Artsen en wetenschappers proberen een verontrustend nieuw fenomeen te begrijpen dat virusuitscheiding heet.

Artsen en wetenschappers proberen een verontrustend nieuw fenomeen te begrijpen dat virusuitscheiding heet.

Ingezonden door: Ronny Ehrhart Onderwerp: Vaccin Uitzaaiing Getuigenissen samen met Vaccinatie Dood en Ziekte. Inclusief links naar Foto’s en Video’s

Artsen en wetenschappers proberen een verontrustend nieuw fenomeen te begrijpen dat virusuitscheiding heet. Degenen die zijn ingeënt met de experimentele mRNA-vaccins veroorzaken dat degenen om hen heen, voornamelijk vrouwen, lijden aan een aantal nadelige bijwerkingen die degenen die zijn ingeënt ook hebben.

Vrouwen die in de menopauze zijn geweest krijgen weer maandelijkse menstruaties die gepaard gaan met zeer ernstige bloedstolling en hoofdpijn. Anderen krijgen doodgeboren kinderen en ondervinden vreemde bloeduitstortingen op hun benen. De getroffenen waarschuwen anderen om uit de buurt van de gevaccineerde te blijven. Het valt nog te bezien of ook andere gevaarlijke bijwerkingen zullen worden overgedragen.

Een klokkenluider van een Vaccination Task Force zegt dat de artsen in het panel zich grote zorgen maken over het feit dat Prionziekten maanden na de inenting bij de gevaccineerde zullen opduiken. Prionziekten zijn dodelijke hersenafbraak ziekten. Voor Beeldende Foto’s en Video’s over Vaccinatie dood en bijwerkingen zie de links onder aan de pagina.

Openbaring 13:16-18 King James Version (KJV) 16 En hij doet allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en dienstknechten, een merkteken ontvangen in hun rechterhand of in hun voorhoofd: 17 En opdat niemand zou kopen of verkopen, dan wie het merkteken had, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. 18 Hier is wijsheid. Laat hij, die verstand heeft, het getal van het beest tellen; want het is het getal van een man, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. Als je het merkteken van het beest neemt, gebeurt dit:

Openbaring 14:9-11 King James Version (KJV) 9 En de derde engel volgde hen, zeggende met luide stem: Indien die het beest en zijn beeld aanbidt, en zijn merkteken op zijn voorhoofd of in zijn hand ontvangt, 10 die zal drinken van de wijn van Gods gramschap, die zonder vermenging wordt uitgegoten in de beker van zijn verbolgenheid; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de tegenwoordigheid van de heilige engelen en in de tegenwoordigheid van het Lam: 11 en de rook van hun pijniging stijgt op tot in eeuwigheid; en zij hebben dag noch nacht rust, die het beest en zijn beeld aanbidden, en wie het merkteken van zijn naam aanneemt. Als je het merkteken van het beest weigert, gebeurt het volgende;

Openbaring 20:4 King James Version (KJV) 4 En ik zag tronen, en zij zaten op die tronen, en hun werd het oordeel gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods onthoofd waren, en die het beest niet aanbaden, noch zijn beeld, noch zijn merkteken op hun voorhoofd, noch in hun hand ontvangen hadden; en zij leefden en regeerden met Christus duizend jaren.

Bekeer u van uw zonden, vertrouw en heb geloof in Jezus Christus, lees uw Bijbel, en laat u dopen met water in Jezus naam. Gratis Bijbel link: https://my.bible.com/bible/1/MAT.1.KJV

Om werkelijk te weten wat er in de eindtijd zal gebeuren, lees het openbaringsgedeelte van de Bijbel. Hier is de link daarnaar, het is een zeer korte lezing (22 pagina’s in totaal): https://www.bible.com/bible/1/REV.1.KJV Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. -Johannes 3:16 KJV Jezus zeide tot hem: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand (niemand) komt tot de Vader dan door Mij.” -Johannes 14:6 KJV Indien gij met uw mond de Here Jezus belijdt, en in uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid. -Romeinen 10:9,10 KJV Wie de Zoon verloochent, die heeft de Vader niet; wie de Zoon erkent, die heeft ook de Vader. -Johannes 2:23 KJV Wie zal belijden dat Jezus de Zoon van God is, God woont in hem en hij in God. -Johannes 4:15 KJV Wie in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij het getuigenis niet gelooft dat God van Zijn Zoon gegeven heeft. En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige Leven gegeven heeft, en dit Leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, die heeft het Leven; en wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het Leven niet. -Johannes 5:10-12 KJV En van Jezus Christus, Die de Getrouwe, en de Eerstgeborene uit de doden, en de Vorst der koningen der aarde is. Van Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn eigen Bloed, en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader;

Hem zij de heerlijkheid en de heerschappij tot in eeuwigheid. Amen. -Openbaring 1:5 en 6 KJV Laat het u allen bekend zijn, en aan het gehele volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus van Nazareth, die gij gekruisigd hebt, en die God uit de doden heeft opgewekt, ja door Hem staat deze man hier geheel voor u. Dit is de Steen, die door u, bouwlieden, tenietgedaan is, en die het Hoofd des hoeks geworden is. En in geen ander is er redding, want er is geen andere Naam onder de hemel gegeven onder de mensen, waardoor wij moeten behouden worden. Handelingen 4:10-12 KJV Daarom heeft ook God Hem verhoogd en Hem een Naam gegeven, die boven alle naam is; opdat voor de Naam van Jezus alle knie zich buigt, zowel van wat in de hemel, als van wat op de aarde, als van wat onder de aarde is, en dat alle tong belijdt, dat Jezus Christus de Here is, tot heerlijkheid van God de Vader. -Philippensen 2:9-11 KJV

De Bijbel zegt: En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: “Nu is de verlossing en de kracht en het koninkrijk van onze God en de kracht van zijn Christus gekomen, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor God beschuldigde, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis; en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in den dood. – Openbaring 12:10,11 KJV

Alle betrokken personen in politiek, de media, de burgemeesters, de viroleugenaars, artsen, ziekenhuis directies, doctoren die mensen gebruiken als proefkonijnen, kortom iedereen die vrijwillig meewerkt bij het uitvoeren, faciliteren, promoten zullen zich uiteindelijk moeten verantwoorden, hun namen staan in steen gebeiteld. Samen op weg naar Neurenberg 2.0.    

Vax Verspreiding:
https://drive.google.com/drive/folders/1x6cGJuZ7PHKnjm0V3aRtVfik1BkVNxAv?usp=sharing
Vax Death and Problems folder:
https://drive.google.com/drive/folders/1E0f2w8gcw-oMJCmXap-mXZnuU59f5EjH?usp=sharing
Vax Misc Death: https://drive.google.com/drive/folders/185voD3JpfqT0Mv0mK4G_H8T4JJQjzC_h?usp=sharing
More Vax Jab Death:
https://drive.google.com/drive/folders/1hQHaYy-yZzRiafZ_IOabRPi5-3vKYrQX?usp=sharing
Vax Death & Illness Pics: https://drive.google.com/drive/folders/1sPnfAOF7uBTHbRFTBc5T_7mG0MTNrVIS?usp=sharing
Mark of the Beast PDF:
https://drive.google.com/file/d/1oBv-TEbmrIIsgPNTC-nTQ0ZVrDTjFdsk/view?usp=sharing
Vax PDFs
https://drive.google.com/drive/folders/1Hk-zKpG9HoTIViM89Ybvk7rfRZHoQ2cw?usp=sharing
Vax URLs: https://drive.google.com/drive/folders/1gErrZAQ0oGiokp5YSJfECFCwWzoVBTxp?usp=sharing
Vax Fake Videos and Deaths: https://drive.google.com/drive/folders/17FUayGR1538UaBw8A0cwajWOl8qyy9-F?usp=sharing

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Gezondheid, Jongeren, Koningshuis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Één reactie op Artsen en wetenschappers proberen een verontrustend nieuw fenomeen te begrijpen dat virusuitscheiding heet.

 1. charlud schreef:

  Ik zou voorzichtig zijn met het aanhalen van het boek openbaring zie link
  http://www.oocities.org/kibotos2002/revelation.html
  https://www.biblicalcyclopedia.com/R/revelations-spurious.html
  https://religion.blogs.cnn.com/2012/03/31/four-big-myths-about-the-book-of-revelation/comment-page-33/
  dit zijn slechts enkele. De geschiedenis van het christendom is anders dan wat wij geleerd hebben. Wat nu als ketterij wordt aangemerkt blijkt dat de eerste 100-den jaren van het christendom als onderdeel van het geloofsbelijdenis te zijn.
  Enkele voorbeelden: het Grieks woord voor aion wordt vaak vertaald met eeuwig terwijl het gewoon een tijdsperiode aangeeft een soort van-tot. Ook einde van de wereld wordt vertaald zonder de opmerking dat wereld hier bedoeld wordt het Romeinse Rijk zie link https://biblehub.com/ en een ander zeer interessant website van een Jood Henry Makow https://www.henrymakow.com/. Geeft een goed beeld wat men onder Jood en zijn godsdienst moet verstaan.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.