Nederlandse FEMA camps

Zonder dat wij het echt doorhebben, wordt ook in Europa gewerkt aan het uitrollen van de NAZI agenda. Zoals al een keer omschreven is Europa mede opgericht door oud NAZI’s en kunnen we bijvoorbeeld niet ontkennen dat prins Bernhard – initiator van de Bilderberggroep – ook NAZI roots heeft. Hij werkt bijvoorbeeld voor IG-Farben; het bedrijf dat Zyklon-B leverde aan de NAZI’s maar ook mede financier van de oorlogsmachine van Adolf Hitler was.

Omdat mijn auto een tijdje terug naar de garage moest besloot ik voor de aardigheid gewoon eens met de trein te reizen. Aangekomen op het station vielen mij meteen een paar militairen op die actief mensen aanspraken en flyers uitdeelden. Ze waren personeel aan het werven. Ook sprak ik enkele weken geleden iemand die op het UWV werkt. Hij vertelde mij dat ook het UWV actief personeel aan het werven is voor defensie. De kranten staan ook regelmatig vol met advertenties voor defensie. En dat alles terwijl defensie aan de zichtbare oppervlakte al decennia klaagt over bezuinigingen! Wat is hier aan de hand? Is deze actieve vorm van campagne voeren alleen maar nodig omdat er zoveel babyboomers uit het leger gaan?

Aan de man van het UWV stelde ik de vraag waar al die nieuwe mensen geplaatst worden. Hij gaf toe dat er sprake was van de opbouw van een Europees leger (sinds 2009; het verdrag van Lissabon). Natuurlijk weten we allemaal van het bestaan van de NAVO, maar hoort u ooit iets over de daadwerkelijke opbouw van een troepenmacht die land overstijgend is?  Kende u de Synchronised Armed Forces Europe (SAFE)? Ondertussen zien we steeds meer buurtcoaches en Toezichthouders met uniformen. Die van de buurtcaoches lijken beetje op een soldatengevechtstenue, terwijl de Toezichthouders een beetje weg hebben van oom agent. “Ja, maar” zult u zeggen “dat is echt wel nuttig hoor. Je hebt zoveel van die vervelende Marokkaanse jongens enzo. En er worden regelmatig homo’s in elkaar geslagen of gepest“. Ja, dat is wat de Main Stream Media u wil doen geloven. En de doorgaans homo-geaarde presentator heeft natuurlijk geen moeite om u dergelijk nieuws over homo pesterijen te vertellen. Persoonlijk kom ik regelmatig Marokkaans jongens tegen en het voornaamste oordeel wat ik over ze heb is dat ze elkaar niet verraden (in tegenstelling tot Nederlanders); gewoon lekker stoer zijn en soms een beetje baldadig doen. Dat mag nog in de Marokkaanse gemeenschap.  Binnen de ‘Nederlandse gemeenschap’ is er een trend merkbaar waarbij stoerheid synoniem is voor “te veel testosteron” en dat duidt op ouderwets mannelijk machismo . “Dat is niet meer van deze tijd“. Je moet je tegenwoordig als man toch wel meer ontwikkelen als een metro man en op zijn minst kralen kettinkjes om je pols dragen.

Kortom; in mijn optiek is het steeds verder opvoeren van de extra veiligheidsmaatregelen iets wat ondersteund wordt door een gekweekt gevoel van schijnonveiligheid. Natuurlijk is criminaliteit van alle dag, maar de indruk wordt gewekt dat wij nu toch echt in een tijd zijn beland waarin het allemaal veel erger geworden is dan vroeger. En die indruk wordt u misschien wel aangepraat. “Nee hoor“, zult u zeggen “Statistische gegevens laten dit ook duidelijk zien“. En gelukkig geloven Nederlanders altijd alles wat ze horen of zien en dus ook de statistieken. “Over zoiets lieg je toch niet!?“. Ondertussen accepteert u wel alle camera’s op straat, op snelwegen en waar u ook kijkt; accepteert u het ongevraagd fouilleren op straat; kleedt u zich graag half uit op Schiphol en accepteert u eigenlijk ook praktisch alles wat zo goed is voor de algehele veiligheid!

Gevangenisstraffen

In Amerika is de wetgeving dusdanig dat een verdenking van mogelijk terroristische activiteiten al voldoende is om iemand zonder proces op te pakken. Dit is een gevolg van de zogenaamde Martial Law. Kijk eens wat Wikipedia hier over zegt:

Martial law is the imposition of military rule by military authorities over designated regions on an emergency basis.

Martial law is usually imposed on a temporary basis when the civilian government or civilian authorities fail to function effectively (e.g., maintain order and security, or provide essential services), when there are extensive riots and protests, or when the disobedience of the law becomes widespread.

Examples of this form of military rule include post World War II reconstruction in Germany and Japan as well as the southernreconstruction following the U.S. Civil War.

De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten.

De Krijgswet of Staat van beleg wordt meestal opgelegd op tijdelijke basis als de civiele overheid of civiele autoriteiten niet effectief functioneren (bijvoorbeeld bij het handhaven van orde en veiligheid of essentiële diensten), wanneer er uitgebreide rellen en protesten of wanneer de ongehoorzaamheid van de wet wijdverbreid wordt.

Voorbeelden van deze vorm van militair bewind zijn na de Tweede Wereldoorlog de ​​wederopbouw in Duitsland en Japan, evenals de Zuidelijke wederopbouw na de Amerikaanse Burgeroorlog.

Deze ‘maatregel’ is op dit moment nog steeds actief in Amerika! Dit alles vond zijn intrede na de inside job van 9/11. En nu zijn er dan de zelf geschapen ‘shootings’ als die van Sandy Hook. De rechter moet nu zelfs ingrijpen om te voorkomen dat uitlekt dat dit een zelf geschapen ‘shooting’ is geweest (zie dit artikel). De hype van de ‘shootings’ hebben een nieuwe vorm van terroistische dreiging geïntroduceerd, namelijk die van binnenlands terrorisme uit de hoek van doorgedraaide ‘Preppers‘ (mensen die zich voorbereiden op rampen).

De gevangenissen puilen inmiddels uit. In Nederland is ook sprake van de roep om strengere straffen. Overal is het strafregime strenger geworden en op Europees grondgebied wil men de zaken natuurlijk naar een gelijk niveau trekken. In 1970 waren er in Nederland per 100.000 inwoners twintig gedetineerden. Dat is zelfs zonder minimumstraffen sindsdien verzesvoudigd in de periode tot 2007. In Amerika stond de teller toen op 756 gedetineerden per 100.000 inwoners. Inmiddels zit één op de honderd Amerikanen in de gevangenis. Stelt u eens voor hoeveel mensen er in uw straat wonen; dan heeft u een iets beter begrip van het aantal ‘één op de honderd’. De gevangenissen in Californië waren helemaal niet berekend op de grote toename. Daar is het aantal gevangenen tweemaal zo hoog als de beschikbare capaciteit toelaat.

Amerika

Maar “het voordeel” van wat er in Amerika gebeurt, is dat het duidelijk zichtbaar is voor de wakkere geest. In Amerika (we’re all living in America) kan het bestaan van ‘FEMA camps‘ bijna niet meer ontkent worden. FEMA is de organisatie die klaar staat bij grote calamiteiten zoals de ramp in New Orleans en orkaan Cindy nabij New York. Ondanks de nodige debunk pogingen vanuit de Main Stream hoek, valt niet te ontkennen dat FEMA over grote aantallen enorme concentratiekamp-achtige faciliteiten beschikt. Dat dergelijke informatie doorlekt zorgt er niet alleen voor dat mensen wakker worden, maar het lijkt er tevens op dat het Amerikaanse volk moet weten wat ze boven het hoofd hangt. De ‘shootings’ zorgen voor draagvlak om het Amerikaans volk te ontwapenen en tevens voor de gewenning aan drones in de lucht (zoals bij de recentelijke voortvluchtige agent). Tegelijk schaft Homeland Security gigantische hoeveelheden wapens, legervoertuigen en munitie aan.

anders-breivikOok in Nederland hebben we al een jaren lang voortschrijdend proces van angstzaaierij en ontwapeningsdrift. Zelf een luchtbuks is als gevaarlijk betiteld. Hiervoor zijn enkele jaren geleden wat incidenten goed geweest waarbij op auto’s geschoten werd. Natuurlijk was de schietpartij van Tristan van der Vlis (lees meer hier) voldoende aanleiding voor de nodig angst in ons kleine polderlandje. De Noorse Anders Breivik ‘shooting’ heeft natuurlijk voor angst binnen heel Europa gezorgd. Ik durf te stellen dat al deze shootings door MK-Ultra achtige mindcontrol methoden tot stand gekomen zijn (lees meer hier).

In Nederland of Europa gebeuren zaken veel minder zichtbaar. Dus het opbouwen van een Europese troepenmacht of het bouwen van ‘FEMA camp’- achtige kampementen zal natuurlijk niet aan het daglicht komen. De kunst is natuurlijk ook om dergelijke zaken compleet onbelicht te laten door de Main Stream Media die niets anders zijn dan een propaganda arm van de staat. Toch wil ik u eens vragen om mee te zoeken naar wat er zich echt aftekent in Europa.

De crisis als trigger

Ik voorspel dat binnen de Europese grenzen de ‘binnenlandse veiligheid’ steeds meer vanuit Europa georganiseerd gaat worden. Onrust in landen als Griekenland – waar de armoede dusdanige vormen aanneemt dat mensen moeten vechten voor uitgedeeld voedsel – geeft een roep om maatregelen. In Nederland gaat het nog te goed, maar rekent u erop dat ook hier de ramkoers doelbewust al lang geleden is ingezet en dat ook hier een tijd komt dat de binnenlandse onlusten toe zullen nemen. Nu zorgt de Main Stream Media er wel voor dat dit moment zo lang mogelijk uitgesteld wordt. Zij houden het volk zo lang mogelijk in slaap. Berichten over het zogenaamd binnenhalen van een miljard korting door Mark Rutte moeten u de miljarden steun aan Griekenland en de ‘bail out’ reddingsplannen doen vergeten. Rutte wordt neer gezet als held en het volk slaapt verder. Dat er steeds meer geld uit het niets gecreëerd wordt om de zelf geschapen crisis over de volken uit te rollen moet natuurlijk zo lang mogelijk onbelicht blijven. Deze crisis is al jaren in voorbereiding en dient een agenda. De agenda van de NWO is namelijk dat de burger uit pure financiële wanhoop nieuwe systemen van gecentraliseerde macht accepteert. Mark Rutte en de andere acteurs in den Haag zijn slechts bezig u in de handen van deze nieuwe wereldregering te leiden. Hierbij zijn ze natuurlijk zelf wel verzekerd van een goede carrière en een zorgeloos pensioen. De Jan Peter B(alken)endes, Wouter Bosjesmannen en Mark Rutte’s verschijnen ten tonele en verdwijnen naar ere baantjes. De burger krijgt het ondertussen steeds zwaarder. Maar voorlopig lijkt Nederland nog steeds alle ruttemiljardbelastingverhogingen te slikken. Steeds meer bedrijven ontslaan hun personeel onder het mom van crisis of gaan failliet om na een doorstart het personeel weer voor een veel lager salaris in dienst te kunnen nemen. De armoede groeit zonder dat dit écht helder in het nieuws komt! Maar Nederlanders komen nu eenmaal niet graag in opstand. Wij zijn een begripvol volk! “Ze doen hun best hoor, die jongens in Den Haag!” Ja ze doen hun best om u de ogen dicht te smeren en u te doen geloven dat het allemaal wel mee valt!

FEMA camps

Ik stel mij zelf wel eens de vraag of Europa zich ook aan het voorbereiden is op grootschalige opstanden. Hebben we hier ook ‘FEMA camp’-achtige kampementen? Uit het boekje ‘Een vernuftig geheel’ dat journalist Marc Mijer in opdracht van de gemeente Amsterdam schreef, blijkt dat bijvoorbeeld Amsterdam beschikt over grote “atoomschuilkelders”. Maar vergist u niet; als een journalist iets schrijft in opdracht van een overheidsinstantie, is dat meestal bedoeld om iets wat al ontdekt is te ‘downplayen’.

Voor een bedrag van 20 miljoen gulden werden de metrostations Nieuwmarkt, Wibautstraat en Weesperplein in de jaren zeventig uitgerust met hypermoderne, van allerlei faciliteiten voorziene schuilkelders. In het boekje van Mijer valt te lezen en te zien dat de schuilkelders in Amsterdam technisch tiptop in orde waren. Ooit over station Nieuwmarkt gelopen en uzelf afgevraagd wat die grijze stalen vlakken in de muren bij de stations entree waren, als het u überhaupt al opgevallen was? De ondergrondse stad is uitgerust met noodaggregaten, dieseltanks en eigen waterpompen die water konden oppompen van een natuurlijke bron op 40 meter diep. Frisse lucht? Die komt binnen door grote zandfilters die de lucht van schadelijk materiaal zuiverden. Verder nog was- en toiletruimtes en stapelbedden die in totaal meer dan 10.000 mensen kunnen herbergen.

Na de Koude Oorlog werd het onderhoud aan de schuilkelders gestaakt en in 2004 werd besloten de schuilkelderfunctie op te heffen (ik zei: ‘downplayen’). Sinds vorig jaar zijn de ruimtes ontmanteld om ruimte te bieden aan nieuwe ventilatieapparaten die de brandveiligheid van het metronetwerk moeten verbeteren. Maar dat laatste moeten we dan maar voor lief aannemen. Want u kunt zich voorstellen dat er niets van deze ruimtes gesloopt is. Dat is simpelweg te veel werk.

Ook van Arnhem is bekend dat het een grote “schuilkelder” in de binnenstad heeft, maar ook die is buiten gebruik gesteld. Natuurlijk zijn dergelijke kelders ongetwijfeld gebouwd als atoomschuikelder, maar de mogelijkheid om er erg veel mensen in te stoppen biedt toch een mooie “dubbele functionaliteit”.

Een stad als Parijs beschikt ook over gigantisch grote bunkercomplexen. Hier ben ik zelf uit hoofde van mijn werk ooit in geweest. Veel van deze bunkers doen nu dienst als telecom datacentre. Zo zijn er meerder steden in Europa waar dergelijke enorme complexen te vinden zijn. Maar een groot voetbalstadium biedt natuurlijk ook mogelijkheden om mensen in “op te vangen”.

Heeft u ooit een nieuwszender of krant horen berichten over dergelijke schuilkelders? Wist u dit? Dit alles gebeurt namelijk in veelal het grootste geheim. Op Fok.nl vind ik bijvoorbeeld dit bericht:

“Een van de grotere bunkers ligt onder het Media Park te Hilversum, waarschijnlijk nabij de TV-toren. Compleet met een radiostudio gebouwd in een Kooi van Faraday. Deze studio kan inbreken op alle publieke radionetten indien nodig. Tussen het Muziek Paviljoen en de bunker bij die TV toren zou een complete onderaardse weg liggen. Op geheime plekken op het Media Park zouden zogenaamde videoinbreekkasten zijn gebouwd, maar daar weet ik niets van. Ik heb destijds geholpen met het ontwerpen van die atoombomvrije radiostudio en heb een document moeten tekenen om daarover nooit iets te zeggen.”

Bedrijven die mee werken aan de bouw van dergelijke ondergrondse stelsels kunnen natuurlijk niet alleen rekenen op een goed gevulde portefeuille, maar moeten tevens tekenen voor geheimhouding. U zult dan ook merken dat er verdraaid weinig te vinden is op het internet. Heeft u wel eens gehoord van de speeltuin TunFun? Het creëren van dergelijke dekmantel initiatieven is iets waar de overheid zeer goed in is. Ik wil u oproepen om dit onderwerp eens serieus te gaan onderzoeken. In mijn optiek is Europa in het geheim bezig niet alleen grote kampementen op te bouwen, maar zich tevens aan het klaar maken voor een Martial Law tijdperk. Het toenemende aantal uniformen op straat is een teken aan de wand!

U bent gewaarschuwd.

Dit bericht is geplaatst in Maatschappij, Wereldoorlog 3. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.