Wie zijn de nieuwe wereldorde – een korte geschiedenis

Wie zijn de nieuwe wereldorde – een korte geschiedenis

Als je ooit de term ‘Nieuwe Wereld Orde’ (NWO) noemt, kijken mensen vaak naar je alsof je afscheid hebt genomen van je zintuigen. Dit is begrijpelijk omdat de suggestie dat een verborgen kartel van zogenaamde ”elite globalisten” (beter beschreven als de parasieten en/of psychopaten klasse) de controle heeft over de wereldeconomie en de politieke agenda gaat boven de verbeelding voor de meeste. Gelukkig, voor degenen die de zorg om een open geest te behouden, is er geen noodzaak om het te verbeelden, omdat het historische bewijs dat het feit vaststelt ondubbelzinnig is.


De auteur H.G. Wells muntte de uitdrukking in zijn boek van de zelfde naam die in 1940 werdt gepubliceerd. Wells zag één wereldregering als een oplossing voor oorlog. Volgens hem moet die regering socialistisch zijn. Hij was ook van mening dat het gebaseerd moest zijn op een mondiaal systeem van mensenrechtenbescherming.

In de loop der jaren hebben verschillende individuen en politieke instellingen de term gebruikt om het idee van een enkel, verenigend systeem van mondiaal bestuur in te kapselen. Zo spreekt het document van de Europese Commissie ‘De Europese Unie in de Nieuwe Wereldorde’ in het transcript van een toespraak die voormalig voorzitter van de EU-Commissie José Manuel Barroso aan de Yale-universiteit gaf, over de Nieuwe Wereldorde als een gunstig systeem van mondiaal bestuur.

Ook de meeste politici en globalistische figuren, die over de Nieuwe Wereldorde hebben gesproken, verwijzen er positief naar.

“Verdere vooruitgang in de wereld is nu alleen mogelijk door het zoeken naar een consensus van de hele mensheid, in beweging naar een nieuwe wereldorde.”
[Michail Gorbatsjov 1988]

“De wereld kan daarom deze kans grijpen om de lang gekoesterde belofte van een nieuwe wereldorde na te komen”
[President George H.W Scherff aka George H.W Bush 1991]

De Nieuwe Wereld Orde kan niet gebeuren zonder deelname van de VS, omdat wij de belangrijkste component zijn. Ja, er zal een Nieuwe Wereld Orde komen, en het zal  de Verenigde Staten dwingen om haar perceptie te veranderen.
[Henry Kissinger 1994]

“[De] nieuwe wereldorde die in de maak is moet zich richten op het creëren van een wereld van democratie, vrede en welvaart voor iedereen”
[Nelson Mandela 1994]

Wanneer wereldleiders hun grote toespraken van de Nieuwe Wereld Orde hebben gehouden, zijn de meeste van deze ambitieuze monologen gekomen als reactie op tumultueuze mondiale gebeurtenissen. Oorlogen, politieke onrust, financiële crisis en internationale handelsconflicten enz. (probleem, reactie, oplossing)

Op het eerste gezicht lijken ze de idealen uit te drukken die binnen het Verenigde Nazi’s-Handvest worden bepleit. Ogenschijnlijk een enkel systeem van internationaal bestuur dat elke natie op aarde dwingt om niet alleen zijn eigen burgers, maar de burgers van elke andere natie met respect, waardigheid en mededogen te behandelen. Dat klinkt als een heel verstandig idee. Dus waarom blijven sommige mensen wijzen op het kwaad van de Nieuwe Wereld Orde?

Ten eerste is het idee dat elke regering vrede en welvaart kan brengen aan haar eigen burgers,
laat staan internationaal, een ongefundeerde hypothese.

Regeringen zijn er consequent niet in geslaagd hun volk gelijke kansen te bieden. De ongelijkheid tussen arm en rijk is groter als het ooit
is geweest en de ongelijkheid van kansen blijft bestaan.

Volgens onderzoek van Credit Suisse, is de gecombineerde rijkdom van de top 1% groter dan de totale rijkdom van de rest van ons samen. Er zijn acht mensen die meer geld hebben dan de onderste economische helft van de hele wereldbevolking. In de komende jaren zullen 500 mensen een gecombineerde 2,1 biljoen dollar erfenis aan hun erfgenamen doorgeven. Dit is meer geld dan de hele economie van India, een land van 1,3 miljard mensen.

De econoom Thomas Pickety toonde aan, dat in de afgelopen 30 jaar, de inkomensgroei, in reële termen, voor de onderste helft van de bevolking van de planeet nul is, terwijl de top 1% hebben gezien dat hun reële termijn inkomens stijgen met 300%. Nu kun je je voorstellen dat regeringen vrede en welvaart zouden leveren zonder enig bewijs is.

Alle conflicten, alle onrechtvaardigheid, sociale ongelijkheid, uitbuiting en zelfs criminaliteit bestaan onder het bewind van de overheid. Geloven dat de overheid een van deze problemen kan of zou (willen) oplossen is een blind geloof.

Sommige naties genieten van een betere levensstandaard dan anderen, maar dit is ofwel een gevolg van economische en technologische ontwikkeling en/of door exploitatie van een andere natie zijn middelen. Deze internationale verschillen ontstaan steevast na een proces van gedwongen of gestolen verwerving door dominante regeringen ten koste van armere regeringen. Ofwel via oorlog, kolonisatie, neokolonialisme of eenvoudige corruptie.

De gemiddelde persoon in meer welvarende landen kunnen zich enige luxe veroorloven, omdat onderbetaalde of slavenarbeiders, ergens anders in de wereld, de nodige grondstoffen hebben of voor bijna niets de producten hebben vervaardigd. Echter, in tijden van bezuinigingen, aarzelen regeringen nooit om de werknemers loon en voorwaarden in hun eigen land te verminderen, alvorens over te gaan tot bezuinigen op essentiële diensten, om de bank winsten te beschermen. Ze kunnen dit doen omdat ze alle macht hebben en de bevolking heeft er geen. Zogenaamde niet tegenstaande democratie.

Voor degenen die een Nieuwe Wereld Orde voorstellen, zoals Richard Haas voorzitter van de invloedrijke globalistische denktanks de Council on Foreign Relations, is het de droom van een één wereldregering onder leiding van een strak gebonden kliek van immens krachtige ‘beleid beïnvloeders’. Degenen die kritiek hebben op dit vaak verwezen idee, universeel gecastreerd als ‘gestoorde samenzwering theoretici,’ het is gewoon mondiale tirannie onder een ongekozen, zelfbenoemde elite (parasieten en/of psychopaten,) waarvan de enige echte visie is dat zij de rechtmatige heersers zijn van de Aarde.

De oorsprong van de moderne nieuwe wereldorde

Cecil Rhodes

In 1902 stierf de Britse zakenman en imperiumbouwer Cecil Rhodes nadat hij een duizelingwekkend persoonlijk fortuin had vergaard door mensen dood te laten werken in de goud- en diamantmijnen van Zuid-Afrika. Hij richtte De Beers Consolidated Mining op in 1888 met de financiële steun van de rijkste bankiers ter wereld, N.M Rothschild & Sons. Na zijn dood liet hij zijn eigen immense fortuin na om een aantal projecten te creëren, waaronder zowel openbare stichtingen als een geheim genootschap.

Rhodos creëerde in totaal zeven testamenten. Zijn 7e is de meest bekende als het vestigde de Rhodes beurs, die internationale postdoctorale studies ondersteunt aan de Universiteit van Oxford. Rhodes geleerden zijn uitgegroeid tot een aantal van de meest krachtige en invloedrijke mensen in de wereld van de politiek, wetenschap, geneeskunde, het bedrijfsleven, de kunsten, de academische wereld, de wet en het leger.

Echter, het grootste deel van Rhodes ‘fortuin werd gereserveerd om een enkele, één wereld regering, gebaseerd op het Britse model van het rijk te creëren. Het zou vanuit het centrum worden geregeerd door een Anglo-Zionistische Amerikaanse elite die hun controle zouden uitoefenen door heimelijk samen te werken met en het manipuleren van de politieke, economische, wetenschappelijke en culturele leiders van de wereld.

Om hun geheime macht uit te oefenen, moest de groep Rhodos een geheime organisatie zijn. Als zodanig, was het geen formele identificatie gegeven. Het was ook niet een soort quasi-mystieke, grappige handdrukbrigade, hoewel veel van haar leden ook in andere geheime genootschappen zaten, maar eerder een groep door vrijwillige vereniging, gedeelde belangen en een verenigd gemeenschappelijk doel hadden. Het lidmaatschap werd aangeboden op basis van macht en invloed. Degenen die zich hebben aangesloten, kwamen overeen om actie te ondernemen om de doelstellingen van de samenleving na te streven. Het was niet zomaar een praatwinkel. Ze namen het serieus.

De samenstellende groepen werden bij vele namen bekend. ‘Milner’s Kindergarten’, ‘The Round Table Group’, ‘the Rhodes Crowd’, ‘the Times Crowd’, ‘The Chatham House Crowd’, ‘All Souls Group’ en ‘the Cliveden set’ zijn door de jaren heen allemaal namen gegeven aan verschillende organisaties binnen dit geheime genootschap. Het werkte op basis van ‘ringen in ringen.’ In het centrum was een kleine groep, ‘de Society of the Elect,’ die de ontwikkeling en activiteiten van haar grotere, werkgroepen beïnvloedde.

Deze compartimentering betekende dat sommige leden van de samenleving zich volledig bewust waren van het centrum van de macht, terwijl anderen dat minder waren. Alle leden stemden echter in met de belangrijkste doelstelling. Om één enkele mondiale regering op te richten, die sommige mensen vandaag de dag de ‘Nieuwe Wereldorde’ noemen.

Rhodos was een blanke suprematie en nationalistische extremist. Hij was een man van zijn tijd en hoewel dit vandaag terecht wordt beschouwd als weerzinwekkend, moet worden opgemerkt dat zijn standpunten werden gedeeld door de meerderheid. Hij geloofde dat de Engelse ‘Angelsaksische’ cultuur superieur was aan alle anderen en het beste dat ooit kon gebeuren met een natie was Engelse koloniale heerschappij.

Hij zag het imperialisme dan ook als een morele deugd. Daarom werd elke actie die Anglo-VS  imperialistische expansie bevorderd, ongeacht de schade die het toebracht aan het volk, gezien door Rhodos en zijn collega-leden als rechtvaardig. In 1877 schreef hij “Confession of Faith” waarin hij zijn visie oplegde:

“Ik beweer dat we het beste ras ter wereld zijn en dat hoe meer van de wereld we bewonen, hoe beter het is voor het menselijk ras. Denk Gewoon aan die delen die op dit moment worden bewoond door de meest verachtelijke exemplaren van de mens ……

…….Waarom zouden wij geen geheim genootschap met maar één voorwerp het uitbreiden van het Britse Imperium en het brengen van de gehele onbeschaafde wereld onder Brits bewind voor het herstel van de Verenigde Staten voor het maken van het Angelsaksische ras, maar één Imperium moeten vormen….

….Om een dergelijke regeling, wat een prachtige hulp zou een geheim genootschap  een samenleving niet openlijk erkend, maar die zou werken in het geheim voor een dergelijk object …….

…… Laten we eenzelfde soort samenleving vormen als een kerk voor de uitbreiding van het Britse Rijk. Een samenleving die leden moet hebben in elk deel van het Britse Rijk werken met een object en een idee we moeten haar leden plaatsten op onze universiteiten en onze scholen en moeten we kijken naar de Engels jeugd die door hun handen gaan, misschien een op de duizend zou de geest en gevoelens voor een dergelijk object hebben ….

……….Uit angst dat de dood me zou kunnen afsnijden voor de tijd voor een poging tot ontwikkeling laat ik al mijn wereldse goederen in vertrouwen aan S. G. Shippard en de secretaris van de Koloniën op het moment van mijn dood om te proberen een dergelijke samenleving te vormen met een dergelijk object.”

Heer Alfred Milner

Rhodos begon met het creëren van zijn elite groep van royalty’s, kolonialisten, soldaten, bureaucraten, industriëlen, spionnen, bankiers, historici, wetenschappers, kunstenaars, auteurs, politici en anderen, om te proberen de wereld te regeren. In 1891 kwamen Rhodes, W.T. Stead (invloedrijke redacteur en journalist), Lord Nathan Rothschild (bankier, politicus & Rhodes’ trustee) en Reginald Baliol Brett (Lord Esher, een goede vriend en adviseur van koningin Victoria en later koning Edward VII en koning George V) bijeen om hun plan voor wereldwijde dominantie in beweging te zetten.

 

Ze begonnen meteen met hun wervingscampagne. Ze vormden de ‘Society of the Elect’ door Lord Alfred Milner (koloniaal bestuurder en machtig beleidsadviseur) uit te nodigen zich bij hen aan te sluiten. De volgende groep die ze vormden, die het dichtst bij de zetel van de macht zouden blijven, waren ‘the Association of Helpers’.

In 1902, twee maanden na de dood van Rhodos, vormde NWO de transatlantic ‘Pilgrims Society‘. Rhodes doel was altijd bedoeld om de Engelstalige wereld te verenigen.

Het Britse establishment rouwde om het verlies van hun Amerikaanse kolonie, maar was zich er ook van bewust dat het Britse rijk niet voor onbepaalde tijd kon worden gehandhaafd louter door militair geweld. De Pilgrims Society werd opgericht om de ‘speciale relatie’ tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk te creëren.

Vandaag is de eerste plicht van een Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk om een ontmoeting met de Britse ‘Pilgrims Society.‘ Omgekeerd, de eerste plicht van de Britse ambassadeur in de VS is om de wensen van de Leden van de Amerikaanse Pilgrims Society te begrijpen.

De nieuwe wereld gaat vooruit

Toen de Pilgrims Society werd opgericht vond er een reeks bijeenkomsten plaats in Londen in 1902 en New York in 1903. Deze werden bijgewoond door de rijkste individuen in de VS en Groot-Brittannië en dus de wereld.

Centrale bankieren werd gecontroleerd vanuit Londen, voornamelijk door Baron Alfred Rothschild, waardoor de Britten het monetaire voordeel hebben. De Pilgrims Society heeft de Rhodes Scholarship en Rhodes Trust in de VS opgericht. In latere jaren zijn er opmerkelijke leden opgenomen Koningin Elizabeth II, Prins Philip, Prins Charles, John D. en David Rockefeller, Winston Churchill, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Walter Cronkite en Allen en John Foster Dulles, om er maar een paar te noemen.

In zuidelijk Afrika bracht Lord Alfred Milner (‘Society of the Elect’ & Pilgrims Society member) een aantal getalenteerde en meedogenloze jonge advocaten en bestuurders samen in een collectief dat bekend kwam te staan als ‘Milner’s Kindergarten.’ Zij werkten aan de oprichting van de Unie van Zuid-Afrika, een voorloper van de huidige Republiek Zuid-Afrika en aanstichter van het apartheidsregime. Ze controleerden een groot deel van de wereld diamant en goud markten.

In 1909, de Kindergarten was instrumenteel in de vorming van de Ronde Tafel Beweging. Ze richtten ‘Round Tables’ op in Canada, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en elders in het Britse Rijk.

Lionel Curtis

De invloed en macht van de personen die de NWO vormen wordt goed geïllustreerd door Kindergarten en toonaangevend Round Table lid Lionel Curtis. In het licht van de opkomende Duitse macht in Europa en de toenemende economische dominantie van de VS, was hij chef onder degenen die erkenden dat het Britse militaire rijk niet kon overleven. In 1911 besloot Lionel Curtis dat het Britse Rijk moest worden omgevormd tot een economische macht genaamd het Britse Gemenebest van Naties en dat India zelfbestuur zou krijgen. India werd in 1947 onafhankelijk en het Britse Gemenebest van Naties werd in 1948 opgericht, precies zoals Lionel Curtis en zijn Round Table Group meer dan 35 jaar eerder hadden afgekondigd.

De moeilijkheid die veel mensen hebben om de manier waarop de NWO-macht uitoefent vaak te begrijpen, komt voort uit hun focus op het lange spel. Hun strategie is niet gebouwd op snelle winsten of onmiddellijke successen. Zoals elk goed gemaakt plan weten ze dat het mis kan gaan.

Maar elke stap is een stap op weg naar het uiteindelijke doel van een Nieuwe Wereld Orde. Het duurt niet alleen jaren, maar eerder decennia, over generaties of zelfs eeuwen. Onverbiddelijk op weg naar de wereldwijde economische en politieke dictatuur die zij vastbesloten zijn te creëren. Iets wat ze momenteel heel dicht bij het bereiken dankzij hun oprichting van het Climate emergency

In 1910 richtte de Schotse, door de VS overgedragen industrieel Andrew Carnegie de Carnegie Endowment for International Peace (CEIP.) De beheerders waren allemaal industriëlen en financiers. Velen werden verbonden aan de J.P. Morgan gecontroleerde  American International Corporation (AIC,) die in 1919 de corporate gigant American International Group (AIG) werd.

Het bestuur bestaat uit Elihu Root (AIC en Carnegie advocaat), Cleveland H. Dodge (industrieel, wapenfabrikant en financiële ondersteuner van president Wilson), George W. Perkins (Morgan partner bankier), G. J. Balch (AIC en Amsinck), R. F. Herrick (AIC), H. W. Pritchett (AIC.) Carnegie zelf was de voorzitter van de U.S. Pilgrim Society en de CEIP werd gevormd met een specifiek doel:

“…… toegewijd aan het bevorderen van de samenwerking tussen naties en het bevorderen van actieve internationale betrokkenheid van de Verenigde Staten.”

De CEIP sterk van invloed op het Amerikaanse buitenlands beleid vandaag, met nauwe banden met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en meer dan een eeuw lange betrokkenheid bij het Amerikaanse politieke establishment. Het wordt door de meeste mensen (die ervan op de hoogte zijn) gezien als een vredesmacht door het bevorderen van internationale samenwerking.

Dit is een voorbeeld van de dubbelhartigheid van NWO, en illustreert de standaard modus operandi. Door de uiterlijke verschijning van welwillende ‘fundamenten’ te presenteren werken tal van groepen zoals het CEIP achter gesloten deuren om de geopolitieke doelstellingen van de samenleving te verwezenlijken.

Stichtingen kregen ‘belastingvrijstelling’ in de VS als ‘charitatieve’ organisaties door de Revenue Act van 1917. Dit stelde de rijkste mensen op aarde in staat om hun verschillende social engineering projecten te financieren zonder de noodzaak om inkomstenbelasting te betalen. Inkomstenbelasting is alleen voor de kleine mensen.

Vanaf het begin heeft het CEIP vastgesteld hoe nuttig oorlog zowel als winstmakende exercitie als als katalysator voor sociale verandering zou kunnen zijn. Norman Dodd diende als hoofdonderzoeker in 1953 voor de Amerikaanse Congress Special Committee on Tax Exempt Foundations. Hij kreeg toegang tot CEIP-records en wat hij ontdekte was heel anders dan algemeen gehouden publieke perceptie. Dodd getuigde tegen de Reece Commissie:

“De beheerders van de Stichting [CEIP] hebben één vraag gesteld. Als het wenselijk is om het leven van een heel volk te veranderen, is er geen middelen efficiënter dan oorlog …. Ze bespraken deze vraag … voor een jaar en kwam met een antwoord: Er zijn geen bekende middelen efficiënter dan oorlog, ervan uitgaande dat het doel is het veranderen van het leven van een heel volk. Dat leidt hen tot een volgende vraag: Hoe betrekken we de Verenigde Staten in een oorlog.”

De CEIP werd niet opgericht in 1910 als een voertuig voor de vrede. Integendeel. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat oorlog voor NWO slechts een middel is om een doel te bereiken. Het biedt economische stimulans, maar brengt ook enorme sociale verandering. Het gebruik van oorlog, conflict en gewapende opstand zijn een van de belangrijkste methoden om te werken aan het doel van een wereldregering onder de controle van de corporate elite parasieten/psychopaten.

Zodra u dit weet, maken zelfs mainstream interpretaties van de geschiedenis dit overduidelijk. Elk belangrijk conflict eindigt in een onderhandelde vredesconferentie en elke onderhandeling zorgt voor een verdere centralisatie van de macht binnen grotere regionale organen of intergouvernementele organisaties, waarbij de soevereiniteit consequent wordt uitgehold en de macht wordt geconsolideerd. Oorlog is een racket, en valse vlaggen, zoals het zinken van de Lusitania, die de VS in de Eerste Wereldoorlog trok worden vaak begunstigd door de NWO om de nodige casus beli.

Na afloop van de eerste Wereldoorlog werden de NWO-vertegenwoordigers, die de kern van de Amerikaanse en Britse delegaties vormden in Versailles, bijeengeroepen om het systeem van internationale ‘denktanks’ te creëren dat hen in staat zou stellen om vanuit de schaduwen tot op de dag van vandaag te regeren. Onder leiding van Lionel Curtis kwam de groep industriëlen, financiers en politieke manipulators bijeen om het British Institute of International Affairs op te richten dat in 1920 een koninklijke toevoeging kreeg om het Royal Institute of International Affairs (RIIA) te worden. Veel leden van de ‘Pilgrims Society’ waren aanwezig op de eerste bijeenkomst in Parijs, en de Amerikaanse tak werd opgericht als de Council on Foreign Relations (CFR) in 1921, voorgezeten door Elihu Root en gefinancierd door J.D. Rockefeller.

De Nieuwe Wereld Orde Sluier van Geheimhouding

Ondanks de voortdurende macht van deze organisaties, die vandaag de dag nog steeds het buitenlands beleid en de internationale betrekkingen vormen, was het de oprichting van de ‘Chatham House Rule’ van de RIIA in 1927, die het mogelijk maakte geheim, ondemocratisch mondiaal bestuur in het volle zicht te verbergen. Historici hebben beweerd dat de Chatham House Rule is ontworpen om een open dialoog tussen de machtigste mensen op de planeet te bevorderen. We hoeven alleen maar te kijken naar de huidige definitie (na een paar recentere herzieningen) om te begrijpen hoe misleidend deze interpretatie is.

“Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule, zijn deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit, noch de aansluiting van de spreker (s), noch die van een andere deelnemer, kan worden onthuld.”

Dit maakte de oprichting van het ‘Deep State Milieu’. Een wereldwijd netwerk van machtsmakelaars die zich in de open lucht kunnen verbergen, in geen geringe mate te danken aan de Chatham House Rule. Slechts een zeer kleine groep journalisten en onderzoekers proberen deze muur van stilte af te breken. Dit zal er vrijwel zeker toe leiden dat ze worden bestempeld als ‘complottheoretici’, een vrije val in hun carrière traject of erger.

De groepen die zich verschuilen achter de Chatham House Rule zijn de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Trilaterale Commissie, de RIIA, de nazi Bilderberg Groep, Le Cercle en anderen. Veel oudere elite samenlevingen hebben discussie ‘regels’ opgenomen, zoals de Ridders van Malta, Skull and Bones, de Pilgrims Society, Ronde Tafel groepen en nog veel meer. Ook internationale bedrijven en financiële instellingen gebruiken het, net als directies van de overheid, beleidsadviesraden en vooral raden van bestuur. Dat dit aan het publiek is verkocht als hulpmiddel bij de “open en transparante” besluitvorming is hilarisch.

RIIA Think Tank – LOL.

Hoewel de regel zelf niet wettelijk afdwingbaar is, kan elke organisatie, inclusief de overheid, het aanhalen als een kwestie van beleid. Iedereen die het overtreedt, krijgt disciplinaire maatregelen. Wanneer de mensen op de vergadering, de handhaving van het beleid, in staat zijn om regeringen te kopen dat ‘discipline’ niet iets is dat  gemakkelijk word genegeerd. Het maakt niet uit wie je bent.

In feite betekent dit dat de machtigste, rijkste mensen op Aarde elkaar kunnen ontmoeten om te bespreken welke plannen ze hebben zonder enige publieke controle. Om deze verborgen agenda te behouden moet de Massa Media volledig medeplichtig zijn, nooit moeilijke vragen stellen en altijd de Chatham House-regel respecteren. Dit doen ze zonder uitzondering, meestal omdat de mensen die eigenaar zijn van de MSM ook lid zijn van de verschillende Deep State organisaties die de Nieuwe Wereld Orde vormen.

Nieuwe World Order Oorlogen

Op basis van de CEIP-erkenning dat oorlog het meest effectieve middel is voor massale sociale verandering, gebruikte NWO hun wereldwijde bedrijven, de politieke partijen die ze financier(d)en, de vooraanstaande politici die ze corrumpeer(d)en en hun
internationale bankkartels om de economische, politieke en sociale omstandigheden te creëren die tot de Eerste Wereldoorlog hebben geleid. Om opzettelijk de planeet in de richting van catastrofe te duwen om te komen tot hun gewenste resultaat.

Daarnaast financierden ze de Russische revolutie om ervoor te zorgen dat ze toegang hadden tot toekomstige Sovjetmarkten en hun investering veilig te stellen, ongeacht wie de oorlog won. Na het Verdrag van Versailles erkenden zij echter dat er nog meer werk moest worden verricht. Daarom zetten ze hun project voort om een één werelddictatuur te creëren door de Tweede Wereldoorlog te beginnen.

In wezen leende NWO Duitsland het geld om de schadevergoedingen na WOI te betalen, zodat Duitsland hen, niet soevereine naties, hun schuld verschuldigd was. Aldus plaatsend ze de Duitse economie volledig in hun controle. Vervolgens creëerden zij industriële en productiekartels in Duitsland, waarbij het geld dat door de banken die zij bezaten, de voornaamste begunstigden van hun eigen leningen maakte en de controle over de Duitse economie verder consolideert. Vervolgens gebruikten ze hun dochteronderneming industriële kartels om het Duitse leger te herbouwen en de opkomst van de nazi’s te financieren.

Zodra de fascisten aan de macht waren, financierden ze hun oorlogsinspanningen tegen de Geallieerden die ze ook financierden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze runden beide kanten van de oorlog vanuit hun beveiligde hoofdkwartier in neutraal Zwitserland en toen de Tweede Wereldoorlog eindigde, gebruikten ze de enorme winsten die ze hadden gemaakt van de dood van meer dan 60 miljoen mensen om een nieuwe poging te financieren om een een wereldregering in de vorm van de Verenigde Nazi’s op te richten.

Ik erken dat dit waarschijnlijk niet de geschiedenis is die u kent. Maar nogmaals, het bewijs dat dit het geval blijkt is overweldigend. Waar je hier allemaal over kunt lezen.

Aangezien de eerste Wereldoorlog tot de verwezenlijking van de MISLUKTE  liga van Naties leidde, zo heeft de tweede Wereldoorlog geleid tot de totstandbrenging van de Verenigde Nazi’s. Het stelde een kader voor wereldoverheid vast maar heeft formeel de soevereiniteit van de lidstaten (nog) niet vervangen.

De volgende logische stap voor NWO, op weg naar de wereldwijde kapitalistische / collectivistische hegemonie, was het creëren van machtsblokken die de nationale soevereiniteit echt vernietigden. De economische controle van het mislukte USSR-project was een redelijke poging, maar oorlog in Europa bood NWO de perfecte gelegenheid om een grote stap voorwaarts te zetten.

Voor het eerst konden ze een intergouvernementele organisatie in het leven roepen, centraal bestuurd door een ongekozen kliek, gecontroleerd door haar eigen centrale bank, die veel van ‘s werelds rijkste economieën beheerde. Vandaag noemen we dat project de Europese Unie (EU) en het Deep State Milieu waren in het hart van haar oprichting.

Lees ook: De Nieuwe Wereld Orde en de Europese Unie voor meer informatie.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Koningshuis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.