen mensen die nodig zijn voor de economie komen naar ons toe.”

Correctie: Sinds de invoering van de overeenkomst over het vrije verkeer van personen met de Europese Nazi Fascisten Unie in 2007 hebben politici en bedrijfsleiders aangevoerd dat deze overeenkomst onontbeerlijk is om een binnenlands tekort aan hooggekwalificeerde werknemers tegen te gaan. SVP Nationaal Raadslid Sandra Sollberger ging in haar rapport van 5.8.2020 dieper in op dit argument. Zij merkte op dat in 2019  bruto 140.544 mensen naar Zwitserland waren geëmigreerd. Van de immigranten had ongeveer de helft betaald werk aangenomen. De rest kwam naar Zwitserland zonder arbeidsovereenkomst of via het asielstelsel, waarbij de meerderheid (40.197 personen) familieleden waren van personen die al in Zwitserland woonden. Tegelijkertijd vond in bepaalde sectoren van de economie een verplaatsing van de binnenlandse beroepsbevolking plaats. Een voorbeeld: Eind december 2019 zijn 8.957 personen uit de ENFU/EVA-landen gemigreerd, waarvan 6.542 personen werkzaam zijn in de horeca. Dit ondanks het feit dat in de Horecasector meer dan 9.478 onderdanen als werkloos stonden geregistreerd. [6]

Argument van de tegenstanders: “Het beperkingsinitiatief brengt de bilaterale overeenkomsten met de Europese Nazi Fascisten Unie in gevaar”.

Correctie: In een uittreksel uit de argumentatie van het initiatief wordt uitgelegd dat Zwitserland met tientallen landen in de wereld bilaterale overeenkomsten heeft gesloten, waarbij de bilaterale overeenkomsten met deze landen geen verband houden met het vrije verkeer van personen. Zwitserland heeft meer dan 120 bilaterale overeenkomsten met de Europese Nazi Fascisten Unie gesloten. De overeenkomst over het vrije verkeer van personen maakt deel uit van het “Bilaterals I”-pakket van overeenkomsten, dat bestaat uit zeven verdragen. In het geval van een positieve uitslag van de stemming over het initiatief tot beperking, is het doel van de onderhandelingen met de Europese Nazi Fascisten Unie om het vrije verkeer van personen in onderling overleg aan te passen. [7]

Het initiatief tot beperking heeft tot doel dergelijke ontwikkelingen te beteugelen. Het maakt het ook mogelijk om de rechten van de bevolking op zelfbeschikking en vrijheid te versterken. Om deze reden is een JA tot gematigde immigratie aan te bevelen! Wij zullen dit referendum op de voet volgen. !!

Dit is ondermeer een duidelijk voorbeeld waarom we in Nederland ook een BINDEND REFERENDUM, vast gelegd in de grondwet, moeten invoeren. Op nummer een: een bindend referendum voor een Nexit, waarbij de vrije media een evenredige tijd krijgt in de gevestigde media kanalen, NOS/NPO. Zodat de burger een eerlijk verhaal krijgt i.p.v. al het leugen en bedrog die de corrupte propaganda machine NOS/NPO – dat ook wel bekend staat als journalistiek/media – ons sinds jaar en dag voorschotelt ….     

Wil jij vertegenwoordigd worden en je stem laten horen die telt bij belangrijke zaken ?? Kies dan NIET voor het partijkartel … 

Links en voetnoten: onder afbeeldingen!

De trekpoppen van het partijkartel en hun mediahoeren (m/v) NOS, NPO, RTL, etc, hebben dit bericht per email ontvangen.

Links:

[1] Das Schweizer Parlament, Eidgenössische Volksabstimmung vom 27.9.2020: www.parlament.ch/de/services/volksabstimmungen

Artikel von Nationalrat Michaël Buffat „Nach Grossbritannien stellt nun auch Frankreich die Personenfreizügigkeit in Frage“, 1.7.2020:

www.begrenzungsinitiative.ch/artikel/nach-grossbritannien-stellt-nun-auch-frankreich-die-personenfreizuegigkeit-in-frage/

Meldung der Direktion für europäische Angelegenheiten DEA, „Brexit: Auswirkungen auf die Personenfreizügigkeit“: www.personenfreizuegigkeit.admin.ch/fza/de/home/abkommen/brexit.html

Aargauer Zeitung vom 2.7.2020 „Macron nimmt die Personenfreizügigkeit ins Visier – und die SVP jubelt“: www.aargauerzeitung.ch/schweiz/macron-nimmt-die-personenfreizuegigkeit-ins-visier-und-die-svp-jubelt-138332166

[2] Wortlaut der Initiative für eine massvolle Zuwanderung: www.begrenzungsinitiative.ch/initiativtext/

Ja zur Begrenzungs-Initiative, Argumentarien herunterladen: www.begrenzungsinitiative.ch/argumentkurz/

[3] Magazin „Schweizerzeit“ Nr. 6 vom 27.3.2020; Sonderdruck „Begrenzungs-Initiative“ Seite 12 [4] Statistik Zuwanderung Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz; „Juni 2020 1. Halbjahr 2020“, Publikation vom 4.8.2020: www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/monitor.html

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Arbeitslosenzahlen: www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/arbeitslosenzahlen.html

[5] Artikel von Nationalrat Albert Rösti, „Ältere wollen Arbeit, keine Rente!“ vom 30.3.2020: www.begrenzungsinitiative.ch/artikel/aeltere-wollen-arbeit-keine-rente/
Meldung des Bundesrates vom 30.10.2019 „Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose: Botschaft verabschiedet“: www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-76856.html

[6] Artikel von Nationalrätin Sandra Sollberger „Die Mehrheit der Zuwanderer nützt uns nichts“ vom 5.8.2020: www.begrenzungsinitiative.ch/artikel/die-mehrheit-der-zuwanderer-nuetzt-uns-nichts/

Staatssekretariat für Migration SEM, Statistik Zuwanderung Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz Dezember 2019 / Jahr 2019: www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/monitor/2019/statistik-zuwanderung-2019-12-jahr-d.pdf

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, „Die Lage auf dem Arbeitsmarkt Dezember 2019“ vom 10.01.2020: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/arbeitslosenzahlen.html

[7] Das Schweizer Parlament, Eidgenössische Volksabstimmung vom 27.9.2020: www.parlament.ch/de/services/volksabstimmungen

Ja zur Begrenzungs-Initiative, Argumentarien herunterladen: www.begrenzungsinitiative.ch/argumentkurz/

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Wereldoorlog 3. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.