HOLOCAUST-OVERLEVENDEN EISEN VACCINATIESTOP!

Overlevenden van de holocaust, met hun nakomelingen, hebben op 25 augustus 2021 een open brief overhandigd aan het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, vooruitlopend op een verwachte goedkeuring van het Covid-vaccin in Europa. Daarin eisen zij de onmiddellijke stopzetting van het vaccinatieprogramma en waarschuwen zij voor weer een holocaust op nog grotere schaal. Kla.TV heeft besloten om deze belangrijke tegenstem openbaar te maken.


Hieronder staat de brief in zijn oorspronkelijke bewoordingen:

Geachte dames en heren, Wij, de overlevenden van de gruweldaden tegen de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, voelen ons verplicht ons geweten te volgen en deze brief te schrijven. Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen weer een holocaust op grotere schaal afspeelt. De meerderheid van de wereldbevolking begrijpt nog niet wat er aan de hand is, omdat de omvang van een georganiseerde misdaad – zoals deze – buiten hun belevingshorizon ligt. Wij weten het wel.

We herinneren ons de naam Josef Mengele. Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen. We beleven een déjà vu die zo verschrikkelijk is, dat we, om onze arme medemensen te beschermen, er tegen opstaan. Onder de onschuldigen die nu gevaar lopen, bevinden zich kinderen en zelfs zuigelingen. In slechts vier maanden tijd hebben COVID-19-vaccins meer mensen gedood dan alle beschikbare vaccins samen van medio 1997 tot eind 2013 – een periode van 15,5 jaar.

En het ergst getroffen zijn mensen tussen 18 en 64 jaar – de groep die niet voorkomt in de Covid-statistieken. Wij roepen u op om dit afschuwelijke medische experiment op de mensheid onmiddellijk te beëindigen. Wat u “vaccinatie” tegen SARS-Cov-2 noemt, is in waarheid een godslasterlijke ingreep in de natuur. Nooit eerder is een poging ondernomen om de gehele wereldbevolking immuun te maken door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam in te brengen. Dit is een medisch experiment waarop de code van Neurenberg moet worden toegepast.

De 10 ethische grondbeginselen in dit document vormen een fundamentele code van de medische ethiek die tijdens het medisch proces van Neurenberg werd opgesteld om ervoor te zorgen dat mensen nooit meer worden onderworpen aan onvrijwillige medische experimenten en procédés. Grondbeginsel 1 van de Code van Neurenberg:

(a) De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken.

(b) Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.

(c) De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.

Bij (a): Van een vrije beslissing kan geen sprake zijn. De massamedia zaaien angst en paniek en gebruiken Goebbels’ propagandaregels door onwaarheden zolang te herhalen tot ze worden geloofd. Al weken roepen ze op tot de boycot van de niet gevaccineerde.

Waren het 80 jaar geleden de Joden die werden gedemoniseerd als de veroorzakers van besmettelijke ziekten, vandaag zijn het de niet-gevaccineerde die men verwijt het virus te verspreiden.

Lichamelijke integriteit, de vrijheid om te reizen, de vrijheid om te werken, het hele samenleven, zijn de mensen ontnomen om hen de vaccinatie op te dringen. Kinderen worden verleid tot vaccinatie tegen de wil van hun ouders.

Bij b): De 22 afschuwelijke bijwerkingen die reeds in de goedkeuring voor noodgevallen van de FDA waren vermeld, werden niet aan de proefpersonen meegedeeld. Wij sommen ze hieronder op ten bate van de wereldopinie. Per definitie is er nooit geïnformeerde toestemming geweest. Intussen zijn in talrijke databanken duizenden bijwerkingen geregistreerd. Terwijl alle massamedia om de 30 minuten het zogenaamde “aantal gevallen” inprenten, wordt er geen melding gemaakt van de ernstige bijwerkingen, noch hoe en waar deze bijwerkingen kunnen worden gemeld. Voor zover wij weten, werd zelfs gerapporteerde schade op grote schaal uit alle databanken gewist.

Grondbeginsel 6 van de code van Neurenberg eist: “Het gevaar mag nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.” Covid “vaccinatie” is gevaarlijker gebleken dan Covid voor ongeveer 99% van de mensen. Zoals de Johns Hopkins University in een studie onder 48.000 kinderen heeft aangetoond, is er geen risico voor kinderen als gevolg van het virus. Uit hun eigen gegevens blijkt dat kinderen, voor wie het virus geen risico vormt, na vaccinatie een hartaanval hebben gekregen; meer dan 15.000 kinderen hebben ongewenste bijwerkingen gehad – waaronder meer dan 900 ernstige voorvallen. Tot nu toe zijn in Amerika ten minste 16 teenagers overleden na vaccinatie. Het is algemeen bekend dat slechts ongeveer 1% – 10% van de “bijwerkingen van vaccins” wordt gemeld. En terwijl we schrijven, stijgen de aantallen snel. Met uw medeweten.

Grondbeginsel 10 van de code: “Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.”

Blijkbaar heeft 52% van de wereldbevolking ten minste één vaccinatie gekregen. Het is de hoogste tijd voor een eerlijke openbaarmaking van het werkelijke aantal letsels, zwaar gedupeerden en overledenen van “vaccins” wereldwijd. We hebben het nu over miljoenen mensen. Geef ons nu het echte aantal slachtoffers van het Covid-vaccin. Hoeveel vaccinatieslachtoffers zijn genoeg om uw geweten wakker te schudden?

Lijst van ongewenste werkingen die bij de FDA bekend waren vóór goedkeuring voor noodgevallen:

1.Guillain-Barré-syndroom (spierzwakte)
2.Acute verspreide encefalomyelitis (ziekte van het centrale zenuwstelsel)
3.Transversale myelitis (ontsteking van het ruggenmerg)
4.Encefalitis/encefalomyelitis (ontsteking van de hersenen/ respectievelijk ruggenmerg) 5.Convulsies (stuiptrekkingen)
6.Beroerte
7.Narcolepsie en kataplexie (slaapziekte)
8.Anafylaxie (ineenstorting van de bloedsomloop als gevolg van immuunreacties)
9.Acuut myocardinfarct (hartinfarct)
10.Myocarditis/pericarditis (ontsteking van de hartspier/hartzakje)
11.Auto-immuunziekte
12. Overlijdensgevallen.13. Problemen tijdens zwangerschap en bevalling.
14.Andere acute demyeliniserende ziekten (beschadiging van het zenuwstelsel)
15.Niet-anafylactische allergische reacties (allergische reacties zonder collaps van de bloedcirculatie.)
16.Trombocytopenie (gebrek aan bloedplaatjes).
17. Verspreidde intravasculaire stolling (bloedstolling in de vaten)
18. Veneuze trombo-embolie (vorming van bloedstolsels in een ader)
19. Artritis en artralgie (gewrichtsontsteking en gewrichtspijn)
20. Ziekte van Kawasaki (acute systematische aandoening als gevolg van ontsteking van kleine en middelgrote slagaders).
21.Multisystematisch ontstekingssyndroom bij KINDEREN
22.Door vaccinatie versterkte ziekte

Getekend:

Overlevenden van naziconcentratiekampen, hun zonen, dochters en kleinkinderen, met inbegrip van personen van goede wil en van goed geweten. De persoonsgegevens van overlevenden van de holocaust en hun kleinkinderen kunnen op officieel verzoek voor authenticatiedoeleinden ter beschikking worden gesteld.

Om de ondertekenaars te beschermen tegen represailles van de nazi fascisten in politiek en ”media” zullen de gegevens niet worden gepubliceerd in een open brief. Om dezelfde reden is contact alleen mogelijk per e-mail: trust-in-humanity@pm.me

 

De echte geschiedenis is voor vele moeilijk te begrijpen omdat ze al jaren zijn geïndoctrineerd door de ”media” maar probeer te begrijpen dat project Hitler georganiseerd was door Engeland i.s.m. Amerika. dat de grootste daders van de Holocaust Engeland en Amerika zijn, en ook Nederland een grootaandeelhouder was in het IG Farben – Oświęcim conglomeraat.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Geschiedenis, Gezondheid, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.