Covid-19 : Falen van de westerse aanpak

Covid-19 : Falen van de westerse aanpak

De Covid-19-epidemie treft de hele wereld, maar de sterfte varieert van 0,0003% in China tot 0,016% in de Verenigde Staten, d.w.z. meer dan 50 keer hoger. Dit verschil kan worden verklaard door genetische verschillen, maar vooral door verschillen in medische benadering. Het toont aan dat het Westen niet langer het centrum van Rede en Wetenschap is.

JPEG - 26.5 kb

Een jaar geleden arriveerde de Covid-19-epidemie al in het Westen, via Italië. Tegenwoordig weten we iets meer over dit virus, maar ondanks wat we weten, blijven westerlingen het verkeerd begrijpen.

1- Wat is een virus?

Wetenschap is per definitie universeel: het observeert en ontwikkelt hypothesen om fenomenen te verklaren. Het komt echter tot uiting in verschillende talen en culturen, die een bron van misverstand zijn wanneer we hun specifieke kenmerken niet kennen.

Virussen zijn bijvoorbeeld levende wezens volgens de Europese definitie van leven, maar slechts mechanismen volgens de Angelsaksische definitie van leven. Dit culturele verschil leidt tot ander gedrag in ieder van ons. Voor de Angelsaksen zouden virussen vernietigd moeten worden, terwijl het voor de Europeanen tot vorig jaar een kwestie was van zich eraan aanpassen.

Ik zeg niet dat het ene superieur of inferieur is aan het andere, noch dat ze niet in staat zijn om op een andere manier te handelen dan die veroorzaakt door hun cultuur. Ik zeg alleen dat iedereen de wereld op zijn eigen manier begrijpt. We moeten ons inspannen om anderen te begrijpen en dat kunnen we alleen echt doen als we daarvoor openstaan.

Het Westen mag dan een min of meer homogene politieke entiteit zijn, het bestaat uit ten minste twee zeer verschillende culturen. Hoewel de corrupte media deze verschillen voortdurend bagatelliseren, moeten we ons er altijd van bewust zijn.

Als we virussen zien als levende wezens, moeten we ze vergelijken met parasieten. Ze proberen te leven ten koste van hun gastheer en zeker niet om het te doden, omdat ze zelf zouden sterven. Ze proberen zich aan te passen aan de gastheersoorten door te variëren totdat ze een manier vinden om erin te leven zonder het te doden. De Covid-19 varianten zijn dus niet de “ruiters van de Apocalyps”, maar zeer goed nieuws in lijn met de evolutie van soorten.

Het principe van de lockdown van gezonde populaties werd in 2004 ingevoerd door de Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld. Het ging niet om het bestrijden van een ziekte, maar om het creëren van massale werkloosheid om westerse samenlevingen te militariseren [1]. Het werd verspreid in Europa door Dr. Richard Hatchett, toen de gezondheidsadviseur van het Pentagon en nu voorzitter van de CEPI. Hij was het die, in verband met Covid-19, de uitdrukking “We zijn in oorlog!” bedacht die door president nazi Bilderberg trekpop Macron is overgenomen.

Evenzo, als men gelooft dat virussen levende wezens zijn, kan men geen geloofwaardigheid geven aan de epidemische modellen die zijn ontwikkeld door professor Neil Ferguson van het Imperial College London en zijn volgelingen, zoals Simon Cauchemez van de Conseil Scientifique de l’Élysée. Per definitie is de groei van elk levend wezen niet exponentieel. Elke soort reguleert zichzelf op basis van zijn omgeving. Het is intellectuele onzin om het begin van een epidemie in gang te zetten en het vervolgens te extrapoleren. Professor Fergusson besteedde zijn leven aan het voorspellen van rampen die nooit gebeurden [2].

2- Wat te doen in het licht van een epidemie?

Alle epidemieën zijn van oudsher met succes bestreden door een combinatie van het isoleren van zieken en toenemende hygiëne.

In het geval van een virale epidemie wordt hygiëne niet gebruikt om het virus te bestrijden, maar de bacteriële ziekten die zich ontwikkelen bij degenen die door het virus zijn geïnfecteerd. Zo was de Spaanse griep in 1918-20 een virale ziekte. Het was eigenlijk een goedaardig virus, maar in de context van de Eerste Wereldoorlog lieten zeer slechte hygiënische omstandigheden de ontwikkeling toe van opportunistische bacteriële ziekten waarbij slachtoffers massaal werden gedood.

Vanuit medisch oogpunt geldt isolatie alleen voor zieken en alleen voor hen. Nog nooit in de geschiedenis is een gezonde populatie in quarantaine geplaatst om een ziekte onder controle te houden. U zult nergens ter wereld werk van de geneeskunde vinden dat ouder is dan een jaar en dat een dergelijke maatregel overweegt.

De huidige lockdowns zijn noch medische noch politieke maatregelen, maar administratief. Ze zijn niet bedoeld om het aantal patiënten te verminderen, maar om hun besmetting in de loop van de tijd te verspreiden, om bepaalde ziekenhuisafdelingen niet te overbelasten. Het doel is om het slechte beheer van gezondheidsinstellingen te compenseren. De meeste virale epidemieën duren drie jaar. In het geval van Covid-19 wordt de natuurlijke duur van de epidemie verlengd met de administratieve duur van de insluiting.

De opsluitingen in China hadden geen medische reden meer. Het waren interventies van de centrale overheid tegen de fouten van lokale overheden, in de context van de Chinese theorie van het “mandaat uit de hemel” [3].

Het gebruik van chirurgische maskers door een gezonde populatie om een ademhalingsvirus te bestrijden is nooit effectief geweest. Inderdaad, tot Covid-19 worden geen van de bekende ademhalingsvirussen overgedragen door sputum, maar door aerosol. Alleen gasmaskers zijn effectief. Het is natuurlijk mogelijk dat Covid-19 de eerste kiem is van een nieuw geslacht, maar deze rationele hypothese is zeer onredelijk [4]. Het werd overwogen voor Covid-2 (“Sars”), maar is al verlaten.

Het is belangrijk op te merken dat Covid-2 niet alleen Azië in 2003-2004 beïnvloedde, maar ook het Westen. Het was een epidemie op dezelfde manier als Covid-19 in 2020-21. Het wordt nu behandeld met interferon-alfa- en proteaseremmers. Er is geen vaccin.

3- Kunnen we een ziekte behandelen die we niet kennen?

Zelfs als u een virus niet kent, moet u nog steeds de symptomen behandelen die het veroorzaakt. Dit is niet alleen een manier om zieken te verlichten, maar ook een voorwaarde om over deze ziekte te leren.

Westerse politici hebben ervoor gekozen om Covid-19 niet te behandelen en al hun geld uit te geven aan ”vaccins”. Deze beslissing druist in tegen de Eed van Hippocrates waaraan elke westerse arts zich verbindt. Natuurlijk blijven veel westerse artsen werken, maar dat doen ze zo discreet mogelijk, anders worden ze bedreigd met wettelijke en administratieve sancties.

Verschillende medicamenteuze behandelingen worden echter met succes toegediend in niet-westerse landen.

- Al begin 2020 – d.w.z. voordat de epidemie het Westen bereikte – toonde Cuba aan dat sommige patiënten konden worden behandeld en genezen met kleine doses recombinant Interferon Alfa 2B (IFNrec). China bouwde in februari 2021 een fabriek om dit Cubaanse medicijn op grote schaal te produceren en gebruikt het sindsdien voor bepaalde soorten patiënten [5].

- China heeft ook een anti-malariamedicijn gebruikt, chloroquinefosfaat. Het is uit deze ervaring dat professor Didider Raoult hydroxychloroquine gebruikte, waarvan hij een van ‘s werelds toonaangevende experts is. Dit medicijn wordt met succes gebruikt in veel landen, ondanks het groteske nepnieuws van de Lancet en de dominante corrupte media, die beweren dat dit alledaagse medicijn, toegediend aan miljarden patiënten, een dodelijk gif is.

- Staten die de tegenovergestelde keuze hebben gemaakt ten opzichte van die in het Westen, d.w.z. staten die de gezondheidszorg voorrang hebben gegeven boven ”vaccins”, hebben gezamenlijk een cocktail van goedkope geneesmiddelen ontwikkeld (waaronder hydroxychloroquine en ivermectine) die Covid massaal behandelen (zie kader). De resultaten zijn zo spectaculair dat westerlingen vraagtekens zetten bij de cijfers die door deze staten, onder leiding van China, zijn gepubliceerd.

JPEG - 66.7 kb

Uittreksel uit een vertrouwelijk Zwitsers document. De genoemde geneesmiddelen kunnen onder verschillende merknamen in verschillende landen worden verkocht.*

Ten slotte is Venezuela begonnen met de massale distributie van Carvativir, een medicijn afgeleid van tijm, dat ook spectaculaire resultaten oplevert. Google en Facebook (en voor een tijdje Twitter) hebben alle informatie over dit onderwerp net zo ijverig gecensureerd als de Lancet probeerde hydroxychloroquine in diskrediet te brengen.

4- Hoe zal deze epidemie eindigen?

In de landen die de hierboven beschreven medische reacties gebruiken, is Covid-19 nog steeds aanwezig, maar de epidemie is al voorbij. Vaccins worden alleen aangeboden aan mensen met een hoog risico.

In het Westen, waar we weigeren de zieken te behandelen, lijkt de enige oplossing te zijn om de hele bevolking te vaccineren. Krachtige farmaceutische lobby’s dringen aan op het massaal gebruik van dure ”vaccins” in plaats van goedkope medicijnen voor duizend keer minder patiënten. Dit heeft geleid tot een dodelijke rivaliteit tussen staten voor de beschikbare doses ten koste van hun bondgenoten.

Vierhonderd jaar lang achtervolgde het Westen de rede. Het was de heraut van de wetenschap geworden. Vandaag de dag is het niet langer redelijk. Het heeft nog steeds grote wetenschappers, zoals professor Didier Raoult, en technische vooruitgang, zoals blijkt uit boodschapper-RNA-vaccins, maar heeft niet langer de striktheid om wetenschappelijk te redeneren.

Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen de regio’s van het Westen: de Angelsaksische landen (Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten) konden boodschapper-RNA-vaccins produceren, niet de Europese Nazi Fascisten Unie en haar corrupte vazallen state, die haar inventiviteit heeft verloren.

Het centrum van de wereld is verschoven.

Vertaling
Roger Lagassé

[1] “Covid-19 and The Red Dawn Emails“, door Thierry Meyssan, Vertaling Roger Lagassé, Voltaire Network, 28 april 2020.

[2] “Covid-19: Neil Ferguson, the Liberal Lyssenko“, door Thierry Meyssan, Vertaling Roger Lagassé, Voltaire Network, 20 april 2020.

[3] “Covid-19: propaganda en manipulatie“, door Thierry Meyssan, Vertaling Pete Kimberley, Voltaire Network, 21 maart 2020.

[4] “Panic and Political Absurdity in the Face of the Pandemic“, door Thierry Meyssan, Vertaling Roger Lagassé, Voltaire Network, 7 april 2020.

[5] “De wereld na de pandemie“, door Thierry Meyssan, Vertaling Roger Lagassé, Voltaire Network, 17 maart 2020.

* Vertaling:

1. U thuis zelf controleren met behulp van een vingertoppulsoximeter (bloedzuurstofverzadigingsmonitor, online beschikbaar) die u meerdere keren per dag gebruiken om het zuurstofgehalte van uw bloed te controleren. Een daling van het zuurstofgehalte (minder dan 92%) samen met versnelde ademhaling (30 of meer ademhalingen per minuut) zijn tekenen van een ernstige COVID-19-infectie die ziekenhuisopname vereist; maar dit is precies wat we willen voorkomen door vooraf farmaceutische maatregelen te nemen. Daarom kan de patiënt, na overleg met een arts/thuiszorgverlener, de hieronder aanbevolen medicijnen innemen.

 

2. Medicijnen:
a. Heparine (LMWH) met een laag molecuulgewicht (LMWH) 0,6 ml, tweemaal daags, subcutane injectie om de vorming van bloedstolsels te voorkomen.
b. Ivermectine 0,2 mg/kg lichaamsmassa, dat wil zeggen ongeveer 0,1 mg/lb, op dag 1 en 3, om de virale belasting te verminderen.
c. Hydroxychloroquine (HCQ): Begin met 400mg, daarna 3 x 200 mg; het voorkomt dat het virus de cellen binnendringt. Neem het 7-10 dagen.
d. Azythromycine (Zithromax), een antibioticum. 500mg de eerste dag, gevolgd door 250mg per dag, om de effecten van HCQ te versterken.
E. Zink: 50mg per dag, versterkt de effecten van de HCQ en Azithromycine.
f. Vitamine D3, 4000 IE/dag.
g. Vitamine C, 2 x 500mg /dag.
H. Celebrex, 200mg, maximaal 400mg per dag.
i. Famotidine (Pepcid): 20–40mg/dag (beschermt maag)
3. Opmerkingen
A. Het is essentieel om onmiddellijk na het begin van de ziekte met medicijnen te beginnen, voordat het virus de tijd heeft gehad om veel te handelen / te beschadigen.
B. De behandeling moet onder medisch toezicht worden gestart.
c. Steroïden zijn niet geïndiceerd tijdens de beginfase van virale replicatie, omdat ze daadwerkelijk een dergelijke replicatie aanmoedigen. Steroïden moeten alleen worden gestart wanneer zuurstoftherapie noodzakelijk wordt, wat over het algemeen ziekenhuisopname betekent.
d. Als als gevolg van dit behandelingsprotocol een patiënt die symptomen vertoonde geen symptomen meer vertoont tijdens de eerste week, wanneer het virus zich snel voortplant, kan worden aangenomen dat de gevreesde cytokinestorm is vermeden en dat er geen ziekenhuisopname nodig is.

 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.