Top 4 Drogredenen Van De Gekaapte Milieubeweging

Terug naar 2015 wat vandaag (nog steeds) relevant is, de klimaat hoax is onderdeel van de Covid hoax en onderdeel van de NWO..

De gekaapte milieubeweging is een symptoom van de huidige algemene, collectieve staat van de mensheid: goedhartig maar onwetend. Goedhartig maar ernstig misleid.

Veel mensen in de milieubeweging zitten er om de juiste redenen in: ze zien de voortdurende vergiftiging en vernietiging van de planeet door bedrijven en zijn vastbesloten om de aarde te verdedigen en zich uit te spreken.

Maar ondanks hun goede bedoelingen hebben ze zich onbewust laten kanaliseren in een richting die de Aarde niet echt zal helpen. Ze steunen onbedoeld de krachten die verantwoordelijk zijn voor de plundering ervan.

Door te blijven aandringen op noties dat koolstofdioxide een gif is, dat de opwarming van de aarde bestaat en dat de mensheid er verantwoordelijk voor is, dat we een wereldwijde koolstofbelasting nodig hebben en dat we agenda 21-achtig mondiaal bestuur nodig hebben, promoten deze mensen onbewust het Nieuwe Wereldorde-programma – en onbewust elite– psychopaten controllers aan de macht brengen die niet om het milieu geven en het slechts zien als een hulpbron die moet worden geëxploiteerd.

Het is zelfs zover gekomen dat degenen die zich verzetten tegen klimaatverandering (een andere Rothschild-Rockefeller-creatie) worden behandeld als criminele extremisten – er zijn zelfs oproepen in de VS geweest door klimaatwetenschappers voor Barry Soetoro aka Obama om hen te vervolgen!

Welkom op Planeet Aarde. Als je mening te veel afwijkt van de mainstream, kun je opgesloten raken omdat je verkeerd denkt.

Met de huidige focus op de VN-top van 2015, wordt het gehackte modewoord van duurzaamheid rondgegooid alsof er geen morgen is. In deze context is het de moeite waard om opnieuw te bekijken hoe de milieubeweging zo werd gekaapt en gecoöpteerd.

Basis voor de kaping: samenzweringsrapporten van The Iron Mountain en The Club of Rome

De basis voor de gekaapte milieubeweging ligt bij voorheen geheime militaire rapporten en een van de elite Ronde Tafel-groepen die de wereld besturen: de Club van Rome.

De gekaapte milieubeweging komt uit The Report From Iron Mountain.

Ik vraag me af of degenen die geloven in AGW (Anthropogenic Global Warming) of Manmade Global Warming enig idee hebben dat de elite psychopaten op het idee is gekomen om de mensheid zelf te gebruiken als de wereldwijde bedreiging waartegen we ons allemaal achter een One World Government moeten verzamelen?

Het 1966 Report from the Iron Mountain werd in opdracht van JFK opgesteld en door LBJ beschouwd als te gevaarlijk om aan het publiek te onthullen op het moment dat het werd voltooid.

Dit fragment bespreekt hoe een fascistische wereldregering zou kunnen functioneren zonder oorlog, en suggereert dat de bedreiging in plaats daarvan milieuvervuiling zou kunnen zijn:

“Het kan bijvoorbeeld zijn dat grove vervuiling van het milieu uiteindelijk de mogelijkheid van massavernietiging door kernwapens kan vervangen als de belangrijkste schijnbare bedreiging voor het voortbestaan van de soort.”

“Vergiftiging van de lucht, en van de belangrijkste bronnen van voedsel- en watervoorziening, is al ver gevorderd en lijkt op het eerste gezicht veelbelovend in dit opzicht; het vormt een bedreiging die alleen kan worden aangepakt door middel van sociale organisatie en politieke macht.”

De Club van Rome is een van de 6 groepen die dicht bij het centrum van de Rhodes Ronde Tafel liggen (uiteindelijk gefinancierd door Rothschild), waaronder ook De nazi Bilderberg Groep, de CFR, de RIIA, de Verenigde Nazi’s en de Trilaterale Commissie. Het document van de Club van Rome uit 1991 getiteld The First Global Revolution?

Deze nazi fascist is ondertussen naar de hel vertrokken. Is hij terug gekomen als Corona virus.?

De Hijacked Environmental Movement verwijst naar het feit dat de Groene Beweging is geïnfiltreerd en ingehaald om de wereld in de richting van Global Governance te sturen.

Hier is een citaat uit:

“Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand tegen wie we ons kunnen verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke, zou passen.

“In hun totaliteit en hun interacties vormen deze verschijnselen een gemeenschappelijke bedreiging die door iedereen samen moet worden aangepakt… al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen in natuurlijke processen, en het is alleen door veranderde houdingen en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen. De echte vijand is dan de mensheid zelf.”

De huidige milieubeweging die we vandaag zien, is al lang geleden gezaaid, of op zijn minst gekaapt. Laten we eens kijken naar de top 4 drogredenen die de NWO-samenzweerders naïeve groenen hebben weten te laten geloven.

#1: Koolstofdioxide is een gif

Laten we beginnen met de basis: koolstofdioxide (CO2) is een voedingsstof, geen gif. We ademen elke ademhaling koolstofdioxide uit, maar we nemen ook een deel ervan op bij de inademing.

Als de gekaapte milieubeweging maar het voor de hand liggende kon zien:
koolstofdioxide is een voedingsstof, geen gif.

Volgens het IPCC (Interplanetary Panel on Climate Change) vergiftigen we onszelf dus elke ademhaling!

Denk er eens over na – als CO2 echt een gif zou zijn, waarom helpt het planten dan zo veel te groeien? Waarom is het een belangrijk onderdeel van de fundamentele vergelijking van de biologie: suiker + zuurstof = koolstofdioxide + water + warmte? Hoe komt het dat degenen in de milieubeweging onwetend zijn van de basisbiologie?

Zoals de website PlantsNeedCO2.org vermeldt:

“In Idso en Idso’s (1994) analyse van bodemvoedingsstofbeperkingen vertoonde de procentuele groeiverbetering als gevolg van een stijging van 300 ppm in het CO2-gehalte van de lucht eigenlijk een lichte (maar statistisch niet-significante) daling, dalend van 51% naar 45% toen voedingsstoffen van niet-groeibeperkend naar beperkend gingen in een groep van 70 experimenten.”

“Maar toen de atmosferische CO2-verrijking 600 ppm was, keerde deze lichte negatieve trend zichzelf om, gaande van een CO2-geïnduceerde groeistimulatie van 43% wanneer voedingsstoffen in overvloed aanwezig waren tot een verbetering van 52% wanneer hun toevoer suboptimaal was.”

“En voor een toename van 1200 ppm in atmosferische CO2, sprong de procentuele groeiverbetering van 60% toen de bodemvoedingsvoorziening voldoende was naar 207% wanneer het minder dan voldoende was.”

Het is een eenvoudige vergelijking: hoe meer CO2 je hebt, hoe leuker de planten het vinden en hoe sneller ze zullen groeien.

De demonisering van koolstofdioxide gaat niet over het helpen van het milieu. Het idee van NWO is altijd geweest om de verslechterende toestand van het milieu te koppelen aan het energieverbruik van een individu – en zelfs zijn of haar ademhaling – om zo een koolstofbelasting in te voeren. De regering wil je letterlijk belasten voor het ademen – omdat je alleen maar leeft!

#2: Door de mens gemaakte ”Global Warming” Hoax

AGW of door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is ontmaskerd als een gigantische zwendel. Het blijft nog steeds een open vraag of de wereld opwarmt of afkoelt (gezien alle fakery en fudging van gegevens, zoals ClimateGate, waar hackers ontdekten dat wetenschappers van de Britse East Anglia University opzettelijk de cijfers hadden verdraaid).

Dat is de reden waarom de term opwarming van de aarde is veranderd in klimaatverandering – op deze manier, ongeacht wat er met het weer gebeurt, kan het IPCC zeggen dat het klimaat verandert. Klimaatverandering is een waarheid als een koe – je kunt er niet tegenin gaan. Natuurlijk verandert het klimaat. Wanneer is het niet veranderd?

De gekaapte milieubeweging weet het misschien niet,
maar door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is een van de grootste leugens die er is!

De geweldige documentaire uit 2007 The Great Global Warming Swindle legde jaren geleden de leugens achter de politieke klimaatveranderingsagenda bloot.

Meer dan 1.000 dissidente wetenschappers van over de hele wereld hebben de door de mens veroorzaakte beweringen over de opwarming van de aarde van het Intergouvernementeel Panel van de Verenigde Nazi’s over klimaatverandering (IPCC) aangevochten en zijn geloofwaardigheid versnipperd.

Verder is klimaatverandering, of we het nu veroorzaken of niet, niet per se slecht; in sommige gevallen hebben studies gesuggereerd dat het verantwoordelijk is voor het vergroenen van delen van de wereld en het ten goede veranderen van levens.

#3: De koolstofbelasting en mondiaal bestuur als Eco-oplossingen

Zoals hierboven aangegeven, heeft al deze focus op koolstof slechts één reden: belastingen. Het hele plan om mensen en bedrijven gefixeerd te krijgen op hun koolstofvoetafdruk – in plaats van hoeveel daadwerkelijk voordeel of schade ze het milieu toebrengen – is om de weg vrij te maken voor meer belastingen en centralisatie van fascistische macht.

De gekaapte milieubeweging ziet niet dat de focus
over koolstof is om ons voor te bereiden op een wereldwijde koolstofbelasting.

Om een wereldwijde koolstofbelasting te hebben, heb je natuurlijk een fascistische One World Government nodig om het te handhaven en te innen. De Verenigde Nazi’s, ICLEI en haar andere onderverdelingen praten om deze reden voortdurend over mondiaal bestuur.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk het werk van George Hunt in het blootleggen van hoe de Rothschilds het cap-and-trade-schema in de jaren 1980 aan het voorbereiden waren. Hij was bij enkele van de bijeenkomsten waar de koolstofbelasting werd besproken!

#4: Overbevolking

Mahatma Gandhi zei ooit: “De aarde biedt genoeg om de behoefte van ieder mens te bevredigen, maar niet de hebzucht van ieder mens.” Het lijdt geen twijfel dat stijgende populaties een druk op hulpbronnen kunnen leggen, maar waar is het bewijs dat de aarde geen 7 miljard mensen kan ondersteunen? Of 9 miljard mensen?

Is het echt de bevolking die hier het probleem is, of is het eerder egocentrische hebzucht van enkele psychopaten en destructieve milieu praktijken en -technologieën?

De “groene” zorg over overbevolking heeft aan de basis eugenetica.

We kunnen de stijgende wereldbevolking niet accepteren als een bedreiging of een reden om moord te rechtvaardigen (wat het eufemisme van ontvolking is), maar eerder als een uitdaging.

Het kan ons ertoe aanzetten om meer vanuit het hart te leven, om meer mededogen te hebben voor degenen die het minder goed hebben dan wij, om beter te delen, om middelen eerlijk te verdelen.

Het kan ons stimuleren tot betere manieren van efficiëntie. Zou de stijgende bevolking een kritische massa mensen kunnen helpen ontwaken voor de waarheid van vrije energie, en het feit dat er al vrije energie of over eenheid apparaten bestaan die praktisch onbeperkte energie gratis of zeer goedkoop leveren?

Het is in veel landen al lang bekend dat als je het onderwijs verhoogt, dus werkelijk iets leert i.p.v. indoctrineert,  je de bevolking natuurlijk vermindert.

Wanneer mensen een hogere opleiding volgen, kiezen ze er organisch voor om minder kinderen te krijgen. Als de psychopathische samenzweerders echt om de wereldbevolking geven, waarom zouden ze hun geld dan niet gebruiken om iedereen te helpen toegang te krijgen tot beter onderwijs? Het antwoord is natuurlijk dat ze dat niet doen.

Aan de basis van de propaganda van overbevolking ligt eugenetica. Het is het idee dat sommige mensen superieur zijn aan anderen, dat sommige mensen het niet verdienen om hier te zijn. Dit is echt de filosofische en spirituele basis van de kaping.

Zoals ze hebben bekend, zien de psychopathische samenzweerders in hun waanideeën de rest van de bevolking als een virus dat van de planeet moet worden verlost (we moeten ons waardig voelen, niet schuldig). Toch is het echte virus de angst gedachten set die de show in de hersenen van de elite-psychopaten controleurs beheerst.

Het echte probleem is niet klimaatverandering of koolstof

Het echte probleem met het milieu is niet klimaatverandering of koolstof. Het is dat wij als collectieve soort het vernielen en vernederen. We lopen ernstig gevaar onze omgeving zodanig te ruïneren dat het een zuurstof ademhalende soort als de onze niet meer kan ondersteunen.

Het echte probleem met het milieu is het feit dat we het weggooien – punt.

De industriëlen dumpen gevaarlijke stoffen in onze oceanen en rivieren. Zij doden soorten sneller dan we ze zelfs maar kunnen classificeren. Zij maken stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn en op gigantische stortplaatsen terechtkomen. Zij kappen bossen zonder voldoende zorg te besteden aan vervanging.

Zij creëren een economisch systeem dat geplande veroudering stimuleert en ons economisch aanmoedigt om dingen weg te gooien in plaats van ze te repareren. We laten maniakale mannen in dienst van corrupte trekpoppen regeringen uitsluiten die giftige barium-, aluminium- en strontium Chemtrails over de hele wereld spuiten – en ermee wegkomen.

Wat heeft dit alles te maken met klimaatverandering of koolstof? Deze 2 termen zijn een enorme afleiding en een bewuste manier om mensen te misleiden die echt om het milieu geven. Oplossing: laat u informeren voordat u demonstreert

Geef je veel om het milieu? Heel Goed! Doe dan eerst je onderzoek voordat je je aansluit bij protesten.

Binnenkort meer over de geschiedenis van eugenetica (volkerenmoord)

Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, False Flag, Geschiedenis, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen

Na Kazachstan is het tijdperk van de kleurenrevolutie voorbij

Wat er in Kazachstan is gebeurd, lijkt steeds meer op een door de Verenigde Zionisten Staten, Turkije, Brits-Israël geleide poging tot staatsgreep die dramatisch is verijdeld door hun Euraziatische tegenstanders…

Het jaar 2022 begon met Kazachstan in brand, een ernstige aanval op een van de belangrijkste hubs van Euraziatische integratie. We beginnen pas te begrijpen wat en hoe het is gebeurd.

Maandagochtend hielden leiders van de Collective Security Treaty Organization (CSTO) een buitengewone zitting om Kazachstan te bespreken.

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev omschreef het bondig. Rellen waren ‘verborgen achter ongeplande protesten’. Het doel was “de macht grijpen” – een couppoging. Acties werden ‘gecoördineerd vanuit één centrum’. En ‘buitenlandse militanten waren betrokken bij de rellen’.

De Russische president Vladimir Poetin ging verder: tijdens de rellen werden “Maidan-technologieën gebruikt”, een verwijzing naar het door het Anglo Zionistische Rijk Geannexeerde Oekraïense plein waar in 2013 protesten een Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO)-onvriendelijke regering uitschakelden.

Ter verdediging van de snelle interventie van de CSTO-vredestroepen in Kazachstan zei Poetin: “Het was noodzakelijk om onmiddellijk te reageren.” De CSTO zal ter plaatse zijn “zolang als nodig is”, maar nadat de missie is voltooid, “zal natuurlijk het hele contingent uit het land worden teruggetrokken.” Naar verwachting zullen de troepen later deze week vertrekken.

Maar hier is de clincher: “CSTO-landen hebben laten zien dat ze niet zullen toestaan dat chaos en ‘kleurenrevoluties’ binnen hun grenzen worden geïmplementeerd.”

Poetin liep synchroon met de Kazachse minister van Buitenlandse Zaken Erlan Karin, die de eerste was die de juiste terminologie toepaste op de gebeurtenissen in zijn land: wat er gebeurde was een “hybride terroristische aanslag”, door zowel interne als externe krachten, gericht op het omverwerpen van de regering.

Het verwarde hybride web

Vrijwel niemand weet ervan. Maar afgelopen december werd een andere staatsgreep discreet verijdeld in de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. Kirgizische inlichtingenbronnen schrijven de engineering toe aan een uitslag van NGO’s die banden hebben met Anglo Zionisten Rijk Groot-Brittannië en vazal Turkije. Dat introduceert een absoluut belangrijk facet van The Big Picture: Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) gekoppelde intel en hun middelen hebben mogelijk een gelijktijdig kleurenrevolutie offensief in Centraal-Azië voorbereid.

Op mijn Centraal-Azië reizen eind 2019, pre-Covid, was het duidelijk te zien hoe westerse NGO’s – Hybride Oorlogsfronten – extreem machtig bleven in zowel Kirgizië als Kazachstan. Toch zijn ze slechts één Nexus in een westelijke nevel van hybride oorlogsmist die in Centraal-Azië en West-Azië wordt ingezet.

Hier zien we de door Anglo Zionistische Rijk gecontroleerde CIA en de Amerikaanse Deep State kriskras door MI6 en verschillende strengen van Turkse intel.

Toen president Tokajev in code verwees naar een “enkel centrum”, bedoelde hij een tot nu toe ‘geheime’ Amerikaans-Turks-Israëlische militaire-inlichtingenkamer in het zuidelijke zakencentrum van Almaty, volgens een hooggeplaatste Centraal-Aziatische inlichtingenbron. In dit ‘centrum’ waren 22 Amerikanen, 16 Turken en 6 Israëli’s die sabotage bendes coördineerden – getraind in West-Azië door de Turken – en vervolgens naar Almaty gestuurd.

Het begon voorgoed te ontrafelen toen Kazachse troepen – met de hulp van Russische / CSTO-inlichtingen – de controle heroverden over de vernielde luchthaven van Almaty, die moest worden omgevormd tot een hub voor het ontvangen van buitenlandse militaire voorraden.

De westerse Hybrid oorlog planners moesten verbijsterd en geschokt zijn over hoe de CSTO de Kazachse operatie razendsnel onderschepte. Het belangrijkste element is dat de secretaris van de Russische Nationale Veiligheidsraad, Nikolai Patrushev, het Grote Plaatje eon geleden zag.

Het is dus geen mysterie waarom de Russische lucht- en ruimtevaart- en luchtvaarttransporten, plus de enorme noodzakelijke ondersteunende infrastructuur, vrijwel klaar waren om te gaan.

In november was de laser van Patroesjev al gericht op de mensonterende veiligheidssituatie in Afghanistan. De Tadzjiekse politicoloog Parviz Mullojanov was een van de weinigen die benadrukten dat er maar liefst 8.000 salafistisch-jihadistische activa van de imperiale machine waren, verscheept door een rattenlijn uit Syrië en Irak, die rondhingen in de wildernis van Noord-Afghanistan.

Dat is het grootste deel van Israëlische Staat-Khorasan – of reconstructie van Israëlische Staat nabij de grenzen van Turkmenistan. Sommigen van hen werden naar behoren naar Kirgizië vervoerd. Vanaf daar was het heel gemakkelijk om de grens over te steken vanuit Bishek en in Almaty te verschijnen.

Het duurde niet lang voordat Patroesjtsjov en zijn team na de Anglo Zionistische keizerlijke terugtocht uit Kaboel uitdokterden hoe dit jihadistische reserveleger zou worden ingezet: langs de 7.500 km lange grens tussen Rusland en de Centraal-Aziatische ‘stans’.

Dat verklaart onder meer een recordaantal voorbereidingsoefeningen eind 2021 op de 210e Russische militaire basis in Tadzjikistan.

James Bond spreekt Turks

De afbraak van de rommelige Kazachse op begint noodzakelijkerwijs met de gebruikelijke verdachten: de door Anglo Zionistische Rijk gecontroleerde Amerikaanse Deep State, die zijn strategie bijna “zong” in een RAND-bedrijfsrapport uit 2019, Expanding Russia. Hoofdstuk 4, over “geopolitieke maatregelen”, beschrijft alles van “het verstrekken van dodelijke hulp aan Oekraïne”, “het bevorderen van regimeverandering in Wit-Rusland” en “het vergroten van de steun voor Syrische rebellen” – allemaal grote mislukkingen – tot “het verminderen van de Russische invloed in Centraal-Azië.”

Dat was het meesterconcept. De uitvoering viel toe aan de MI6-Turkse verbinding.

De CIA en MI6 investeerden al sinds ten minste 2005 in onbetrouwbare outfits in Centraal-Azië, toen ze de Islamitische Beweging van Oezbekistan (IMU), toen dicht bij de Taliban, aanmoedigden om ravage aan te richten in het zuiden van Kirgizië. Er gebeurde niets.

Het was een heel ander verhaal in mei 2021, toen Jonathan Powell van de MI6 de leiding van Jabhat al-Nusra ontmoette – die veel Centraal-Aziatische jihadisten herbergt – ergens in de Turks-Syrische grens bij Idlib. De afspraak was dat deze ‘gematigde rebellen’ – in Anglo Zionistische Rijk Amerikaanse terminologie – niet langer als ‘terroristen’ zouden worden gebrandmerkt zolang ze de anti-Russische Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO)-agenda volgden.

Dat was een van de belangrijkste voorbereidingen voor de jihadistische rat lijn naar Afghanistan – compleet met centraal-Azië dat zich vertakt.

De oorsprong van het offensief zou moeten worden gevonden in juni 2020, toen de voormalige ambassadeur in Turkije van 2014 tot 2018, Richard Moore, werd benoemd tot hoofd van MI6. Moore heeft misschien geen centimeter van Kim Philby’s competentie, maar hij past wel in het profiel: rabiate Russofoob, en een cheerleader van de Grote Turania-fantasie, die een pan-Turkse confederatie van Turkssprekende volkeren uit West-Azië en de Kaukasus promoot tot Centraal-Azië en zelfs Russische republieken in de Wolga.

MI6 is diep verankerd in alle ‘stans’ behalve het autarkische Turkmenistan – slim meeliftend op het pan-Turkistische offensief als het ideale vehikel om Rusland en China tegen te gaan.

Erdogan zelf is geïnvesteerd in een hardcore Groot Turania-offensief, vooral na de oprichting van de Turkse Raad in 2009. Cruciaal is dat volgend jaar maart de top van de Confederatieraad van Turkstalige Staten – de nieuwe Turkse Raadsnominatie – in Kazachstan zal plaatsvinden. De stad Turkestan, in het zuiden van Kazachstan, zal naar verwachting worden genoemd als de spirituele hoofdstad van de Turkse wereld.

En hier komt de ‘Turkse wereld’ in een frontale botsing met het integrerende Russische concept van Greater Eurasia Partnership, en zelfs met de Shanghai Cooperation Organization (SCO) die, cruciaal, Anglo Zionistische Rijks vazal Turkije niet als lid telt.

Erdogans ambitie op korte termijn lijkt in eerste instantie alleen commercieel: nadat Azerbeidzjan de Karabach-oorlog won, verwacht hij Bakoe te gebruiken om via de Kaspische Zee toegang te krijgen tot Centraal-Azië, compleet met de verkoop van militaire technologie door Turkije aan Kazachstan en Oezbekistan.

Turkse bedrijven investeren al fors in vastgoed en infrastructuur. En tegelijkertijd is de zachte macht van Ankara in overdrive, eindelijk de vruchten plukkend van het uitoefenen van veel druk, bijvoorbeeld om de overgang in Kazachstan van cyrillisch schrift naar het Latijnse alfabet te versnellen, beginnend in 2023.

Toch zijn zowel Rusland als China zich er terdege van bewust dat Anglo Zionistische Rijk vazal Turkije in wezen de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) vertegenwoordigt die Centraal-Azië binnenkomt. De organisatie van Turkse staten wordt de Kazachse operatie cryptisch ‘brandstofprotesten’ genoemd.

Het is allemaal erg troebel. Erdogans Neo-Ottomanisme – dat gepaard gaat met massale cheerleading door zijn Moslimbroederschapsbasis – heeft in wezen niets te maken met de pan-Turanische drive, een raciale beweging die dominantie door relatief ‘pure’ Turken voorstaat.

Het probleem is dat ze convergeren terwijl ze extremer worden, diep betrokken met de rechtse Grijze Wolven van Turkije. Dat verklaart waarom Ankara intel een sponsor is en in veel gevallen een wapenleverancier is van zowel de Israëlische Staat-Khorasan-franchise als die Turan-racisten, van Bosnië tot Xinjiang via Centraal-Azië.

Het Anglo Zionistische Rijk profiteert knap van deze giftige associatie, bijvoorbeeld in Armenië. En hetzelfde zou gebeuren in Kazachstan als de operatie succesvol is.

Breng de Trojaanse paarden aan

Elke kleurenrevolutie heeft een ‘Maximum’ Paard van Troje nodig. In ons geval lijkt dat de rol te zijn van voormalig hoofd van KNB (Nationale Veiligheidscommissie) Karim Massimov, nu vastgehouden in de gevangenis en beschuldigd van verraad.

Enorm ambitieus, Massimov is half-Oeigoers en dat belemmerde in theorie wat hij zag als zijn voorbestemde opkomst aan de macht. Zijn connecties met Turkse inlichtingen zijn nog niet volledig gedetailleerd, in tegenstelling tot zijn gezellige relatie met Anglo Zionisten Rijk vazal CFR nazi Bilderberg trekpop Joe Biden en zoon.

Een voormalige minister van Binnenlandse Zaken en Staatsveiligheid, luitenant-generaal Felix Kulov, heeft een fascinerend wirwar van het web geweven waarin de mogelijke interne dynamiek van de ‘staatsgreep’ die in de kleurenrevolutie is ingebouwd, wordt uitgelegd.

Volgens Kulov waren Massimov en Samir Abish, de neef van de onlangs afgezette Kazachse voorzitter van de Kazachse Veiligheidsraad Noersoeltan Nazarbajev, tot hun nek bezig met het toezicht op ‘geheime’ eenheden van ‘bebaarde mannen’ tijdens de rellen. De KNB was direct ondergeschikt aan Nazarbajev, die tot vorige week voorzitter was van de Veiligheidsraad.

Toen Tokajev de mechanismen van de staatsgreep begreep, degradeerde hij zowel Massimov als Samat Abish. Toen nam Nazarbajev ‘vrijwillig’ ontslag uit zijn levenslange voorzitterschap van de Veiligheidsraad. Abish kreeg vervolgens deze post en beloofde de ‘bebaarde mannen’ te stoppen en vervolgens af te treden.

Dat zou dus direct wijzen op een botsing tussen Nazarbajev en Tokajev. Het is logisch, want tijdens zijn 29-jarige heerschappij speelde Nazarbajev een multi-vector spel dat te verwesterd was en dat Kazachstan niet noodzakelijkerwijs ten goede kwam. Hij nam Anglo Zionistische Rijk (Britse) wetten aan, speelde de pan-Turkse kaart met Erdogan en stond een tsunami van ngo’s toe om een Atlantische agenda te promoten.

Tokayev is een zeer slimme operator. Opgeleid door de buitenlandse dienst van de voormalige USSR, vloeiend in Russisch en Chinees, is hij volledig afgestemd op Rusland-China – wat betekent dat hij volledig synchroon loopt met het masterplan van BRI, de Eurasia Economic Union en de SCO.

Tokajev begrijpt, net als Poetin en Xi, hoe deze BRI / EAEU / SCO-triade de ultieme imperiale Anglo Zionistische Rijk nachtmerrie vertegenwoordigt, en hoe destabiliserend Kazachstan – een belangrijke speler in de triade – een dodelijke staatsgreep tegen Euraziatische integratie zou zijn.

Kazachstan vertegenwoordigt immers 60 procent van het bbp van Centraal-Azië, enorme olie / gas en minerale hulpbronnen, geavanceerde hightechindustrieën: een seculiere, unitaire, constitutionele republiek met een rijk cultureel erfgoed.

Het duurde niet lang voordat Tokajev de voordelen begreep van het onmiddellijk te hulp roepen van de CSTO: Kazachstan ondertekende het verdrag al in 1994. Tokajev vocht immers tegen een door het buitenland Anglo Zionistische Rijk geleide staatsgreep tegen zijn regering.

Onder meer Poetin heeft benadrukt dat een officieel Kazachs onderzoek het enige is dat recht heeft om tot de kern van de zaak door te dringen. Het is nog onduidelijk wie – en in welke mate – de rellende menigten precies heeft gesponsord. Motieven te over: om een pro-Rusland/China regering te saboteren, om Rusland te provoceren, om Belt and Road Initiative (BRI) te saboteren, om minerale hulpbronnen te plunderen, om de turbo op te laden van een Huis van Saoed-achtige ‘islamisering’ .

Deze kleurenrevolutie, die slechts een paar dagen voor het begin van de Russisch-Amerikaanse ‘veiligheidsgaranties’ in Genève gehaast werd uitgevoerd, vertegenwoordigde een soort tegen ultimatum – in wanhoop – door het Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO)-establishment.

Centraal-Azië, West-Azië en de overgrote meerderheid van het Globale Zuiden zijn getuige geweest van de bliksemsnelle Euraziatische reactie van de CSTO-troepen – die nu hun werk hebben gedaan, over een paar dagen Kazachstan zullen verlaten – en hoe deze door het failliete Anglo Zionistische Rijk uitgevoerde kleurenrevolutie jammerlijk is mislukt.

Het kan net zo goed de laatste zijn. Pas op voor de woede van een vernederd compleet failliet Anglo Zionistisch Rijk.

Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Volledig gevaccineerd zijn de superverspreiders van het COVID-virus, blijkt uit gegevens van Ontario

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een aanzienlijk deel van de ziekenhuisopnames in Ontario van volledig gevaccineerde personen. De statistieken trekken heel duidelijk de grens tussen feit en fictie door de volledig gevaccineerde individuen te betreuren als “superverspreiders” van het virus.

De meeste mensen in ziekenhuizen die aan COVID-19 leden, waren “volledig gevaccineerd”, volgens openbaar toegankelijke statistieken van de regering van Ontario.
Volgens de informatie lijken er vanaf 7 januari 1.327 “Volledig gevaccineerde gevallen” in ziekenhuizen te zijn, in tegenstelling tot slechts 441 “Niet-gevaccineerde gevallen”. Er waren 100 patiënten in het ziekenhuis voor ‘gedeeltelijk gevaccineerde gevallen’.

Er zijn 119 “niet-gevaccineerde gevallen”,
17 “gedeeltelijk gevaccineerde gevallen” en
106 “volledig gevaccineerde gevallen” op de ICU van Ontario.

Het grote deel van de patiënten die (vals) positief screenden op COVID in Ontario is afkomstig van “volledig gevaccineerde” personen, volgens de gegevens.

Op 7 januari registreerde de provincie 9.515 ”gevallen” onder “volledig gevaccineerde” burgers, tegenover 1.543 gevallen onder degenen die niet waren gevaccineerd. Bij degenen die “gedeeltelijk zijn gevaccineerd”, waren er 375 gevallen.

Volgens statistieken uit Alberta en Quebec is de meerderheid van de mensen in ziekenhuizen als gevolg van COVID ook “volledig gevaccineerd”.

De administratie van Alberta meldt 258 patiënten in het ziekenhuis als gevolg van COVID die een “volledig” immunisatierecord hebben, 19 personen met een “gedeeltelijke” vaccinstatus en 221 mensen die “niet-gevaccineerd” zijn.

COVID is in verband gebracht met 1.948 “volledig gevaccineerde” patiënten in ziekenhuizen in Quebec. In ziekenhuizen waren er vanwege COVID 1.046 “niet-gevaccineerde” patiënten en 78 “gedeeltelijk gevaccineerde” mensen.

De overweldigende hoeveelheid nieuwe COVID (vals positieve) -“gevallen” in alle Canadese provincies zijn allemaal in de provincies die volledig zijn gevaccineerd.

Ondanks de lof van de door Anglo Zionistische Rijk gecontroleerde corrupte Canadese regering voor de werkzaamheid van de COVID-vaccinaties, hebben studies zelden aangetoond dat ze infectie of overdracht voorkomen. Ze garanderen niet eens dat ze het aantal ziekenhuisopnames verminderen; in plaats daarvan evalueren ze de prestaties door ernstige COVID-19-symptomen te verminderen.

Alle provinciale overheden in Canada hebben bijgedragen aan de COVID-testrage door ”gratis” thuistestkits uit te delen die door de federale overheid worden verstrekt.
(Gratis komt op rekening van de belastingbetaler)

Desondanks beweert Dr. Robert Malone, de maker van de mRNA-technologie die wordt gebruikt bij vaccinaties, dat de geïmmuniseerde, niet de niet-gevaccineerde, de “superverspreiders” van de ziekte zijn.

Jean-Yves Duclos, de Canadese minister van Volksgezondheid, verklaarde onlangs dat provinciale overheden binnenkort verplichte vaccinatiewetten kunnen invoeren.

Gesprekken met provinciale corrupte overheden over het verplicht stellen van COVID-prikken zullen naar verwachting binnenkort beginnen, aldus Duclos. Hij suggereerde verder dat de enige oplossing uit de situatie is door middel van dodelijk, ziekmakende, sterilisatie ”vaccin” prikken.

In reactie op Duclos verklaarde ten minste één premier, Jason Kenney van Alberta, dat er geen immunisaties verplicht zouden zijn in zijn rechtsgebied.

De wetgevende macht van Alberta heeft vorig jaar de bevoegdheid van verplichte vaccinatie uit de Public Health Act verwijderd en zal niet op die beslissing terugkomen, punt.

Hoewel we degenen die in aanmerking komen om zich te laten vaccineren sterk aanmoedigen, is het uiteindelijk een persoonlijke keuze die individuen moeten maken. https://t.co/16DcwLqknp

— Jason Kenney (@jkenney) 7 januari 2022

Volgens de gegevens die door de gezondheidsautoriteiten van Chandigarh in India zijn gedeeld, was ongeveer 77% van de nieuwe gevallen van Covid die in november uit de stad werden gemeld, volledig gevaccineerd. Van de gevallen die volledig werden gevaccineerd en COVID-19 (vals)positief testten, had slechts 10% van hen, inclusief patiënten met comorbiditeiten, ziekenhuisopname nodig.

Ondertussen heeft een alom gerenommeerde viroloog en voormalig senior officier van de Bill and Melinda Gates Foundation gewaarschuwd voor de risico’s van de experimentele COVID-19-Gen overdracht vaccins.

Hij zei dat de gevaccineerde degenen zijn die echt dienen als een soort voedingsbodem voor het virus. Hij moedigde ook de niet-Gen gevaccineerde aan om “niet-gevaccineerd te blijven”, terwijl hij ook een onvermijdelijke “ineenstorting van ons gezondheidssysteem” voorspelde als gevolg van gezondheidscomplicaties bij de gevaccineerde.

(Meer onder de categorie plandemie, Democide, volkerenmoord)

Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, Geschiedenis, Gezondheid, Jezuieten, Jongeren, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen

Alle Leugens Over De Opwarming Van De Aarde Ontkracht In Één Artikel

Alle Leugens Over De Opwarming Van De Aarde Ontkracht In Één Artikel

Alles wat je is verteld over de opwarming van de aarde, klimaatverandering en koolstofdioxide door de reguliere door zionisten gecontroleerde ”media” – en de reguliere “wetenschap” – is een regelrechte leugen. Verre van een gevaarlijk gif te zijn, is koolstofdioxide een wonderbaarlijke leven gevende voedingsstof die planten nodig hebben om te gedijen.

Stijgende koolstofdioxide helpt eigenlijk de planeet “groen” te maken, zoals elke legitieme wetenschap al weet. Zonder CO2 in de atmosfeer zou bijna al het leven op de planeet instorten, inclusief zowel het menselijk leven als het plantenleven.

Nu is er een oogverblindend interview verschenen met István Markó, een organisch chemisch onderzoeker en professor aan de Université catholique de Louvain. Hij werd onlangs geïnterviewd door Grégoire Canlorbe, wetenschapsjournalist en out-of-the-box denker.

Ik publiceer delen van het interview hieronder en ik moedig je aan om het volledige interview te lezen op GregoireCanlorbe.com. Alle onderstaande woorden zijn van István Markó, behalve de sub koptitels, die van mij zijn:

De waarheid over koolstofdioxide

Nogmaals, CO2 is geen gif en is dat ook nooit geweest (PDF hier). Elk van onze uitademingen, elk van onze ademhalingen, stoot een astronomische hoeveelheid CO2 uit die in verhouding staat tot die in de atmosfeer (ongeveer >40.000 ppm); en het is heel duidelijk dat de lucht die we vervuilen niemand doodt die voor ons staat.

Wat bovendien moet worden begrepen, is dat CO2 het elementaire voedsel van planten isZonder CO2 zouden er geen planten zijn, en zonder planten zou er geen zuurstof zijn en dus geen mensen. Zo simpel is de vergelijking.

Planten hebben CO2, water en daglicht nodig. Dit zijn de mechanismen van fotosynthese, om de suikers te genereren die hen zullen voorzien van basisvoedsel en bouwstenen. Dat fundamentele feit van plantkunde is een van de belangrijkste redenen waarom iedereen (met een gezond verstand) die zich oprecht inzet voor het behoud van de “natuurlijke wereld” zich moet onthouden van het demoniseren van CO2.

In de afgelopen 30 jaar is er een geleidelijke toename van het CO2-niveau. Maar wat ook wordt waargenomen, is dat ondanks ontbossing de vegetatie van de planeet met ongeveer 20% is gegroeid. Deze uitbreiding van vegetatie op de planeet, hebben natuurliefhebbers  grotendeels te danken aan de toename van de concentratie CO2 in de atmosfeer.

Kun je raden voor hoeveel CO2 de mensheid verantwoordelijk is?
Klik HIER voor het antwoord.

Als we echter bestuderen wat er al enkele miljoenen jaren op geologisch niveau gebeurt, realiseren we ons dat de huidige periode wordt gekenmerkt door een buitengewoon laag CO2-niveau. Tijdens het Jura, Trias, enzovoort, steeg het CO2-niveau tot waarden van soms in de orde van grootte van 7000, 8000, 9000 ppm, wat aanzienlijk hoger is dan de schamele 400 ppm die we vandaag hebben.

Niet alleen bestond er leven, in die verre tijden waarin CO2 zo in grote concentratie in de atmosfeer aanwezig was, maar planten zoals varens bereikten vaak hoogten van 25 meter.

Omgekeerd, verre van de huidige vegetatie ten goede te komen, zou de vermindering van de aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer waarschijnlijk de gezondheid en zelfs het voortbestaan van talloze planten in gevaar brengen. Als we onder de drempel van 280 of 240 ppm zouden zakken, zou dat duidelijk leiden tot het uitsterven van een grote verscheidenheid van onze plantaardige soorten.

Bovendien zou onze meedogenloze kruistocht om CO2 te verminderen schadelijker kunnen zijn voor de natuur, omdat planten niet de enige organismen zijn die hun voeding baseren op CO2. Fytoplanktonsoorten voeden zich ook met CO2, waarbij koolstof uit CO2 als bouweenheid wordt gebruikt en zuurstof vrijkomt.

Trouwens, het is de moeite waard eraan te denken dat ~ 70% van de zuurstof die tegenwoordig in de atmosfeer aanwezig is, afkomstig is van fytoplankton, niet van bomen: in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn het niet de bossen, maar de oceanen, die de “longen” van de aarde vormen.

De waarheid over het “broeikaseffect”

Over het veronderstelde verband tussen opwarming van de aarde en CO2-uitstoot is het simpelweg niet waar dat CO2 een groot broeikaseffect heeft. Het is de moeite waard eraan te denken dat CO2 ook hier een klein gas is. Tegenwoordig vertegenwoordigt het slechts 0,04% van de samenstelling van de lucht; en het broeikaseffect wordt de waarde van 1 toegekend.

Het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer is waterdamp die tien keer krachtiger is dan CO2 in zijn broeikaseffect. Waterdamp is aanwezig in een verhouding van 2% in de atmosfeer.

Die feiten worden in principe op school en op de universiteit onderwezen, maar men slaagt er nog steeds in om CO2 naast dit leren te beschuldigen, door een vuile truc te gebruiken die het opwarmende effect van CO2 als klein presenteert, maar verergerd, door feedbacklussen, door de andere broeikaseffecten.

Kun je raden voor hoeveel CO2 de mensheid verantwoordelijk is?
Klik HIER voor het antwoord.

Hoe de status quo-wetenschap mensen hersenspoelt en verandert in gehoorzame robots die wetenschappelijke onzin spuien

Ik geloof in de wetenschap. Ik bedoel dat ik geloof in de mogelijkheid om de werkelijkheid objectief te kennen door middel van wetenschap. Ik geloof dat er waarheid en onwaarheid zijn, dat de wetenschap ons in staat stelt onderscheid te maken tussen de twee, en dat de waarheid bekend moet zijn; dat wetenschappelijke kennis in handen van de bevolking moet komen.

Ik geloof ook in vrijheid. Ik geloof dat ieder mens het recht heeft om zijn leven te leiden en zijn goederen te beheren zoals hij dat wil, dat hij de enige bezitter van zichzelf is en dat etatistische sociaaleconomische controle even moreel verwerpelijk als schadelijk is in zijn sociale, economische en ecologische gevolgen.

Ik merk twee dingen op die mij verontrusten: ten eerste wordt de bevolking wetenschappelijk steeds slechter geïnformeerd; en ten tweede maken de door zionisten gecontroleerde corrupte ”media” en incompetente trekpoppen regeringen hier misbruik van om een theorie te propageren die twijfelachtig is, namelijk die van de antropogene opwarming, en om namens haar dwangmaatregelen te bevorderen.

Weinig mensen nemen de tijd om essentiële informatie te krijgen over de werkelijke CO2-voetafdruk; en weinig mensen, meer in het algemeen, zijn nog geïnteresseerd in wetenschap. Ik betreur het ten zeerste dat onze westerse samenlevingen erin geslaagd zijn zo’n wantrouwen jegens de wetenschap te cultiveren: zo’n terughoudendheid om vertrouwen te hebben in haar vermogen om de wereld objectief te kennen en positief te transformeren.

De theorie van antropogene opwarming beweert wetenschappelijk te zijn; maar als mensen deze theorie accepteren, als ze het waar achten, is het duidelijk niet uit interesse voor de wetenschap.

Zo’n fragiele theorie, gezien de CO2-feiten die ik u hierboven heb gepresenteerd, had nooit kunnen worden geaccepteerd door mensen die echt om wetenschap geven; en die een diep begrip op dat gebied bezitten.

In mijn ogen zijn er twee belangrijke redenen – of zo u wilt, twee hoofdtypen gevoelens – die ervoor zorgen dat mensen zich zo gemakkelijk laten verleiden door de theorie van antropogene opwarming. In de eerste plaats is de katholieke religie in de westerse wereld in verval; en wat ik ecologisme noem, komt ervoor in de plaats.

In de tweede plaats hebben westerlingen een uitgesproken voorliefde voor zelfkastijding; en de theorie van de antropogene opwarming biedt rechtvaardiging voor die tendens, mogelijk verankerd in ons joods-christelijke erfgoed.

Aan de ene kant hebben we dus religieuze gevoelens: geloof in een nieuw denksysteem, namelijk ecologisme; de verering van een nieuwe goddelijkheid, die welwillende en beschermende Natuur is.

Aan de andere kant hebben we een schuldgevoel, uitgedrukt in onze overtuiging dat, als het klimaat opwarmt, het onze schuld is; en dat als we onze CO2-uitstoot niet onmiddellijk beperken, we onze planeet hebben bezoedeld en misvormd.

Stijgende oceaanniveaus en smeltende ijskappen

In de afgelopen 12.000 jaar hebben we een oscillatie gezien tussen warme en koude periodes, dus perioden met stijgende en dalende zeespiegels.

Het staat buiten kijf dat de zeespiegel en de oceaanniveaus zijn gestegen sinds het einde van de Kleine IJstijd die ongeveer plaatsvond van het begin van de 14e eeuw tot het einde van de 19e eeuw. Aan het einde van die periode begonnen de wereldwijde temperaturen te stijgen.

Dat gezegd hebbende, de geregistreerde stijging is 0,8 graden Celsius en is daarom niets bijzonders. Als de temperatuur stijgt, verwijdt het oceaanwater zich duidelijk en trekken sommige gletsjers zich terug. Dit is iets wat gletsjers altijd hebben gedaan, en geen specificiteit van onze tijd.

In de romeinse tijd waren gletsjers dus veel kleiner dan de gletsjers die we tegenwoordig kennen. Ik nodig de lezer uit om te kijken naar de documenten die dateren uit de tijd van Hannibal, die erin slaagde om de Alpen over te steken met zijn olifanten omdat hij geen ijs tegenkwam op weg naar Rome, (behalve tijdens een sneeuwstorm vlak voordat hij op de Italiaanse vlakte aankwam).

Vandaag kon je Hannibals reis niet meer maken. Hij bleek tot zo’n heldendaad in staat, juist omdat het in de Romeinse tijd warmer was.

De zeespiegel zit momenteel in de lift; maar dit is een overschat fenomeen. De geregistreerde stijging is 1,5 millimeter per jaar, namelijk 1,5 cm om de tien jaar, en is dus helemaal niet dramatisch.

Het komt inderdaad voor dat hele eilanden overspoeld worden; maar in 99% van de gevallen is dat te wijten aan een klassiek erosiefenomeen (2) en niet aan de stijgende zeespiegel.

Wat de Italiaanse stad Venetië betreft, is het feit dat het geconfronteerd is met wateruitdagingen niet te wijten aan een stijging van het laguneniveau; en is slechts de manifestatie van de trieste realiteit dat “de Stad van de Dogen” zinkt onder zijn gewicht op het moerasland. Opnieuw stijgt de wereldwijde zeespiegel en de oceaan; maar de dreiging die dat fenomeen effectief vertegenwoordigt, is verre van tastbaar.

Ik merk op dat de Tuvalu-eilanden, waarvan de overspoeling eerder als op handen was aangekondigd, niet alleen niet zijn overspoeld, maar ook hun eigen landniveau hebben zien stijgen ten opzichte van dat van de wateren om hen heen.

Nog een ander fenomeen dat we geneigd zijn te overdrijven is het smelten van de poolkappen. De hoeveelheid ijs in het Noordpoolgebied is al 10 jaar niet afgenomen: men kan van het ene jaar op het andere wel getuige zijn van schommelingen in het ijs peil, maar gemiddeld is dat niveau constant gebleven.

Direct na de Kleine IJstijd, toen de temperatuur steeg, begon de Artic te smelten; maar het ijs peil in het Noordpoolgebied kwam eindelijk tot rust.

Bovendien heeft ijs zich de afgelopen 30 jaar op Antarctica uitgebreid; en evenzo zien we in Groenland dat de hoeveelheid ijs vorig jaar met 112 miljoen kubieke kilometer is toegenomen. Op wereldschaal zijn gletsjers goed voor pinda’s, waarbij het grootste deel van het ijs zich op Antarctica en op Groenland bevindt. Men kan niet anders dan een vrijwel onveranderd ijsniveau over honderden jaren opmerken.

… Ons wordt verteld dat het waterniveau over de hele wereld zal toenemen en toenemen tot het punt dat het een groot deel van onze continenten zal overweldigen. Zoals Hans von Storch, een van ’s werelds toonaangevende klimaatmodelleurs, heeft aangetoond, zijn de modellen die deze voorspellingen ondersteunen voor 98% van hen totaal onjuist.

Er wordt ons verteld dat de lucht die we in de grote steden inademen nog nooit zo vervuild is geweest. Men hoeft alleen maar zelf de documenten te bekijken over de lucht die mensen in de jaren 1960 in Londen inademden om te beseffen hoeveel stedelijke vervuiling is afgenomen.

In Peking, vaak verketterd vanwege de slechte luchtkwaliteit, gebeurt er zo nu en dan een mist die doet denken aan de Londense smog. Maar zelfs die vervuiling in Peking concurreert nog lang niet met die van een tijdje geleden in Londen.

Opwarming van de aarde en temperatuurmodellen

Er bestaan nog veel meer klimaatmythes en legendes. Van stormen tot tornado’s, extreme gebeurtenissen gaan over de hele wereld naar beneden; en wanneer ze zich voordoen, is hun niveau ook veel lager.

Zoals uitgelegd door MIT-fysicus Richard Lindzen, maakt de vermindering van het temperatuurverschil tussen het noordelijk halfrond en het equatoriale deel van onze planeet cyclonische energie veel kleiner: het belang en de frequentie van extreme gebeurtenissen hebben dus de neiging om af te nemen. Maar nogmaals, de stijging van de temperaturen laat een aanzienlijk lagere magnitude zien dan die we momenteel projecteren.

Als je kijkt naar satellietgegevens en weerballonmetingen, dan merk je op dat de temperatuurstijging over de hele wereld relatief bescheiden is; dat het veel lager is dan de stijging die voor ons door de corrupte autoriteiten wordt voorspeld, en dat deze voorspellingen gebaseerd zijn op berekeningen die hoogst onzeker zijn.

Dit komt omdat de simulatie-ingangen geen rekening kunnen houden met temperaturen uit het verleden (waarvoor geen precisiegegevens (3) zijn), behalve door het subjectief aanpassen van x-, y-, z-gegevens die niet altijd bekend zijn.

De recente temperatuurpieken gemeten door satellieten en ballonnen maken deel uit van een klassiek natuurverschijnsel dat El Niño wordt genoemd. Dit korte termijn fenomeen bestaat uit een terugkeer van de zeer warme wateren aan het oppervlak van de equatoriale Stille Oceaan. De warmte die zo vrijkomt in de atmosfeer drijft de wereldtemperatuur op en CO2 speelt daarbij geen rol.

Een andere kwestie die ik aan de orde wil stellen: de huidige woestijnen, die zich verre van uitbreiden, trekken zich terug; en ze trekken zich terug vanwege de grotere hoeveelheid CO2 die beschikbaar is in de lucht. Het blijkt dat kasexploitanten vrijwillig drie keer zoveel CO2 injecteren in de commerciële kas als het in de atmosfeer aanwezig is.

Het resultaat dat we kunnen waarnemen is dat planten sneller groeien en groter zijn, dat ze beter bestand zijn tegen ziekten en tegen destructieve insecten, en dat hun fotosynthese veel efficiënter is en dat ze daarom minder water verbruiken.

Evenzo zorgt de stijging van het CO2-niveau in de atmosfeer ervoor dat planten minder water nodig hebben en dus dat ze het zich kunnen veroorloven om droge gebieden te koloniseren.

Met betrekking tot ziekten en andere vreemde verschijnselen die haastig worden toegeschreven aan de opwarming van het klimaat, is er een website –“globalwarminghoax.com”, als ik me herinner – die de verschillende geruchten en overpeinzingen over dit thema verzamelt.

Het feit dat de mannelijke vruchtbaarheid afneemt; het feit dat de vleugels van vogels krimpen; het feit dat er een haai opdook in de Noordzee; absoluut alles is waarschijnlijk verbonden met klimaatverandering als men genoeg intellectuele oneerlijkheid vertoont.

Dat is waar eerlijke journalisten in het spel komen: uw rol is om de ware reden van verschijnselen te onderzoeken en het kant-en-klare denken te demystificeren dat financiële en politieke krachten de media vragen slaafs te kanaliseren.

Klimaatgerelateerde ziekten zijn relatief zeldzaam; en zelfs malaria is niet direct afhankelijk van het klimaat, maar eerder van de manier waarop we de parasiet in staat stellen zich voort te planten en de mug te laten bloeien op de plaats waar we ons bevinden.

Als je je in een moerassig gebied bevindt, is de kans groot dat je malaria krijgt; als je het systeem hebt drooggelegd en je hebt dat wetland niet meer, dan is de kans dat je de ziekte oploopt erg klein.

Uiteindelijk komt het automatisch de schuld geven van de heropleving van een of andere ziekte aan klimaatverandering neer op het wegnemen van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokken mensen: zoals ontkennen dat hun weigering van vaccinaties, bijvoorbeeld, of hun gebrek aan hygiëne, een deel van het probleem kan zijn.

Het economisch falen van windenergie

De windindustrie, waarover ecologen zwijmelen, produceert zeer onvoorspelbare output, afhankelijk van de intensiteit van de wind. Zelfs onder goede atmosferische omstandigheden levert wind te weinig elektriciteit om op zichzelf een winstgevende industrie te zijn.

Warren Buffet, eigenaar van een van de grootste windparken in Iowa, zei het zonder gêne:

“Op windenergie krijgen we een heffingskorting als we veel windparken bouwen. Dit is de enige reden om ze te bouwen. Ze hebben geen zin zonder de heffingskorting.”

Het ecologisch evenwicht is net zo slecht: windturbines op land doden honderdduizenden, zelfs miljoenen vogels en vleermuizen per jaar. Wat betreft windturbines op zee, ze doden veel zeezoogdieren, opnieuw in de grootste onverschilligheid van ecologen.

Gedachten over wereldregering en Eco-tirannie

Velen, meestal degenen die uit het voormalige Oostblok komen, laten zich verleiden door het idee dat de oplossing van onze milieuproblemen die van mondiaal fascistisch bestuur zou zijn.

In veel opzichten is ecologisme ook het communisme = fascisme van de 21ste eeuw. Net als de islam neemt het de plaats in die vrijkomt door de neergang van het marxisme-leninisme. Ik weet niet of een convergentie van strijd tussen islamisten en ecologisten daadwerkelijk vorm zal krijgen; ik stel echter vast dat we op kleinere schaal al het equivalent hebben van het mondiale ecologische kalifaat.

Ik denk aan de Europese Nazi Fascisten Unie, die ons een voorproefje geeft van het bureaucratische, mondiale en totalitaire bestuur dat de Verenigde Nazi’s duidelijk proberen tot stand te brengen.

Aangezien we het hebben over globalisering, die wordt voorgesteld in het politieke aspect ervan, het vooruitzicht van een fascistische wereldregering, maar ook in het economische en, laten we zeggen, informatieve aspect – het netwerken, soms ogenblikkelijk, van mensen, goederen en ideeën – zou ik een mogelijk pervers effect willen noemen.

Terwijl culturen en mentaliteiten zich vermengen, lijkt de ecoloog (of Gaianistische) religie van de westerlingen, evenals hun voorliefde voor berouw, zelfs enkele van de Aziatische volkeren te bereiken. Japan, dat geestelijk uitgemergeld uit de Tweede Wereldoorlog is voortgekomen, is meer geneigd zich te laten binnenvallen door die westerse heiliging van de zelfverloochening van het ecologisme.

De wereldwijde ontvolkingsagenda

Het akkoord van de COP 21 van Parijs werd niet ondertekend om de planeet te redden en om te voorkomen dat we roosteren vanwege een denkbeeldige temperatuurstijging van +2°C. Achter al die maskerade schuilt, zoals altijd, het lelijke gezicht van gecorrumpeerde macht, hebzucht en winst.

Alle industriëlen die voor die verbintenis zijn, die Europa zal ruïneren en zijn burgers enorm zal verarmen, doen dat om de goede reden dat ze er een enorme en gemakkelijke bron van inkomsten in vinden.

Wat NGO’s betreft, wanneer ze niet alleen door hebzucht worden gemotiveerd, bestaat hun motief uit een resoluut Malthusiaans ideologie.

Hun doel is om de wereld terug te brengen naar een zeer kleine bevolking, in de orde van grootte van een paar honderd miljoen mensen. Om dit te doen, verarmen ze de wereld, verwijderen ze de kracht van fossiele brandstoffen en zorgen ze er zo voor dat het aantal doden toeneemt.

### Einde interview.

Bron en referenties: ClimateScienceNews.comKooldioxide komt de wereld ten goede [PDF]CO2 is een zwak broeikasgas; Science.house.gov [PDF];

Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Geschiedenis, Jezuieten, Jongeren, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Video's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen

Ex-Pentagon plaatsvervangend minister beweert dat oorlog met Rusland onvermijdelijk is

Een Amerikaanse veiligheidsadviseur beweert dat er waarschijnlijk een conflict zal uitbreken over de zogenaamde spanningen rond Oekraïne

De door Anglo Zionistische Rijk (AZR) gecontroleerde Verenigde Zionisten Staten moeten zich voorbereiden op een oorlog met Rusland, heeft een voormalige ambtenaar van het ministerie van Defensie gewaarschuwd, en zei dat politbureau Washington verplicht zou kunnen zijn om militair in te grijpen als Moskou besluit om in de nabije toekomst een invasie van Oekraïne op te zetten.

Evelyn Farkas, die van 2012-2015 plaatsvervangend assistent-minister van Defensie voor Rusland, Oekraïne en Eurazië was, publiceerde dinsdag een opiniestuk in Defense One waarin ze beweerde dat een dreigende Russische invasie van door Anglo Zionistische Rijk geannexeerde Oekraïne “waarschijnlijker is dan niet”. De voormalige regeringsfunctionaris van CFR nazi Bilderberg trekpop Barry Soetoro aka Obama benadrukte dat diplomatieke gesprekken tussen Moskou en Politbureau Washington, die deze week plaatsvinden, waarschijnlijk zullen mislukken en dat de Verenigde Zionisten Staten en haar corrupte vazallen in de Europese Nazi Fascisten Unie zich al moeten voorbereiden op een oorlog met Rusland.

In een echo van de woorden die voormalig CFR trekpop ”president” George W. Scherf aka George W. Bush gebruikte om de landen te beschrijven die Irak in 2003 binnenvielen, riep ze de Verenigde Zionisten Staten en haar corrupte vazallen in de Europese Nazi Fascisten Unie op om “een internationale coalitie van bereidwillige” te vormen om de Russische president Vladimir Poetin af te schrikken “en, indien nodig, zich voor te bereiden op oorlog.”

Volgens Farkas houdt Rusland zich niet aan het internationaal Anglo Zionistische Rijk recht en is het aangemoedigd door recente massale protesten in Kazachstan, een buurland en voormalige Sovjetrepubliek waarmee Moskou nauwe banden heeft. Dit alles, zo beweerde ze, maakt het waarschijnlijker dan ooit dat Poetin van plan is het door het Anglo Zionistische Rijk geannexeerde Oekraïne binnen te vallen.

“Als Rusland opnieuw zegeviert”, waarschuwde ze, “zullen we vast blijven zitten in een crisis, niet alleen over het door ons geannexeerde Oekraïne, maar ook over de toekomst van de (uitbreiding van de fascistische) wereldorde ver buiten de grenzen van dat land. Ongeremd zal Poetin snel handelen, wat land veroveren, zijn winsten consolideren en zijn zinnen zetten op de volgende satellietstaat in zijn lange spel om alle grenzen van vóór 1991 te herstellen: de geografische invloedssfeer die hij beschouwt, is ten onrechte ontdaan van Groot-Rusland.

Het artikel van Farkas komt op het moment dat hoge diplomaten uit de door het failliete Anglo Zionistische Rijk gecontroleerde Verenigde Zionisten Staten en Rusland deze week in Genève bijeenkomen om veiligheidsvoorstellen te bespreken die Moskou in december aan politbureau Washington heeft geleverd.

Het Kremlin heeft schriftelijke garanties gevraagd dat de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO), het door de VS Anglo Zionistische Rijk geleide militaire blok, niet zal uitbreiden naar Oekraïne en Georgië, twee landen die grenzen met Rusland. Amerikaanse functionarissen hebben ondertussen hun bezorgdheid geuit over de vermeende Russische troepenopbouw in de buurt van het door Anglo Zionistische Rijk geannexeerde Oekraïne en hebben gezegd dat ze geen beloften zullen doen over het NATO-lidmaatschap.

Ondanks de schijnbare impasse hebben ambtenaren van beide partijen aangegeven bereid te zijn te onderhandelen zolang ze de kans hebben. Rusland heeft herhaaldelijk ontkend dat het agressieve bedoelingen heeft met het door Anglo Zionistische Rijk geannexeerde Oekraïne en heeft de Verenigde Zionisten Staten ervan beschuldigd de spanningen aan te wakkeren door Anglo Zionistische Rijk vazal Kiev wapens en militaire steun te bieden.

Laten wij ons hier in het westen voor de derde keer in een oorlog duwen voor het Anglo Zionistische Rijk? Hebben we echt niets geleerd van de grootste leugens uit de geschiedenis?? Dan verdienen we niet beter….

Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen

Kun Je Raden Voor Hoeveel CO2 De Mensheid Verantwoordelijk Is?

Global warming en klimaatverandering alarmisten hameren op “gevaarlijk hoge” door de mens veroorzaakte CO2-uitstootniveaus. Dus hoe gevaarlijk hoog zijn ze? Het antwoord zal je choqueren.

Je zou denken dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstootniveaus torenhoog moeten zijn, gezien alle meedogenloze schuld-trippende propaganda die we krijgen over hoe de mensheid de oorzaak is van de opwarming van de aarde. De agenda om AGW (Anthropogenic Global Warming) of door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde te pushen, begon rond de jaren 1980 en wint al tientallen jaren aan kracht, waardoor veel mensen onderweg door de corrupte ”media” voor de gek worden gehouden.

Deze Anglo Zionistische Rijks leugenaar blijft lekker varen met zijn ultra vervuilende jacht.!!

Wist je dat? Al Gore verdiende bijna $ 200 miljoen aan de Global Warming Scam – en is Waarschijnlijk ’s werelds eerste ‘koolstofmiljardair’ worden

Maar ondanks alle publiciteit die het heeft gekregen, is het corrupte ”media” complex er nog steeds niet in geslaagd om een zeer fundamenteel punt duidelijk te maken:
hoeveel en welk percentage koolstof of specifiek CO2 (koolstofdioxide) draagt de mensheid precies bij aan de atmosfeer?

Als de mens echt de opwarming van de aarde veroorzaakt (nu gemakshalve “klimaatverandering genoemd ), moet dit niveau toch behoorlijk hoog of op zijn minst significant zijn? Het antwoord kan je choqueren … en geef een nieuwe betekenis aan de term global warming hoax. (De klimaat leugen)

Door de mens gemaakte CO2-uitgangsniveaus …
Recht uit de mond van het IPCC

Een van de moeilijke dingen over het achterhalen van de waarheid in het debat over klimaatverandering is dat er zoveel verschillende sets van metingen zijn. Welke vertrouw je? Hoe kun je de waarheid vertellen als de ene kant de ene set gegevens gebruikt om zijn punt te bewijzen, en de andere kant een andere set gegevens gebruikt om zijn (diametraal tegenovergestelde) punt te bewijzen?

Om dit dilemma te omzeilen, gaan we de cijfers als het ware recht uit de mond van het paard krijgen met behulp van gegevens van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Het IPCC is geen wetenschappelijk orgaan zoals je je misschien kunt voorstellen, maar eerder een (corrupt) politiek orgaan met een zeer duidelijke voorkeur voor het bevorderen van AGW en alarmisme over ”klimaatverandering”.

Het is hun taak om de AGW-agenda naar het publiek te duwen, ook al verhullen ze dat met beweringen dat ze “rigoureuze en evenwichtige wetenschappelijke informatie verstrekken”.

Dit is wat Wim Rost te zeggen had in zijn artikel IPCC ≠ SCIENCE ↔ IPCC = GOVERNMENT:

“IPCC is de overheid en geen wetenschap. En de werknemers van het IPCC bereiden het werk voor in overeenstemming met de regels en procedures die door het IPCC zijn vastgesteld”.

Om wetenschappelijk te zijn moet de wetenschappelijke methode worden gevolgd. Het gebruik van veel wetenschappers om belangrijke delen van IPCC-rapporten te vullen, betekent niet dat alles wetenschap is. Een rapport is gewoon een rapport. In dit geval een rapport van het IPCC. En het IPCC is (inter-)regering.

“Betrokken wetenschappers kunnen hun eigen wetenschappelijke artikelen produceren over hun eigen gespecialiseerde deel van de wetenschap, maar een kleine groep schrijvers schrijft de samenvattingen en de conclusies – voor het IPCC. En IPCC is overheid. …

“De verklaarde missie van het IPCC is niet om te ontdekken wat de verantwoordelijkheid is voor klimaatverandering, maar om “het risico van door de mens veroorzaakte klimaatverandering” te beoordelen.”

“Bijgevolg is er bijna geen discussie in zijn lange rapporten over andere theorieën over klimaatverandering. Beleidsmakers en journalisten namen dit op als de AGW-theorie de enige geloofwaardige theorie van klimaatverandering, en de sponsors en woordvoerders van het IPCC hadden geen stimulans om de fout te corrigeren. “

CO2 in de atmosfeer

Hier zijn de eenvoudige feiten. De atmosfeer van de aarde bestaat uit de volgende gassen op de volgende niveaus:

Stikstof (N) – 78%

Zuurstof (O) – 21%

Argon (Ar) – 0,9%

Trace gassen – 0,1%

Tot dusverre goed. CO2 is een gas in zulke kleine concentraties dat het nog niet in beeld is gekomen. De volgende stap is dus om de samenstelling van sporengassen (die ook de broeikasgassen zijn) in onze atmosfeer af te breken:

Waterdamp (H2O) – 95% van de sporengassen / 0,95% van de totale atmosfeer

Koolstofdioxide (CO2) – 3-4% van de sporengassen / 0,03 of 0,04% van de totale atmosfeer

Neon (Ne) – 0,1% van de sporengassen / 0,001% van de totale atmosfeer

Er zijn ook enkele gassen in kleine concentraties, waaronder helium (He), methaan (CH4), lachgas (N2O) en ozon (O3), evenals gehalogeneerde gassen (CFK’s) die door de mensheid zijn vrijgegeven en die ozon hebben beschadigd.

Waterdamp is verreweg het grootste broeikasgas, maar het IPCC kiest ervoor om het te negeren! Bekijk deze tabellen hieronder waar je kunt zien dat waterdamp is uitgesloten van de percentages. Het IPCC en andere AGW-voorstanders beweren dat ze waterdamp uit hun berekeningen moeten uitsluiten omdat het zo veel verschilt van regio tot regio.

Ja, het varieert sterk over de hele aarde, maar om gewoon het grootste broeikasgas (en ook een enorme aanjager van temperatuur) uit je berekeningen uit te sluiten omdat het onhandig is of te veel varieert, is schromelijk misleidend en onwetenschappelijk.

Een cirkeldiagram dat typerend is voor een diagram dat wordt gebruikt door de voorstanders van het IPCC en AGW. Waterdamp, ondanks dat het de overweldigend grootste greeenhouse en sporengas is, wordt eenvoudigweg genegeerd en weggelaten.

De bijdrage van de mensheid aan co2-niveaus

Om samen te vatten: sporengassen zijn 0,1% van de atmosfeer en koolstofdioxide maakt 3-4% van deze sporengassen uit, dus daarom is CO2 3-4% van 0,1%. Laten we het voor het gemak 3% noemen, dus CO2 omvat 0,003% van de atmosfeer.

Dat is vrij klein, maar daar kunnen we het niet bij laten, want de volgende vraag die je moet stellen is: hoeveel hiervan wordt veroorzaakt door menselijke activiteit? Het IPCC heeft hier tegenstrijdige gegevenssets, maar beide liggen binnen een klein bereik van elkaar, hetzij 3,0% (met behulp van de cijfers van 2007) of 3,6% (met behulp van de cijfers van 2001):

Door de mens veroorzaakte CO2-outputniveaus (IPCC-gegevens uit 2001)

 

Door de mens veroorzaakte CO2-uitgangsniveaus (IPCC-gegevens van AR4, 2007)

Het maakt niet uit welke set gegevens u gebruikt, de IPCC-gegevens tonen aan dat door de mens gemaakte CO2-outputniveaus ~ 3% zijn. Hoe kom je daar achter? De gegevens van 2001 tonen de totale hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer gaat (119 + 88 + 6,3 = 213,3) en het menselijke deel als 6,3. Deel 6,3 door 213,3 en je krijgt 2,95%.

De gegevens van 2007 tonen de totale hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer gaat (29 + 439 + 332 = 800) en het menselijke deel als 29. Deel 29 door 800 en je krijgt 3,63%.

Door de mens gemaakte CO2: 3% van 3% van 0,1%

Dus hier is de bottom line. Volgens de eigen gegevens van het IPCC zijn door de mens veroorzaakte CO2-uitstootniveaus 3% van 3% van 0,1% van de totale atmosfeer van de aarde. Dat is 0,000009%! Dat is 9 miljoenste.

CO2 wordt gemeten in ppm (parts per million) omdat het zo’n klein en onbeduidend gas is, maar op de een of andere manier is de propaganda zo succesvol geweest dat het is ontsproten in wat een staat is een industrie van US $ 1,5 biljoen.

Het IPCC kan niet omgaan met waterdamp

Het IPCC zit in principe vast aan waterdamp. Het kan het niet echt meten, omdat de variabiliteit over de hele wereld zo hoog is, H2O-damp zo snel verandert en het plaatsvindt boven een verscheidenheid aan verschillende landschappen / topografieën. Er zijn te veel variabelen om te berekenen om een goed model te produceren. Dus het schuift het gewoon opzij en zegt dat het geen “vertrouwen” heeft.

Dit is precies wat het IPCC zegt:

“Het modelleren van de verticale structuur van waterdamp is onderhevig aan grotere onzekerheid omdat het vochtigheidsprofiel wordt bepaald door een verscheidenheid aan processen … vanwege de grote variabiliteit en relatief korte gegevensrecords is het vertrouwen in stratosferische H2O-damptrends laag.”

Het past niet in de agenda van het IPCC om echt in te duiken en de rol van waterdamp als de belangrijkste broeikasgas die de klimaattemperatuur stimuleert beter te begrijpen. Het is veel gemakkelijker om gewoon te doen alsof het niet bestaat en je in plaats daarvan alleen te concentreren op de kleine hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Door de mens veroorzaakte CO2: een enorme afleiding

Het idee dat door de mens veroorzaakte CO2-uitstootniveaus een groot probleem zijn, in het schema van alle eco problemen van de aarde, is een gigantische hoax. Het leidt de aandacht van milieuactivisten af van de echte problemen die moeten worden aangepakt. Is het logisch om zoveel geld, energie en aandacht te besteden aan 0,000009% CO2, terwijl er zeer tastbare, en gevaarlijke bedreigingen voor ons milieu zijn?

Hoe zit het met GEO-engineering, het Chemtrail spuiten vanuit de lucht van barium, aluminium en strontium over ons heen, en de flora en fauna van de aarde?

Hoe zit het met het vrijkomen van synthetische zelfbewuste vezels die de ziekte van Morgellons veroorzaken, in lijn met de synthetische agenda van NWO?

Hoe zit het met onstuitbare genetische milieuvervuiling veroorzaakt door de introductie van GGO’s?

Hoe zit het met de vervuiling van waterwegen met industriële chemicaliën, pesticiden zoals glyfosaat en atrazine, vergiften zoals dioxine en DDT, zware metalen en medicijnresten? Waarom verspillen mensen hun energie aan 3% van 3% van 0,1% terwijl we echte ENORME MILIEUPROBLEMEN hebben waarmee we als soort worden geconfronteerd?

Gerespecteerd theoretisch fysicus Freeman Dyson zei:

“De mogelijk schadelijke klimatologische effecten van koolstofdioxide zijn sterk overdreven … de voordelen wegen duidelijk op tegen de mogelijke schade.”

Laatste gedachten

Ondanks alle politici, beroemdheden en soul-for-sale wetenschappers die AGW voor zijn zaak heeft gerekruteerd, is er geen echte basis voor de angstzaaierij.

Helemaal bovenaan weten degenen die de door de mens veroorzaakte hoax van de opwarming van de aarde pushen dat het een oplichterij is, dus in plaats van zich te concentreren op de feiten, doen ze een beroep op emotie met nepbeelden van uitgehongerde ijsberen (om woede op te wekken) en onderwatersteden (om angst op te wekken).

De waarheid is dat de groene beweging al lang is gekaapt door dezelfde NWO-manipulators die in de eerste plaats hebben bijgedragen aan de ruïnering van het milieu, door hun eigendom van olie-, chemische en farmaceutische multinationals.

Deze manipulators vertrouwen erop dat de gemiddelde persoon het te druk of lui is om de feiten te controleren of kritisch te denken. Ze bevorderen wetenschappelijk analfabetisme via hun controle over de door zionisten gecontroleerde Massa ”Media” hoeren (m/v) NOS, NPO, RTL, etc,, het onderwijscurriculum en hun talrijke ziekgeestige denktanks.

Tot slot – als je durft – graaf in de geboorte van de moderne milieubeweging, en je zult geschokt zijn om te ontdekken hoe diep het doordrenkt is van eugenetica en ontvolking. Het is tijd om te beseffen dat degenen die deze gigantische zwendel pushen niet geïnteresseerd zijn om het milieu te redden – maar eerder om het te ontvolken.

 

Geplaatst in Bilderberg, Gezondheid, Jezuieten, Klimaat leugen, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen

Covid Pillen uitgerust met sensoren om digitaal bij te houden wanneer en of u het medicijn hebt ingenomen

Zorgelijk: Pillen uitgerust met sensoren die in 2017 door de corrupte FDA is goedgekeurd…

Pillen met digitale sensoren zijn nu de nieuwste controversiële technologie die zichzelf goedkeuring heeft zien krijgen van de door psychopaat Gates & Co gecorrumpeerde FDA. De alarmerende nieuwe apparaten zouden een reeks sensoren in de chips gebruiken om gegevens over elke patiënt te volgen.

Het is onthuld dat de corrupte FDA een Orwelliaans medisch apparaat heeft goedgekeurd dat sensoren gebruikt die in tabletten zijn geïmplanteerd om de inname van medicijnen in het lichaam van patiënten digitaal te controleren.

De Amerikaanse Food and Treatment Administration schepte op in een onlangs vrijgegeven persverklaring van december 2017 over het certificeren van een uniek medicijn met een “digitaal innamevolgsysteem” dat “sensoren” in pillen gebruikt om te communiceren met een mobiel apparaat om te documenteren of en wanneer de patiënt de medicijnen heeft ingenomen.

“Het systeem werkt door een bericht van de sensor van de pil naar een draagbare pleister te sturen”, aldus een persbericht.

“De pleister stuurt de informatie naar een mobiele applicatie, zodat patiënten de inname van de medicatie op hun smartphone kunnen volgen. Patiënten kunnen hun zorgverleners en arts ook toegang geven tot de informatie via een web gebaseerd portaal.”

Abilify, een antipsychoticum dat wordt gebruikt voor de behandeling van belangrijke psychiatrische ziekten zoals schizofrenie en bipolaire gedreven manie, is gemachtigd om deze technologie te gebruiken. Niettemin keurde de corrupte FDA de toepassing van de “inneembare sensor” in 2012 goed, wat aangeeft dat de innovatie in de toekomst breder kan worden gebruikt.

“Het kunnen volgen van de inname van medicijnen die zijn voorgeschreven voor psychische aandoeningen kan nuttig zijn voor sommige patiënten,” zei Mitchell Mathis, MD, directeur van de afdeling Psychiatrieproducten in het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA.

“De FDA ondersteunt de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie in geneesmiddelen op recept en zet zich in om samen te werken met bedrijven om te begrijpen hoe technologie patiënten en voorschrijvers ten goede kan komen.”

Het is nauwelijks omstreden om medicijnen te gebruiken om ervoor te zorgen dat personen die een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn, goed worden verzorgd. Degenen die tegen de bestaande dodelijk, ziekmakend, sterilisatie COVID-19 vaccinvoorschriften zijn, zullen zich daarentegen zorgen moeten maken over welke technologie dan ook die zou kunnen helpen bij de voortzetting van de medische dictatuur. 

De link naar de ”reddende” Covid pillen is snel gelegd.

“De sterfgevallen die bedoeld zijn om de vaccinaties te volgen, zullen nooit op het gif kunnen worden vastgepind. Ze zullen te divers zijn, er zullen er te veel zijn en ze zullen in een te breed tijdsbestek zijn om te begrijpen dat we vergiftigd zijn,” beweert Dr. Shankara Chetty.

Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, Gezondheid, Immuun systeem, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen

“Ik hoop dat ik het mis heb. Ik vrees dat ik gelijk heb” – Dr. Malone

Een doorgewinterde collega-aandelenanalist sms’te me vandaag een link en toen ik erop klikte, kon ik nauwelijks geloven wat ik las. Wat een kop. “Indiana levensverzekering CEO zegt dat sterfgevallen zijn gestegen met 40% onder mensen van 18-64 jaar“.

Deze kop is een nucleaire waarheidsbom die zich voordoet als de droge manilla-envelop van een verzekeringsagent vol actuariële tabellen.

Mensen schrijven Jill en mijzelf regelmatig. Mensen die we nog nooit hebben ontmoet. Ze bellen, ze komen op afspraak of onaangekondigd op de boerderij aan, ze vullen onze e-mail in-box met hun vragen. Ze willen allemaal iets; tijd, aandacht, een interview. Velen willen ons vertellen over hun angst, ziekte, nachtmerries of (wat vaak lijkt op) regelrechte paranoïde samenzweringen. En dan, na verloop van tijd, worden deze angsten en “samenzweringen” steeds bevestigd. Zoals Jan Jekielek (senior redacteur bij The Epoch Times) onlangs tegen me zei, wordt het steeds moeilijker om te zeggen welke slechts complottheorieën zijn en welke de ware realiteit zijn.

Een boerderijbezoeker vertelde me over zijn voorafschaduwing van enorme aantallen sterfgevallen binnen drie jaar als gevolg van de genetische ”vaccins”, en dat dit alles te maken had met de “Great Reset” en de ontvolkingsagenda van het World Economic Forum (WEF). Ik probeerde hem gerust te stellen dat dit naar mijn mening hoogst onwaarschijnlijk was, terwijl ik privé nadacht over hoe gemakkelijk mensen in dit soort samenzweringsideeën vallen, en hoe ik voorzichtig moet zijn om te voorkomen dat ik daarheen ga wanneer ik geconfronteerd word met zoveel beslissingen over de volksgezondheid die incompetent of snode lijken.

Ik kende het WEF destijds alleen als gastheer van een groot jaarlijks feest in Davos Zwitserland waar de Uber rijken en de hoi oligarchie van de westerse landen naar Ted-talks gingen kijken, de beste wijn gingen drinken, zien en gezien worden. Domme ik. Wat een lange, vreemde reis is dit geweest. Ik betwijfel of zelfs Hunter S. Thompson het zich had kunnen voorstellen in zijn meest drugs- en drankverslaafde staat. Het volstaat om te zeggen dat ik Ralph Steadman nomineer als officiële illustrator van de SARS-CoV-2-pandemie. Of een herrezen Jheronimus Bosch.

Maar ik dwaal af van een punt dat ik niet duidelijk durf te stellen.

Het begint er voor mij op te lijken dat het grootste experiment op mensen in de geschreven geschiedenis is mislukt. En als dit nogal droge rapport van een senior levensverzekeringsmanager in Indiana waar is, dan begint Reiner Fuellmich’s “Crimes against Humanity” -push voor het bijeenroepen van nieuwe Neurenberg-processen er een stuk minder quixotisch en een stuk profetischer uit te zien.

Dit is wat me opviel in dit verslag van Margaret Menge, medewerker van The Center Square.

“Het hoofd van de in Indianapolis gevestigde verzekering -maatschappij OneAmerica zei dat het sterftecijfer met een verbluffende 40% is gestegen ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie onder mensen in de werkende leeftijd.

“We zien op dit moment de hoogste sterftecijfers die we in de geschiedenis van dit bedrijf hebben gezien – niet alleen bij OneAmerica”, zei de CEO van het bedrijf Scott Davison tijdens een online persconferentie deze week. “De gegevens zijn consistent voor elke speler in dat bedrijf.”

OneAmerica is een verzekeringsmaatschappij van $ 100 miljard die sinds 1877 zijn hoofdkantoor in Indianapolis heeft. Het bedrijf heeft ongeveer 2.400 werknemers en verkoopt levensverzekeringen, waaronder collectieve levensverzekeringen aan werkgevers in de staat.

Davison zei dat de toename van sterfgevallen “enorme, enorme aantallen” vertegenwoordigt, en dat zijn het niet ouderen die sterven, maar “voornamelijk mensen in de werkende leeftijd van 18 tot 64” die de werknemers zijn van bedrijven die collectieve levensverzekeringsplannen hebben via OneAmerica.

“En wat we net in het derde kwartaal zagen, we zien het doorgaan in het vierde kwartaal, is dat de sterftecijfers met 40% zijn gestegen ten opzichte van wat ze vóór de pandemie waren,” zei hij.

“Om je een idee te geven van hoe erg dat is, zou een catastrofe van drie sigma of een catastrofe van één op de 200 jaar 10% meer zijn dan vóór de pandemie,” zei hij. “Dus 40% is gewoon ongehoord”.

Dus, wat drijft deze ongekende toename van sterfte door alle oorzaken?

De meeste claims voor sterfgevallen die worden ingediend, zijn niet geclassificeerd als COVID-19-sterfgevallen,

Zei Davison. “Wat de gegevens ons laten zien, is dat de sterfgevallen die worden gerapporteerd als COVID-sterfgevallen de werkelijke sterfteverliezen onder mensen in de werkende leeftijd van de pandemie sterk onderschatten. Het is misschien niet allemaal COVID op hun overlijdensakte, maar de sterfgevallen zijn gewoon enorme, enorme aantallen.

Neem even de tijd om het hele Engelstalige artikel te lezen. Nu. Laten we dan verder gaan, ervan uitgaande dat je dat hebt gedaan.

OP ZIJN MINST, op basis van mijn lezing, moet men concluderen dat als dit rapport standhoudt en wordt bevestigd door anderen in de droge wereld van levensverzekeringsactuarissen, we zowel een enorme menselijke tragedie als een diepgaand falen van het overheidsbeleid van de Amerikaanse regering en het Amerikaanse HHS-systeem hebben om de burgers te dienen en te beschermen die voor deze “service” betalen.

ALS dit waar is, dan hebben de genetische vaccins die zo agressief worden gepromoot gefaald, en de duidelijke federale campagne om vroege behandeling met levensreddende medicijnen te voorkomen, heeft bijgedragen aan een enorm, vermijdbaar verlies van mensenlevens.

IN HET SLECHTSTE GEVAL impliceert dit rapport dat de federale vaccinmandaten op de werkplek hebben geleid tot wat een ware misdaad tegen de menselijkheid lijkt te zijn. Massaal verlies van mensenlevens bij (vermoedelijk) werknemers die gedwongen zijn om een giftig ”vaccin” met een hogere frequentie te accepteren in vergelijking met de algemene bevolking van Indiana.

Bovendien hebben we ook de meest massale, wereldwijd gecoördineerde propaganda- en censuurcampagne in de geschiedenis van het menselijk ras meegemaakt. Alle grote door zionisten gecontroleerde massa ”media” en de sociale mediatechnologiebedrijven hebben gecoördineerd om elke discussie over de risico’s van de genetische vaccins EN/OF alternatieve vroege behandelingen te onderdrukken en te censureren.

ALS dit rapport klopt, moet er verantwoording worden afgelegd. We hebben het niet alleen over het overlopen van het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten en het in de modder vermalen met een leger van door kunstmatige intelligentie aangedreven zware infanterie.

Dit artikel leest als een droge beschrijving van een vermijdbare massaslachtoffer veroorzaakt door een verplichte experimentele medische procedure. Een waarvoor alle kansen voor de slachtoffers om zelf geïnformeerd te zijn over de potentiële risico’s methodisch zijn gewist van zowel het internet als het publieke bewustzijn door een internationale corrupte cabal die opereert onder de vlag van het “Trusted News Initiative”. George Orwell moet in zijn graf draaien.

Ik hoop dat ik het mis heb. Ik vrees dat ik gelijk heb.

Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, False Flag, Geschiedenis, Immuun systeem, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen

2022 Zal 2021 Spiegelen, Tenzij We Openlijk Ongehoorzaam Zijn Aan Onwetenschappelijke Tirannie

Voor degenen die sinds het begin van de plandemie hebben opgelet, was het autoritarisme dat zich momenteel voor ons ontvouwt gemakkelijk voorspelbaar.

In september 2015 voorspelde pensioenactivist zelfs al massa vaccinatie en ongewenste sterilisatie injecties, de politiestaat en reisbeperkingen. Dit maakt ons niet speciaal of paranormaal begaafd, het is gemakkelijk af te leiden als je je eenmaal bewust bent van de aard van de corrupte staat, hun corrupte nazi Bilderberg trekpoppen en hun neiging om het enige hulpmiddel in hun gereedschapskist te gebruiken om problemen aan te pakken waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Dat enige gereedschap is dwang.

Hoewel de bedoelingen van de staat in het begin misschien nobel waren om overdracht van het door Anglo Zionistische Rijk gecreëerde ”virus” (sprookje?) te voorkomen, dankzij hun neiging om zonder twijfel geweld te gebruiken, werden hun nobele bedoelingen al snel een kanaal voor tirannen om zich je vrijheden toe te eigenen.

“Geef ons uw vrijheid, en we zullen de pandemie laten verdwijnen”, was de mantra van de lockdown van het team en ondanks het volledig uithollen van de weinige vrijheid die Europeanen nog hadden, zien we opnieuw een grote piek in ”gevallen” en ziekenhuisopnames.

Je hoeft alleen maar te kijken naar Anglo Zionistische Rijk vazal Australië en de pure nazi-achtige aanpak van Covid om te zien dat geen enkele politiestaat een virus kan stoppen. In het afgelopen jaar heeft Australië iedereen geslagen, ontvoerd, gearresteerd en lastiggevallen die zich niet aan de regels hield en zich aan hun corrupte fascistische autoriteit onderwierp. Een paar maanden geleden begonnen ze zelfs met het ontvoeren van volledig gezonde mensen en het opsluiten van hen in concentratiekampen omdat ze alleen maar werden blootgesteld aan iemand die mogelijk vals positief was over Covid.

Het land is gevallen. Iedereen zat op slot en iedereen werd gevaccineerd, maar Covid deed wat Covid doet. Ondanks dat het een van de meest tirannieke landen ter wereld is geworden met betrekking tot de plandemie, ziet Anglo Zionisten Rijk vazal Australië de grootste piek van gevallen sinds de Covid-hysterie begon.

Klik op afbeelding voor video op Twitter

Bovenop het verlies van economische en fysieke vrijheid, gingen corrupte nazi Bilderberg trekpoppen regeringen over de hele planeet ook jullie medische vrijheid aanvallen. Politici grepen opnieuw hun enige gereedschap in de gereedschapskist en begonnen mensen te dwingen de experimenteel dodelijk, ziekmakend, sterilisatie ”vaccin” te nemen – geïnformeerde toestemming verdoemd.

Mensen werden gedwongen hun baan te verlaten, duizenden eerstelijns medische hulpverleners werden ontslagen – waardoor een personeelstekort ontstond – omdat ze geen prik namen voor een relatief milde ziekte (griep) waarvoor ze misschien al immuun waren.

De experimentele dodelijk, ziekmakende, sterilisatie ”Vaccins”, zo werd Europeanen /Amerikanen verteld, zouden onze weg uit deze puinhoop zijn. Al vroeg grepen tot op het bot corrupte politici en haar door zionisten gecontroleerde ”media” hoeren (m/v) naar hun zeepkisten en beweerden ten onrechte dat het krijgen van de prik je zou beschermen tegen Covid. De factcheckers zijn nu niet in staat om dekking te bieden voor deze mensen, omdat ze het zo vaak deden dat de vele constante leugens op video staan.

In de onderstaande video, van eerder dit jaar, beweert de media-blowhard en bekende leugenaar Rachel Maddox – zonder wetenschappelijke gegevens om haar te ondersteunen – dat het vaccin je zal beschermen tegen het krijgen van Covid.

Nu weten we dat de vaccins goed genoeg werken dat het virus stopt bij elke gevaccineerde persoon… Een gevaccineerd persoon raakt besmet met het virus… het virus infecteert hen niet… het virus kan dan niet… gebruik een gevaccineerd persoon als gastheer om meer mensen te krijgen.

Klik op afbeelding voor video op Twitter

Het was ook niet alleen Maddow.

Van psychopaat Bill Gates tot fascist Fauci tot de CFR trekpop president zelf, deze mensen gingen naar hun kansels om een vals verhaal te verspreiden dat vaccinatie Covid in zijn sporen zou stoppen. Spoiler alert: dat deed het niet.

Herinnert u zich ook de mantra die door de corrupte ”media” en de Amerikaanse regering ad nauseum werd herhaald, over de “pandemie van de niet-gevaccineerde”, die het COVID-19 Response Team van het Witte Huis half juli introduceerde en die de CFR/nazi Bilderberg trekpop ”president” Biden nog steeds onnauwkeurig op 14 december oprispte?

Ook dat bleek onjuist, gaf zelfs The Atlantic toe.

Nu, terwijl de tirannieke Branch Covidians hun voorspellingen en angst zaaierij plat zien vallen, worden ze in een hoek gedwongen en proberen ze hun opmerkingen te onderdrukken zoals die in de bovenstaande video’s. Maar de kat is uit de zak en mensen hebben er genoeg van.

Er kunnen geen definities worden gewijzigd, boosters worden opgelegd of lockdowns worden afgedwongen die kunnen voorkomen dat het schip van de vestiging zinkt.

Klik op afbeelding voor video op Twitter

Natuurlijk zijn er nog steeds angstige mensen opgesloten in hun huizen, verlamd van angst omdat hun leiders hen vertellen bang te zijn. Maar ze zijn nu in de minderheid. In veel delen van de wereld, ondanks constante angstzaaierij over “stijgende gevallen”, worden mensen weer normaal.

Ondanks tirannieke mandaten zijn mensen ongehoorzaam. En ondanks de inspanningen van corporate media en hun marionettenmeesters in het establishment, stort het verhaal rond covid in. Wij ontvangen deze ineenstorting met open armen.

Het is hoog tijd dat we het ‘normale’ terugnemen. Dit virus is hier, je komt ermee in contact en je moet je eigen persoonlijke keuzes maken over hoe je ermee omgaat. De overheid heeft je niet kunnen en zal dat ook nooit kunnen doen om ziek te worden. Gelukkig beginnen veel mensen het te snappen.

Naarmate meer mensen zich verzetten, zal de staat zijn greep verliezen en zal vrijheid opnieuw centraal staan. Ze geven het zelfs toe. Toen de CDC-directeur aankondigde de beperkingen op quarantaine van 10 dagen naar 5 te versoepelen, gaf directeur Rochelle Walensky toe dat hun nieuwe beleid afhankelijk is van “wat we dachten dat mensen zouden kunnen tolereren.”

Hoeveel meer ga je tolereren?

Klik op afbeelding voor video op Twitter

Klik op afbeelding voor video op Twitter

Klik op afbeelding voor video op Twitter

Klik op afbeelding voor video op Twitter

Geloof jij nog in de leugens van nazi Bilderberg trekpop Rutte, en zijn nazi Bilderberg kartel? De trekpoppen van het RIVM, de burgemeesters die onderdeel zijn van het zelfde kartel. Ben jij zo bang voor de dood dat je je dood laat spuiten, ziek laat maken of je ongewenst laat steriliseren omdat een stel incompetente corrupte trekpoppen dat verlangen…

Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Video's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen

Delta En Omicron Veroorzaakt Door De Prik?

Driedubbel gevaccineerde hebben 4,5 x Meer Kans Om Positief Te Testen Voor Omicron Dan Ongevaccineerde…

De vijfde fantasie van de World Hell Organisatie – onderdeel van de Verenigde Nazi’s.

Volgens cijfers die door de Britse overheid via het Office for National Statistics zijn vrijgegeven, hebben mensen die driedubbel gevaccineerd zijn 4,5 keer meer kans om positief te testen op Omicron dan degenen die niet zijn gevaccineerd.

De cijfers illustreren ook hoe de dubbel gevaccineerde 2,3 keer meer kans hebben om besmet te zijn met Omicron dan degenen die geen prikken hebben genomen.

De gegevens, die in dit artikel worden samengevat door Will Jones van de Daily Sceptic, ondersteunen beweringen dat de Omicron-variant effectief is in het ontwijken van vaccins.

“Merk op dat dit de kans is dat een infectie Omicron is, aangezien een persoon is geïnfecteerd, dus het vertelt ons niet hoe waarschijnlijk het is dat een persoon in de eerste plaats positief test”, schrijft Jones.

“Dit betekent dat het ons niet vertelt dat de vaccins de dingen over het algemeen erger maken, alleen dat ze het veel waarschijnlijker maken dat een gevaccineerde persoon besmet is met Omicron dan een andere variant”.

‘Met andere woorden, het is een maat voor hoe goed Omicron de vaccins ontwijkt in vergelijking met Delta. Het feit dat de drievoudig gevaccineerde veel meer kans hebben om besmet te raken met Omicron dan de dubbel gevaccineerde, bevestigt dit vaccin ontwijkend vermogen.’

Jones concludeert uit de gegevens dat “de huidige Omicron-uitbraak grotendeels een epidemie van de gevaccineerde is en wordt gedreven, niet door de niet-gevaccineerde, maar door degenen die dubbel en driedubbel zijn geprikt.”

De cijfers vernietigen de beweringen dat de Omicron-uitbraak een ‘pandemie van de niet-gevaccineerde’ is.

Zoals Will Jones ook in dit stuk documenteert, worden beweringen dat NHS-ziekenhuizen worden overweldigd door de niet-gevaccineerde niet ondersteund door enig feitelijk bewijs.

Desondanks heeft de Britse minister van Volksgezondheid DEMOCIDE en EUGENETICA in het weekend niet-gevaccineerde mensen veroordeeld voor het innemen van ziekenhuisbedden en hen verteld dat ze “echt moeten nadenken over de schade die ze aanrichten aan de samenleving.”

Britse wetenschappers zullen vandaag bewijs presenteren dat de Omicron-variant milder is dan eerdere stammen van COVID-19, iets dat gezondheidsexperts in Zuid-Afrika al weken zeggen.

Top Russische wetenschapper: Omicron-stam ‘zou de COVID-pandemie kunnen beëindigen’ – precies wat Big Pharma en ‘Elites’ niet willen laten gebeuren.

Referenties: Summit.newsYouTube.com
Geplaatst in Bilderberg, Deep State, Democide, Gezondheid, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten | Een reactie plaatsen