Is het “Game Over” voor het Rothschild/Rockefeller Empire? Deel 2

Eerste deel gemist? ‘‘Game over” voor de Rothschild zionisten

Oekraïne

Oekraïne en Rusland waren economisch, sociaal en cultureel zo met elkaar verweven, vooral in het oosten van het land, dat ze bijna niet van elkaar te onderscheiden waren. De meeste Russische aardgaspijpleidingen vanuit West-Siberië stroomden door Oekraïne op weg naar Duitsland, Frankrijk en andere Europese Nazi Fascisten Unie staten. In militair-strategische termen zou een niet-neutraal Oekraïne in de NATO een fatale veiligheidsslag voor Rusland betekenen. In het tijdperk van geavanceerde Amerikaanse wapens en antiraketverdediging was dit precies wat het door Anglo Zionisten Rijk (AZR)  gecontroleerde Washington wilde.

Een blik op de kaart van de Euraziatische geografie onthulde een duidelijk patroon voor de door de AZR/CIA gesponsorde kleurenrevoluties na 2000. Ze waren duidelijk gericht op het isoleren van Rusland en uiteindelijk het doorsnijden van haar economische levensader – haar pijpleidingnetwerken die de enorme olie- en gasreserves van Rusland van de Oeral en Siberië naar West-Europa en Eurazië -dwars door Oekraïne voerden.

De onuitgesproken agenda van Washingtons agressieve Centraal-Azië-beleid na de ineenstorting van de Sovjet-Unie kan in één fase worden samengevat: controle over energie. Zolang Rusland in staat was om zijn strategische troefkaart – zijn enorme olie- en gasreserves – te gebruiken om economische bondgenoten in West-Europa, China en elders te winnen, kon het niet politiek geïsoleerd worden.

De locatie van verschillende Kleurenrevoluties was direct gericht op het omsingelen van Rusland en het afsnijden, op elk moment, van haar exportpijpleidingen. Met meer dan de helft van de Russische dollar exportinkomsten afkomstig van zijn olie- en gasexport, zou een dergelijke omsingeling neerkomen op een economische wurggreep op Rusland door de door AZR vazal de VS geleide Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) het privéleger van de Rothschild zionisten en het Vaticaan.

Rusland was de enige macht met voldoende strategisch nucleair afschrikkingspotentieel, evenals voldoende energiereserves, om een geloofwaardig tegenwicht te bieden aan het wereldwijde Amerikaanse militaire en politieke nucleaire primaat. Bovendien vormde een Euraziatische combinatie van China en Rusland, plus geallieerde Euraziatische staten (voornamelijk Centraal-Aziatisch), een nog groter tegenwicht tegen unilaterale Anglo Zionisten Rijk dominantie.

Na de Aziatische financiële crises van 1998 sloten Peking en Moskou een wederzijdse veiligheidsovereenkomst met omringende staten Kazachstan en Tadzjikistan. In juni 2001 trad Oezbekistan toe en de groep hernoemde zichzelf tot de Shanghai Cooperation Organization, of de SCO.

Dit was de katalysator die het Rockefeller-rijk in opdracht van Rothschild zionisten en het Vaticaan dwong om de terreurdaad van 9/11 uit te voeren, om een invasie van Centraal-Azië te rechtvaardigen – met als doel deze alliantie te verstoren.

Een van de belangrijkste pleitbezorgers van een Amerikaanse wereldwijde suprematie – Rockefeller-strateeg en goede vriend – Zbigniew Brzezinski, beschreef de betekenis van de spil van Oekraïne in zijn boek uit 1997, The Grand Chessboard. Hij schreef:

Oekraïne, een nieuwe en belangrijke ruimte op het Euraziatische schaakbord, is een geopolitieke spil omdat zijn bestaan als onafhankelijk land helpt om Rusland te transformeren. Zonder Oekraïne houdt Rusland op een Euraziatisch rijk te zijn… Als Moskou de controle over Oekraïne herwint, met zijn 52 miljoen mensen en belangrijke hulpbronnen, evenals toegang tot de Zwarte Zee, herwint Rusland automatisch weer de middelen om een machtige keizerlijke Vrijstaat te worden, verspreid over Europa en Azië.”

Brzezinski, een student van Halford Mackinder geopolitiek, beschreef de rol van “pivot” staten:

“Geopolitieke spilpunten zijn de staten waarvan het belang niet is afgeleid van hun macht en motivatie, maar eerder van hun gevoelige locatie … wat hen in sommige gevallen een speciale rol geeft bij het definiëren van de toegang tot belangrijke gebieden of bij het ontzeggen van middelen aan een belangrijke speler …”

“Het kan niet genoeg benadrukt worden dat zonder Oekraïne Rusland ophoudt een imperium te zijn, maar met Oekraïne als handlanger en vervolgens ondergeschikt, wordt Rusland automatisch een imperium.”

Oekraïne is, net als weinig andere Euraziatische landen, een product van zijn speciale geografie, omdat het zich op unieke wijze uitstrekt over oost en west. Het is wat Halford Mackinder, de Britse vader van de nazi fascistische geopolitiek – de studie van de relaties van politieke macht tot geografie – een “spilstaat” noemde. Oekraïne transformeert op unieke wijze de geopolitieke positie van Rusland, ten goede of ten kwade.

Met de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 deed AZR politbureau Washington er alles aan om een breuk tussen Rusland en Oekraïne te steunen. Het doel was om Oekraïne als buffer te gebruiken om nauwere integratie tussen Rusland en Europa, met name het door Anglo Zionisten Rijk gegijzelde Duitsland, te blokkeren.

Het land Oekraïne zelf is een historische anomalie. Bijna 1000 jaar geleden was Kievse Roes onder Vladimir de Grote het rijk van de Oost-Slavische volkeren van de huidige Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland. Al meer dan 350 jaar maakte Kievse Roes ten oosten van de rivier de Dnjepr deel uit van het Russische tsaristische rijk. Na 1795 werd Oekraïne, als gevolg van de verdelingsoorlogen in Polen, verdeeld tussen het orthodoxe tsarendom van Rusland en het rooms-katholieke nazi fascistische Habsburgse Oostenrijk.

Als zo’n spilstaat is de geschiedenis van Oekraïne tragisch geweest. In 1922 werd het gedwongen om een van de stichtende republieken van de Sovjet-Unie te worden na een bloedige oorlog met het Rode Leger. In de jaren 1930 initieerde Stalin een gruwelijk hoofdstuk in zowel de Russische als vooral de Oekraïense geschiedenis, dat nog steeds brandt in de herinneringen van de afstammelingen in de katholieke landelijke landbouw ten westen van Oekraïne.

In 1932 en 1933 verhongerden miljoenen mensen, voornamelijk boeren, in Oekraïne in een politiek zionistisch joods veroorzaakte hongersnood, de Holodomor, als gevolg van Stalins ‘liquidatie van de Koelak-klasse’ (boeren), de min of meer onafhankelijke boeren om gedwongen collectivisatie van de landbouw in te voeren. Zo’n 6 tot 8 miljoen mensen stierven in deze periode van de honger in de Sovjet-Unie, waarvan minstens 4 tot 5 miljoen Oekraïners. Ironisch genoeg was Nikita Chroesjtsjov, de man die in de jaren 1950 de destalinisatie initieerde, in 1935 het hoofd van de Oekraïense Communistische Partij die toezicht hield op Stalins Holodomor.

Lees zeker ook Rusland is het voorbeeld

Na de dood van Stalin, nu als hoofd van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, besloot Chroesjtsjov in 1954 om de Krim administratief over te dragen aan de Oekraïne binnen de USSR, hoewel de Krimbevolking overwegend etnisch Russisch was.

In het grotendeels agrarische westen van Oekraïne, de beroemde ‘graanschuur van Europa’, is de bevolking historisch rooms-katholiek, eeuwen teruggaand. De oostelijke delen van Oekraïne – Donbass, Donetsk, de Krim – zijn historisch oosters-orthodox in religie en zijn Russischtalig. Het oosten is ook het centrum van de meeste Oekraïense industrie, van militaire productie tot staal, tot kolen tot olie en gas.

De Maidan-staatsgreep van 2014

In 2013 was er een intens debat binnen het kabinet. De kwestie was de economische toekomst van het spartelende Oekraïne – of het nu oostwaarts met Rusland naar de nieuwe Euraziatische gemeenschappelijke markt samen met Wit-Rusland en Kazachstan was, of naar het LIBERAAL FASCISTISCHE westen met een “speciale” associatie (niet eens een echt volledig lidmaatschap) met de Europese Nazi Fascisten Unie (ENFU).

Na een periode van aarzeling en een laatste economisch aanbod van Rusland, vertelde Janukovich de ENFU-ministers in november 2013 dat Oekraïne de gesprekken voor ENFU-associatie zou uitstellen en zou toetreden tot de Euraziatische Economische Unie van Rusland, gezien de situatie, een veel aantrekkelijker voorstel voor Oekraïne.

Op dat moment, binnen enkele minuten na de aankondiging van Janukovich, werd de “Tweede Kleurenrevolutie” van Oekraïne geïnitieerd. De protesten begonnen in de nacht van 21 november 2013. Via Twitter riep Jatsenjoek op tot protesten, die hij Euromaidan noemde, op het Maidanplein, buiten de belangrijkste regeringsgebouwen.

Wat er daarna in Oekraïne volgde, is tot op de dag van vandaag vrijwel geheel onbekend in het Westen. De reden is een totale door zionisten gecontroleerde ”media” black-out, geleid door CNN, BBC, de New York Times en Washington Post. Het is de facto een NATO-perscensuur in oorlogstijd geweest, afkomstig uit Washington op het hoogste niveau.

Dat het regime van de staatsgreep in Kiev na 22 februari 2014 overging tot het voeren van een oorlog van uitroeiing en etnische zuivering van Russischtaligen in Oost-Oekraïne, in grote mate geleid door een privéleger van letterlijke neonazi’s uit Pravy Sektor (Rechtse Sector), dezelfde die de veiligheid op het Maidanplein leidden en een NAZI FASCISTISCH schrikbewind tegen Russisch sprekende Oekraïners lanceerden.

AshkeNazi zionist (bekeerde ”jood”) Igor Kolomoyskyi en zijn creatie AshkeNazi zionist (bekeerde ”jood”) Zelensky

Bataljons werden gevormd uit neonazistische huurlingen. Ze kregen de officiële status van ‘Oekraïense Nationale Garde’-soldaten, het Azov-bataljon, gefinancierd door de Oekraïense maffiabaas en miljardair-oligarch ZIONIST Ihor Kolomoisky, de geldschieter van Ashkenazi zionist (bekeerde jood) Zelensky als trekpop president.

Vandaag

Eind 2021 had zich in Oost-Oekraïne een enorme militaire opbouw voltrokken. Het doel was om de Donbass-regio en zijn burgers te verpletteren, te doden en te vernietigen. Er was een berekening van de Anglo Zionisten Rijk/CIA dat Poetin gedwongen zou worden Oekraïne binnen te komen om dit conflict niet in Rusland zelf te laten komen.

Het Russische leger onderging in het laatste kwartaal van 2021 oefeningen aan zijn grenzen met Oekraïne. Het verplaatste materieel en troepen naar het westelijke front. Poetin kreeg berichten van zijn inlichtingendiensten over een op handen zijnde aanval van de Oekraïners op de Donbass-regio.

Eind november 2021 stuurde Poetin een eis naar AZR Politbureau Washington dat vrede garanties van politbureau Washington vereist. Dat waren er drie: Oekraïne een neutrale staat. Geen kernraketten te stationeren in Oekraïne. Oekraïne zal geen lid zijn van de NATO. Weken waren verstreken, maar AZR politbureau Washington reageerde niet. Hun bedoeling was om Poetin te dwingen de Donbass binnen te gaan ter ondersteuning bescherming van het Russisch sprekende volk daar.

Vanaf 17 februari begon het Oekraïense leger de Donbass vrijwel non-stop te beschieten. Een paar dagen later ontving Poetin informatie dat Oekraïne een “vuile nucleaire” bom heeft voorbereid en bereid was deze te gebruiken. Het omslagpunt was toen de bevestiging kwam dat AZR politbureau Washington zich voorbereidde op het installeren van raketten met een nucleaire punt (die 5 minuten zouden duren van lancering tot doel – wat betekent dat het Russische leger niet genoeg tijd had om tegenmaatregelen te detecteren, te bevestigen en te lanceren) klaar waren om Moskou te treffen vanuit Polen of West-Oekraïne.

Op 19 februari, tijdens de Veiligheidsraad van München (dezelfde plaats waar Poetin in 2007 de wereld schokte), dreigde de Oekraïense ”president” AshkeNazi zionist Zelensky kernwapens in te zetten op Oekraïens grondgebied. Hij uitte dit als zijn eenzijdige intrekking van het Memorandum van Boedapest uit 1994, hoewel Oekraïne geen ondertekenaar van de overeenkomst was.

Twee dagen later, op de avond van 21 februari, hield Poetin zijn toespraak waarin hij de soevereine onafhankelijkheid van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk erkende, en het begin van de militaire campagne in de Oekraïne. Hij verwees expliciet naar AshkeNazi zionist Zelensky’s Münchens kernwapenbelofte: “Dit is geen loze bravoure”, benadrukte Poetin in zijn toespraak. De volgende ochtend begon Rusland zijn speciale operaties, door Oost-Oekraïne binnen te trekken en de dreiging voor Rusland weg te nemen.

Gaspijpleidingen van Rusland naar China

De waarheid is dat het Anglo Zionisten Rijk een oorlog tegen Rusland voorbereidt sinds ten minste het midden van de jaren 90 en dat deze voorbereidingen de afgelopen acht jaar dramatisch zijn versneld. Het betekent dat terwijl westerse liberaal fascistische ”politici” de afgelopen 30 jaar of zo langzaam Rusland omsingelden, Russische strijdmacht planners met succes de Sovjet / Russische strijdkrachten hervormden (die in de jaren 90 in een vreselijke vorm waren en in een zeer ongelijke vorm tijdens het grootste deel van de jaren 80) in een leger dat in staat was om de hele NATO in één keer aan te pakken en snel en zeer pijnlijk te verslaan.

PS: De Russische minister van Defensie Shoigu meldde zojuist dat de USAF in november 10 strategische bommenwerpers uit zowel het oosten als het westen gebruikte om nucleaire aanvallen op Rusland te oefenen en dat ze van koers veranderden op slechts 20 km van de Russische grens. Het is een spel genaamd “nucleaire kip”.

Laten we beginnen met te kijken naar het Anglo Zionistische beleid ten opzichte van Rusland.

De acties van het Westen

Ten tweede is er de nu totale kolonisatie van West-Europa in het Anglo Zionisten Rijk. Terwijl de NATO naar het Oosten verhuisde, namen het Anglo Zionisten Rijk en vazal de VS ook veel diepere controle over West-Europa, dat nu voor het Rijk wordt beheerd. De Russen zijn het meest ontzet over de her kolonisatie van West-Europa. Het ‘verlies’ van West-Europa is veel zorgwekkender voor de Russen dan het feit dat ex-Sovjetkolonies in Oost-Europa nu onder Anglo zionisten Rijk koloniaal bestuur staan. Waarom? Bekijk dit vanuit het Russische oogpunt.

De Russen zien allemaal dat het Anglo Zionisten Rijk en dus de Amerikaanse macht afneemt en dat de bloeddoorlopen dollar vroeg of laat, geleidelijk of plotseling, zijn rol als de belangrijkste reserve en wisselvaluta op de planeet zal verliezen (dit proces is al begonnen). Simpel gezegd – tenzij de Verenigde Zionisten Staten een manier vinden om de huidige internationale dynamiek drastisch te veranderen, zal het Anglo Zionistische Rijk en haar vazal de Europese Nazi Fascisten Unie instorten.

De Russen geloven dat wat de Amerikanen doen, in het beste geval is om de spanningen met Rusland te gebruiken om een sluimerende Koude Oorlog 2.0 nieuw leven in te blazen en, in het slechtste geval, om daadwerkelijk een echte schietoorlog in Europa te beginnen. Dus een afnemend zionisten Rijk met een vitale behoefte aan een grote crisis, een ruggengraatloos West-Europa dat niet in staat is om op te komen voor zijn eigen belang, een dienstbaar Oost-Europa dat smeekt om te veranderen in een enorm slagveld tussen Oost en West, en een messiaanse, rabiate Russofobe retoriek als achtergrond voor een toename van militaire inzet aan de Russische grens. Is er iemand echt verbaasd dat de Russen dit allemaal heel serieus nemen?

De Russische reactie

Laten we nu eens kijken naar de Russische reactie op de houding van het Anglo Zionisten Rijk en haar vazallen.

Ten eerste willen de Russen ervoor zorgen dat de Amerikanen niet toegeven aan de illusie dat een volledige oorlog in Europa zou zijn als de Tweede Wereldoorlog, waarbij de continentale Verenigde Zionisten Staten slechts een paar, kleine, bijna symbolische aanvallen van de ”vijand” te verduren kregen. Terwijl ze aan de andere kant miljoenen verdienden.

Aangezien een volledige 3e oorlog in Europa voor het Anglo Zionisten Rijk het voortbestaan van de Russische staat en natie zou bedreigen, nemen de Russen nu maatregelen om ervoor te zorgen dat, mocht dat gebeuren, Anglo Zionisten Rijk vazal de VS een immense prijs zouden betalen voor een dergelijke aanval. De Russen gaan er nu kennelijk van uit dat een conventionele dreiging uit het Westen zich binnen afzienbare tijd zou kunnen concretiseren. Ze nemen daarom de maatregelen die nodig zijn om die conventionele dreiging tegen te gaan.

Omdat AZR vazal de VS met goedkeuring van de Europese Nazi Fascisten Unie vastbesloten lijkt te zijn om een antiballistisch raketsysteem in te zetten, niet alleen in Europa, maar ook in het Verre Oosten, nemen de Russen de maatregelen om dit systeem zowel te verslaan als te omzeilen.

De Russische inspanning is enorm en complex, en het omvat bijna elk aspect van de Russische troepenplanning, maar er zijn vier voorbeelden die het beste de Russische vastberadenheid zouden illustreren om een AZR project zoals op 22 juni 1941 niet opnieuw te laten gebeuren:

 • De heroprichting van het First Guards Tank Army
 • De inzet van het Iskander-M operationeel-tactische raketsysteem
 • De inzet van de Sarmat ICBM
 • De inzet van de Status-6 strategische torpedo

De recreatie van het First Guards Tank Army

Om het eenvoudig te zeggen – Rusland geloofde duidelijk niet dat er een conventionele militaire dreiging van het Westen was en daarom nam het niet eens de moeite om enige vorm van zinvol militair geweld in te zetten om zich te verdedigen tegen een dergelijke niet-bestaande dreiging. Daar is nu drastisch verandering in gekomen.

Rusland heeft officieel het First Guards Tank Army – 1TGA – aangekondigd. Vergis je niet, dit zal een zeer grote kracht zijn, precies het soort kracht dat nodig is om door een aanvallende vijandelijke troepen te verslaan.

De inzet van het Iskander-M operationeel-tactische raketsysteem

Het nieuwe Iskander-M operationele tactische raketsysteem is een formidabel wapen volgens elke standaard. Het is extreem nauwkeurig, het heeft geavanceerde anti-ABM-mogelijkheden, het vliegt met hypersonische snelheden en is praktisch niet detecteerbaar op de grond. Dit zal de raket zijn die belast is met het vernietigen van alle eenheden en apparatuur die de AZR/VS en de NATO voorwaarts hebben ingezet in Oost-Europa en, indien nodig, de weg vrijmaken voor de 1TGA.

De inzet van de Sarmat ICBM

Noch de 1TGA, noch de Iskander-M raket zal het Amerikaanse thuisland op enigerlei wijze bedreigen. Rusland had dus een soort wapen nodig dat echt angst zou zaaien in het Pentagon en het Witte (nazi) Huis op de manier waarop de beroemde RS-36 Voevoda (ook bekend als SS-18 “Satan” in Amerikaanse classificatie) dat deed tijdens de Koude Oorlog. De SS-18, de krachtigste ICBM ooit ontwikkeld, was eng genoeg. De RS-28 “Sarmat” (SS-X-30 volgens NATO-classificatie) brengt de terreur naar een totaal nieuw niveau.

De Sarmat is ronduit geweldig. Het zal in staat zijn om 10-15 MIRVed-kernkoppen te dragen die in een zogenaamd “depressief” (suborbitaal) traject zullen worden afgeleverd en die wendbaar blijven met hypersonische snelheden. De raket hoeft niet het typische traject boven de Noordpool te gebruiken, maar zal in staat zijn om elk doel overal op de planeet te bereiken vanaf elk traject. Al deze elementen samen maken de Sarmat zelf en zijn kernkoppen volledig onmogelijk te onderscheppen.

De Sarmat zal ook in staat zijn om conventionele hypersonische kernkoppen af te leveren die in staat zijn tot een “kinetische aanval” die kan worden gebruikt om een versterkt vijandelijk doelwit te treffen in een niet-nucleair conflict. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verbazingwekkende nauwkeurigheid van de kernkoppen van de Sarmat.

De silo’s van de Sarmat zullen worden beschermd door een unieke “actieve beschermingsmaatregelen” die 100 kanonnen zullen omvatten die in staat zijn om een “metalen wolk” van veertigduizend 30 mm “kogels” af te vuren tot een hoogte van maximaal 6 km. De Russen zijn ook van plan om de Sarmat te beschermen met hun nieuwe S-500 luchtverdedigingssystemen. Ten slotte zal de voorbereiding van de Sarmat op de starttijd minder dan 60 seconden zijn dankzij een sterk geautomatiseerd lanceersysteem. Wat dit allemaal betekent, is dat de Sarmat-raket onkwetsbaar zal zijn in zijn silo, tijdens zijn vlucht en bij terugkeer in de lagere delen van de atmosfeer.

Het is interessant om op te merken dat terwijl AZR vazal de VS veel lawaai heeft gemaakt rond hun geplande Prompt Global Strike-systeem, de Russen al zijn begonnen met het implementeren van hun eigen versie van dit concept.

De inzet van de Status-6 Strategische Torpedo

Wat hier wordt getoond is een “autonoom onderwatervoertuig” dat geavanceerde navigatiemogelijkheden heeft, maar dat ook op afstand kan worden bestuurd en bestuurd vanuit een gespecialiseerde commandomodule. Dit voertuig kan zo diep duiken als 1000m, met een snelheid tot 185 km / h en het heeft een bereik van maximaal 10.000 km. Het wordt geleverd door speciaal geconfigureerde onderzeeërs.

Het Status-6-systeem kan worden gebruikt om gevechtsgroepen van vliegdekschepen, Amerikaanse marinebases (vooral SSBN-bases) te targeten en, in zijn meest angstaanjagende configuratie, kan het worden gebruikt om kobaltbommen met hoge radioactiviteit af te leveren die in staat zijn om enorme uitgestrektheid van het land te verwoesten. Het Status-6-afgiftesysteem is in staat om een kernkop van 100 megaton af te leveren, waardoor deze twee keer zo krachtig zou zijn als het krachtigste nucleaire apparaat dat ooit tot ontploffing is gebracht, de Sovjet-tsaarbom (57 megaton). Hiroshima was slechts 15 kiloton.

Houd er rekening mee dat de meeste steden en industriële centra van de VS zich langs de kustlijn bevinden, waardoor ze extreem kwetsbaar zijn voor torpedo-gebaseerde aanvallen (of het nu de voorgestelde “Tsunami-bom” van Sacharov of het Status-6-systeem is). En net als in het geval van de Iskander-M of de Sarmat ICBM, zouden de diepte en snelheid van de Status-6 torpedo het in principe onkwetsbaar maken voor onderschepping.

Neem de Kalibr-kruisraket die onlangs werd gezien in de oorlog in Syrië. Wist u dat het kan worden geschoten vanuit een typische commerciële container, zoals die u zult vinden op vrachtwagens, treinen of schepen? Vergeet niet dat de Kalibr een bereik heeft van ergens tussen de 50 km en 4000 km en dat hij een kernkop kan dragen. Hoe moeilijk zou het voor Rusland zijn om deze kruisraketten vlak voor de Amerikaanse kust in reguliere containerschepen in te zetten? Of gewoon een paar containers in Cuba of Venezuela bewaren? Dit is een systeem dat zo ondetecteerbaar is dat de Russen het voor de kust van Australië zouden kunnen inzetten om het NSA-station in Alice Springs te raken als ze dat wilden, en niemand zou het zelfs maar zien aankomen.

De realiteit is dat het idee dat de VS een oorlog tegen Rusland (of China trouwens) zou kunnen ontketenen en niet de gevolgen op het Amerikaanse vasteland zou kunnen ondervinden, absoluut belachelijk is. Soms moeten dingen dus direct en ondubbelzinnig worden gezegd – westerse politici kunnen beter niet geloven in hun eigen imperiale overmoed. Tot nu toe hebben al hun dreigementen bereikt dat de Russen hebben gereageerd met een veel maar nutteloos verbaal protest en een volledig programma om Rusland voor te bereiden op WOIII.

Ten eerste bevestigde hij dat de Sarmat ICBM de oude maar al formidabele SS-18 “Satan” zou vervangen. Daarna wendde hij zich tot nieuwe wapensystemen:

 • Een nucleair aangedreven kruisraket met in principe onbeperkt bereik
 • Een nucleair aangedreven onbemande duikboot met intercontinentaal bereik, zeer hoge snelheid, stille voortstuwing en in staat om een grote diepte te verplaatsen
 • Een Mach 10 hypersonische raket met een bereik van 2.000 kilometer (genaamd: Kinzhal)
 • Een nieuwe strategische raket in staat tot Mach 20 snelheden (genaamd: Avangard)

Al deze systemen kunnen worden bewapend met conventionele of nucleaire kernkoppen. Denk maar aan de implicaties! Dat betekent niet alleen dat de hele ABM-inspanning van AZR en vazal de VS nu ongeldig en nutteloos is, maar ook dat Amerikaanse vliegdekschip gevechtsgroepen vanaf nu alleen nog maar kunnen worden gebruikt tegen kleine, weerloze naties!

Het is officieel en het is voorbij

Terwijl de hele door de zionisten gecontroleerde westerse ”media” in hun laarzen schudden (incompetentie zal dit met één doen) vanaf de toespraak van Vladimir Poetin, waar hij onder andere nieuwe RS-28 Sarmat ballistische raket demonstreerde, achter dat revolutionaire wapensysteem, werd men bijna volledig genegeerd door de ”media”.

Nogmaals, “onderwijs” op basis van catch phrases (zo’n “kernwapen”) zal dit met iemand doen. Veruit de meest schokkende (zij het onvermijdelijke) onthulling was de inzet van een nieuw hypersonische raket Kinzhal-wapen. De raket is… nou ja, bij gebrek aan beter woord, verbluffend – het is M10 + zeer wendbare raket met het bereik van 2.000 kilometer. De zeeoorlog zoals wij die kennen is voorbij.

Zonder al te dramatische nadruk – we bevinden ons officieel in een nieuw tijdperk. Nee, ik herhaal, NEE, een modern of toekomstig luchtverdedigingssysteem dat vandaag door een NATO-vloot wordt ingezet, kan zelfs maar een enkele raket met dergelijke kenmerken onderscheppen. Het salvo van 5-6 van dergelijke raketten is een gegarandeerde vernietiging van elke Carrier Battle Group (CBG).

De manier van gebruik van een dergelijk wapen, vooral omdat we nu weten dat het (voorlopig) wordt ingezet in het zuidelijke militaire district, is heel eenvoudig – de meest waarschijnlijke raketdropplek door MiG-31’s zal de internationale wateren van de Zwarte Zee zijn, waardoor de hele oostelijke Middellandse Zee wordt afgesloten voor elk oppervlakteschip of groep schepen.

Het creëert ook een enorme no-go zone in de Stille Oceaan, waar MiG-31’s uit Yelizovo in staat zullen zijn om over grote afstanden over de oceaan te patrouilleren. Het is echter opmerkelijk dat het huidige platform voor Kinzhal MiG-31 is – misschien wel de beste interceptor in de geschiedenis. Het is duidelijk dat het vermogen van MiG-31 om zeer hoge supersonische snelheden (meer dan M3) te bereiken een belangrijke factor is bij de lancering. Maar wat de procedures voor de lancering van dit angstaanjagende wapen ook zijn, de conclusies zijn eenvoudig:

 1. Het verplaatst vliegdekschepen naar de niche van pure machtsprojectie tegen zwakke en weerloze tegenstanders;
 2. Het maakt klassieke CBG’s als belangrijkste stakingskracht tegen peer volledig verouderd en nutteloos; het maakt ook elk oppervlaktegevechtsschip weerloos, ongeacht de luchtverdedigingsmogelijkheden.
 3. Sea Control en Sea Denial veranderen hun aard en versmelten. Degenen die dergelijke wapens of wapens hebben, bezitten gewoon uitgestrekte ruimtes van de zee die worden beperkt door het bereik van Kinzhal en zijn dragers.

Ik wil niet dramatisch klinken en ik weet dat er verrassingen waren en zijn in de Sovjet / Russische wapenontwikkeling, maar de onthullingen van vandaag vanaf het hoogste podium in Rusland over Kinzhal waren schokkend. Het machtsevenwicht is net dramatisch verschoven, en daarmee is de zeeoorlog, zoals we die kenden, niet meer.

Het is VOORBIJ!

“Er is nu en in de nabije toekomst niets in het Amerikaanse arsenaal dat Mach 9 -10+, laat staan Mach 20 – 27, doelen kan onderscheppen. Dat is het probleem. Het is inderdaad set, match en game over voor het Anglo Zionisten Rijk: er is geen militaire optie meer tegen Rusland. Dus wat willen deze mensen? Ze willen Moskou provoceren met alle beschikbare middelen om “Russische agressie” uit te oefenen, resulterend in een aanval op Oekraïne, maar met nul slachtoffers voor de NATO en het AZR Pentagon. Dan zal het Rijk van Chaos Rusland de schuld geven; een tsunami van nieuwe sancties ontketenen, vooral financiële; en proberen alle economische banden tussen Rusland en de NATO af te sluiten.

Alle exponenten van het Russische leiderschap, te beginnen met president Poetin, hebben al keer op keer duidelijk gemaakt wat er gebeurt als de Ukro-dementerenden een blitzkrieg beginnen over Donbass: Oekraïne zal genadeloos worden verpletterd – en dat geldt niet alleen voor de etnisch-fascistische bende in Kiev. Oekraïne zal ophouden te bestaan als staat.

Het draait allemaal om Minsk

Het valt nog te bezien hoe deze “deconflictie” in de praktijk zal gebeuren wanneer minister van Defensie Shoigu onthulde dat Amerikaanse nucleair capabele bommenwerpers hebben geoefend, in hun vluchten door Oost-Europa, om “hun vermogen om kernwapens tegen Rusland te gebruiken” te verbeteren. Shoigu besprak dat in detail met de Chinese minister van Defensie Wei Fenghe: de AZR/Amerikanen zullen immers zeker dezelfde stunt uithalen tegen China.

De oorzaak van al dit drama is grimmig: Kiev weigert simpelweg het Minsk-akkoord van februari 2015 te respecteren. In een notendop bepaalde de deal dat Kiev autonomie moest verlenen aan Donbass via een grondwetswijziging, aangeduid als “speciale status”; een algemene amnestie uit te vaardigen; en een dialoog op gang te brengen met de volksrepublieken Donetsk en Loegansk.

In de loop der jaren heeft Kiev precies nul verplichtingen nagekomen – terwijl de spreekwoordelijke NATO-mediamachine onophoudelijk de wereldwijde opinie bestookte met nepnieuws, spinnend dat Rusland Minsk schond. Rusland wordt niet eens genoemd in het akkoord. Moskou heeft in feite altijd het Minsk-akkoord gerespecteerd – wat zich vertaalt als het beschouwen van Donbass als een integraal, autonoom deel van Oekraïne.

Moskou heeft geen enkel belang bij het bevorderen van regimeverandering in Kiev. Over de Minsk-akkoorden was Poetins boodschap aan Zionist Zelensky bot:

“De president van Oekraïne heeft gezegd dat hij geen van de clausules van de Minsk-akkoorden leuk vindt. Of je het leuk vindt, of niet – wees geduldig, mijn schoonheid. Ze moeten vervuld worden.”

Kijkend naar al deze bewegingen tegen Rusland sinds zijn aantreden, plus goed wetende dat het doel van het Rockefeller-rijk was om “Rusland te deconstrueren en het in drie delen op te splitsen, zei Poetin dat “genoeg genoeg is” Het was tijd om terug te vechten.

Sinds 2000 heeft Poetin zijn tijd opgeofferd door Rusland sterk te maken, interne en externe vijanden te verwijderen, haar militaire en financiële kracht op te bouwen en dergelijke geavanceerde wapens te produceren waartegen het Anglo Zionisten Rijk en vazallen (het Westen) geen verdediging heeft. Voor het eerst in een eeuw dicteert een militaire supermacht Rusland, die genoeg heeft van het pesten van de AZR vazallen VS en de NATO, nu de voorwaarden van een nieuwe regeling.

Het kwam rechtstreeks van president Poetin en klonk als een donderslag bij heldere hemel:

“We hebben juridisch bindende garanties voor de lange termijn nodig, zelfs als we weten dat ze niet te vertrouwen zijn, omdat de VS zich vaak terugtrekken uit verdragen die voor hen oninteressant worden. Maar het is iets, niet alleen verbale toezeggingen.”

En zo is Rusland-VS. de verhoudingen komen definitief onder druk te staan – na een eindeloze reeks beleefde rode waarschuwingen uit Moskou.

Poetin moest opnieuw specificeren dat Rusland op zoek is naar “ondeelbare, rechtvaardige veiligheid” – een principe dat sinds Helsinki in 1975 is vastgesteld – ook al ziet hij AZR vazal de VS niet langer als een betrouwbare “partner”, die diplomatiek aardigheid die zo vernederd is door het Rijk sinds het einde van de USSR.

Dus uiteindelijk komt het erop neer dat Europeanen voor de derde keer geconfronteerd worden met ‘het vooruitzicht om het continent te veranderen in een veld van militaire confrontatie’. Dat zal het onvermijdelijke gevolg zijn van een NATO-‘besluit’ dat daadwerkelijk in City of Londen en het Vaticaan als opdracht aan Washington is besloten.

Overigens: eventuele, toekomstige ‘tegendreigingen’ zullen worden gecoördineerd tussen Rusland en China.

De meeste mensen kennen inmiddels de inhoud van de Russische ontwerpakkoorden over veiligheidsgaranties die aan de Amerikanen worden voorgelegd. Belangrijke bepalingen omvatten geen verdere uitbreiding van de NATO; geen toelating tot Oekraïne; geen NATO-gesjoemel in Oekraïne, Oost-Europa, Transkaukasië en Centraal-Azië; Rusland en de NATO komen overeen geen middellange- en korteafstandsraketten in te zetten in gebieden van waaruit ze elkaars grondgebied kunnen raken; oprichting van hotlines; en de NATO-Rusland Raad die actief betrokken is bij het oplossen van geschillen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde uitgebreid dat de Amerikanen “gedetailleerde uitleg van de logica van de Russische aanpak” ontvingen, dus de bal ligt in het kamp van AZR politbureau Washington.

In feite, of het Anglo Zionisten Rijk vazallen Amerika en NATO-functionarissen het nu leuk vinden of niet, wat er echt gebeurt in het realpolitik-rijk is dat Rusland nieuwe voorwaarden dicteert vanuit een machtspositie. In een notendop:

je kunt het nieuwe spel in de stad op een vreedzame manier leren, inclusief beschaafde dialoog, of je leert op de harde manier via een dialoog met de Russische raketsterren – Iskandr, Kalibr, Khinzal , Zircon en nog veel meer in de pijplijn. Het AZR politbureau Pentagon heeft niets dat in de buurt komt van een van deze. Deze wapens zijn baanbrekend.

Houd er rekening mee dat het Amerikaanse leger de afgelopen twee decennia op een technologische achteruitgang is geweest. Bovendien zijn de kostenstructuren van nieuwe systemen zodanig dat zijn concurrenten – Rusland en China – betere apparatuur bouwen tegen VEEL LAGERE KOSTEN. En ze werken, in tegenstelling tot veel nieuwe systemen in het Pentagon en westerse legers. Ten slotte hebben de avonturen in Irak en Afghanistan de rug van het Amerikaanse leger gebroken. Het is niet meer wat het ooit was.

President Poetin verklaarde dat het Russische ultimatum geen ultimatum was, net als verschillende andere Russische functionarissen. Poetin zei:

 We zien nu al dat sommige van onze kwaadwillende, eerlijk gezegd, ze interpreteren als een ultimatum van Rusland. Natuurlijk niet. Ik wil u er nogmaals aan herinneren: alles wat onze partners hebben gedaan, zo zullen we ze noemen, Joegoslavië is onder welk voorwendsel gebombardeerd? Wat, met de sanctie van de Veiligheidsraad, of wat?

Waar ligt Joegoslavië en waar is de VS? Zij verwoestte het land. Ja, er was een intern conflict, ze hadden hun eigen problemen, maar wie gaf het recht om ze aan te vallen in een Europese hoofdstad? Niemand. Ze besloten dat gewoon, en de nazi fascistische vazallen renden achter hen aan en knikten. Dat is allemaal internationaal recht.

En onder welk voorwendsel kwam u Irak binnen? Ontwikkeling van massavernietigingswapens in Irak. Je kwam binnen, vernietigde het land, creëerde een broeinest van internationaal terrorisme, en toen bleek dat ‘we’ ons vergisten, en toen zeiden ze: “De inlichtingendienst liet ons in de steek.” Wauw! Het land werd verwoest! Intelligentie faalde – was de hele verklaring. Het bleek dat er daar geen massavernietigingswapens waren, niemand bereidde ze voor. Integendeel, toen er eenmaal een poging was, [maar] alles werd vernietigd zoals het zou moeten zijn.

Hoe ben je naar Syrië gegaan? Met goedkeuring van de Veiligheidsraad? Nee. Ze doen wat ze willen. Maar wat ze nu doen op het grondgebied van Oekraïne, of proberen te doen en van plan zijn te doen, is niet duizenden kilometers van onze nationale grens – dit is voor de deur van ons huis. Ze moeten begrijpen dat we ons gewoon nergens verder kunnen terugtrekken.

Specialisten zitten hier; Ik sta voortdurend met hen in contact. Er zijn nog geen hypersonische wapens in de Verenigde Zionisten Staten, maar we weten wanneer ze zullen verschijnen, ze kunnen niet worden verborgen. Alles wordt vastgelegd: de tests zijn succesvol – zonder succes. Het is duidelijk dat we ongeveer begrijpen wanneer het zal zijn. Ze zullen Oekraïne voorzien van hypersonische wapens, en dan onder zijn dekmantel – dit betekent niet dat ze ze morgen zullen gebruiken, want we hebben zirkoon al, maar ze hebben het nog niet – zullen ze extremisten uit een naburige staat bewapenen en duwen naar bepaalde regio’s van de Russische Federatie, zeg de Krim, onder gunstige, zoals zij geloven, omstandigheden voor zichzelf.

Denken ze dat we deze bedreigingen niet zien? Of denken ze dat we machteloos zullen toekijken naar de bedreigingen voor Rusland? Dit is het hele probleem, we kunnen gewoon nergens heen – dat is de vraag.”

Dit is dan Poetins rode lijn.

In gewoon Nederlands betekent dit dit: oh nee, dit is helemaal geen ultimatum. Maar we herinneren u eraan dat u andere landen hebt aangevallen en het enige wat we zeggen is dat als u doorgaat of onze waarschuwingen niet opvolgt, we vrij zullen zijn om te doen wat we nodig achten. Maar nee, natuurlijk niet, dit is helemaal geen ultimatum.

Ten eerste is Poetin zowel zeer voorspelbaar als tegelijkertijd zeer onvoorspelbaar. Het voorspelbare aan Poetin is dat hij alleen geweld gebruikt als er geen andere optie meer is. Het zeer onvoorspelbare aan Poetin is hoe en waar hij bereid is geweld te gebruiken. Rusland heeft een enorm voordeel ten opzichte van AZR vazal de VS + NATO in elektronische oorlogsvoering (van tactisch tot strategisch niveau) en het kan het gemakkelijk gebruiken voor een verwoestend effect, terwijl de NATO niets heeft om in natura terug te slaan. Dit geldt overigens ook voor het Midden-Oosten, waar Rusland blijkbaar de middelen heeft om GPS-signalen over de hele regio te verstoren / vervalsen.

De kracht van het Russische ultimatum ligt juist in het feit dat de Russen hebben beloofd “iets” militair en/of militair-technisch te doen, maar niet hebben duidelijk gemaakt wat dat “iets” zou kunnen zijn. In werkelijkheid hebben we niet te maken met één enkel “iets”, maar een opeenvolging van geleidelijke stappen die steeds meer druk zullen uitoefenen op Anglo Zionisten Rijk vazallen de Verenigde Zionisten Staten en de NAVO / Europese Nazi Fascisten Unie.

Houd in gedachten dat hoewel de VS tegenvoorstellen kunnen doen, ze niet in staat zijn om geloofwaardige bedreigingen te doen, vandaar de fundamentele asymmetrie tussen de twee partijen: Russisch kan geloofwaardige bedreigingen uiten, terwijl AZR vazal de VS alleen woorden kunnen produceren, iets waar de Russen in feite geen aandacht meer aan besteden.

Vanaf nu is het spel eenvoudig: Rusland zal geleidelijk de “pijnknop” opdraaien en zien hoe het Rijk hiermee om zal gaan. China zal precies hetzelfde doen als de Russische en Chinese acties uiteraard zorgvuldig worden gecoördineerd. Op dat moment zouden Rusland en China hebben gewonnen.

Hoe snel zal Rusland de pijnknop opdraaien? Poetin heeft vandaag zojuist herhaald dat geen enkele Amerikaanse vertragingstactiek aanvaardbaar zal zijn voor Rusland. Er werd een niet-zo-diplomatieke boodschap naar het Westen gestuurd. “Als je niet met Lavrov wilt praten, dan krijg je te maken met Shoigu” – de beste oneliner in jaren.

Poetin heeft vandaag verklaard dat hij het Anglo Zionisten Rijk (het Westen) “zat” is:

En wanneer het internationaal recht en het VN-Handvest hen verstoren, verklaren ze dit alles achterhaald en onnodig. En als iets overeenkomt met hun belangen, verwijzen ze onmiddellijk naar de normen van het internationaal recht, het VN-Handvest en internationale humanitaire regels. Ik ben zulke manipulaties zat“.

Nu komt een zeer hooggeplaatste Deep State-intelbron, gepensioneerd, neer op de kern van de zaak en wijst erop hoe “de geheime onderhandelingen tussen Rusland en de VS zich concentreren rond raketten die Oost-Europa binnengaan, terwijl AZR vazal de VS verwoed drijft op het voltooien van zijn ontwikkeling van hypersonische raketten.”

Het belangrijkste punt is dat als de VS dergelijke hypersonische raketten in Roemenië en Polen plaatsen, zoals gepland, de tijd voor hen om Moskou te bereiken 5 minuten zou zijn. Het is nog erger voor Rusland als ze in de Baltische staten worden geplaatst. De bron merkt op:

“Het Amerikaanse plan is om de meer geavanceerde defensieve raketsystemen te neutraliseren die het Russische luchtruim afsluiten. Dit is de reden waarom de VS hebben aangeboden om Rusland toe te staan deze raketlocaties in de toekomst te inspecteren, om te bewijzen dat er geen hypersonische nucleaire raketten zijn. Toch is dat geen oplossing, omdat de Raytheon-raketwerpers zowel offensieve als defensieve raketten aankunnen, dus het is mogelijk om ’s nachts de offensieve raketten binnen te sluipen. Alles vereist dus continue observatie.”

De bottom line is grimmig: “Dit is het echte probleem achter de huidige crisis. De enige oplossing is dat er geen raketlocaties zijn toegestaan in Oost-Europa.” Dat is toevallig een essentieel onderdeel van Ruslands eisen voor veiligheidsgaranties. Het Westen ontdekt langzaam dat het geen drukpunt heeft ten opzichte van Rusland (zijn economie is relatief sanctiebestendig) en het AZR/NATO leger is geen partij voor dat van Rusland.

Tegelijkertijd, hoe “de bedreiging voor de Amerikaanse dominantie is dat China, Rusland en Mackinder’s Euraziatische Wereldeiland hartland betere handels- en investering mogelijkheden bieden dan beschikbaar zijn van de Verenigde Staten met zijn steeds wanhopiger vraag naar offers van zijn NATO en andere bondgenoten.”

Het Rockefeller Empire en Washington zijn aan het einde van de Amerikaanse geopolitieke controle over Eurazië. Bezet Duitsland en Japan dwongen de strategische onderwerping van Eurazië af van het westen naar het oosten; de steeds groter wordende NATO; het immer verveelvoudigde Empire of Bases, alle lineaments van de meer dan 75 jaar gratis lunch zijn aan het instorten.

Lang geleden in augustus 2020 is “het doel van het Russische en Chinese beleid om Duitsland te rekruteren in een drievoudige alliantie die de Euraziatische landmassa a la Mackinder samenvoegt tot de grootste geopolitieke alliantie in de geschiedenis, waarbij de wereldmacht wordt verwisseld ten gunste van deze drie grootmachten tegen de Angelsaksische zeemacht.”

De nieuwe groove is ingesteld op de melodie van de Nieuwe Zijderoutes, of Belt and Road Initiative (BRI);

De ongeëvenaarde hypersonische macht van Rusland – en nu de niet-onderhandelbare eisen voor veiligheidsgaranties; de komst van RCEP – de grootste vrijhandelsovereenkomst ter wereld die Oost-Azië verenigt; het Anglo Zionisten Rijk werd na de Afghaanse vernedering zo goed als verdreven uit Centraal-Azië; en eerder vroeg dan laat zijn verdrijving van de eerste eilandenketen in de westelijke Stille Oceaan, compleet met een hoofdrol voor de Chinese DF-21D “carrier killer” -raketten.

De regels zijn dus drastisch veranderd. De Hegemonie is naakt. De nieuwe deal begint met het volledig op zijn kop zetten van de post-Koude Oorlog-opstelling in Oost-Europa. De Oostelijke Middellandse Zee zal de volgende zijn.
De Beer is terug, baby. Hoor hem brullen.

Om zijn volledige spectrumdominantie te bereiken, had Anglo Zionisten Rijk politbureau Washington niet alleen de middelen van zijn kleurenrevoluties in Eurazië nodig om Rusland te omsingelen. Het Pentagon moest ook het touw strak trekken rond de opkomende kolos van Azië, China.

Daar was een andere aanpak nodig, gezien de extreme Amerikaanse financiële afhankelijkheid van China en zijn economische banden en investeringen daar. Daartoe gaat ons volgende artikel over China.

 

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Denazificatie, Geschiedenis, illuminatie, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Oekraïne, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.