“Waarschuwing Wereldbedreiging: Vrijmetselarij van de hoogste graad”

“Waarschuwing Wereldbedreiging: Vrijmetselarij van de hoogste graad”

 

Wereldbedreiging Vrijmetselarij van de hoogste graad – waarschuwing aan iedereen…. Kijk en deel deze info…

Hieronder de complete tekst en bronnen.

In deze documentaire worden de criminele krachten en intriges van de Vrijmetselarij van de hoogste graad belicht. Het is echter niet de bedoeling hun liefdadigheid in de drie blauwe basisgraden in twijfel te trekken. Maar deze Leerling- en gezelgraden etc., belichaamd door de lagere broeders van de zogenaamde St. John’s, Rotary, Lions, en andere loges, dienen slechts hetzelfde doel voor de Vrijmetselarij van de hoogste graad als, laten we zeggen, het mutsje en het krijt dienden voor de wolf in het sprookje van ‚De Zeven Geitjes‘.

De volgende verklaringen zijn het resultaat van een noodkreet van vrijmetselaars van de hoogste graad. Zij zagen zich genoodzaakt hun geheimhoudingsplicht te breken om de wereldbevolking dringend te waarschuwen.

Voordat ze naar buiten traden, verzamelden ze door de jaren heen duizenden explosieve documenten als bewijs. Deze zouden moeten bewijzen dat wat alleen een theorie voor vrije denkers zou kunnen zijn, zeker niet alleen maar een theorie blijkt te zijn. Zij roepen nu de wereldgemeenschap dringend op om die geheime bondgenoten die zij aan het licht hebben gebracht, op tijd te doen stoppen, omdat zij zich te laat gerealiseerd hebben dat zij bezig waren met het creëren van een wrede, bewust georkestreerde wereldcatastrofe, met ongekend bloedvergieten tot gevolg.

Het doel van deze wereldcatastrofe is de vestiging van een uiterst meedogenloze werelddictatuur die voor zichzelf een volledig rechteloos en machteloos restant aan menselijke onderdanen wenst. Pas na extreem intern geruzie, splitsingen en machtsstrijd, beseften de klokkenluiders dat de hoogste graad binnen de organisatie, die geneigd is tot extreem geweld, nu ook alle nodige middelen in handen had om dit gruwelijke plan uit te voeren, en dus begonnen ze met hun onverbiddelijke ontmaskering.

Deze klokkenluiders uit de top van de Vrijmetselarij garanderen de wereldgemeenschap dat het hier geenszins om louter complottheorieën gaat, maar om keiharde samenzweringsfeiten die met vereende krachten aan het licht moeten worden gebracht – onvoorstelbare plannen, met gevaar voor de bevolking, wereldwijd! Om hun reeds lang bestaande feitenverzameling te beschermen, lieten zij deze al eerder overal ter wereld verzegelen onder wettelijk en notarieel toezicht. Dit werd ook gedaan voor het geval zij juridisch zouden worden vervolgd voor hun getuigenissen, wat overigens nog niet is gebeurd.

Simpel gezegd betekent dit dat als men op het voorhoofd van elke Vrijmetselaar, die wat voor machtspositie dan ook bekleedt, een Vrijmetselaarssymbool zou tatoeëren, dan zou men makkelijk alle Vrijmetselaars die in de topposities van onze samenleving zijn binnengeslopen, op deze wijze zichtbaar kunnen maken, dan zou de bevolking geschokt moeten vaststellen dat diezelfde Vrijmetselaars bijna alle machtsmiddelen naar zich toe getrokken hebben.

Zij beheersen niet alleen alle inlichtingen, communicatie, financiën, onze geheime diensten, militairen en politici; zij beheersen ook de wereldeconomie, het wereldgezondheidsstelsel, Big Pharma; allerlei regelgevende instanties, de absolute meerderheid van de mainstream media, een groot deel van culturele zaken, met name film, muziek en televisie, de ruimtevaart, enz.

Dankzij hun geheime en wederzijds bevoordelende netwerken zijn zij in staat geweest om zich op die manier te verrijken en alle belastingdiensten te omzeilen, en zo een positie van vrijwel totale macht in te nemen, zodat vandaag de dag het hele digitale financiële complex, d.w.z. de hoofdstromen van het wereldkapitaal, onder hun ijzeren dictaat staat. Via ontelbare gemanipuleerde financiële crisissituaties, geveinsde gevaren van allerlei aard, grootschalige zogenaamde projecten en duizenden zogenaamde filantropische activiteiten enz. konden zij onvoorstelbaar grote crisiswinsten binnen harken, om net als bij dodelijke uitzaaiingen van een kankergezwel, naar de top van alle technische, wetenschappelijke, en militaire instellingen uit te zaaien – ja, naadloos tot diep in de rechtspraak en in wat er nog verder aan beveiliging bestaat!

De infiltratie is zo ver gevorderd dat men moet aannemen dat alle bedreigingen die recentelijk zijn geuit, niets anders zijn dan een voorzet van deze wereldloge-broeders, die op deze manier hun nieuwe wereldorde, d.w.z. hun eigen wereldheerschappij, willen afdwingen. Daartoe gebruiken zij onder andere hun inmiddels bekende weer wapens, of de in hun eigen laboratoria gekweekte bio wapens, die hebben geleid tot alle achter ons liggende epidemieën – of het nu gaat om varkenspest, vogelgriep, gekkekoeienziekte of blauwtong; en nu vooral de vleermuispest, SARS-CoV-2 genaamd, en nu de apenpokken enz.

Deze studie levert dramatisch verwijs op de stelling dat de topambtenaren van bijna alle landen in de wereld allemaal loge-broeders zijn van één en hetzelfde geheime genootschapsnetwerk, en daarom moeten gehoorzamen aan de dictaten van hun hoogste dwangmeesters.

Deze documentaire neemt ons eerst mee door de eeuwen heen om ons te laten zien dat het meeste van wat wij tot nu toe hebben opgevat als noodlottige wereldgeschiedenis waarschijnlijk slechts grondig geplande berekening was.

Tegenwoordig zouden we tot de logische conclusie komen dat de Arabische lente die net achter ons ligt, evenals alle kleuren-revoluties, epidemieën, enz. tot en met de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne, in wezen slechts één strategische show zijn om door middel van al deze gerichte horrorscenario’s veel hogere doelen te realiseren.

Wat zijn deze doelen? Bijvoorbeeld het eeuwenoude plan om de totale onteigening en onderwerping van de hele mensheid te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de realisatie van de al langer geplande totale chaos, met als doel het strategisch elimineren van alle nationaliteiten.

We hebben het over de gerichte uitvoering van een 300-jarig plan om alle valuta’s, religies, ideologieën, vrijheden, enz. te elimineren – een oud plan om hun eigen nieuwe wereldorde of meedogenloze wereldheerschappij via een totale crisis mogelijk te maken.

Maar dit zou nooit door de argeloze wereldbevolking worden aanvaard – tenzij de meest fatale bedreigingen, zoals eindeloos onvoorspelbare terreur, epidemieën, pandemieën, klimaatrampen, financiële wereldcrises, oorlogen, wereldoorlogen en dergelijke, alleen konden worden overwonnen door de vestiging van een meedogenloze wereldheerschappij.

Wat de wereld natuurlijk nooit mag weten, is dat bijna alle terreur wordt veroorzaakt door diegenen die zich nu plotseling presenteren als de enige uitweg en redder van de wereld. Tussen ontelbare leugens en meedogenloze boerenoffers, zoals trouwens schering en inslag is in de hoogste graden van de Vrijmetselarij, wordt deze grote show dus geacht het ene grote einddoel te dienen: De vestiging van de wereldheerschappij van dit zeer geheime genootschap, dat, zogezegd met een onzichtbare hand, allang alles op de achtergrond regisseert. Deze tactiek om het politieke volksbestuur als het ware met een verborgen hand te besturen, wordt overigens, zoals we vervolgens zullen zien, in de Vrijmetselarij al sinds Napoleon I, als symboliek graag toegepast. Talloze staatslieden en topfunctionarissen lieten zich tekenen, schilderen en fotograferen als Napoleon met één hand in de borstzak.

Er lijkt maar één manier te zijn om dit eeuwenoude wereldcomplot nog op tijd onder controle te krijgen: De bedrogen en geplunderde wereldgemeenschap moet de namen van al haar plunderaars opschrijven, zodat zij kunnen worden veroordeeld en hun macht kan worden ontnomen, in een door het volk verordende wereldrechtbank – een Neurenberg 2.0, als het ware.

Voordat deze globale samenzweerders straks de laatste bezittingen en vrijheden van de wereldbevolking kunnen afnemen, moet de wereldbevolking deze verraderlijke veroorzakers van deze berovingen overdragen, zodat al hun geroofde goederen en landerijen – een groot deel van het wereldoppervlak is overigens al van hen – in beslag kunnen worden genomen. Een wereldwijde kwijtschelding van schuld moet worden afgekondigd voor de bedrogen wereldbevolking. Alle schulden veroorzaakt door dit onrecht kunnen gemakkelijk betaald worden uit de buit van deze geheime loge-plunderaars. Maar als de wereldbevolking niet spoedig iets onderneemt, dan zullen deze samenzweerders weldra hun plannen ten uitvoer brengen.

Sinds het openbaar maken van deze alles en iedereen infiltrerende Vrijmetselaarsnetwerken over de hele wereld, worden talloze onmiskenbare bewijzen voortdurend van het internet geweerd, verwijderd en gecensureerd! Op dit punt moet worden opgemerkt dat iedereen die censuur pleegt zich daarmee schuldig maakt en medeplichtig is aan genocide. Zij zullen zeker worden beschuldigd van medeplichtigheid in de komende Neurenberg 2.0 processen.

Door hen verdwijnen dagelijks duizenden relevante referenties van het net, en in plaats van levens-beschermende bewijzen over deze ware samenzwering, zijn er nu teksten en video’s die de Vrijmetselarij systematisch bagatelliseren, verdedigen, goedpraten en zelfs verheerlijken.

Laten we eens kijken naar een paar van zulke koppen die bij het Google-en als eerste opduiken. Bijvoorbeeld, als je vraagt: “Hoe gevaarlijk is de Vrijmetselarij?” Wat gebeurt er dan?

Onmiddellijk zijn de krantenkoppen in de Deutschlandfunk uiterst bagatelliserend: “Vrijmetselaars – bouwstenen voor een betere wereld” – en vervolgens koppelt diezelfde Deutschlandfunk heel slim, elke criticus van de Vrijmetselarij al in de subtitel aan antisemitische Nazi’s: “Welnu, voor de Nazi’s was het altijd al duidelijk: Joden en Vrijmetselaars, die werken samen…”. In de kopregel van het GEO Plus magazine worden de geheime bondgenoten al meteen gerehabiliteerd: “Vrijmetselaars: Geheim genootschap zonder geheim”.

Praktiserende Vrijmetselaars tonen zich het liefst aan de buitenwereld met de slogan: “Vrijmetselaars: Ons doel is zelfveredeling.” Zelfs zogenaamde godsdienstdeskundigen, die gewoonlijk zelfs de meest onschuldige achtertuin-sekte aan de kaak stellen, zetten bij de Vrijmetselarij het licht op groen en bagatelliseren de Vrijmetselarij meteen in de titel – tja, godsdienstdeskundigen zouden het natuurlijk moeten weten … “De Vrijmetselarij heeft aan betekenis verloren.”

Ook het Federaal Agentschap voor Burgereducatie ontkracht in zijn kopregel elke verwijzing naar een invloedrijk Vrijmetselaars-netwerk als een mythe. En met deze kleine selectie uit talloze andere bagatelliserende uitspraken op het net, gaan we nu op weg – naar de werkelijkheid! Wij onderzoeken met name of Vrijmetselaars-netwerken werkelijk slechts een mythe zijn die geen invloed van betekenis hebben. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de vraag of de belangstelling van Vrijmetselaars voor de politiek werkelijk zo gering is als nadrukkelijk wordt beweerd op allerlei originele Vrijmetselaarswebsites zoals de volgende – ook hier wordt in de kopregel benadrukt: “Vrijmetselarij is geen politieke beweging en geen belangengroepering”.

“Loges en grootloges stellen geen programma’s op en nemen niet deel aan partijpolitieke geschillen.” Verder verhullen de Vrijmetselaars van de hoogste graad de waarheid graag met zoiets als de volgende woorden: Eigenlijk zijn wij geen “wolven in schaapskleren”, maar eerder “schapen in wolf kleren”, waarvan de gevaarlijkheid ver achterblijft bij het beeld in literatuur en media.

We begonnen ons onderzoek al in de 18e eeuw: We waren vooral geïnteresseerd in de vraag of Vrijmetselaars eigenlijk niet politiek actief zijn, zoals ze altijd plechtig beweren. Maar hoe ontnuchterend toonden de eerste onderzoeken het volledige tegendeel: Overal waar men onderzoek deed onder topfunctionarissen – Vrijmetselaars, Vrijmetselaars, Vrijmetselaars! Vrijmetselaars op alle politieke, militaire en juridische fronten: Ze leidden eigenhandig revoluties aan de frontlinie, infiltreerden in de hoogste politieke posities in alle landen die we onderzochten. Hier volgen enkele praktische voorbeelden:

De volgende politieke omwentelingen tussen de 18e en 20e eeuw werden rechtstreeks geïnspireerd en geïnitieerd door de Vrijmetselaars:

• 1789: In Frankrijk door Mirabeau, Robespierre, Danton.
• 1812: In Venezuela door Miranda
• 1821: In Colombia door Simón Bolívar. Bolívar wordt tegenwoordig zelfs de “George Washington van Zuid-Amerika” genoemd. Hij behoorde bijvoorbeeld tot “Loge No. 2” in Peru, genaamd “Orde en Vrijheid”.
• 1860: In Italië door Mazzini en Garibaldi.
• 1896: In de Filippijnen door José Rizal.
• 1918: In Hongarije door Bela Kun en Kossuth.
• 1923: In Turkije door Kemal Pasja Atatürk.
• 1926: Omverwerping in Portugal door Magalhaes.

Alle zojuist genoemde rebellen waren aantoonbaar loge-broeders!

Deze documenten bewijzen dat de politieke en algemene invloed van de Vrijmetselarij een oeroude is, die ons al sinds eeuwen op pijnlijke wijze heeft doordrenkt en nu pas haar dodelijkste vruchten begint af te werpen.

Voordat we ingaan op hun recente excessen, kijken we iets verder terug in de 18e-20e eeuw: Bijvoorbeeld, waren ten minste al deze Amerikaanse presidenten aantoonbaar Vrijmetselaars. En, zoals bekend, hebben de Amerikaanse presidenten niet minder dan 219 aanvalsoorlogen gevoerd en wierp een Vrijmetselaar onder hen de eerste atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Zie www.kla.tv/17349 219 VS-oorlogen vergeleken met Rusland, China, Iran en Duitsland (versie 2)

Onder hun foto staat hun loge lidmaatschap bijgevoegd – let op de steeds weer verborgen hand: Vrijmetselaars als Amerikaanse Presidenten:

George Washington (1732-1799), 1e President van de VS Voorzitter Meester van de “Alexandria Loge”. Hij legde een eed af op de grondwet op de bijbel van de ‘St. Johns Loge No. 1′ van New York.

James Monroe (1758-1831), 5e president van de VS • ‘Williamsburg Lodge No. 6’ in Virginia • Kolonel in de Onafhankelijkheidsoorlog, vriend van Jefferson, gezant in Parijs, Londen en Madrid.

Andrew Jackson (1767-1845), 7e president van de VS • Grootmeester van de Grandloge van Tennessee • vocht tegen Engelsen, Indianen en Spanjaarden Hij ondersteunde de gedwongen evacuatie van Amerikaanse Indianen (vooral de Cherokee) uit hun thuisland.

James Knox Polk (1795-1849), 11e president van de VS • ‘Columbia Loge No. 31’ in Columbia, Tennessee • Advocaat Hij had de oorlog van de VS met Mexico (1846-1848) goedgekeurd.

Pierce Franklin (1804-1869), 14e president van de VS Met handteken van lidmaatschap van de Vrijmetselaarsloge

James Buchanan (1791-1868), 15e president van de VS ‘Loge No. 23’ in Lancaster, Pennsylvania Advocaat, Senator

Andrew Johnson (1808-1875), 17e president van de VS 32° Vrijmetselaar: Hij werd toegelaten tot de “Greenville Loge No.119” in Tennessee op de leeftijd van 43 jaar. Erelid van de Grandloge van Florida Hij verleende gratie aan Albert Pike, de leider van de Schotse Vrijmetselaars Rite, die door de Amerikaanse regering werd gezocht wegens verraad.

Rutherford B. Hayes (1822-1893), 19e president van de VS Het handteken van het lidmaatschap van de loge James A. Garfield (1831-1881), 20e president van de VS 14° Vrijmetselaar: lid van de “Magnolia Loge No. 20” in Columbus (Ohio). Majoor-generaal, advocaat, senator, slachtoffer van een moordaanslag…

William McKinley (1843-1901), 25e president van de VS ‘Hiram Loge No. 21’ in Winchester, Virginia Advocaat Hij bevorderde het beleid dat Amerika in de imperialistische Spaans-Amerikaanse oorlog betrok.

Theodore Roosevelt (1858-1919), 26e president van de VS In Vrijmetselaars kostuum ‘Matinecock Loge No. 806’ in Oyster Bay, New York State Architect van het Amerikaanse imperialisme. Hij bevorderde de Japanse expansie in Azië.

William Howard Taft (1857-1930), 27e president van de VS Lid van de ‘Kilwinning Loge No. 356’ in Cincinnati. Hij was instrumenteel in de militarisering en uitbreiding van het keizerlijke Japan. https://bionicmosquito.blogspot.com/2014/02/the-us-greenlights-militaristic-japan.html#more Warren G. Harding (1865-1923), 29e president van de VS Lid van de “Marion Loge No. 70” in Marion (Ohio)

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32e president van de VS Lid van de ‘Holland Loge No. 8’ in New York. Hij loog om Amerika in de Tweede Wereldoorlog te betrekken.

Harry S. Truman (1884-1972), 33e president van de VS Verantwoordelijkheid voor het laten vallen van de eerste atoombom in 1945 Lid van de “Belton Loge No. 450” in Missouri stichtte later de ‘Grandview Loge No. 618’. werd grootmeester van Missouri in 1940. Dit was de tweede keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalige Grootmeester president werd – de eerste keer was Andrew Jackson meer dan een eeuw eerder.

Lyndon B. Johnson (1908-1973), 36e president van de VS Johnson werd toegelaten tot een loge in Texas in 1937 Hij was betrokken bij het verdoezelen van de feiten over het “incident” met de USS Liberty (1967). Hij was betrokken bij de moord op John F. Kennedy…

Gerald R. Ford (1913-2006), 38e president van de VS ‘Malta loge No. 465′ in Grand Rapids In 1975 werd hij benoemd tot Ere-Grootmeester van de Vrijmetselaarsorde van De Molay. Leraar, parlementslid, senator Hij speelde een cruciale rol in het in de doofpot stoppen van de moord op John F. Kennedy. (In 1970 noemde Newsweek Gerald Ford “de man van de CIA” in het Congres.

George H. W. Bush (1924-2018), 41e president van de VS Lid van de Ur-loges HATHOR PENTALPHA en DRIE OGEN. Hij was directeur van de CIA van 1976 tot 1977. Hij bewapende Saddam Hoessein tot de tanden met chemische wapens, die in grote hoeveelheden op het Iraanse volk werden losgelaten tijdens de door de VS opgedrongen oorlog in de jaren tachtig (de oorlog tussen Iran en Irak).

Ten minste vijf keer herhaalde Bush de ‘couveuse’-leugen, die een aanzienlijke invloed had op de Amerikaanse publieke opinie en leidde tot brede steun voor het voeren van oorlog in de Eerste Irak-oorlog (ook wel de Tweede Golfoorlog genoemd).

Na dit bewijs, dat slechts het oppervlak raakt, van “hoe weinig directe invloed de Vrijmetselaars op de politiek hebben”, zoals zij zelf beweren, zou men nu kunnen zeggen dat dit alleen in de VS het geval is, maar nergens anders. Om dit mogelijke bezwaar te doorgronden, moeten we eens internationaal rondkijken en nagaan hoe lang de Hoge Graad Vrijmetselaars al actief zijn als president van andere landen.

Deze vaststellingen zijn overigens van belang om vervolgens de betekenis en het doel van deze bekendmaking te kunnen begrijpen. Eeuwenlang werd er een internationaal netwerk gevormd van staatsleiders uit de Hoge Graad Vrijmetselarij, wiens verklaarde doelen vanaf het begin één wereldregering omvatten en dus de afschaffing van alle natiestaten, maar ook de afschaffing van contant geld, de afschaffing van alle religies om de wereld naar hun ene wereldreligie te leiden en nog veel meer. Maar nu terug naar de vraag:

Waren of zijn er ook in andere landen Hoge Graad Vrijmetselaars in de functie van staatshoofd, d.w.z. met directe politieke invloed?

Vrijmetselaars als staatsmannen in andere landen:

Yat-sen Sun, eigenlijk Sun Wen (1866-1925),
arts en staatsman, leider van de Chinese Revolutie van 1911, eerste president van de Chinese Republiek, oprichter en leider van de Kuomintang (Volkspartij). Lid van het geheime genootschap “Hong” (Triade) en een Vrijmetselaarsloge (vermoedelijk een Amerikaanse).

Kai-shek Chiang of Jiang Jieshi (1887-1975),
Chinees leider van de Kuomintang-partij. Vluchtte naar Taiwan met de staatskas na zijn nederlaag en regeerde de republiek daar dictatoriaal met als doel heel China te heroveren. Lid van de “Pagoda loge” in Massachusetts.

Sir Arthur Wellesley, (1769-1852),
Hertog in Wellington, Brits premier veldmaarschalk, overwinnaar van Waterloo (samen met Blücher). Werd toegelaten tot een loge in Ierland, maar verloochende later zijn lidmaatschap.

Jérôme Bonaparte (1784-1860),
koning van Westfalen. Lid van de loge “La Paix” (De Vrede) in Toulon.

Joseph Bonaparte, (1768-1844),
Broer van Napoleon I, Koning van Spanje. Grootmeester van de Grand Orient

Louis Bonaparte (1778-1846),
Koning van Holland. Tweede toegewezen Grootmeester van de Grand Orient.

Jacques César Joffre (1852-1931),
Frans opperbevelhebber in de Eerste Wereldoorlog, maarschalk van Frankrijk. Lid van de ‘Elzas-Lotharingen’ loge in Parijs.

Joseph Lafayette (1757-1834), Frans generaal in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Lid van een militaire loge in Morristown en de “Contrat Social” (Sociaal Verdrag) loge in Frankrijk.

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Democide, Geschiedenis, Gezondheid, Jezuieten, Jongeren, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Petrodollar, Politiek, Rothschilds zionisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Video's, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.