Waarom de grote oligarchie de Wereld verovert (1/3)


INLEIDING

Aan het begin van de 20e eeuw ontstond er een nieuwe internationale orde. Een die gebaseerd is op olie. En tegen het einde van de 20e eeuw was die orde stevig gevestigd. Verwarming. Transport. Industriële macht. Kunststof productie. Farmaceutische producten. Er is geen enkel facet van het moderne leven dat niet, op een of andere manier, afhankelijk is van olie.

Maar de heersers van deze oligarchie – de Rockefellers bij Standard Oil, de Britse royals bij BP, de Nederlandse ”royals” en de Rothschilds bij Royal Dutch Shell – waren niet tevreden met louter financiële dominantie. De macht die met hun bijna-totaalmonopolie op het belangrijkste handelsartikel ter wereld kwam, was enorm en ze hadden er geen moeite mee om die macht te gebruiken om de wereld weer naar hun hand te zetten.

Zoals we hebben gezien in de driedelige serie Hoe het machtige olie kartel de Wereld veroverde, is de impact van de oligarchen adembenemend. Van het onderwijssysteem tot het medisch beroep, van de “Groene Revolutie” tot de “Genrerevolutie“, van de Tweede Wereldoorlog tot de Golfoorlog, oliegeld is gebruikt om elk aspect van de wereld waarin we leven vorm te geven. Met de opkomst van de BLOEDDOORLOPEN oliedollar in de jaren zeventig van de vorige eeuw rust zelfs het internationale monetaire systeem zelf op olie.

Maar nu, in de 21e eeuw, lijkt het erop dat de oude orde, de olieorde, eindelijk ten einde komt.

Amy Goodman: We beginnen te kijken naar een nieuwe mijlpaal in de groeiende desinvesteringscampagne van de gas-, olie- en steenkoolbedrijven die de ”klimaatverandering” aanwakkeren. Mei Boeve, uitvoerend directeur van 350.org, deed de aankondiging net voor een uitzending van vandaag.

Moge Boeve: Vandaag kondigen we aan dat vanaf vandaag de totale desinvesteringsverplichtingen de grens van 3,4 biljoen dollar zijn gepasseerd. Dat is 3,4 biljoen dollar aan activa onder beheer die nu fossielvrij zijn.
BRON: Is Olie & Gas de Nieuwe Tabak? Fossil Fuel Divestment Movement bereikt de Nieuwe Mijlpaal – Democratie Nu!

Robert Dudley: In de olie- en gassector erkennen wij de bijdrage van onze activiteiten en producten aan de uitstoot van broeikasgassen. Daarom is het OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) opgericht.
BRON: OCGI investeert in innovatieve technologieën met een lage uitstoot.

1: Wat begon als een beweging op de Amerikaanse universiteitscampussen heeft de wolkenkrabbers van de high-finance bereikt.

2: Wereldwijd hebben bijna 200 instellingen en duizenden individuen een totaal van $50 miljard aan activa uit de buurt van fossiele brandstoffen verplaatst.

Desinvesteringsactivist: Als we ons geld nemen, het in hernieuwbare zoals zonnepanelen stoppen, zou de wereld zo’n betere plek kunnen zijn.
BRON: Global Divestment Day 2015

De GEINDOCTRINEERDE massa’s, die de oligarchen en hun destructieve greep op de planeet hebben geïdentificeerd, zien Grote Olie afnemen en zijn begonnen te vieren. Voor hen vertegenwoordigt de belofte van een post-carbon toekomst het einde van de olieigarchie.

Wat velen echter niet beseffen, is dat de olieorde nooit over olie ging. De oligarchen gaven niet om olie, maar om controle. En omdat ze hun financiële afhankelijkheid van de grondstof die hen hun macht en rijkdom bracht al lang ontgroeid zijn, staan ZIJ in de voorste gelederen van deze drang naar het post-carbon tijdperk.
Nu proberen de oligarchen een nieuwe internationale orde in te voeren. Een orde waarin hun controle wordt geconsolideerd, hun plan compleet is, hun macht onbetwistbaar. Een orde waarin elk aspect van het menselijk leven, van energie tot geld en het genoom zelf, precies geordend en technologisch gecontroleerd wordt.

Dit is het verhaal van wat de oligarchen echt willen,
en hoe ze dat willen bereiken.

DEEL EEN: DE OPKOMST VAN EUGENETICA

DHAKA, 1963

Het is een dag zoals elke andere in Dhaka. De straten zijn druk, vies, smerig, stinkend, en krioelen van de mensen. Liggend in de straten. Gerold in de goten. In die zwerm mensen stapt een zeer onwaarschijnlijk figuur. Met zijn Driedelige pak aan en zijn aktetas in de hand valt hij op in de menigte. Als hij de scène overziet, schudt hij zijn hoofd zo lichtjes vooraleer hij opmerkt, voor de helft aan zichzelf en voor de helft aan zijn reisgenoot, “Wel, dat is het probleem, is het niet?”

Het is een scène die zich al vele malen heeft afgespeeld: een westerse toerist die overweldigd wordt door de bruisende drukte van het Indiase subcontinent. Maar dit was niet zomaar een toerist die op vakantie ging. Dit was John D. Rockefeller III, kleinzoon van oliebaron John D. Rockefeller. En, gewapend met de onvoorstelbare rijkdom, macht en invloed die zijn familienaam hem gaf, was hij op een missie om iets te doen aan het “probleem” van de overbevolking.

Rockefeller benaderde die missie als vertegenwoordiger van de Bevolkingsraad, een groep die hij zelf had opgericht om het “probleem” in Dhaka en elders aan te pakken. Aan de oppervlakte was de Bevolkingsraad een eenvoudige organisatie met een eenvoudige taak: het ondersteunen van medisch en wetenschappelijk onderzoek naar het vraagstuk van de groeiende menselijke bevolking. Maar de duistere geschiedenis van de Raad en zijn leidende filosofie onthullen Rockefeller’s ware interesse in dit “probleem” en zijn ultieme “oplossing“.

John D. Rockefeller III – of JDR3, zoals hij bekend stond bij de constellatie van onderzoekers, zakenlieden, politici, diplomaten en koningen in de baan van de Rockefeller-familie – had al vroeg besloten hoe hij het formidabele geld en de macht waarover hij beschikte goed kon gebruiken: door de bevolking van de planeet te beheersen. In 1934 had de toenmalige 28-jarige JDR3 een brief geschreven aan zijn vader, John D. Rockefeller, Jr., over het onderzoek van de Rockefeller Foundation naar “geboortebeperking en aanverwante vragen“, waarin hij verklaarde:

Ik ben vrij zeker tot de conclusie gekomen dat dit het gebied is waarin ik geïnteresseerd zal zijn, althans voor het moment, om mijn eigen geven te concentreren“.

JDR3 was niets, zo niet een man van zijn woord. Nadat hij een onderzoeksmissie van de Rockefeller Foundation naar Azië had gestuurd om verslag uit te brengen over de dreiging van de groeiende derdewereldbevolking, organiseerde hij een conferentie van de top van de medische en demografische onderzoekers van die tijd om te discussiëren over – zoals de titel van de bijeenkomst het noemde – “bevolkingsproblemen“. Uit die bijeenkomst kwam het idee naar voren voor een organisatie, de Bevolkingsraad, om de ontwikkeling van het ontluikende gebied van het bevolkingsonderzoek en het vruchtbaarheidsonderzoek te begeleiden. JDR3 schonk persoonlijk 1,35 miljoen dollar van zijn eigen geld om de Raad op te richten en de eerste bedrijfskosten te dekken.

Net als zijn vader en grootvader voor hem, had Rockefeller geleerd om filantropie en grootmoedigheid te gebruiken als een masker voor zijn ware bedoeling: controle. Maar dat masker gleed af toen hij een ontwerp van het handvest van de Raad schreef dat het ware doel van de organisatie onthulde. De Raad zou volgens JDR3

het onderzoek bevorderen en de bestaande kennis toepassen om dergelijke veranderingen in de houdingen, gewoontes en milieudruk die het leven van mensen beïnvloeden te helpen ontwikkelen, zodat binnen elke sociale en economische groepering ouders die boven het gemiddelde staan wat betreft intelligentie, kwaliteit van de persoonlijkheid en genegenheid de neiging hebben om grotere dan gemiddelde gezinnen te hebben“.

Thomas Parran, de voormalige Chirurgijn-generaal van de Verenigde Staten en medeoprichter van de Raad, waarschuwde voor het opnemen van een dergelijke botte bekentenis in de missieverklaring van de Raad. “Zulke vragen rijzen als de volgende,” waarschuwde hij. “Wie bepaalt welke ‘ouders die boven het gemiddelde staan in…’ genegenheid? […] Wie zou ook beslissen over de personen die een betere dan gemiddelde persoonlijkheid hebben? Eerlijk gezegd kunnen de implicaties hiervan, terwijl ik weet dat ze bedoeld waren om een eugenetische implicatie te hebben, gemakkelijk verkeerd begrepen worden als een nazistische meesterrasfilosofie. Daarom heb ik deze paragraaf herschreven.”

De regel is uit de definitieve versie van de charter geschrapt.

In werkelijkheid was die zin echter niet door JDR3 zelf geschreven. In plaats daarvan was het woordelijk overgenomen uit de achterkant van Eugenical News, de centrale publicatie van de Amerikaanse eugenetica-beweging. Dit was geen toeval. Frederick Osborne, een van de medeoprichters van de Raad en de eerste voorzitter na het aftreden van Rockefeller in 1957, was ook de voorzitter van de American Eugenics Society. Toen de Bevolkingsraad werd opgericht, verhuisden zowel Osborne als de American Eugenics Society, die hij leidde, formeel naar het kantoor van de Raad in New York, waarbij de eugenetica-vereniging nu haar financiering rechtstreeks uit de subsidie van Rockefeller’s Bevolkingsraad haalde.

De Bevolkingsraad was de Eugenics Society onder een andere naam.

Eugenetica. Dit was de leidende visie van JDR3 en de “filantropie” van de Rockefeller familie. Een visie die de Rockefellers en hun collega-oligarchen als superieure families heeft gepositioneerd, die op grond van hun rijkdom en succes geschikt zijn om de loop van de wereldgebeurtenissen te sturen. De kracht om te bepalen wie geschikt was om te fokken en wie te arm was om hun genen door te geven.

Joe Plummer: Eugenetica is in feite een beweging onder de elite om de inferieure klassen uit te roeien, en dat zijn de inferieure sociale klassen, raciale klassen, etnische klassen. Min of meer iedereen die niet aan hun normen voldoet. En na het uitroeien van die klassen, is het hun doel om zichzelf genetisch te ontwikkelen tot een zodanig hoog niveau dat de resterende bevolking die zij toestaan om onder hen te bestaan, nooit de macht zal hebben om hen te overwinnen, in wezen. Het einde van de geschiedenis.

Dus, de term zelf werd bedacht door Galton en het betekent in wezen “goed geboren”. Het idee is een soort mix van een aantal ideeën die rond de jaren 1850 in omloop waren. Dus als je teruggaat naar, zeg maar, Mendel, dan bestudeerde Mendel de erfelijke eigenschappen van erwtenplanten. En hij was in staat om vast te stellen dat bepaalde kenmerken werden doorgegeven en dat deze dingen konden worden bepaald en in wezen voorspeld.

En bijna tegelijkertijd heb je nu Spencer, die het had over de “survival of the fittest”, met hetzelfde soort idee, dezelfde rode draad. Dat er genetische kenmerken bestaan die de ene soort, de ene plant of het ene dier meer fit maken dan de andere, en beter in staat zijn om te overleven.

Je had natuurlijk ook Darwin. Darwin’s werk in die tijd, Origin of Species, brengt dit proces, waarbij genetisch materiaal wordt doorgegeven, in kaart en, weet je, evolutie resulteert in dit proces.

Dus Galton neemt in wezen al deze ideeën over, en hij stond bekend om het observeren en identificeren van patronen. En wat hij in wezen deed was [hij] begon met dit idee te komen dat ze door het bestuderen van menselijke eigenschappen, als ze ervoor kozen om superieure mensen te fokken.

Geobsedeerd door fokkerij en familie erfelijkheid, geloofden de eugenetici dat het niet alleen fysieke kenmerken als gewicht of lengte waren die werden bepaald door iemands familielijn, maar ook sociale kenmerken, zoals intelligentie of gewetensvolheid of zelfs misdadigheid. Als je arm bent, komt dat omdat je uit een arm gezin komt. Als je crimineel bent, is dat omdat je familielijn crimineel is. En als je een Rockefeller of een Rothschild of een ”royal” bent, ben je rijk en succesvol omdat je familie voorbestemd was voor fortuin en succes.

De pseudowetenschappelijke inslag van de 19e -eeuwse eugenetische filosofie mag dan nieuw zijn, maar in feite is het idee zo oud als de menselijke beschaving zelf. Mensen hebben altijd geleerd te geloven dat hun heersers bijzonder zijn, een klasse apart, leden van een familie die speciaal gekozen is om over de massa te heersen. Of het nu gaat om letterlijke afstammelingen van de goden, zoals de farao’s van Egypte of de keizers van Japan, of om leden van families die speciaal door God zijn gekozen om over hun ”koninkrijken” te heersen, zoals de monarchen van Europa, het recht om over anderen te heersen is iets dat door de stambomen is doorgegeven. De gewone mensen kenden ondertussen hun plaats; niet uit koninklijk bloed geboren, maar als lijfeigenen kwamen ze de wereld binnen, bewerkten het land ten voordele van de adel en hadden, als ze geluk hadden, eigen kinderen om de cyclus voor een andere generatie te herhalen.

Maar het uiteenvallen van het middeleeuwse feodalisme gaf aanleiding tot een nieuwe rijke koopmansklasse. De ontwikkeling van de wetenschappelijke methode daagde eeuwen van religieuze dogma’s uit. De verspreiding van de Verlichtingsfilosofie naar het omverwerpen van de monarchen en de opkomst van de ”democratie”. En de industriële revolutie maakte de weg vrij voor de opkomst van de roversbaronnen en het ontstaan van grote nieuwe familiefortuinen.

Tegen het einde van de 19e eeuw, toen de oligarchen in Amerika en Europa hun rijkdom begonnen te consolideren, was er een nieuwe rechtvaardiging nodig voor de heerschappij van de ‘‘elite” SPYCHOPATEN in de samenleving. Een die verouderde beroepen op de bovennatuurlijke orde weggooide en leek te berusten op een fundament van de wetenschap. Een idee dat kon verklaren hoe nouveau riche upstarts als de Rockefellers en Rothschilds waren opgeklommen tot prominente posities in de samenleving naast de oude ”koninklijke” dynastieën van Europa.

Eugenetica past perfect in het plaatje. Het antwoord zat in hun genen.

Richard Grove: Nou, ik denk dat dit eugenetische idee dat voortkomt uit “survival of the fittest” bijna een wetenschappelijk excuus is voor enkele van de meest onmenselijke en gruwelijke acties die ooit door de mensheid zijn gereisd en zich vervolgens hebben gemanifesteerd. Dus het idee van het beheersen van mensen door middel van het beheersen van de voortplanting, het voortplantingsvermogen en de toegang tot vrienden en dergelijke is een idee dat duizenden jaren oud is.

Dus eugenetica […] kwam in een sterke vorm rond in de late jaren 1800, waar je mensen hebt zoals de Darwins, de Wedgwoods en de Huxleys – in het bijzonder Thomas H. Huxley, bekend als “Darwin’s bulldog”. Dus deze ideeën van eugenetica krijgen echt een eigen leven aan het eind van de jaren 1800, en in de jaren 1900 werden deze ideeën omarmd door dezelfde families die deze roversbaronnen waren die werden gefinancierd door (het) Rothschild banknetwerk, ook de Fabian socialistische maatschappij, die weer veel van dezelfde movers en shakers had als deze mensen die hogerop waren in het Britse rijk.

Dus […] het heeft in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw de kop opgestoken in deze gedwongen sterilisatiecampagnes, waarbij je, als ze dachten dat je een laag IQ had of als je een of andere aangeboren ziekte had die zou worden doorgegeven, niet het recht had om te trouwen en kinderen te krijgen.

Eugenetica was natuurlijk pseudowetenschap. Toen Galton en zijn medereizigers de theorie begonnen te ontwikkelen, was de identificatie van het eigenlijke mechanisme van erfelijkheid, inclusief genen en DNA, bijna 100 jaar weg. In plaats daarvan gebruikten ze catch-all termen zonder definitie – zoals “zwakzinnigheid” om armoede of criminaliteit te diagnosticeren, waarbij ze beweerden dat het werd veroorzaakt door “gebrekkige kiemplasma”. Ze gebruikten frenologie om te proberen de fysieke expressie van alcoholisme of lage intelligentie te bepalen. Zelfs de beroemdste werken uit het eugenetica-tijdperk, zoals Henry Goddard’s studie van de Kallikak-familie, werden ronduit in diskrediet gebracht en zelfs verworpen door hun auteurs.

Joe Plummer: Dus het is 100% pseudowetenschappelijk. Het is absoluut willekeurig, de kenmerken die ze zoeken. Iets als zwakzinnigheid is iets dat niet alleen niet wetenschappelijk is, het kan in wezen worden beschreven op welke manier dan ook door de persoon die het observeert wil worden beschreven. Dus zwakzinnigheid kan betekenen dat je misschien stottert, dus dan ben je misschien zwakzinnig, of je bent verlegen, dus ben je zwakzinnig. Misschien houden ze gewoon niet van de manier waarop je je gedraagt zodat je zwakzinnig bent.

Maar het idee was aanstekelijk. Zoals de meest verleidelijke pseudowetenschap, legde het zoveel uit met zo weinig moeite. Het deed een beroep op de ijdelheid van de onderzoekers, meestal afkomstig uit succesvolle en rijke families zelf. En het gaf een excuus voor social engineering op een nooit eerder gedroomde schaal.

Toen de eugenetica de Atlantische Oceaan overstak en zich verspreidde van het ijle Britse platteland van Galton en zijn cohorten naar de rotsachtige kusten van Amerika, trof het ambitieuze jonge onderzoekers zoals Charles Davenport met orkaankracht. De autoritaire vader van Davenport, een op Harvard opgeleide zoöloog die was opgegroeid in een strenge, puriteinse familie van New England Congregationalisme, was geobsedeerd door de genealogie, waarbij hij de stamboom helemaal terugvoerde naar zijn Angelsaksische voorouders 1086. Toen de jongere Davenport het schrijven van Galton ontdekte toen hij in een biologisch laboratorium op Long Island werkte, vond hij zijn doel in het leven. Zoals hij later vertelde aan de American Breeders Association, die een belangrijke bondgenoot werd in zijn eugenetische zaak:

De maatschappij moet zichzelf beschermen; zoals ze het recht opeist om de moordenaar zijn leven te ontnemen, zo kan ze ook de afschuwelijke slang van hopeloos kwaadaardig protoplasma vernietigen.”

Met de verwoedheid van een religieuze bekeerling heeft Davenport een ambitieus idee bedacht om de eugenetische zaak te bevorderen: de oprichting van een Eugenics Record Office om de genetische achtergrond van elke man, vrouw en kind in Amerika (en, uiteindelijk, de wereld) te registreren, zodat elke persoon kan worden gecategoriseerd op basis van zijn of haar familielijn en een genetische classificatie kan worden toegekend. Eenmaal voltooid, konden degenen met de laagste eugenetische waarde uit de genenpool worden geëlimineerd.

Joe Plummer: Dus het idee van eugenetica vind zijn weg naar Amerika, landt in de schoot van Charles Davenport, die het Carnegie Instituut benadert voor financiering en op het Cold Spring Harbor Laboratorium zetten ze in wezen een instituut op om eugenetica te bestuderen, en dit evolueert uiteindelijk met wat Harriman-geld naar het Eugenics Records Office. Dus tussen dit eerste instituut dat is opgezet in Cold Spring Harbor en het Eugenics Records Office, dat daar ook nog eens bij komt, heb je het over miljoenen en miljoenen dollars aan financiering die naar voren wordt gebracht om uit te gaan en het inferieure “kiemplasma” te onderzoeken en te vinden – zo wordt het vaak beschreven.

De eerste bijdrage van de Rockefeller Foundation aan het Eugenics Record Office, slechts 21.650 dollar, was een klein bedrag, maar het kwam met duidelijke voordelen: niet alleen de institutionele infrastructuur en het personeel van de Foundation en het prestige van de Rockefeller naam zelf, maar de belofte van meer steun naarmate het werk vorderde. En zoals altijd waren de Rockefellers trouw aan hun woord.

Onderzoekers van de Rockefeller Foundation, zoals William Welch, de oprichter van het Rockefeller Instituut voor Medisch Onderzoek, zaten in het bestuur van de Eugenics Record Office en hielpen de activiteiten te sturen. De Rockefellers verstrekten ook fondsen voor specifiek onderzoek, zoals een subsidie van $10.000 om de mensen in Nassau County in New York te onderzoeken op eugenetisch ongeschiktheid. En het creëerde zusterorganisaties zoals het Bureau of Social Hygiene, dat onderzoek en onderzoekers met het eigen laboratorium van Davenport uitruilde.

John D. Rockefeller, Jr. toonde vooral vanaf het begin interesse in het werk van Davenport. Ze correspondeerden regelmatig over een aantal eugenetica-vraagstukken. In januari 1912, toen een plan om “geestelijk gehandicapte” vrouwelijke veroordeelden te institutionaliseren om hen te weerhouden van het krijgen van kinderen, werd geopperd, schreef de jonge Rockefeller erfgenaam aan Davenport zijn gedachten over het plan. Junior van zijn kant verklaarde dat “dit plan mij een immens belangrijk plan lijkt“. Het wijst op een wetenschappelijke manier om te ontsnappen aan de kwaden die onze rechtbanken beogen te corrigeren, maar die in werkelijkheid alleen maar toenemen”. Nadat Davenport antwoordde dat het plan alleen zou werken als het een eugenetische screening van de veroordeelden omvatte, droeg Junior 200.000 dollar bij aan het oprichten van zo’n instituut. Het Instituut voor Criminologie in New York werd beheerd door Rockefeller’s eigen Bureau voor Sociale Hygiëne en werd bemand door werknemers die getraind waren in het Eugenics Record Office.

Aangedreven door de steun van Amerika’s rijkste en machtigste, transformeerde het gebied van de eugenetica van het schilderachtige stokpaardje van een paar gekke wetenschappers in de sociale zaak van een hele generatie. Economen, politici, schrijvers, activisten – in de jaren ’20 van de vorige eeuw was iedereen die ”iemand” was de behoefte aan het uitroeien van het kiemplasma van de ”lagere voorraad” aan het opjagen.

Marie Stopes, de gevierde pionier op het gebied van gezinsplanning die in 1921 de eerste Britse geboortebeperkingskliniek in Noord-Londen oprichtte, ging de strijd aan met “hordes overlopers” en riep op tot verplichte sterilisatie van degenen die zij “ongeschikt voor het ouderschap” achtte.

Tommy Douglas, nu vereerd als een held in Canada voor zijn rol in het oprichten van het gezondheidszorgsysteem van de natie, legde een Master’s thesis voor aan McMaster University en pleitte ervoor dat “sub normalen”, “overlopers” en “debielen”, zoals die met een laag IQ of fysieke afwijkingen, worden geïsoleerd “op een staatsboerderij, of in een kolonie waar beslissingen voor hen kunnen worden genomen door een competente supervisor,” en riep de regering op om “mentale en fysieke fitheid” te certificeren om de “ongeschikte” te stoppen met het fokken.

John Maynard Keynes, de econoom die ons de Keynesiaanse economische school gaf die vandaag de dag nog steeds populair is onder de centrale planners, was zelf president van de Britse Eugenics Society van 1937 tot 1944.

Alexander Graham Bell wordt nog steeds vereerd als de uitvinder van de telefoon, maar was in feite een vroege aanhanger van Charles Davenport en een stichtend lid van de Eugenic Records Office Board of Scientific Directors. Hij voerde openlijk campagne voor de “uitroeiing van het dove ras” door regeringen die interveniëren om dove mensen tegen te houden om te trouwen.

Nobelprijs winnende toneelschrijver en auteur George Bernard Shaw pleitte voor de oprichting van een overheidspanel dat van iedereen verlangt dat hij zijn bestaan rechtvaardigt. Als ze daar niet in slaagden, dacht Shaw dat die mensen door de staat gedood moesten worden.

George Bernard Shaw: …Maar er zijn een buitengewoon aantal mensen die ik wil vermoorden. Niet in een onaangename of persoonlijke geest, maar het moet duidelijk zijn voor jullie allemaal – jullie moeten op zijn minst een half dozijn mensen kennen – die geen nut hebben in deze wereld. Die meer moeite zijn dan ze waard zijn. En ik denk dat het een goede zaak zou zijn om iedereen voor een goed benoemd bestuur te laten komen, net zoals hij voor de commissaris voor de inkomstenbelasting zou kunnen komen, en, zeg maar, om de vijf jaar, of om de zeven jaar, hem daar gewoon neer te zetten, en te zeggen: “Meneer, of mevrouw, wilt u nu zo vriendelijk zijn om uw bestaan te rechtvaardigen?” Als je je bestaan niet kunt rechtvaardigen, als je niet aan je trekken komt omdat je niet wilt, als je niet zoveel produceert als je consumeert, of misschien een beetje meer, dan kunnen we de grote organisatie van onze samenleving duidelijk niet gebruiken om je in leven te houden. Omdat je leven ons niet ten goede komt en het kan niet veel nut hebben.
BRON: George Bernard Shaw talking about capital punishment
(George Bernard Shaw die praat over de doodstraf)

Uiteindelijk is deze eugenetische mentaliteit, met financiering en promotie door de stichting, gefilterd in de populaire cultuur. De American Eugenics Society sponsorde “fitter family contests” op staatsbeurzen, waarbij prijzen werden toegekend aan families die het hoogst scoorden op “eugenetische gezondheidstests”. De Society sponsorde ook wedstrijden om prijzen uit te reiken aan geestelijken die de boodschap van eugenetica in hun preken passen. Eugenetica vond zelfs zijn weg naar het witte doek:

Rechter: “We vonden het nodig om de zaak van uw familie voor te leggen aan de medische commissie en na een onderzoek besloten ze dat er één belangrijke actie moest worden ondernomen, om uw hele familie te laten steriliseren.

Meisje: “Waarom, wat is dat? Ik weet niet waar je het over hebt.”

Rechter: “Nou, we hebben de geschiedenis van je familie onderzocht, Alice, en de meeste van de afgelopen 3 generaties zijn zwakzinnig, aangeboren kreupelen of gewone dronkaards. In plaats van te verbeteren, is elke generatie meer een probleem. Nu hebben we in deze staat een wet die voorziet in een operatie voor zulke mensen zodat er geen kinderen meer komen.

Meisje: “Ik begrijp het”.

BRON: Tomorrow’s Children (Video) (De kinderen van morgen)

Maar alleen het populariseren van hun ideeën was niet het doel van de eugenetica. Ze wilden actie. En in dit geval betekende dat concrete stappen in de richting van het elimineren van het defecte kiemplasma van de menselijke bevolking.

De door de overheid gesanctioneerde moord op de ongeschikten was altijd een optie op de tafel. En het was niet alleen toneelschrijvers zoals Bernard Shaw die pleitte voor overheidspanels over de dood; Eugenisten van alle rangen bespraken en debatteerden over het idee van “moord ontaardt” als de snelste manier om hun doelen te bereiken.

Foutief respect voor wat wordt verondersteld goddelijke wetten te zijn en een sentimenteel geloof in de heiligheid van het menselijk leven hebben de neiging om zowel de eliminatie van gebrekkige zuigelingen als de sterilisatie van zulke volwassenen, die zelf geen waarde hebben voor de gemeenschap, te voorkomen. De wetten van de natuur vereisen de vernietiging van het ongeschikte en het menselijk leven is alleen waardevol wanneer het van nut is voor de gemeenschap of het ras“. – Madison Grant, directeur van de American Eugenics Society, 1915…

Maar de mainstream eugenisten realiseerden zich dat deze aanpak niet mogelijk was in het politieke en juridische klimaat van die tijd. Zoals Henry Goddard opmerkte in zijn beruchte studie over The Kallikak Family: “Voor de laaggeplaatste idioot, de verachtelijke ongelukkige die in onze instellingen kan worden gezien, hebben sommigen de dodelijke kamer voorgesteld. Maar de mensheid is gestaag geneigd om de mogelijkheid van die methode uit de weg te gaan, en het is niet waarschijnlijk dat het ooit zal worden beoefend”.

In plaats daarvan zouden ze zich moeten wenden tot de andere optie, de meer politiek aanvaardbare oplossing om de ongewenste dieren tegen te houden: gedwongen sterilisatie.

Indiana heeft in 1907 de Amerikaanse eerste eugenetische sterilisatiewet aangenomen, en binnen enkele jaren waren er een dozijn staten waar degenen die “ongeschikt” geacht werden tegen hun wil wettelijk gesteriliseerd werden. Maar toch was dit niet genoeg voor de eugenisten. De aanpak was te verstrooid: slechts een paar duizend sterilisaties hadden plaatsgevonden onder deze wetten, en Indiana’s eigen gedwongen sterilisatiewet werd vernietigd door het Hooggerechtshof van de staat in 1921.

Opnieuw stapte Harry Laughlin, de rechterhand van Davenport bij het door Rockefeller gefinancierde Eugenics Records Office, in om het probleem op te lossen. Hij stelde een “Model Eugenetische Sterilisatie” wet op in 1922 die de basis werd voor Virginia’s 1924 sterilisatie wet. Om de problemen aan te pakken besloten de eugenetici zelf de grondwettigheid van de wet aan te vechten en de rechtszaak tot aan het Hooggerechtshof aan te spannen. Het enige wat ze nodig hadden was de juiste testzaak om voor de rechter te brengen. En ze vonden die zaak in Carrie Buck, een 18-jarige op de afdeling van de Virginia State Colony for Epileptics and Feebleminded, die noch epileptisch, noch zwakzinnig was.

Amy Goodman: Maar het begon in de jaren twintig van de vorige eeuw met Carrie Buck.

Adam Cohen: Dus ze is een jonge vrouw die opgroeit in Charlottesville, Virginia, opgevoed door een alleenstaande moeder. In die tijd geloofde men dat het beter was om arme kinderen vaak bij hun ouders weg te halen en ze in een middenklasse huis te plaatsen. Dus werd ze in een pleeggezin geplaatst dat haar erg slecht behandelde. Ze mocht de ouders niet “moeder” en “vader” noemen. Ze deed veel huishoudelijk werk voor hen en werd verhuurd aan de buren. En toen, op een zomer, werd ze verkracht door de neef van haar pleegmoeder. Ze wordt buitenechtelijk zwanger. En in plaats van haar te helpen met deze zwangerschap, besluiten ze haar epileptisch en zwakzinnig te laten verklaren, hoewel ze geen van beide was, en ze wordt naar de Kolonie voor Epileptici en zwakzinnige buiten Lynchburg, Virginia verscheept.

Goodman: En wat is er met haar gebeurd?

Cohen: Dus ze komt daar op het verkeerde moment. Virginia heeft net een eugenetica sterilisatie wet aangenomen, en ze willen het testen in de rechtbank. Dus grijpen ze Carrie Buck aan als de perfecte aanklager in deze rechtszaak. Dus besluiten ze om haar de eerste persoon in Virginia te maken die eugenetisch gesteriliseerd zal worden, en plotseling zit ze midden in een zaak die naar het Amerikaanse hooggerechtshof gaat.
BRON: Buck tegen Bell: In de SCOTUS-zaak die leidde tot gedwongen sterilisatie van 70.000 & inspireerde de nazi’s  (NAZI = Noord Atlantische ZIonisten)

De zaak was een schijnvertoning, verzonnen om de goedkeuring van het Hooggerechtshof over de kwestie van gedwongen sterilisatie te krijgen. Buck’s “onafhankelijke raadsman” was in feite Irving Whitehead, een van de oprichters van de kolonie die aandrong op sterilisatie van haar en de man die de directeur aanstelde die aandrong op haar sterilisatie. Buck zelf was niet zwakzinnig, noch haar moeder, noch haar dochter, Vivian Buck, die Carrie droeg als gevolg van haar verkrachting en die als baby “zwakzinnig” werd verklaard, want, zoals een maatschappelijk werker tijdens het proces getuigde, “Er is een blik die niet helemaal normaal is, maar net wat het is, kan ik niet zeggen”.

Geen van deze feiten was voor het Hooggerechtshof van belang. Voorgezeten door voormalig president en opperrechter William Howard Taft, stemde het Hof met 8 tegen 1 voor het handhaven van Buck’s gedwongen sterilisatie en de grondwettigheid van de Virginia eugenetica sterilisatiewet zelf. Het schrijven van de beslissing was een van de beroemdste en meest vereerde rechters in de geschiedenis van het hof, Oliver Wendell Holmes, Jr., zelf een eugeneticus van de zogenaamde “Boston Brahmin” sekte van de erfelijke Oostkust vestiging.

In zijn besluit rechtvaardigde Holmes de gedwongen sterilisatie van mensen zoals Buck door een beroep te doen op het recht van de regering om haar burgers tegen hun wil te vaccineren:

Het is beter voor de hele wereld als, in plaats van te wachten met het executeren van ontaarde nakomelingen voor de misdaad of hen te laten verhongeren voor hun imbeciel, de samenleving kan voorkomen dat degenen die duidelijk ongeschikt zijn om hun soort voort te zetten. Het principe van verplichte vaccinatie is breed genoeg om het doorsnijden van de eileiders te dekken,” verklaarde hij voordat hij de beruchte conclusie trok: “Drie generaties imbecielen zijn genoeg.”

En daarmee werden de sluisdeuren geopend. Nieuwe wetten werden uitgevaardigd en oude wetten werden herzien om te voldoen aan de beslissing van het Hooggerechtshof. Gedwongen sterilisaties, die eerder op een geheime en weinig kritische manier plaatsvonden, werden nu met trots gemeld. Een paar duizend individuen die tegen hun wil werden gesteriliseerd, werden tienduizenden. Het eugenetica-tijdperk, ontstaan door het immense fortuin van de Rockefellers en hun zieke geesten, was aangebroken. En met behulp van een zeer dramatisch duwtje van de Rockefellers stond het op het punt om internationaal te gaan.

Vanaf november 1922 en in toenemende mate in de loop van de jaren twintig van de vorige eeuw begon de Rockefeller Stichting met een reeks beurzen en fellowships voor Duitse wetenschappers. Gelijk aan miljoenen dollars in het geld van vandaag, transformeerden deze beurzen het Duitse wetenschappelijke establishment, verwoest in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Het geld van de Foundation vond zijn weg naar de schatkist van de Kaiser Wilhelm Instituten, een reeks van wetenschappelijke organisaties waaronder een Instituut voor Psychiatrie en een Instituut voor Antropologie, Menselijke Erfelijkheid en Eugenetica.

Een van de belangrijkste begunstigden van deze Rockefeller-grootheid was Ernst Rüdin, hoofdonderzoeker aan het Kaiser Wilhelm Instituut voor Psychiatrie en een belangrijke architect van het Duitse eugenetica-programma in het kader van het Derde Rijk. Rüdin was mederedacteur van de officiële regels en het commentaar op de wet ter voorkoming van gebrekkig nageslacht, die op 14 juli 1933 werd aangenomen, minder dan zes maanden nadat Hitler door president Paul von Hindenburg tot interim-kanselier was benoemd.

De wet, zoals de wet van Virginia die door het Hooggerechtshof werd bekrachtigd en die leidde tot de sterilisatie van Carrie Buck en tienduizenden andere Amerikanen, was gemodelleerd naar Harry Laughlin’s Model Eugenetische Sterilisatie wetgeving. Het vormde “Genetic Health Courts” die de sterilisatie van “defectives” in acht verschillende categorieën konden voorschrijven: de zwakzinnigen, schizofrenen, manische depressieven, mensen met de chorea van Huntington, epileptici, mensen met erfelijke misvormingen, de blinden en de doven. Alcoholisten, een negende categorie, zouden optioneel aan de lijst worden toegevoegd, met een waarschuwing tegen het opnemen van gewone dronkaards. Tegen het einde van het jaar werden 62.400 Duitsers ongeschikt bevonden om te kweken en tegen de wil gesteriliseerd. In 1945 was dat aantal opgelopen tot 400.000.

In de jaren 1940 zou dat eugenetica-programma zich uitbreiden tot euthanasie onder het Aktion T4-programma, met als gevolg dat meer dan 70.000 kinderen, senioren en psychiatrische patiënten werden vermoord door het nazi-regime.

Toen het stof zich vestigde op de Tweede Wereldoorlog, werd de naam “eugenetica” synoniem voor de nazi’s in de hoofden van het grote publiek. De eugenisten, verontwaardigd, wisten dat hun werk niet langer kon doorgaan onder de naam eugenetica. Maar dat betekende niet dat het niet kon doorgaan.

Richard Grove: Dus na de Tweede Wereldoorlog hoor je het niet meer als eugenetica. Wat je hoort is moleculaire biologie, en dit soort alledaagse termen die werden ontwikkeld door de Rockefeller Foundation, die een van de families was die voornamelijk in Amerika hielpen om het te financieren, in Groot-Brittannië, in Duitsland, die ook Hitler financierde in die tijd. Er zijn dus veel overlappingen tussen de mensen die daadwerkelijk genocide financierden en de mensen die ideeën hadden over het doden van de bevolking, het controleren van de bevolking en het steriliseren van mensen, en deze ideeën blijven tot op de dag van vandaag doordringen in de samenleving.

Zoals de American Eugenics Society medeoprichter Frederick Osborne schreef: “Eugenetische doelen worden waarschijnlijk bereikt onder een andere naam dan eugenetica”. Zo verhuisde hij de American Eugenics Society naar de kantoren van John D. Rockefeller III’s Population Council, waar hij in 1957 president werd.

De Rockefellers en hun collega’s hadden zich generaties lang als rentmeesters van de planeet gevoeld en beschermd tegen de opkomende vloed van het genetisch minderwaardige. Ze stonden niet op het punt om die zoektocht op te geven. Ze zouden het gewoon onder een andere naam moeten verpakken.

Lees ook deel 2 WAAROM DE GROTE OLIGARGIE DE WERELD VEROVERT (2/3) OLIGARCHEN VOOR KLIMAATVERANDERING

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Serie's, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.