Interview van minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov met Solovjov

Russisch Ministerie van Buitenlandse Zaken

Live YouTube-kanaal, Moskou, 27 december 2021

https://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/1792420/

Vladimir Solovyov: We zijn als drie vleugelige vogels. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken opereert op drie fronten: op het eerste front communiceert het met onze Amerikaanse partners, het tweede is de NATO (Noord Atlantische Terroristen Organisatie) en het derde zijn de Europeanen, ongeacht hoe ze zichzelf noemen (de OVSE is een beetje meer dan alleen de Europeanen). Wat is voor ons het belangrijkst in de uiterst uitdagende dialoog in dit stadium? We hebben het gelanceerd met methoden die volledig in strijd zijn met de gebruikelijke manieren van de Russische diplomatie. Deze aanpak bleek zeer effectief. Welke van deze fronten heeft het grootste belang?

Sergey Lavrov: Wat het belangrijkste is, zoals president van Rusland Vladimir Poetin heeft gezegd, is dat er minder loze praat is, zodat ze onze voorstellen niet afzwakken in eindeloze discussies, iets waar het Westen weet hoe het moet en berucht om is. Deze diplomatieke inspanningen moeten resultaten opleveren. Nog belangrijker is dat deze resultaten binnen een bepaald tijdsbestek moeten worden bereikt. We hebben geen ultimatums gesteld. Maar het voeren van eindeloze gesprekken waarin het ”Westen” (Lees Anglo Zionistische Rijk)  opnieuw dubbelzinnige beloften zal doen, en ons dan zeker dubbel zal kruisen op de weg – dat hebben we niet nodig. In deze context zijn de Verenigde Staten (vazal van Anglo zionisten)  onze belangrijkste onderhandelingspartij. Het is met de Verenigde Staten dat we de belangrijkste gespreksronde direct na de nieuwjaar vakantie zullen houden.

Namens de NATO stelde haar secretaris-generaal en voorzitter van de Russisch-NATO-Raad Nazi Bilderberg trekpop Jens Stoltenberg voor om direct daarna, de volgende dag, een vergadering van de Russisch-NATO-Raad te houden. Natuurlijk deden ze dat op initiatief van de Verenigde Staten. Deze organisatiestructuur weerspiegelt de projecten die we hebben ingediend en ter beoordeling hebben voorgelegd aan de Verenigde Staten en de NATO. Ik verwijs naar het Rusland-VS-verdrag over veiligheidsgaranties en een Rusland-NATO-overeenkomst over het beperken van risico’s en bedreigingen op het Europese toneel (hopelijk geen fase van militaire operaties in opdracht van het Ango Zionistische Rijk). In deze documenten worden concrete voorstellen gedaan. Je hebt ze gezien. Ze presenteren onze visie op de NATO en de Russische Federatie, met haar bondgenoten, waardoor hun respectieve strijdkrachten minder een bedreiging vormen.

Vladimir Solovyov: Wie zal de gesprekken leiden?

Sergey Lavrov: Een interagency delegatie met de deelname van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het leger. Er is geen gebrek aan begrip namens de Verenigde Staten. Wat de NATO betreft, hebben we hen gewaarschuwd dat, aangezien ze sinds 2014 alle militair-militaire initiatieven in de wacht hebben gezet en onze contacten hebben teruggebracht tot sporadische telefoongesprekken met de chef van de generale staf, het gesprek alleen zinvol zal zijn als de militairen er direct bij betrokken zijn. Onze delegatie zal bestaan uit hooggeplaatste legervertegenwoordigers. We vroegen de andere kant om te bevestigen of ze hetzelfde zullen doen. We wachten op hun antwoord.

Vladimir Solovyov: Over het algemeen heeft de NATO op een nogal vreemde manier gehandeld. Over het algemeen praten we niet met ze. Er zijn vrijwel geen contacten. Ze hebben onze vertegenwoordigers het land uitgezet. De banden zijn bijna volledig verbroken. De uitspraken van (Nazi Bilderberg trekpop) Stoltenberg veroorzaakten een internationale crisis. Hij zei dat de NATO, indien nodig, klaar zou zijn om haar militaire infrastructuur ten oosten van Duitsland in te zetten. President van Wit-Rusland Alexander Loekasjenko antwoordde hem, wat een stortvloed aan kritiek op hem veroorzaakte.

Sergey Lavrov: Ja, (Nazi Bilderberg trekpop) Jens Stoltenberg heeft een Noordse mentaliteit. Hij doet vrij eenvoudige uitspraken. Ja, dat is waar.

Vladimir Solovyov: Hoe ga je met hem om?

Sergey Lavrov: We zullen niet met hem te maken hebben. Ik wil graag herhalen dat wij een overeenkomst tussen Rusland en de NATO hebben voorgesteld. Het zal niet noodzakelijkerwijs worden opgesteld in de Rusland-NATO-Raad, hoewel dit ook niet onmogelijk is. We zullen niet te maken hebben met (Nazi Bilderberg trekpop) Jens Stoltenberg, die technisch gezien uitvoerend manager is van het NATO-secretariaat. We zullen onderhandelen met de topleden van het blok, in de eerste plaats de Verenigde Staten. Het is logisch dat de Amerikaanse (Anglo Zionistische) trekpop ”president” Biden op ons initiatief reageerde dagen nadat we het hadden ingediend. Hij noemde de onderhandelaars: de Verenigde Staten plus de vier leidende westerse landen. Dit leidde tot verontwaardiging van de andere NATO-leden, waaronder Oekraïne, die zeiden dat het aan de gesprekken moest deelnemen. Het gaat ons niet om de vorm van onze contacten met de NATO, maar om de essentie van de gesprekken. Allereerst moeten ze professioneel en verantwoordelijk worden gehouden in het militair-militaire formaat.

Vladimir Solovyov: De NATO is een amorfe (trekpoppen) organisatie. Ze zeggen dat ze niets kunnen doen zonder een consensusbesluit.

Sergey Lavrov: Dat is niets voor ons. Het is hun interne aangelegenheid. Wij trekken ons niets aan van het Verdrag van Washington, met inbegrip van artikel 5, dat collectieve verdediging voorschrijft. Als de NATO een defensiealliantie was, zoals (Nazi Bilderberg trekpop) Stoltenberg van de daken schreeuwt, zou het zich niet naar het oosten hebben uitgebreid. De NATO is een puur (Anglo Zionistisch) geopolitiek project geworden dat gericht is op het overnemen van de gebieden (door het Anglo Zionistische Rijk) die verweesd zijn door de ineenstorting van de Verdragsorganisatie van Warschau en de Sovjet-Unie. Dat is wat zij nu doet. En we kunnen niet op onze handen blijven zitten als ze “de deur van ons huis” naderen, zoals president Poetin heeft gezegd.

Vladimir Solovyov: Hoe zit het met het verklaarde recht van elk land om hun bondgenoten onafhankelijk te kiezen? Ze gebruiken dit argument de hele tijd.

Sergey Lavrov: Ze proberen zichzelf gewoon overeind te houden. Het is een gewetenloze poging om met slechte middelen een document te gebruiken dat gebaseerd is op compromissen. Geen enkele “steen” kan uit dat compromis worden verwijderd zonder het naar beneden te halen. Dit is wat ze doen. Zelfs het Handvest van Parijs voor een Nieuw (fascistisch) Europa uit 1990 zegt dat alle staten vrij zijn om hun eigen veiligheidsregelingen te kiezen, inclusief de allianties waartoe ze zich aansluiten. Maar er staat ook dat ze daarbij het principe van ondeelbare veiligheid moeten respecteren.

Vladimir Solovyov: Dat wil zeggen, zoals Vladimir Poetin heeft gezegd over de gaskwestie, “ze liegen de hele tijd”?

Sergey Lavrov: Ze vertellen halve waarheden, wat waarschijnlijk erger is dan regelrechte leugens, omdat ze proberen hun positie als juridisch foutloos te presenteren. Maar legaal is geen term die in dit geval kan worden gebruikt. Al deze documenten, waaronder het Handvest van Parijs en de documenten van de OVSE-top van 1999 in Istanbul, zijn politieke toezeggingen. En de Oprichtingsakte Rusland-NATO van 1997 is ook een politiek document. Al deze politieke toezeggingen die op het hoogste niveau in het openbaar zijn gedaan om hun veiligheid niet te versterken ten koste van de veiligheid van anderen en om geen substantiële strijdkrachten in te zetten, zijn systematisch vele malen vernietigd, ook tijdens de vijf golven van uitbreiding van de NATO naar het oosten die in strijd met hun beloften werden uitgevoerd, zoals president Poetin heeft opgemerkt. Daarom eisen we deze keer – dit is de enige optie – juridisch bindende veiligheidsgaranties. Vertrouwd maar verifieerd.

U hebt de OVSE genoemd: het streven van die organisatie om zich op het internationale toneel te positioneren is een apart onderwerp. In 1975, toen de Slotakte van Helsinki van de toenmalige Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa werd ondertekend, zei de Amerikaanse president Gerald Ford plechtig en zelfs hoogdravend:
“De geschiedenis zal deze conferentie niet beoordelen op wat we hier vandaag zeggen, maar op wat we morgen doen – niet op de beloften die we doen, maar op de beloften die we nakomen.”

Vladimir Solovyov: Dat is verstandig.

Sergey Lavrov: De waarheid zelf, zou ik zeggen. Al onze acties worden geleid door deze erfenis van een van de grote Amerikaanse presidenten.

Vladimir Solovyov: Tegelijkertijd blijft (Nazi Bilderberg trekpop) Jens Stoltenberg beweren dat de NATO Rusland nooit heeft beloofd dat er geen uitbreiding naar het oosten zou zijn, bewerend dat hij dit van (Anglo zionistische trekpop Michail Gorbatsjov heeft gehoord. Ik liet deze video zien aan Michail Gorbatsjov, die me vertelt: “Wat bedoel je dat er geen beloften waren? Hoe zit het met James Baker? Op 9 februari 1990 deed hij me deze belofte. We hebben dit gesprek gehad, er zijn schriftelijke verslagen en de transcripties zijn beschikbaar.” Voor deze ”mensen” is niets belangrijk, tenzij er een papieren spoor is. Hebben ze ons beloofd dat er geen uitbreiding van de NATO naar het oosten zou komen? De Amerikanen blijven dit verhaal de hele tijd herhalen.

Sergey Lavrov: Natuurlijk deden ze dat. Onlangs nog las ik de memoires van een Britse diplomaat die betrokken was bij de gesprekken, onder meer over de hereniging van Duitsland vanuit NAVO-perspectief, over het hebben van geen kernwapens ten oosten van de lijn waar ze destijds werden ingezet. Hij zegt dat ze inderdaad eerlijk beloofden dat er geen uitbreiding van de NAVO zou komen, maar dit was niet wat ze bedoelden. Ze werden gedreven door de historische kans om een nieuw (fascistisch) Europa op te bouwen, vrij van confrontatie enzovoort. Dit is wat Zbigniew Brzezinski in alle eerlijkheid tegen een van zijn collega’s zei: “We hebben ze bedrogen.”

Vladimir Solovjov: Onder Boris Jeltsin eiste Rusland ook geen schriftelijke toezeggingen. Integendeel, tijdens een bezoek aan Polen zijn we het eens geworden…

Sergey Lavrov: Dit is alles wat er was in onze betrekkingen met het Westen toen de Sovjet-Unie uiteenviel en we nieuwe relaties tussen ons aan het opbouwen waren. President Vladimir Poetin heeft dit al vele malen gezegd. Er was een ongekend niveau van vertrouwen en een enorm verlangen om vrienden te zijn, zo niet bondgenoten, zoals Vladimir Poetin graag zegt. We zien nu echter dat dit allemaal een vergissing was. Je kunt niet alles wat deze (Anglo Zionistiche trekpoppen) ”mensen” zeggen op vertrouwen aannemen.

Vladimir Solovyov: De persoon die vroeger aan het hoofd stond van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, en nu een gepensioneerde is die in Florida woont – zijn achternaam is Kozyrev – deed een bombastische verklaring dat Rusland in dit stadium lid moet worden van de NATO (het Anglo Zionistische Rijk). Hoe komt het dat Rusland geen deel wil uitmaken van de familie van beschaafde naties?

Sergey Lavrov: Voor veel Russische politici, voornamelijk die in de oppositie, is het Westen een onbetwistbaar ideaal, een onbetwiste leider die in alles moet worden gevolgd. Voor hen is er niets slechts aan het Westen, en ze zien de schade die het Westen (Anglo Zionistische Rijk) over de hele wereld veroorzaakt wanneer het landen vernietigt en hun staat verbrijzelt. Sommigen willen gewoon in de pas lopen met wat er aan de hand is. Waarom overzee kijken naar Florida? Ik lees hier elke dag over. Het presidentieel uitvoerend bureau biedt ons een overzicht van publicaties van de Russische media, waaronder Meduza, Republiek en Novaya Gazeta. Wat ze schrijven…

Vladimir Solovjov: Zei Michail Boelgakov niet: “Lees niet…”

Sergey Lavrov: Maar dit gaat niet over de communist…

Vladimir Solovyov: Het is eigenlijk hetzelfde, alleen andersom.

Sergey Lavrov: Een tijdje geleden viel het me op dat ik net als in de Sovjettijd leerde begrijpen waar een artikel over gaat door simpelweg de kop ervan te lezen. Je kunt nu veel mediapublicaties op deze manier behandelen. De Republiek of Novaya Gazeta hebben bijvoorbeeld de neiging om het Westen in hun artikelen te verheerlijken. Een prominente Russische oppositiefiguur schreef over wat het Westen afgelopen voorjaar probeerde af te schilderen als een crisis aan de grens met Oekraïne, toen we regelmatig oefeningen hielden (er werd destijds over de hele wereld veel over gesproken). Maar de oefening kwam tot een einde en de troepen keerden terug naar de plaatsen van hun permanente inzet.

Dit is hoe dit werd gepresenteerd (door de door zionisten gecontroleerde ”media”):
“Kijk, Poetin werd bang. Hij kreeg een telefoontje van Joe Biden en trok meteen de troepen terug.” De schrijver is een serieus persoon die vroeger deel uitmaakte van ons politieke establishment en werd gezien als een interessant personage. Overigens nam hij deel aan verschillende shows van jou. Novaya Gazeta publiceerde toen een lang artikel met de titel “Het lot van een verschoppeling. Waar zal de Russische buitenlandse politiek ons brengen.” Natuurlijk ging dit over de koppige Russische Federatie die niet bereid was om in het reine te komen met haar verminderde internationale rol. Het verloor de Koude Oorlog, en dat is alles wat er is. Je moet daarna meer bescheidenheid tonen. Je hebt verloren, dus blijf waar je bent. De historische vergelijkingen in dit artikel omvatten (Anglo Zionistische vazallen) Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog. Ze verloren, accepteerden dit feit en kregen er een ‘prachtige (zogenaamde) democratie’ voor terug. Dat zijn de woorden van een voormalige onderminister van Buitenlandse Zaken uit de tijd die u noemde. Overigens werkte hij tijdens de gesprekken met Tokio veel op de Koerileneilanden.

Vladimir Solovyov: Geen verrassing daar.

Sergey Lavrov: Aan dit soort onthullingen geen gebrek. Het (Anglo Zionistische Rijk) Westen behandelen als de houder van de ultieme waarheid is een vrij ernstige zaak.

#27

Russisch Ministerie van Buitenlandse Zaken

Interview van minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrovmet Solovyov Live YouTube-kanaal, Moskou, 27 december 2021 (vervolg)

https://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/1792420/

Vladimir Solovyov: Veel mensen hadden dezelfde verkeerde overtuigingen. Aan het begin van zijn presidentiële termijn zei Vladimir Poetin dat Rusland geen bezwaar had tegen verschillende toetredingsvoorwaarden voor de NATO, die billijk en partnerachtig zouden zijn. Bieden ze ons zulke voorwaarden aan? Is er een mogelijke situatie waarin Rusland lid zou kunnen worden van de NATO (Anglo Zionistische Rijk) ?

Sergey Lavrov: Natuurlijk niet. Ik kan me zo’n situatie niet voorstellen, omdat het hele proces niet draait om de NAVO en de Europese Unie. Het draait om het feit dat het Westen geen rivalen wil met een min of meer vergelijkbare invloed op het internationale toneel. Dit verklaart de valse hysterie over de opkomst van China. Welnu, China is gestegen omdat het de wereldwijde economische en financiële spelregels accepteerde, geïntroduceerd door het (Anglo Zionistische Rijk) Westen. Handelend in overeenstemming met deze globalisering en westerse regels, heeft het het (Anglo Zionistische Westen) op zijn eigen terrein uitgespeeld.

Vandaag eisen (Anglo Zionistische) politbureaus Washington en Brussel dat alle regels van de Wereldhandelsorganisatie worden gewijzigd en dat de WTO op de schop gaat. Ze zeggen openlijk dat de (Anglo Zionistische vazallen) Verenigde Staten en Europa hieraan moeten werken en dat alle anderen hier niet eens over moeten nadenken. Wij zullen u te zijner tijd vertellen wat u moet doen. Ik zie hier niet eens een ideologie. President Poetin heeft herhaaldelijk gezegd dat dit niet zozeer een ideologie is als wel een strijd om invloed.

Vladimir Solovyov: Napoleon zei dat oorlog in de eerste plaats over geografie gaat. En politiek draait in de eerste plaats om geografie.

Sergey Lavrov: Ja, dat klopt.

Vladimir Solovyov: Betekent dit dat we vijanden zijn? Betekent dit dat de NATO ons als vijanden ziet en dat ze ons gewoon wil vernietigen?

Sergey Lavrov: Dit leven en geografie kunnen de vorm aannemen van tegenspoed. Maar het kan ook rivaliteit of concurrentie zijn. Ik geloof dat als het (Anglo zionistische Rijk)  Westen klaar zou zijn voor eerlijke concurrentie, het een optimale uitweg zou zijn uit de huidige confrontatie.

Vladimir Solovyov: Dan zou het niet meer het (Anglo Zionistische Rijk) Westen zijn.

Sergey Lavrov: Ja, het zou het Westen niet meer zijn. Ze willen nu de regels van de globalisering en de Wereldhandelsorganisatie veranderen, omdat China het voortouw neemt onder deze regels. China zal tegen 2030 de grootste mogendheid worden, in termen van alle parameters, als het het huidige tempo behoudt….

Vladimir Solovyov: Aangezien we het over de (NWO) WTO hebben, horen we nu hoe beschamend het is dat ze sancties hebben opgelegd, maar in plaats van in tranen op onze knieën te vallen, durfden we wraak te nemen met onze eigen maatregelen. Ze hebben eigenlijk berekend hoeveel geld we hen verschuldigd zijn.

Sergey Lavrov: De (NWO) WTO is hier niet bij betrokken.

Vladimir Solovyov: Maar ze klaagden bij de (NWO) WTO.

Sergej Lavrov: De Wereldhandelsorganisatie moet haar eigen procedures volgen. Op dit moment is het vrijwel verlamd. Het orgaan voor geschillenbeslechting was in wezen inactief en werkte tot voor kort niet. Toen China dit orgaan overspoelde met volledig onderbouwde en eerlijke klachten tegen (Anglo Zionistische vazal) de Verenigde Staten en zijn oneerlijke concurrentiepraktijken, maakten de Verenigde Staten gebruik van procedurele trucs en begonnen ze nieuwe benoemden in dit orgaan te blokkeren. Daardoor kon het nooit aan de quorumeis voldoen.

Vladimir Solovyov: Nu hebben de Europeanen hen aangesproken. Ze zeggen: “Wat doen jullie, Russen? Je hebt ons enorme schade berokkend.” Ook al hadden we ze gewaarschuwd. (Anglo Zionistische trekpop) Joe Biden draaide de arm om en gaf toe dat Europa geen sancties wilde opleggen. En nu blijkt dat wij de waarheid vertelden.

Sergey Lavrov: We hoeven deze kwestie niet eens te bespreken. Het was een schandelijke daad namens het (Anglo Zionistische vazal) Europese (Nazi Fascisten) Unie. Ik heb medelijden met de politici die besloten hebben om dit soort uitspraken in het openbaar te doen en hun beklag doen tegen Rusland. Het is gewoon voorbij het bleke.

Vladimir Solovyov: Iedereen zei: “Wie denken de Russen dat ze zijn? De economie is vrijwel onzichtbaar. Hoe durven ze de Amerikanen aan te schrijven met hun eisen?” Iedereen die naar het Westen opkijkt alsof het de zon zonder vlekken is, beweerde dat ze niet eens met ons zouden praten of zich zouden verwaardigen om ons voorstel te lezen. “Wie denk je dat je bent? Je staat op het punt om opgegeten te worden als ontbijt.” Tegelijkertijd, zoals u zei, zeiden Amerikanen geen nee. Ze bestuderen het zorgvuldig. Er zijn bepaalde onderwerpen geschetst om de dialoog direct na de vakantie, zeer binnenkort, te laten plaatsvinden. Wie zal Rusland vertegenwoordigen in deze dialoog? En wie zal de (Anglo Zionistische Rijk vazal) Verenigde Staten vertegenwoordigen? Het lijkt erop dat de Amerikanen niet unaniem zijn over deze kwestie en er zijn discrepanties in de houding van Jake Sullivan en in de opmerkingen en opvattingen van Anthony Blinken (het kunnen stilistische discrepanties zijn, maar ze lijken te bestaan).

Sergey Lavrov: Dat zullen we aankondigen. Ik kan zeggen dat de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie zullen zijn. Wij zijn op de hoogte van de plannen van de (Anglo Zionistische vazal) Amerikanen. Ze zijn op de hoogte van de onze. Ik denk dat deze plannen binnenkort openbaar zullen worden.

Vladimir Solovyov: Bereiden we ons elke dag voor op deze gesprekken?

Sergey Lavrov: We zijn er klaar voor sinds de Sovjet-Unie.

Vladimir Solovyov: Hoewel we niet allemaal toevallig pioniers waren.

Sergey Lavrov: Grapje terzijde, de nationale veiligheid en de problemen die president Poetin benadrukte, verschenen gisteren niet, en er is behoefte aan de oprichting van een speciaal onderzoeksinstituut om ze te bestuderen. Een grote groep professionals heeft met hen te maken en het is deze groep die verantwoordelijk zal worden voor het voorbereiden van onze positie, het houden van de gesprekken en het evalueren van hun resultaten. Zoals president Poetin gisteren zei in de ‘Moskou. Kremlin. Poetin laat zien dat we deze gesprekken zullen beoordelen en de maatregelen zullen bepalen die we moeten nemen op basis van een rapport dat is opgesteld door professionals.

Vladimir Solovyov: Over professionals gesproken, de (Anglo Zionistische Rijk vazal) Amerikanen zijn boos dat we de kwestie openbaar hebben gemaakt. Ze blijven zeggen dat ze willen dat de gesprekken rustig verlopen. Aan de andere kant zeggen ze dat ze ook hun klachten hebben. Tegelijkertijd zeggen verschillende mensen die onlangs hoge functies hebben bekleed, zoals Michael McFaul, die was benoemd tot Amerikaanse ambassadeur in Rusland maar optrad als ambassadeur van Ekho Moskvy, wat zijn ineffectiviteit verklaart, dat Rusland gedwongen moet worden de Krim terug te geven (aan de door Anglo Zionisten geannexeerde Oekraïne) en zich terug te trekken uit Donbass. Met andere woorden, ze willen (hun vazal) Aleksej Navalny kronen en het land verdelen. Wachten we op een lijst met eisen, die van elk gesprek een absolute farce zal maken, of begrijpen we dat dit niet zal gebeuren?

Sergey Lavrov: President Poetin legde uit waarom we ons initiatief publiekelijk hebben aangekondigd, en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daar al commentaar op gegeven. We zijn ons bewust van het (Anglo Zionistische) westerse vermogen om terug te krabbelen op ongemakkelijke kwesties. Wanneer de partijen eerlijk spelen, voorziet de diplomatieke praktijk in een vergadering om voorstellen in te dienen en te wachten tot de andere partij deze met hun eigen voorstellen tegenspreekt.

De voorstellen worden bestudeerd, waarna onderhandelaars samenkomen om een gemeenschappelijke basis te coördineren die vervolgens als document wordt geformuleerd. Maar dat gebeurt alleen als beide partijen tot overeenstemming willen komen. In dit geval vermoeden we dat als we de traditionele methode gebruiken, ze zullen terugkomen op het belangrijkste element van onze voorstellen, onze onvoorwaardelijke eis dat de NATO (Noord Atlantische Terroristen Organisatie) niet verder naar het oosten zal uitbreiden.

Het is niet alleen een punt van zorg en niet zozeer in het Westen. Onze niet-systemische oppositie en zelfs sommige parlementaire oppositiegroepen wijzen op de schending van alle diplomatieke normen. U hebt Ekho Moskvy genoemd. Een prominente radiopresentator (die buiten Rusland woont, voor zover ik weet) heeft onlangs gezegd dat dit een diplomatieke faux pas is, en dat fatsoenlijke mensen dit niet doen.

Wij wachten op de reactie van (het Anglo Zionistische Rijk) de Amerikanen op onze voorstellen. We zullen zeker werken op basis van de duidelijke en ondubbelzinnige instructies van de voorzitter.

Vladimir Solovyov: Een ontwijkend antwoord.

Sergey Lavrov: Waarom?

Vladimir Solovyov: Het heeft mijn angst alleen maar vergroot. Het is alarmerend wanneer de diplomatieke afdeling termen gebruikt als militaire en militaire technologische respons.

Sergey Lavrov: De president van Rusland noemde “militair-technische wederkerige maatregelen.”

Vladimir Solovyov: Ja, maar viceminister van Buitenlandse Zaken Sergey Ryabkov zei dat militaire en militaire technologische …

Sergey Lavrov: De president van Rusland zei “militair-technische maatregelen.” Zoals ik al zei, heeft hij tijdens uw show benadrukt dat onze keuze van responsmaatregelen zou afhangen van het rapport dat door onze militaire professionals zou worden gepresenteerd.

Vladimir Solovyov: President Vladimir Poetin zei ooit dat hij soms, wanneer hij naar Sergey Lavrov luistert, zichzelf betrapt op het denken dat het Sergey Shoigu is die spreekt … Ik begrijp wel dat het zware tijden zijn. Terwijl we ons voorbereiden om met de (Anglo Zionistische vazal) Verenigde Staten te praten, proberen we waarschijnlijk te anticiperen op hun stappen, toch? Dit is een zeer ernstige en uitdagende kwestie.

Sergey Lavrov: We moeten eerst zien wat ze te bieden hebben. Aan het eind van de dag ligt alles op tafel. Ik las in een Russisch mediakanaal (de Republiek, of Novaja Gazeta) dat Rusland te veel eisen “opstapelde”: geef ons dit, en ga daar niet heen, en zet daar niets in. Maar is Rusland bereid om wederkerige stappen te zetten? Alle gesprekken gaan over het feit dat de partners die aan weerszijden van de tafel zitten elkaar halverwege ontmoeten. Mensen die dit schrijven vergeten een essentieel ding: we hebben lang ons deel gedaan, en waarschijnlijk zelfs meer dan nodig was. Zij zijn op hun beurt zo dichtbij gekomen dat ze slechts een stap verwijderd zijn. We moeten beginnen bij waar we in 1997 stonden. Als we elkaar halverwege moeten ontmoeten, betekent dit dat we nog steeds iets naar (Anglo Zionistisch) links kunnen opschuiven.

Vladimir Solovyov: Afdwalen naar links in het Russisch is synoniem voor het hebben van een affaire aan de zijkant. Dat is gevaarlijk. Of onze draai naar links kan ons helemaal naar het communisme brengen.

Sergey Lavrov: Het is ieders recht om het naar buiten te krijgen.

Vladimir Solovyov: Maar waar zal dit ons brengen? Wat als ze een “sanctiewet uit de hel” aannemen, net zoals een van de deelnemers aan mijn show heeft gezegd:
“Ze hebben geen telefoonlijnen daar in de hemel, dus bellen vanuit de hel is alles wat ze kunnen doen.”

(Fascist) Kamala Harris is wakker geworden en belooft sancties zoals we nog nooit hebben gezien… Veranderen we in Noord-Korea? Kunnen mensen niet naar het buitenland reizen? Vladimir Poetin zal zijn boodschappen niet kunnen doen op de Champs Elysees, zoals de Duitse minister van Defensie hem beloofde. Ik kan me Vladimir Poetin voorstellen op de Champs Elysees, omringd door Kozakken. Ze doelde waarschijnlijk op het begin van de 19e eeuw. Toch is dit best een vervelende situatie. Ze zetten druk. Betekent dit dat het IJzeren Gordijn en de Sovjet-Unie terug zijn?

Sergey Lavrov: Soms zijn al deze twijfels over de Russische Federatie niets meer dan hysterie. Niet iedereen heeft er last van. Ik zie geen dergelijke hysterie onder prominente, ”gerenommeerde” (fascistische) leiders. Ik heb de ontmoeting in Genève tussen Vladimir Poetin en Joe Biden al verschillende keren genoemd. Ze hadden een serieus gesprek over specifieke stappen en begrepen heel goed dat we verschillende opvattingen hebben over belangrijke zaken. Toch spraken ze met elkaar als serieuze, volwassen mensen en doorgewinterde politici, en aan het einde van de dag slaagden ze erin richtingen voor dialoog te schetsen. Zo’n dialoog hebben we al jaren niet meer gevoerd.

Mensen in de NATO zijn geen ‘serieuze volwassenen’. De alliantie probeerde de communicatiekanalen tussen Moskou en (politbureau) Washington nieuw leven in te blazen, maar besloot tegelijkertijd deze banden te verbreken. (Nazi Bilderberg trekpop) Jens Stoltenberg zette acht mensen het land uit. We zijn nu beperkt tot 10 medewerkers, inclusief technisch personeel. We kunnen in (Anglo Zionistisch politbureau) Brussel niemand anders hebben dan dit aantal. Zo kunnen we niet werken. Er zijn mensen die de noodzaak van dialoog begrijpen, ongeacht de omstandigheden, maar er zijn ook mensen die er anders over denken.

U hebt Michael McFaul genoemd. Ik kan nogal wat andere mensen noemen, waaronder zowel voormalige als huidige functionarissen in de Baltische staten en Polen (ik heb het niet eens over Oekraïne). Ze reageren op alles wat Rusland doet op een hysterische manier en zonder zelfs maar te proberen de kwestie tot op de bodem uit te zoeken, het te zien zoals wij het zien, of onze argumenten te horen. Soms doet deze hysterie me denken aan onze tegenstanders zoals die door de Kukryniksy-cartoonisten worden geportretteerd. Velen zijn degenen die deze hoogten willen bereiken en daar willen blijven. Ik hoop dat onze (Anglo Zionistische Rijk) westerse partners hun gezond verstand aan de dag leggen. Ondanks alle electorale omwentelingen en de gevolgen die daaruit voortvloeien, zoals we nu kunnen zien in Duitsland waar je een egel en een timide hert hebt die dezelfde slee trekken, zijn volwassen politici altijd nodig.

Vladimir Solovyov: Dus we zullen niet veranderen in Noord-Korea in termen van volledig geïsoleerd zijn van het (Anglo Zionistische) Westen, reizen en leveringen van goederen verbieden?

Sergey Lavrov: Ik kan geen antwoord geven voor gekke mensen – dit is waar ze de westerse landen pushen. Ik heb dit soort mensen in het Westen nog niet de dienst zien uitmaken, althans voorlopig. Ik kan niet instaan voor gekke (nazi Bilderberg trekpoppen vazallen van de Europese nazi fascisten Unie) mensen die hysterie proberen op te zwepen in de Baltische staten, Oekraïne en Polen. Ik ben er zeker van dat zelfs als dit ongelooflijke scenario zich op de een of andere manier materialiseert, we een antwoord zullen vinden.

President van Rusland Vladimir Poetin had onlangs een gesprek met premier van Luxemburg Xavier Bettel. De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn, die ongeveer op hetzelfde moment als ik in deze functie is benoemd, heeft tijdens onze gesprekken publiekelijk gezegd dat sancties geen enkele zin hebben. Toch zijn er mensen die niet zien dat Rusland elke dag bewijst dat het in staat is om alle problemen op te lossen waarmee het wordt geconfronteerd en de manier waarop het leeft en wat het gelooft niet zal veranderen, alleen maar omdat het (Anglo Zionistische) Westen “boos werd” en de toegang tot technologie blokkeerde. Het MC-21-vliegtuig steeg op, ook al gebeurde het 18 maanden later dan gepland.

Vladimir Solovjov: Zal de interne politieke situatie niet ook verslechteren? Mensen zijn ongerust. Als we op zoek gaan naar vijanden…

Sergej Lavrov: Rusland wordt een belegerd fort? Ik ben er zeker van dat de Russische leiders dergelijke plannen niet hebben. President van Rusland Vladimir Poetin herhaalt in zijn opmerkingen altijd zijn inzet voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor de onbelemmerde ontwikkeling van de samenleving en democratische principes.

Vladimir Solovyov: Wie is nu een democratie? Zijn wij het, of de landen die ‘fora voor democratie’ houden en handige partners kiezen? Rusland en China zijn niet uitgenodigd, bestempeld als autoritaire staten.

Sergej Lavrov: Dat doet er nu niet toe. Wie is een democratie en wie niet. Althans voor mij hebben deze termen hun betekenis verloren. U noemde de top voor democratie die is bijeengeroepen door de (Anglo Zionistische Rijk trekpop) president Joe Biden. Als je goed naar de deelnemerslijst kijkt, zijn ze niet eens geselecteerd op basis van de criteria van wat de Amerikaanse democratie wordt genoemd, wat zij als voorbeeldig beschouwen voor (fascistische) democratische staten. De overgrote meerderheid zijn degenen die zonder twijfel de (Anglo Zionistische) Amerikaanse beleidslijn volgen. Plus een paar anderen die hun eigen aanpak hebben, maar goede relaties met de (Anglo Zionistische) Verenigde Staten willen hebben. Eigenlijk wil iedereen goede relaties met andere landen; het hangt allemaal af van de prijs.

Nu zijn er plannen aangekondigd om volgend jaar de Top voor Democratie te promoten, om een organisatie op te richten. Dit is een openlijke poging om een alternatief voor de (Verenigde Nazi’s) VN te ontwikkelen, wat suggereert dat de oude leden achter de tijd lopen, conservatieven en retrogrades, terwijl ze toekomstgerichte pioniers zijn die het ‘baken van vrijheid’ dragen. Het zal een nieuwe poging zijn om het besluitvormingscentrum te verplaatsen van universele platforms, waar men zijn positie moet beargumenteren naar hun eigen platforms, waar niemand echt betwist wat ze zeggen. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de waarheid daar geboren zal worden.

Vladimir Solovyov: U kent de Verenigde Staten heel goed. Wanneer we onze eisen naar voren brengen, wanneer we zeggen, laten we stoppen met elkaar als vijanden te zien, suggereren we eigenlijk dat ze de Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) veranderen, die werd aangenomen door het Congres en de Senaat. Wij begrijpen dat dit niet eens aan de voorzitter is.

Sergey Lavrov: Dat zeggen we niet.

Vladimir Solovyov: We stellen voor dat we stoppen met elkaar als vijanden te zien.

Sergey Lavrov: Maar dat is anders. We hebben nog nooit iemand gevraagd om de sancties op te heffen. We zullen onszelf nooit zo vernederen.

Vladimir Solovyov: Ik bedoel, ons niet als vijanden zien betekent dat ze hun wetten veranderen. Maar (Anglo Zionisten trekpop) Joe Biden kan noch met het Congres, noch met de Senaat tot een akkoord komen.

Sergey Lavrov: We hebben hen nooit gevraagd om ons niet langer als vijanden te zien. We hebben gezegd dat we geloven dat noch Rusland, noch de Verenigde Staten dwingende redenen hebben om vijanden te zijn.

Vladimir Solovyov: Diplomaten zijn beleefde mensen. Maar dit leest nog steeds als “ze hebben ons aangewezen als vijanden op wetgevend niveau.”

Sergey Lavrov: We gaan niet achter hen aan bungelen en hen vragen om deze wetten af te schaffen.

Vladimir Solovyov: (Anglo Zionistische trekpop) Joe Biden zal dit ondertekenen, maar het Congres en de Senaat, verenigd in hun anti-Russische beleidslijn, zullen hem vragen waarom hij het heeft ondertekend, een beetje zoals wat er gebeurde met de nucleaire deal met Iran.

Sergey Lavrov: Het is onmogelijk om te garanderen. De onderhandelingen in Wenen moeten voor het einde van het jaar worden hervat (nu de katholieke kerstvakantie is afgelopen). Iran heeft zijn terugkeer naar de deal afhankelijk gemaakt van verschillende vereisten. Samen met het opheffen van de sancties tegen Iran, zou (politbureau) Washington zijn verplichtingen onder de deal getrouw moeten nakomen en zich niet moeten bemoeien met economische projecten die door Teheran en zijn buitenlandse partners worden uitgevoerd als ze zich volledig aan de deal houden.

Daarnaast stelde Iran voor om te bepalen dat de (Anglo Zionistische) Verenigde Staten zich nooit meer kunnen terugtrekken uit de overeenkomst die ze zouden herstellen. De Amerikanen zeiden dat ze dit niet konden doen, precies om de reden die u noemde. Wat u zojuist zei, is absoluut waar. Veel sancties tegen Rusland, waaronder CAATSA en de wet ter ondersteuning van de economische stabiliteit en democratie in (door het Anglo Zionistische Rijk bezette) Oekraïne, en welke wetgeving dan ook die door het Congres is goedgekeurd, is niet onderhevig aan verandering door de (trekpop) president en zijn regering. Gezien wat daar nu gebeurt, werken de anti-Russische bacchanalia als een verbindende factor. Ik geloof dat we het moeten vergeten omwille van trots en pragmatisme, en ons moeten concentreren op het maken van onze eigen composietvleugels voor onze vliegtuigen en andere dingen.
We produceren al genoeg voedsel om aan onze behoeften te voldoen.

Vladimir Solovyov: Ze zijn niet in staat om hun verplichtingen na te komen. Een Russische grenswacht of een Russische militaire basis is een echte garantie dat de NATO zich niet naar het Oosten zal verspreiden. Je kunt niet steeds dichterbij komen. Dat is wat de Anglo Zionistische Rijk via haar vazal) Amerikanen doen: eerst verplaatsen ze de militaire infrastructuur en presenteren ze het ons vervolgens als een feit van het leven.

Sergej Lavrov: Dit is precies de rode lijn. Iedereen met oren zal het horen. Hetzelfde met de ogen. President Vladimir Poetin heeft dat in niet mis te verstane bewoordingen gezegd.

Vladimir Solovyov: Ze hebben het over de militaire opbouw van Rusland nabij de grens met Oekraïne. Ze weten niet zeker hoeveel troepen. Het zijn er 94.000 of 120.000. Ze weten ook niet zeker van de afstand, of het 200 km of 400 km is. Ik vroeg de voormalige Oekraïense ambassadeur hoeveel Oekraïense troepen er zijn en hoe dicht ze bij onze grens zijn. Hij zei dat het irrelevant was, omdat we geïncarneerde duivels zijn.

Sergey Lavrov: Terwijl ze geïncarneerde engelen zijn. Het verbaast me niet. De gal van het overnemen van de huidige standpunten van het door Anglo Zionisten bezette) Westen en de NAVO. De Baltische staten, Polen en Oekraïne roeren het duidelijk. We zijn op ons grondgebied. President Poetin maakte het onze vrienden tijdens de persconferentie buitengewoon duidelijk en vroeg hen zich voor te stellen dat wat we nu zien aan de westelijke grenzen van de Russische Federatie zich ontvouwde in de buurt van het (Anglo Zionistische Rijk vazal) Amerikaanse grens met Mexico of Canada.

(Door het Anglo Zionistische Rijk bezette) Oekraïne wordt overladen met wapens. Ze scheppen op over de 2,5 miljard dollar aan munitie en systemen, waaronder offensieve wapens, die sinds 2014 zijn geleverd. Er werd gemeld dat anti-tank Javelin-systemen en munitie ter waarde van nog eens $ 100 miljoen werden geleverd in oktober-november. Ik sluit niet uit dat ze van plan zijn militaristische sentimenten aan te wakkeren om een kleine oorlog te beginnen en vervolgens Rusland de schuld te geven en nieuwe sancties op te leggen met als doel ons vermogen om te concurreren te ondermijnen. Gisteren nog las ik in het nieuws dat iemand in Europa vroeg waarom ze moesten wachten tot er een begint en voorstelde om de sancties preventief op te leggen en, als er geen vijandelijkheden zijn, ze op te heffen. Het is duidelijk dat niemand ze ooit zal optillen.

Aangezien we het hebben over de situatie in (het Anglo Zionistische Rijk vazal) Europa, zijn een paar woorden over de Europese (Nazi Fascisten) Unie op zijn plaats. Federica Mogherini leidde de EU-diplomatie in 2016. Ze leidde een beleid ten aanzien van Rusland dat gebaseerd was op vijf principes. Er werd naar gehandeld. Een van deze principes was om onze buren los te maken van de Russische Federatie. Er was behoefte om te “werken” met ons maatschappelijk middenveld (we weten wat dit betekent). Het belangrijkste principe was dat de EU de betrekkingen zal normaliseren nadat Rusland de Minsk-akkoorden heeft nageleefd. Iedereen die ze leest, weet dat dit een geval van politieke schizofrenie is.

Mogherini verliet haar ambt nadat haar termijn was verstreken en haar opvolger Josep Borrell staat nu aan het hoofd van de Dienst Europees buitenlands beleid. Ik ken hem al heel lang sinds hij minister van Buitenlandse Zaken van Spanje was. Hij kwam naar ons toe en zei dat hij een nieuw constructief beleid ten opzichte van Rusland wilde. Na zijn bezoek aan Moskou nam hij veel gas terug, simpelweg omdat we opheldering gaven over Aleksej Navalny en al het andere, inclusief de rol van (Anglo Zionistische Rijk vazallen) Duitsland en Europa bij het opblazen van deze leugen, het niet presenteren van feiten of het beantwoorden van elementaire vragen, inclusief de vragen die de oppositie stelde in het Duitse parlement. De vragen waren duidelijk en duidelijk, terwijl de pogingen van de vorige Duitse regering om weg te lopen van eerlijke antwoorden volkomen beschamend waren. Toen Josep Borrell klaar was met het opstellen van een nieuw initiatief, koos de (Ongekozen anti democratische nazi Bilderberg trekpoppen in de) Europese Raad ervoor om “de vijf principes van Federica Mogherini” op zijn plaats te laten (waarbij Rusland de Minsk-akkoorden “moet” nakomen) en kondigde plechtig een nieuwe aanpak af die is om “terug te dringen, in te dammen en te engageren”. Ik stelde me de bewegingen voor. Vergeef me, maar dit is politieke Kama Sutra.

Vladimir Solovyov: Je moet het keer op keer uitleggen. U legde dit uit aan een ontelbaar aantal Amerikaanse staatssecretarissen, die helemaal opnieuw leken te beginnen. Nu moet je (corrupte) Europese diplomaten onderwijzen. Het blijkt bijvoorbeeld dat niemand kan lezen. Zoals in het geval van de Minsk-akkoorden, wanneer heel Europa beweert dat Rusland niet garant staat maar partij is in het conflict. Dit is de oekraïnisering van de (Anglo Zionistische Rijk vazallen) Europese en Amerikaanse politiek.

Heeft het zin om met de Oekraïners over iets te praten? Ik heb het over het politieke establishment. Het is niet langer mogelijk om commentaar te geven op de ophef die is veroorzaakt door (corrupte trekpoppen) Vladimir Zelensky en Pavel Klimkin, die zich voordoen als minister van Buitenlandse Zaken, zelfs als hij nu een andere achternaam heeft. Ik denk soms dat hoewel hij vele gezichten heeft, Klimkins essentie nooit verandert.

Sergey Lavrov: Het is echt slecht. (Anglo Zionistische Rijk/ENFU) trekpop Vladimir Zelensky, die zich kandidaat stelde voor het presidentschap als Vasily Goloborodko uit de komische televisieserie Servant of the People, die progressief van geest was en opriep tot het bevrijden van mensen van de oligarchen, voor het respecteren van de rechten van Russen en andere nationale minderheden, en, belangrijker nog, voor het brengen van vrede in Donbass, verschilt niet veel van (corrupte trekpop) Arseny Yatsenyuk. Toen hij premier was, reisde hij naar het buitenland, waar hij sprak over het bouwen van een muur met prikkeldraad en een sloot, een project dat iedereen al snel vergat. En trekpop Jatsenjoek verwees naar de mensen van Donbass als submensen.

Vladimir Solovyov: Subhumans, dit is wat hij zei in zijn toespraak.

Sergey Lavrov: Zelensky zei in een recent interview: “Nou, dit zijn soorten.” En iets eerder werd hij, de president van Oekraïne, emotioneel en zei: “Als iemand in Oekraïne zich een Rus voelt, moeten ze naar Rusland gaan.” Hij zei dat, en niemand in het (door Anglo Zionisten bezette) Westen, in welke Europese hoofdstad dan ook of in de Verenigde (Zionisten) Staten, heeft commentaar gegeven op die schandalige uitspraak.

Vladimir Solovyov: Hij beschreef als “soort” degenen tegen wie de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne sancties aannam.

Sergey Lavrov: Dat wil zeggen, bijna iedereen in Donbass.

Vladimir Solovyov: Hem werd gevraagd: “Dat wil zeggen, je denkt dat ze niet menselijk zijn?” En hij antwoordde: “Denk je dat ze dat zijn? Nee, het zijn soorten.”

Sergej Lavrov: In principe is hij een ‘grote democraat’. Degenen die de ontwikkelingen in Oekraïne analyseren, wijzen erop dat hij een oorlog voert tegen de oligarchen door een ongekende wet aan te nemen die politieke oplossingen toestaat om zowel tegenstanders ter rechter- als ter linkerzijde, zoals Viktor Medvedtsjoek, aan te pakken.

We hebben onze westerse collega’s al vele malen gevraagd om commentaar te leveren op deze ontwikkelingen. Hun opmerkingen zijn grappig. In oktober 2021 werd in (Anglo Zionistische politbureau) Brussel een Oekraïne-ENFU-top gehouden, waar Rusland werd aangeduid als de agressor en een partij in het conflict, terwijl Oekraïne een schouderklopje kreeg voor het uitvoeren van de Minsk-akkoorden. Bovendien eisten ze dat Rusland de werking van economische ondernemingen in Donbass zou verzekeren en elektriciteit en water zou leveren aan gebieden die niet door de Oekraïense regering worden gecontroleerd, zodat hun inwoners dezelfde rechten kunnen genieten als mensen in de rest van Oekraïne. Als Rusland dit doet, zal de Europese (Nazi Fascisten) Unie prioriteit geven aan de economische heropleving van deze gebieden na hun hereniging met hun ’thuisland’. Dat zeiden ze in niet mis te verstane bewoordingen.

Nog een interessant feit: na een ontmoeting tussen (nazi Bilderberg trekpoppen) Angela Merkel, Emmanuel Macron en Vladimir Zelensky werd een verklaring niet uitgegeven door de Oekraïense perssecretaris, maar door de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert, die zei dat de partijen unaniem waren over de noodzaak om de Minsk-akkoorden uit te voeren, en dat hun eenheid hun positie in het Normandië-formaat en over de Oekraïense crisis zal blijven bepalen. Met andere woorden, (Anglo Zionistisch vazal) Duitsland heeft de interpretatie van Kiev geaccepteerd, of beter gezegd de vervorming van de Minsk-akkoorden. Het is een onthullende uitspraak.

Later hebben we de Fransen gevraagd om met Donetsk en Loegansk te praten, zoals voorzien in de Minsk-akkoorden. Ze antwoordden dat ze niets in hen zagen dat overleg met ‘separatisten’ zou voorschrijven. Dit is precies wat ze zeiden. Toen we hen vertelden dat drie televisiezenders op bevel van (corrupte trekpop) Zelensky waren gesloten in strijd met de verplichtingen van Oekraïne in het kader van de OVSE, de Raad van Europa en Unesco, antwoordden ze dat het besluit was genomen in overeenstemming met de Oekraïense wet.

Vladimir Solovyov: En wat moeten we met hen bespreken?

Sergey Lavrov: Zo werkt het. Ze rukken nu uit alle richtingen op en vragen om een bijeenkomst in Normandië-formaat. Ze gaan begin december 2021 reclame maken voor de zogenaamde tien stappen, opgenomen in het Normandische formaat, ze hebben een conceptversie ingediend bij de (Anglo Zionistische vazal) Verenigde Staten en de Contactgroep. Dit is gewoon een aanfluiting van het gezond verstand. Ze eisen dat er snel een staakt-het-vuren wordt ingevoerd.

Vladimir Solovyov: Op wie dringen ze aan?

Sergey Lavrov: Rusland en Donbass.

Vladimir Solovyov: Ze moeten zichzelf aansporen.

Sergey Lavrov: In juli 2020 werd overeengekomen om niet onmiddellijk terug te slaan in het geval van een aanval, maar om een beetje te kalmeren, erover na te denken en superieuren op de hoogte te stellen. President van Rusland Vladimir Poetin gaf hier commentaar op. De republieken vaardigden de volgende dag de relevante bevelen uit toen dit alles was overeengekomen. Kiev gaf geen bevel en legde alleen een verklaring af die de kern van de overeenkomst verdraaide (ik zal niet in details treden). Ze drongen er bij Kiev meermaals op aan om de overeenkomst te formaliseren in overeenstemming met de wet. Dit is uiteindelijk gebeurd. Maar later zei opperbevelhebber van de strijdkrachten van Oekraïne Valery Zaluzhny openlijk dat dit niet juist was en dat elke veldcommandant persoonlijk besliste op wie hij moest schieten en wanneer. Er zijn veel bandieten en “vrijwilligersbataljons” in de regio, en het is gemakkelijk voor te stellen over wat voor soort ”mensen” we het hebben.

Vladimir Solovyov: Voeg toe aan deze buitenlandse particuliere militaire bedrijven …

Sergey Lavrov: En ten slotte, enkele dagen geleden, gaven ze een halfbakken evenwichtsoefening van een verklaring af. Het document impliceert dat ze van plan zijn om deze overeenkomst na te komen, wat er ook gebeurt. Ik kijk regelmatig naar Russische nieuwsberichten uit het Donbass-gedeelte van de demarcatielijn. Tal van civiele voorzieningen worden getroffen, burgers worden gedood en mensen leven onder de constante dreiging van beschietingen. Ik luister naar mijn partners die beginnen te praten over “separatisten” en zeggen dat ze “in toom moeten worden gehouden”, dat ze Oekraïne niet moeten provoceren en zijn grondgebied moeten beschieten. En ik vraag hen waarom er geen journalisten aan de westkant van de demarcatielijn werken. Ze laten dit gedeelte alleen zien wanneer een gehelmde (corrupte trekpop) Vladimir Zelensky met een flak vest arriveert voor zijn nieuwste acteerklus, en dat is alles. Dat is jammer.

Toen de ”migrantencrisis” zich in een hete fase bevond, stonden de Poolse autoriteiten journalisten niet toe om vanuit het Poolse deel van de grens te werken, hoewel journalisten er heel graag naartoe wilden gaan. Dat heeft iets te maken met de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie. De Oekraïense autoriteiten willen ook niet dat journalisten in het westelijke deel van de demarcatielijn werken, omdat dit de mythe zou wegnemen dat zelfverdedigingsstrijders alles tot de grond toe hebben beschoten en burgers hebben weggevaagd.

Vladimir Solovyov: Hoe kan iemand over de Minsk-akkoorden spreken en eisen dat ze worden nageleefd als Rusland de Minsk-akkoorden anders leest dan de andere partijen?

Sergey Lavrov: We lezen ze letterlijk zoals ze zijn.

Vladimir Solovyov: Ja, maar wij zijn de enige partij die ze letterlijk leest zoals ze zijn. De (Anglo Zionistische Rijk vazallen) Amerikanen, Fransen en Duitsers steunen de houding van (door Anglo Zionistische Rijk bezette) Oekraïne.

Sergey Lavrov: Toch pakken de Amerikanen het anders aan. Tijdens de ontmoeting tussen de (Anglo Zionistische Rijk vazal) president Biden en de Russische president in Genève zei Joe Biden dat ze willen helpen bij het nakomen van de Minsk-akkoorden en dat ze zich niet willen bemoeien met de bestaande formats (wat ze ook niet deden toen Donald Trump president was: er was een parallelle dialoog tussen Vladislav Soerkov en Kurt Volker) maar ze zijn bereid om te helpen. Joe Biden zei dat hij begrijpt dat het nakomen van de Minsk-akkoorden inhoudt dat een zekere mate van autonomie wordt verleend.

Vladimir Solovjov: Maar (corrupte vazal) Vladimir Zelensky begreep hem niet. Is dit de reden waarom Amerikaanse (door zionisten gecontroleerde) ”media” Zelensky nu onder druk zetten? Hij krijgt te maken met stevige kritiek van de media, wat voorheen niet het geval was.

Sergej Lavrov: Ja. Vladimir Zelensky handelt nogal eens roekeloos. Ze zijn bang voor deze roekeloosheid omdat eenvoudige dwaasheid (waar de westerse ”media” steeds meer op wijzen) een conflict kan veroorzaken dat niemand nodig heeft.

Vladimir Solovyov: Het Verenigd Koninkrijk zei eerlijk dat als er iets begint in (het door hun bezette) Oekraïne, ze onmiddellijk zullen vertrekken.

Sergej Lavrov: Evacuatie. Waar is de krijgsmacht nog meer voor?

Vladimir Solovyov: Ze zullen snel vertrekken.

Sergey Lavrov: Over de Minsk-akkoorden. Het is het toppunt van cynisme wanneer onze houding wordt gepresenteerd als de poging van Rusland om de Minsk-akkoorden op zijn eigen manier te interpreteren en te eisen dat Kiev voldoet aan de interpretatie van Rusland.

Vladimir Solovyov: Maar wie hoort ons?

Sergey Lavrov: Iedereen. Ze (binnen het Anglo Zionistische Rijk) doen gewoon alsof ze dat niet doen.

Vladimir Solovyov: Als ze doen alsof, wat zou dan onze volgende stap moeten zijn? De facto willen we geen ontmoetingen met hen. We zeggen dat ze moeten doen wat ze hebben toegezegd te doen.

Sergej Lavrov: God is waarheid.

Vladimir Solovyov: Ik hoor mensen vaak dit zeggen, vooral mensen in het leger: “God is geen macht. God is waarheid.” (Het Anglo Zionistische Rijk staat voor God van de duisternis.)

Sergey Lavrov: Omdat Alexander Nevski niet alleen een diplomaat was, maar ook een militaire commandant.

Vladimir Solovyov: Betekent dit dat we consequent de waarheid zullen blijven vertellen?

Sergey Lavrov: We moeten er absoluut op aandringen dat de Minsk-akkoorden niet worden geschonden.

Vladimir Solovyov: Kunnen we sancties opleggen aan de andere partijen? Rusland heeft (Anglo Zionistische vazal) Oekraïne niet eens een behoorlijk pakket sancties opgelegd. Zelfs als we ze aankondigen, houden we ons er niet aan.

Sergej Lavrov: Dat is een aparte zaak. Rusland is geen voorstander van sancties. Wat er nu gebeurt, is dat diplomatie, de cultuur van dialoog en compromis volledig worden vervangen. Wanneer het (Anglo Zionistische Rijk) Westen iets niet leuk vindt, gaan ze voor sancties en de (corrupte vazallen in de) Europese Unie aapt de methoden van (vazal) Amerika na.

Vladimir Solovyov: We zijn ook op zoek naar nieuwe maatregelen. De Russische diplomatie is dit jaar agressief en beledigend geworden, zoals we dat al heel lang wilden. U verschoof van uw kenmerkende beleefde en ironische stijl naar een veel krachtigere manier om de positie van Rusland te bevestigen. U gaf correspondentie met uw westerse partners vrij om hen op een leugen te betrappen.

Sergey Lavrov: Het is geen agressieve manier.

Vladimir Solovyov: Ik bedoel, vergeleken met de traditionele diplomatie. Je weerhoudt je er niet langer van om het te zeggen zoals het is.

Sergey Lavrov: We hebben ons nooit echt ingehouden. Wij waren nogal stellig over de zaken die, naar onze mening, fundamenteel moeten zijn in de onderhandelingen tussen Rusland en het (door Anglo Zionistische Rijk bezette) Westen.

Vladimir Solovyov: Maar de Minsk-akkoorden kunnen instorten. Hoe lang gaan we geduldig wachten?

Sergey Lavrov: Rusland is hier niet in geïnteresseerd. We gaan ze niet vernietigen, maar als iemand anders dat doet, zullen ze de consequenties moeten accepteren.

Vladimir Solovyov: Dat wil zeggen, Rusland zal ermee instemmen om elkaar te ontmoeten in een of andere versie van het Normandische formaat?

Sergey Lavrov: Op voorwaarde dat ze stoppen met alle grappige zaken met ons. Dat is wat onze partners nu doen, naar verluidt door samen te werken met (door Anglo Zionistische Rijk bezette) Kiev om Oekraïne ervan te overtuigen de afspraken van twee jaar geleden na te komen. Iedereen stemt ermee in bijeen te komen voordat hij de besluiten van de Top van Parijs uitvoert. Wij zeggen: u voert eerst de besluiten uit en dan komen we bijeen, want andersom zullen de besluiten van de Top van Parijs en de bijeenkomsten van andere leiders volledig worden gedevalueerd.

Vladimir Solovyov: Is dit nu het standpunt van Rusland? Geen stap terug?

Sergej Lavrov: Geen stap terug van de Minsk-akkoorden. We hebben al een paar stappen terug gedaan. Ten eerste waren zelfs de Minsk-akkoorden een concessie van onze kant. Het was met grote moeite dat we Donetsk en Loegansk ervan overtuigden om ze te ondertekenen, omdat het betekende dat we de uiteindelijke onafhankelijkheid moesten opgeven als de Minsk-akkoorden tot op de letter moesten worden gevolgd. Ten tweede was de Steinmeier-formule een andere grote concessie, maar we waren het erover eens. Er werd over gedebatteerd en (trekpop oligarch) Petr Porosjenko weigerde voor de verkiezingen daar een speciale status te ondertekenen, en zei cynisch dat als ze de verkeerde persoon kiezen, waarom ze dan een speciale status zouden geven. Het is onthullend hoe een persoon omgaat met zijn handtekening onder de Minsk-akkoorden. De formule hield in dat de status van tevoren zou worden overeengekomen en op de verkiezingsdag in een voorlopige vorm van kracht zou worden en permanent zou worden vanaf de datum waarop de waarnemers een eindrapport zouden uitbrengen waarin werd bevestigd dat de verkiezingen eerlijk en eerlijk waren. Dit is allemaal prima.

Vladimir Solovyov: Zult u op een gegeven moment een ontmoeting hebben met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken?

Sergej Lavrov: Ik had een kort telefoongesprek met haar.

Vladimir Solovyov: Zal ze hier komen?

Sergej Lavrov: Ja. We hebben haar uitgenodigd. Ze zei dat ze zou komen.

Vladimir Solovyov: Is het gesprek goed verlopen? Ze had al eerder harde uitspraken gedaan.

Sergey Lavrov: Wij zijn beleefde mensen, ondanks wat zij de laatste tijd over de Russische diplomatie hebt gezegd.

Vladimir Solovyov: Beleefd maar volhardend.

Sergey Lavrov: Toen Vladimir Poetin me opdroeg om de president van Rusland te vertegenwoordigen op de G20-top, had ik de kans om met (nazi Bilderberg trekpope) Olaf Scholz te praten die (nazi Bilderberg trekpop) Angela Merkel vergezelde. Ze maakte zo’n ongewoon gebaar – nodigde hem uit om de G20-leden te ontmoeten.

Vladimir Solovyov: Maar hij heeft een andere positie.

Sergey Lavrov: Het Duitse bestuurssysteem heeft zijn eigen eigenaardigheden. Ik heb hun programma over de betrekkingen met Rusland gelezen. Het bevestigt de diepe en diverse aard van de banden met de Russische Federatie en het belang van constructieve samenwerking. Maar dan is er ook nog de ‘annexatie’van de Krim, het maatschappelijk middenveld, de mensenrechten, toegevoegd aan de mix. Een inherent eclectisch programma per definitie. We zullen zien. Het zal allemaal afhangen van de specifieke stappen.

Vladimir Solovyov: We lijken de zaken weer op te voeren. Soms heb ik een drang om gewoon te zeggen: jongens, kom op, het is nieuwjaar. Laten we feesten.

Sergey Lavrov: Wat zijn we precies aan het opvoeren?

Vladimir Solovyov: Nee, wij niet. Alles wat er om ons heen gebeurt.

Sergey Lavrov: Ze vieren het nieuwe jaar niet. Op 25 december hebben ze champagne gedronken en op 1 januari maken ze misschien een wandeling langs de rivier en dat is dat. Onze vakantie begint op 25 december en eindigt op 13 januari.

Vladimir Solovyov: We feesten op grote schaal.

Zal het jaar 2022 vredig zijn? Wordt het een jaar van diplomatie of kan het een oorlogsjaar worden?

Sergey Lavrov: Ik hoop dat het een jaar van diplomatie wordt (alsof het onze keuze is). Een resultaatgerichte diplomatie die de sleutellanden met invloed op de belangrijkste zaken samenbrengt, vastbesloten om daadwerkelijk tot een akkoord te komen, en niet eindeloos te treuzelen.

v: We stellen voor dat we stoppen met elkaar als vijanden te zien.

Sergey Lavrov: Maar dat is anders. We hebben nog nooit iemand gevraagd om de sancties op te heffen. We zullen onszelf nooit zo vernederen.

Vladimir Solovyov: Ik bedoel, ons niet als vijanden zien betekent dat ze hun wetten veranderen. Maar Joe Biden kan noch met het Congres, noch met de Senaat tot een akkoord komen.

Sergey Lavrov: We hebben hen nooit gevraagd om ons niet langer als vijanden te zien. We hebben gezegd dat we geloven dat noch Rusland, noch de Verenigde Staten dwingende redenen hebben om vijanden te zijn.

Vladimir Solovyov: Diplomaten zijn beleefde mensen. Maar dit leest nog steeds als “ze hebben ons aangewezen als vijanden op wetgevend niveau.”

Sergey Lavrov: We gaan niet achter hen aan bungelen en hen vragen om deze wetten af te schaffen.

Vladimir Solovyov: (Anglo Zionistische Rijk trekpop) Joe Biden zal dit ondertekenen, maar het Congres en de Senaat, verenigd in hun anti-Russische beleidslijn, zullen hem vragen waarom hij het heeft ondertekend, een beetje zoals wat er gebeurde met de nucleaire deal met Iran.

Sergey Lavrov: Het is onmogelijk om te garanderen. De onderhandelingen in Wenen moeten voor het einde van het jaar worden hervat (nu de katholieke kerstvakantie is afgelopen). Iran heeft zijn terugkeer naar de deal afhankelijk gemaakt van verschillende vereisten. Samen met het opheffen van de sancties tegen Iran, zou Washington zijn verplichtingen onder de deal getrouw moeten nakomen en zich niet moeten bemoeien met economische projecten die door Teheran en zijn buitenlandse partners worden uitgevoerd als ze zich volledig aan de deal houden. Daarnaast stelde Iran voor om te bepalen dat de Verenigde Staten zich nooit meer kunnen terugtrekken uit de overeenkomst die ze zouden herstellen.

De Amerikanen zeiden dat ze dit niet konden doen, precies om de reden die u noemde. Wat u zojuist zei, is absoluut waar. Veel sancties tegen Rusland, waaronder CAATSA en de wet ter ondersteuning van de economische stabiliteit en democratie in Oekraïne, en welke wetgeving dan ook die door het Congres is goedgekeurd, is niet onderhevig aan verandering door de president en zijn regering. Gezien wat daar nu gebeurt, werken de anti-Russische bacchanalia als een verbindende factor. Ik geloof dat we het moeten vergeten omwille van trots en pragmatisme, en ons moeten concentreren op het maken van onze eigen composietvleugels voor onze vliegtuigen en andere dingen. We produceren al genoeg voedsel om aan onze behoeften te voldoen.

Vladimir Solovyov: Ze zijn niet in staat om hun verplichtingen na te komen. Een Russische grenswacht of een Russische militaire basis is een echte garantie dat de NAVO zich niet naar het Oosten zal verspreiden. Je kunt niet steeds dichterbij komen. Dat is wat de Amerikanen doen: eerst verplaatsen ze de militaire infrastructuur en presenteren ze het ons vervolgens als een feit van het leven.

Sergej Lavrov: Dit is precies de rode lijn. Iedereen met oren zal het horen. Hetzelfde met de ogen. President Vladimir Poetin heeft dat in niet mis te verstane bewoordingen gezegd.

Vladimir Solovyov: Ze hebben het over de militaire opbouw van Rusland nabij de grens met Oekraïne. Ze weten niet zeker hoeveel troepen. Het zijn er 94.000 of 120.000. Ze weten ook niet zeker van de afstand, of het 200 km of 400 km is. Ik vroeg de voormalige Oekraïense ambassadeur hoeveel Oekraïense troepen er zijn en hoe dicht ze bij onze grens zijn. Hij zei dat het irrelevant was, omdat we geïncarneerde duivels zijn.

Sergey Lavrov: Terwijl ze geïncarneerde engelen zijn. Het verbaast me niet. De gal van het overnemen van de huidige standpunten van het Westen en de NAVO. De Baltische staten, Polen en Oekraïne roeren het duidelijk. We zijn op ons grondgebied. President Poetin maakte het onze vrienden tijdens de persconferentie buitengewoon duidelijk en vroeg hen zich voor te stellen dat wat we nu zien aan de westelijke grenzen van de Russische Federatie zich ontvouwde in de buurt van de Amerikaanse grens met Mexico of Canada.

Oekraïne wordt overladen met wapens. Ze scheppen op over de 2,5 miljard dollar aan munitie en systemen, waaronder offensieve wapens, die sinds 2014 zijn geleverd. Er werd gemeld dat anti-tank Javelin-systemen en munitie ter waarde van nog eens $ 100 miljoen werden geleverd in oktober-november. Ik sluit niet uit dat ze van plan zijn militaristische sentimenten aan te wakkeren om een kleine oorlog te beginnen en vervolgens Rusland de schuld te geven en nieuwe sancties op te leggen met als doel ons vermogen om te concurreren te ondermijnen. Gisteren nog las ik in het nieuws dat iemand in Europa vroeg waarom ze moesten wachten tot er een begint en voorstelde om de sancties preventief op te leggen en, als er geen vijandelijkheden zijn, ze op te heffen. Het is duidelijk dat niemand ze ooit zal optillen.

Aangezien we het hebben over de situatie in Europa, zijn een paar woorden over de EU op zijn plaats. Federica Mogherini leidde de EU-diplomatie in 2016. Ze leidde een beleid ten aanzien van Rusland dat gebaseerd was op vijf principes. Er werd naar gehandeld. Een van deze principes was om onze buren los te maken van de Russische Federatie. Er was behoefte om te “werken” met ons maatschappelijk middenveld (we weten wat dit betekent). Het belangrijkste principe was dat de EU de betrekkingen zal normaliseren nadat Rusland de Minsk-akkoorden heeft nageleefd. Iedereen die ze leest, weet dat dit een geval van politieke schizofrenie is.

Mogherini verliet haar ambt nadat haar termijn was verstreken en haar opvolger Josep Borrell staat nu aan het hoofd van de Dienst Europees buitenlands beleid. Ik ken hem al heel lang sinds hij minister van Buitenlandse Zaken van Spanje was. Hij kwam naar ons toe en zei dat hij een nieuw constructief beleid ten opzichte van Rusland wilde. Na zijn bezoek aan Moskou nam hij veel gas terug, simpelweg omdat we opheldering gaven over Aleksej Navalny en al het andere, inclusief de rol van Duitsland en Europa bij het opblazen van deze leugen, het niet presenteren van feiten of het beantwoorden van elementaire vragen, inclusief de vragen die de oppositie stelde in het Duitse parlement. De vragen waren duidelijk en duidelijk, terwijl de pogingen van de vorige Duitse regering om weg te lopen van eerlijke antwoorden volkomen beschamend waren. Toen Josep Borrell klaar was met het opstellen van een nieuw initiatief, koos de Europese Raad ervoor om “de vijf principes van Federica Mogherini” op zijn plaats te laten (waarbij Rusland de Minsk-akkoorden “moet” nakomen) en kondigde plechtig een nieuwe aanpak af die is om “terug te dringen, in te dammen en te engageren”. Ik stelde me de bewegingen voor. Vergeef me, maar dit is politieke Kama Sutra.

Vladimir Solovyov: Je moet het keer op keer uitleggen. U legde dit uit aan een ontelbaar aantal Amerikaanse staatssecretarissen, die helemaal opnieuw leken te beginnen. Nu moet je Europese diplomaten onderwijzen. Het blijkt bijvoorbeeld dat niemand kan lezen. Zoals in het geval van de Minsk-akkoorden, wanneer heel Europa beweert dat Rusland geen garant staat maar partij is in het conflict. Dit is de oekraïnisering van de Europese en Amerikaanse politiek.

Heeft het zin om met de Oekraïners over iets te praten? Ik heb het over het politieke establishment. Het is niet langer mogelijk om commentaar te geven op de ophef die is veroorzaakt door Vladimir Zelensky en Pavel Klimkin, die zich voordoen als minister van Buitenlandse Zaken, zelfs als hij nu een andere achternaam heeft. Ik denk soms dat hoewel hij vele gezichten heeft, Klimkins essentie nooit verandert.

Sergey Lavrov: Het is echt slecht. Vladimir Zelensky, die zich kandidaat stelde voor het presidentschap als Vasily Goloborodko uit de komische televisieserie Servant of the People, die progressief van geest was en opriep tot het bevrijden van mensen van de oligarchen, voor het respecteren van de rechten van Russen en andere nationale minderheden, en, belangrijker nog, voor het brengen van vrede in Donbass, verschilt niet veel van Arseny Yatsenyuk. Toen hij premier was, reisde hij naar het buitenland, waar hij sprak over het bouwen van een muur met prikkeldraad en een sloot, een project dat iedereen al snel vergat. En Jatsenjoek verwees naar de mensen van Donbass als submensen.

Vladimir Solovyov: Subhumans, dit is wat hij zei in zijn toespraak.

Sergey Lavrov: Zelensky zei in een recent interview: “Nou, dit zijn soorten.” En iets eerder werd hij, de president van Oekraïne, emotioneel en zei: “Als iemand in Oekraïne zich een Rus voelt, moeten ze naar Rusland gaan.” Hij zei dat, en niemand in het Westen, in welke Europese hoofdstad dan ook of in de Verenigde Staten, heeft commentaar gegeven op die schandalige uitspraak.

Vladimir Solovyov: Hij beschreef als “soort” degenen tegen wie de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne sancties aannam.

Sergey Lavrov: Dat wil zeggen, bijna iedereen in Donbass.

Vladimir Solovyov: Hem werd gevraagd: “Dat wil zeggen, je denkt dat ze niet menselijk zijn?” En hij antwoordde: “Denk je dat ze dat zijn? Nee, het zijn soorten.”

Sergej Lavrov: In principe is hij een ‘grote democraat’. Degenen die de ontwikkelingen in Oekraïne analyseren, wijzen erop dat hij een oorlog voert tegen de oligarchen door een ongekende wet aan te nemen die politieke oplossingen toestaat om zowel tegenstanders ter rechter- als ter linkerzijde, zoals Viktor Medvedtsjoek, aan te pakken.

We hebben onze westerse collega’s al vele malen gevraagd om commentaar te leveren op deze ontwikkelingen. Hun opmerkingen zijn grappig. In oktober 2021 werd in Brussel een Oekraïne-EU-top gehouden, waar Rusland werd aangeduid als de agressor en een partij in het conflict, terwijl Oekraïne een schouderklopje kreeg voor het uitvoeren van de Minsk-akkoorden. Bovendien eisten ze dat Rusland de werking van economische ondernemingen in Donbass zou verzekeren en elektriciteit en water zou leveren aan gebieden die niet door de Oekraïense regering worden gecontroleerd, zodat hun inwoners dezelfde rechten kunnen genieten als mensen in de rest van Oekraïne. Als Rusland dit doet, zal de EU prioriteit geven aan de economische heropleving van deze gebieden na hun hereniging met hun ’thuisland’. Dat zeiden ze in niet mis te verstane bewoordingen.

Nog een interessant feit: na een ontmoeting tussen Angela Merkel, Emmanuel Macron en Vladimir Zelensky werd een verklaring niet uitgegeven door de Oekraïense perssecretaris, maar door de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert, die zei dat de partijen unaniem waren over de noodzaak om de Minsk-akkoorden uit te voeren, en dat hun eenheid hun positie in het Normandië-formaat en over de Oekraïense crisis zal blijven bepalen. Met andere woorden, Duitsland heeft de interpretatie van Kiev geaccepteerd, of beter gezegd de vervorming van de Minsk-akkoorden. Het is een onthullende uitspraak.

Later hebben we de Fransen gevraagd om met Donetsk en Loegansk te praten, zoals voorzien in de Minsk-akkoorden. Ze antwoordden dat ze niets in hen zagen dat overleg met ‘separatisten’ zou voorschrijven. Dit is precies wat ze zeiden. Toen we hen vertelden dat drie televisiezenders op bevel van Zelensky waren gesloten in strijd met de verplichtingen van Oekraïne in het kader van de OVSE, de Raad van Europa en unesco, antwoordden ze dat het besluit was genomen in overeenstemming met de Oekraïense wet.

Vladimir Solovyov: En wat moeten we met hen bespreken?

Sergey Lavrov: Zo werkt het. Ze rukken nu uit alle richtingen op en vragen om een bijeenkomst in Normandië-formaat. Ze gaan begin december 2021 reclame maken voor de zogenaamde tien stappen, opgenomen in het Normandische formaat, ze hebben een conceptversie ingediend bij de Verenigde Staten en de Contactgroep. Dit is gewoon een aanfluiting van het gezond verstand. Ze eisen dat er snel een staakt-het-vuren wordt ingevoerd.

Vladimir Solovyov: Op wie dringen ze aan?

Sergey Lavrov: Rusland en Donbass.

Vladimir Solovyov: Ze moeten zichzelf aansporen.

Sergey Lavrov: In juli 2020 werd overeengekomen om niet onmiddellijk terug te slaan in het geval van een aanval, maar om een beetje te kalmeren, erover na te denken en superieuren op de hoogte te stellen. President van Rusland Vladimir Poetin gaf hier commentaar op. De republieken vaardigden de volgende dag de relevante bevelen uit toen dit alles was overeengekomen. Kiev gaf geen bevel en legde alleen een verklaring af die de kern van de overeenkomst verdraaide (ik zal niet in details treden). Ze drongen er bij Kiev meermaals op aan om de overeenkomst te formaliseren in overeenstemming met de wet. Dit is uiteindelijk gebeurd. Maar later zei opperbevelhebber van de strijdkrachten van Oekraïne Valery Zaluzhny openlijk dat dit niet juist was en dat elke veldcommandant persoonlijk besliste op wie hij moest schieten en wanneer. Er zijn veel bandieten en “vrijwilligersbataljons” in de regio, en het is gemakkelijk voor te stellen over wat voor soort mensen we het hebben.

Vladimir Solovyov: Voeg toe aan deze buitenlandse particuliere militaire bedrijven …

Sergey Lavrov: En ten slotte, enkele dagen geleden, gaven ze een halfbakken evenwichtsoefening van een verklaring af. Het document impliceert dat ze van plan zijn om deze overeenkomst na te komen, wat er ook gebeurt. Ik kijk regelmatig naar Russische nieuwsberichten uit het Donbass-gedeelte van de demarcatielijn. Tal van civiele voorzieningen worden getroffen, burgers worden gedood en mensen leven onder de constante dreiging van beschietingen. Ik luister naar mijn partners die beginnen te praten over “separatisten” en zeggen dat ze “in toom moeten worden gehouden”, dat ze Oekraïne niet moeten provoceren en zijn grondgebied moeten beschieten. En ik vraag hen waarom er geen journalisten aan de westkant van de demarcatielijn werken. Ze laten dit gedeelte alleen zien wanneer een gehelmde Vladimir Zelensky met een flak vest arriveert voor zijn nieuwste acteerklus, en dat is alles. Dat is jammer.

Toen de migrantencrisis zich in een hete fase bevond, stonden de Poolse autoriteiten journalisten niet toe om vanuit het Poolse deel van de grens te werken, hoewel journalisten er heel graag naartoe wilden gaan. Dat heeft iets te maken met de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie. De Oekraïense autoriteiten willen ook niet dat journalisten in het westelijke deel van de demarcatielijn werken, omdat dit de mythe zou wegnemen dat zelfverdedigingsstrijders alles tot de grond toe hebben beschoten en burgers hebben weggevaagd.

Vladimir Solovyov: Hoe kan iemand over de Minsk-akkoorden spreken en eisen dat ze worden nageleefd als Rusland de Minsk-akkoorden anders leest dan de andere partijen?

Sergey Lavrov: We lezen ze letterlijk zoals ze zijn.

Vladimir Solovyov: Ja, maar wij zijn de enige partij die ze letterlijk leest zoals ze zijn. De Amerikanen, Fransen en Duitsers steunen de houding van Oekraïne.

Sergey Lavrov: Toch pakken de Amerikanen het anders aan. Tijdens de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de Russische president in Genève zei Joe Biden dat ze willen helpen bij het nakomen van de Minsk-akkoorden en dat ze zich niet willen bemoeien met de bestaande formats (wat ze ook niet deden toen Donald Trump president was: er was een parallelle dialoog tussen Vladislav Soerkov en Kurt Volker) maar ze zijn bereid om te helpen. Joe Biden zei dat hij begrijpt dat het nakomen van de Minsk-akkoorden inhoudt dat een zekere mate van autonomie wordt verleend.

Vladimir Solovjov: Maar Vladimir Zelensky begreep hem niet. Is dit de reden waarom Amerikaanse media Zelensky nu onder druk zetten? Hij krijgt te maken met stevige kritiek van de media, wat voorheen niet het geval was.

Sergej Lavrov: Ja. Vladimir Zelensky handelt nogal eens roekeloos. Ze zijn bang voor deze roekeloosheid omdat eenvoudige dwaasheid (waar de westerse media steeds meer op wijzen) een conflict kan veroorzaken dat niemand nodig heeft.

Vladimir Solovyov: Het Verenigd Koninkrijk zei eerlijk dat als er iets begint in Oekraïne, ze onmiddellijk zullen vertrekken.

Sergej Lavrov: Evacuatie. Waar is de krijgsmacht nog meer voor?

Vladimir Solovyov: Ze zullen snel vertrekken.

Sergey Lavrov: Over de Minsk-akkoorden. Het is het toppunt van cynisme wanneer onze houding wordt gepresenteerd als de poging van Rusland om de Minsk-akkoorden op zijn eigen manier te interpreteren en te eisen dat Kiev voldoet aan de interpretatie van Rusland.

Vladimir Solovyov: Maar wie hoort ons?

Sergey Lavrov: Iedereen. Ze doen gewoon alsof ze dat niet doen.

Vladimir Solovyov: Als ze doen alsof, wat zou dan onze volgende stap moeten zijn? De facto willen we geen ontmoetingen met hen. We zeggen dat ze moeten doen wat ze hebben toegezegd te doen.

Sergej Lavrov: God is waarheid.

Vladimir Solovyov: Ik hoor mensen vaak dit zeggen, vooral mensen in het leger: “God is geen macht. God is waarheid.”

Sergey Lavrov: Omdat Alexander Nevski niet alleen een diplomaat was, maar ook een militaire commandant.

Vladimir Solovyov: Betekent dit dat we consequent de waarheid zullen blijven vertellen?

Sergey Lavrov: We moeten er absoluut op aandringen dat de Minsk-akkoorden niet worden geschonden.

Vladimir Solovyov: Kunnen we sancties opleggen aan de andere partijen? Rusland heeft Oekraïne niet eens een behoorlijk pakket sancties opgelegd. Zelfs als we ze aankondigen, houden we ons er niet aan.

Sergej Lavrov: Dat is een aparte zaak. Rusland is geen voorstander van sancties. Wat er nu gebeurt, is dat diplomatie, de cultuur van dialoog en compromis volledig worden vervangen. Wanneer het Westen iets niet leuk vindt, gaan ze voor sancties en de Europese Unie aapt de methoden van Amerika.

Vladimir Solovyov: We zijn ook op zoek naar nieuwe maatregelen. De Russische diplomatie is dit jaar agressief en beledigend geworden, zoals we dat al heel lang wilden. U verschoof van uw kenmerkende beleefde en ironische stijl naar een veel krachtigere manier om de positie van Rusland te bevestigen. U gaf correspondentie met uw westerse partners vrij om hen op een leugen te betrappen.

Sergey Lavrov: Het is geen agressieve manier.

Vladimir Solovyov: Ik bedoel, vergeleken met de traditionele diplomatie. Je weerhoudt je er niet langer van om het te zeggen zoals het is.

Sergey Lavrov: We hebben ons nooit echt ingehouden. Wij waren nogal stellig over de zaken die, naar onze mening, fundamenteel moeten zijn in de onderhandelingen tussen Rusland en het Westen.

Vladimir Solovyov: Maar de Minsk-akkoorden kunnen instorten. Hoe lang gaan we geduldig wachten?

Sergey Lavrov: Rusland is hier niet in geïnteresseerd. We gaan ze niet vernietigen, maar als iemand anders dat doet, zullen ze de consequenties moeten accepteren.

Vladimir Solovyov: Dat wil zeggen, Rusland zal ermee instemmen om elkaar te ontmoeten in een of andere versie van het Normandische formaat?

Sergey Lavrov: Op voorwaarde dat ze stoppen met elke grappige zaken met ons. Dat is wat onze partners nu doen, naar verluidt door samen te werken met Kiev om Oekraïne ervan te overtuigen de afspraken van twee jaar geleden na te komen. Iedereen stemt ermee in bijeen te komen voordat hij de besluiten van de Top van Parijs uitvoert. Wij zeggen: u voert eerst de besluiten uit en dan komen we bijeen, want andersom zullen de besluiten van de Top van Parijs en de bijeenkomsten van andere leiders volledig worden gedevalueerd.

Vladimir Solovyov: Is dit nu het standpunt van Rusland? Geen stap terug?

Sergej Lavrov: Geen stap terug van de Minsk-akkoorden. We hebben al een paar stappen terug gedaan. Ten eerste waren zelfs de minsk-akkoorden een concessie van onze kant. Het was met grote moeite dat we Donetsk en Loegansk ervan overtuigden om ze te ondertekenen, omdat het betekende dat we de uiteindelijke onafhankelijkheid moesten opgeven als de Minsk-akkoorden tot op de letter moesten worden gevolgd. Ten tweede was de Steinmeier-formule een andere grote concessie, maar we waren het erover eens. Er werd over gedebatteerd en Petr Porosjenko weigerde voor de verkiezingen daar een speciale status te ondertekenen, en zei cynisch dat als ze de verkeerde persoon kiezen, waarom ze dan een speciale status zouden geven. Het is onthullend hoe een persoon omgaat met zijn handtekening onder de Minsk-akkoorden. De formule hield in dat de status van tevoren zou worden overeengekomen en op de verkiezingsdag in een voorlopige vorm van kracht zou worden en permanent zou worden vanaf de datum waarop de waarnemers een eindrapport zouden uitbrengen waarin werd bevestigd dat de verkiezingen eerlijk en eerlijk waren. Dit is allemaal prima.

Vladimir Solovyov: Zult u op een gegeven moment een ontmoeting hebben met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken?

Sergej Lavrov: Ik had een kort telefoongesprek met haar.

Vladimir Solovyov: Zal ze hier komen?

Sergej Lavrov: Ja. We hebben haar uitgenodigd. Ze zei dat ze zou komen.

Vladimir Solovyov: Is het gesprek goed verlopen? Ze had al eerder harde uitspraken gedaan.

Sergey Lavrov: Wij zijn beleefde mensen, ondanks wat u de laatste tijd over de Russische diplomatie hebt gezegd.

Vladimir Solovyov: Beleefd maar volhardend.

Sergey Lavrov: Toen Vladimir Poetin me opdroeg om de president van Rusland te vertegenwoordigen op de G20-top, had ik de kans om met Olaf Scholz te praten die Angela Merkel vergezelde. Ze maakte zo’n ongewoon gebaar – nodigde hem uit om de G20-leden te ontmoeten.

Vladimir Solovyov: Maar hij heeft een andere positie.

Sergey Lavrov: Het Duitse bestuurssysteem heeft zijn eigen eigenaardigheden. Ik heb hun programma over de betrekkingen met Rusland gelezen. Het bevestigt de diepe en diverse aard van de banden met de Russische Federatie en het belang van constructieve samenwerking. Maar dan is er ook nog de ‘annexatie’, de Krim, het maatschappelijk middenveld, de mensenrechten, toegevoegd aan de mix. Een inherent eclectisch programma per definitie. We zullen zien. Het zal allemaal afhangen van de specifieke stappen.

Vladimir Solovyov: We lijken de zaken weer op te voeren. Soms heb ik een drang om gewoon te zeggen: jongens, kom op, het is nieuwjaar. Laten we feesten.

Sergey Lavrov: Wat zijn we precies aan het opvoeren?

Vladimir Solovyov: Nee, wij niet. Alles wat er om ons heen gebeurt.

Sergey Lavrov: Ze vieren het nieuwe jaar niet. Op 25 december hebben ze champagne gedronken en op 1 januari maken ze misschien een wandeling langs de rivier en dat is dat. Onze vakantie begint op 25 december en eindigt op 13 januari.

Vladimir Solovyov: We feesten op grote schaal. Zal het jaar 2022 vredig zijn? Wordt het een jaar van diplomatie of kan het een oorlogsjaar worden?

Sergey Lavrov: Ik hoop dat het een jaar van diplomatie wordt (alsof het onze keuze is). Een resultaatgerichte diplomatie die de sleutellanden met invloed op de belangrijkste zaken samenbrengt, vastbesloten om daadwerkelijk tot een akkoord te komen, en niet eindeloos te treuzelen.

Het ziekgeestige moorddadige Anglo Zionistische Rijk staat op instorten. Er is geen redding meer mogelijk, het gevaar is dat een kat in het nauw rare sprongen gaat maken. De grote schoonmaak gaat uiteindelijk komen en alle daders, Rutte, Macron, Merkel, de Croo, etc, etc, en hun aanhang zullen hun straf niet ontlopen. 

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.