College over het Corona vaccin! Door Pierre Capel – Emeritus Hoogleraar in de Experimentele Immunologie

College over het Corona vaccin! Door Pierre Capel – Emeritus Hoogleraar in de Experimentele Immunologie

Pierre Capel – Emeritus Hoogleraar in de Experimentele Immunologie verklaard voor de tweede keer bij de Buiten Parlementair Onderzoek Commissie.  De eerste video betreft de eerste verklaring van dhr, Capel.

In Video 2 & 3 gaat dhr. Capel dieper, in begrijpbare taal verklaren, over het excellente natuurlijke immuunsysteem, het belang van T-cellen, etc. Een man die ze zouden moeten opnemen in het OMT i.p.v. de dierenartsen Gommers, koopmans e.d.

We hebben immers mensen met ECHT kennis nodig geen INCOMPETENTE trekpoppen die de agenda van Bilderberger Rutte & Co uitdragen.

Belangrijk om te weten is dat het in allerijl gecreëerde vaccin beter kan worden vermeden. De werking van T-cellen en ons immuunsysteem, beschermen beter dan het dagelijks gehypet ”wonder” vaccin.!

Kijk, denk goed na, discuseer met je omgeving … en deel het met iedereen die je lief is.

In onderstaande video heeft de hr. Capel een tweede keer een verklaring laten opmaken bij de Burgerlijk Parlementair Onderzoek Commissie 2020 (BPOC2020) Hierin geeft de heer Capel in begrijpelijke taal uit wat er verkeer gaat met het circus waar we ons nu bijna een jaar in bevinden. Het niet werken van mondkapjes en de 1.5 meter regel zijn 100% overbodig.

Informatie dat kinderen gewoon bij opa en oma langs kunnen gaan tot de valse retoriek van het Engelse virus variant. Deze propaganda is bedoeld om de boel verder op te rekken. Het doel is zoveel mogelijk mensen onnodig te vaccineren door ANGST TE ZAAIEN.

Gezonde mensen moet je niet vaccineren.!!
Alleen verzwakte en/of oude mensen met onderliggend lijden moeten beschermd worden.!!
Gebruik je gezonde verstand.

Na een korte pauze gaat de verklaring hier verder. Duidelijke informatie over:
Nano partikels, werking Immuunsysteem en de werking van IGA en IGG
Het besmet zijn geweest met Covid een beter bescherming dan het Pfizer vaccin.!!
Heeft de OMT dit kunnen weten? Jazeker!!

Uiteraard hebben onze landverraders/volksverlakkers ook wel bekend als ”volksvertegenwoordigers”, de gevestigde media en diverse leden van het OMT dit bericht per e-mail ontvangen. Samen stoppen we de Corona plandemie.

Geplaatst in Gezondheid, Maatschappij, Politiek | Een reactie plaatsen

De COVID-19 Plandemie, deel 2: De Engelse Plandemie

De COVID-19 Plandemie, deel 2: De Engelse Plandemie

[Disclaimer: Ik ben niet medisch gekwalificeerd en dit artikel is op geen enkele manier bedoeld als medisch advies. Als u zich ziek voelt, moet u een professionele medische mening vragen.]

In deel 1 hebben we de Britse staat gedefinieerd en gekeken naar de drijvende krachten achter zijn lockdown-reactie op de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen COVID 19 “wereldwijde” pandemie. Lees eerst deel 1 om de context van dit artikel te begrijpen.

Het lijkt erop dat COVID 19 is uitgebuit om een ​​nieuw mondiaal economisch, sociaal, cultureel en politiek paradigma tot stand te brengen. Ingekapseld als de Grote Reset, levert dit een technocratische parasietenklasse op, vaak ten onrechte aangeduid als de elite, gecentraliseerde wereldwijde controle over alle hulpbronnen, inclusief alle menselijke hulpbronnen.

Hoewel invloedrijk, is de Britse nazi fascisten staat slechts een nationaal onderdeel van deze mondiale agenda. Om ons voor te bereiden op de mondiale technocratie, die een dictatuur zal zijn, moeten we meer gewend raken aan het zonder twijfel gehoorzamen van bevelen. Bijgevolg werd de Lockdown-reactie gekenmerkt door tegenstrijdige, steeds wisselende adviezen, zowel om mensen te conditioneren tot een willekeurig dictaat als om het publiek psychologisch uit balans te brengen om gedragsverandering beter te vergemakkelijken.

We zullen in dit artikel veel aandacht besteden en ik moet u waarschuwen dat het lezen niet prettig is. Maar neem alsjeblieft een kop koffie als je tijd hebt en we zullen deze belangrijke zaken bespreken.

De WEF gebruikt Covid-19 voor hun parasieten/psychopaten agenda.

De Britse staat en COVID 19 Gedragsverandering

Technieken voor gedragsverandering in de hele bevolking werden gepromoot in het document Mindspace uit 2010 van het Britse Cabinet Office: Gedrag beïnvloeden via openbaar beleid. Gedragsverandering (modificatie) is door de Britse staat algemeen aanvaard als middel om de bevolking onder controle te houden.

De daaropvolgende ‘nudge-unit‘ was zo succesvol dat de Britse staat deze later privatiseerde en het Behavioral Insights Team vormde. Dit stelde hen in staat winst te maken door hun expertise op het gebied van gedragsverandering aan andere staten te verkopen, waarbij ze op dezelfde manier probeerden hun eigen mensen onder controle te houden.

Misschien niet verrassend, waren de hoofdauteurs van het baanbrekende MINDSPACE-document vertegenwoordigers van het Imperial College, wiens enorm onnauwkeurige COVID 19-computermodellen het lockdown-beleid ondersteunden, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, en de Rand Corporation, een Amerikaanse denktank van een militair industrieel complex die vroeger van Engeland was. Bondskanselier Denis Healey omschreef het als “de leidende denktank voor het Pentagon”. De MINDSPACE-auteurs stellen:

“Benaderingen op basis van ‘veranderende contexten’ – de omgeving waarin we beslissingen nemen en reageren op signalen – hebben het potentieel om significante gedragsveranderingen teweeg te brengen…….Ons gedrag wordt sterk beïnvloed door waar onze aandacht op wordt gevestigd….. Mensen hebben meer kans om te registreren stimuli die nieuw zijn (berichten in knipperende lichten), toegankelijk (items te koop naast kassa’s) en eenvoudig (een pittige slogan)…… We vinden verliezen treffender dan winsten, we reageren anders wanneer identieke informatie wordt ingelijst in termen van de ene of de andere (als een 20% kans op overleving of een 80% kans op overlijden)…… Dit verschuift de aandacht van de aandacht van feiten en informatie, en naar het veranderen van de context waarin mensen handelen….Gedragsbenaderingen belichamen een denkwijze die zich verplaatst van het idee van een autonoom individu, rationele beslissingen nemen, naar een ‘situeerde’ beslisser, waarvan een groot deel van zijn gedrag automatisch wordt beïnvloed en beïnvloed door hun ‘keuzeomgeving’. Dit roept de vraag op: wie beslist over deze keuzeomgeving?”

In reactie op het nieuwe coronavirus heeft de Britse staat onze keuzeomgeving gedefinieerd. Het is de omgeving die het beste past bij haar beleidsdoelstellingen. Een gecreëerd door gebruik te maken van de COVID-19 plandemie om ons allemaal voor te bereiden op de Grote Reset.

Deze gedragsveranderingsaanpak vermijdt de noodzaak om overtuigende argumenten te maken met feiten en informatie. Dit kan een potentiële uitdaging in gevaar brengen. Op bewijs gebaseerd  debat is niet welkom, en geen onderdeel van gedragsverandering.

Beter om de bevolking te bombarderen met angst inducerende propaganda, elke afwijkende mening te censureren, en de publieke opinie framen binnen een veranderde context. Zo wordt de mensen weggezet van autonome individuen, die rationele beslissingen nemen, naar gevestigde besluitvormers die worden gecontroleerd door hun keuzeomgeving.

Nadat de echte risico’s van COVID-19 bekend waren op 19 maart 2020, iets meer dan een week na de verklaring van de WHO van een wereldwijde ”pandemie”, waren zowel Public Health England (PHE) als het Adviescomité voor gevaarlijke pathogenen (ACDP) van de Britse regering het erover eens dat ”COVID 19 was geen infectieziekte met hoge gevolgen” (HCID.) Ze verlaagden het vanwege de lage algehele sterftecijfers.

De Britse staat wist dat het onwaarschijnlijk was dat COVID 19 voldoende aantallen zou doden om de massale herstructurering van de samenleving en economische vernietiging te rechtvaardigen die nodig zijn om de Grote Reset tot stand te brengen. Daarom nam het zijn toevlucht tot dwang, statistische manipulatie en propaganda om de mensen te overtuigen dat ze doodsbang waren voor de relatief lage COVID 19-risico’s.

Met de steun van de altijd gehoorzame reguliere corrupte media (MSM) die tijdens de crisis rechtstreeks door de Britse regering werden gefinancierd, wendde de Britse staat zich tot zijn gedragsveranderingsexperts. Deze omvatten de Scientific Pandemic Influenza group on Behavior (kortweg SPI-B).

De rol van Spi-B’s tijdens de crisis was om de staat te adviseren over het gebruik van gedragsveranderingstechnieken om de mensen te overtuigen zijn bevelen zonder twijfel op te volgen. Drie dagen nadat COVID-19 was gedowngraded van een HCID, beval Spi-B het volgende aan:

 1. Gebruik de ”media” (MSM) om het gevoel van persoonlijke bedreiging te vergroten.
 2. Gebruik de ”media” (MSM) om het verantwoordelijkheidsgevoel naar anderen te vergroten.
 3. Overweeg om sociale afkeuring (via de MSM) te gebruiken bij niet-naleving.

(Informatie tussen haakjes toegevoegd)

Gratis en onafhankelijke media konden niet op deze manier worden “gebruikt” om mensen zonder reden bang te maken. Alleen een gecontroleerde MSM-propagandamachine kan dit mogelijk bereiken. De overtuigende mythe dat de westerse (MSM) een vrije en onafhankelijke media is, is een van de grootste propagandacoupes in de geschiedenis.

Spi-B gelooft niet dat iemand die het niet eens is met en vervolgens weigert zich te houden aan de tranche van het Lockdown-beleid van de Britse staat, legitieme zorgen heeft. Ze noemen ze eerder zelfgenoegzaam.

Om ervoor te zorgen dat de daaruit voortvloeiende niet-naleving geen vat krijgt, moeten degenen die zich verzetten tegen de tirannie van het algemeen belang, worden gemarginaliseerd door hen te onderwerpen aan de sociale afkeuring van de doodsbange gemanipuleerde/geïndoctrineerde meerderheid. Spi-B aanbevolen:

“Begeleiding moet nu opnieuw worden geformuleerd om gedrag specifiek te zijn ….. Het waargenomen niveau van persoonlijke dreiging moet worden verhoogd onder degenen die zelfgenoegzaam zijn, met behulp van harde emotionele berichten … … Berichten moeten de plicht om anderen te beschermen benadrukken en uitleggen …. Er moet worden overwogen om sociale afkeuring te gebruiken. “

Geleid door niets

Dankzij de gedragsveranderingsinspanningen van de Britse nazi fascisten staat en haar media hoeren (m/v) MSM, als je de officiële COVID 19-statistieken bestudeert, krijg je sociale afkeuring, die beweert dat je niet geeft om mensen die doodgaan. Dit is onzin, maar effectief. Niet omdat het de kritiek stopt, maar omdat het de bezwaren omkadert als daden van harteloze monsters. Vandaar dat de corrupte media hoeren (m/v) MSM afhankelijk is van keiharde emotionele berichten.

Zeer trieste verliezen die worden uitgebuit voor propagandadoeleinden

Vroeg in de crisis kwam een ​​voorbeeld van de keiharde emotionele boodschap in de vorm van MSM-verhalen over NHS-medewerkers die zogenaamd allemaal waren overleden aan COVID-19. In elke rationele samenleving zou het vanzelfsprekend zijn dat de dood van deze mensen natuurlijk een tragedie was.

Analyse van het Health Service Journal toonde aan dat NHS-personeel met miljoenen werknemers statistisch gezien minder kans had om te overlijden aan COVID-19 dan het grote publiek. Hoewel de corrupte Massa Media deze bevindingen niet rapporteerde, werd het, zoals gewoonlijk, overgelaten aan de zogenaamde alternatieve media om macht in twijfel te trekken en het misleidende gebruik van de statistieken aan zoveel mogelijk mensen te onthullen.

Met behulp van pittige slogans moedigde de Britse staat de natie aan om “voor de NHS te klappen”. In combinatie met de keiharde emotionele boodschappen maakte dit deel uit van het proces van het creëren van de gecontroleerde keuzeomgeving.

Voor een breder publiek van gevestigde besluitvormers versterkte dit de sociale afkeuring van iedereen die het Lockdown-gezondheidsbeleid in twijfel trok. Om erop te wijzen dat de gezondheidseffecten van de Lockdown aanzienlijk slechter zouden zijn dan COVID 19, was om de NHS in twijfel te trekken. Een daad van ketterij.

Deze strategie zijn essentieel voor de Britse staat omdat de statistieken van COVID-19 zijn eigen beangstigende verhaal niet ondersteunen. Zelfs als u de officiële accounts accepteert, als u COVID-19 in Engeland contracteert, is de kans dat dit tot overlijden leidt tussen 0,3 – 0,4%Als u echt besmet bent, (dus klachten) heeft u een overlevingskans van minimaal 99,6%.

Dit verklaart vrijwel zeker waarom de Britse staat besloot GEEN HERSTEL  percentages te rapporteren. De grondgedachte hiervoor was dat de “modellering die werd gebruikt om het te berekenen complex was.”

Tot op heden echter, ondanks de belofte om deze statistiek te publiceren, rapporteert de Britse staat nog steeds geen herstelpercentages. Het lijkt erop dat het tellen van mensen met de diagnose COVID-19, die niet sterven, te complex is. Hoewel het niet in staat is om eenvoudig af te trekken, zijn de meeste mensen bereid om alle andere COVID-19 statistieken van de Britse staat te accepteren die de CORRUPTE media hoeren (m/v) hen tot vervelens toe rapporteert.

Beweerde UK sterfgevallen als gevolg van COVID-19 zijn nominaal 41.486 (op het moment van schrijven) betekent dit, volgens de Britse Staat statistiekende wereldwijde dodelijke ”pandemie” heeft naar verluidt geleid tot de dood van 0,06% van de Britse bevolking met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar in Engeland en Wales.

Zoals bijna elk ander sterfterisico, neemt de kans om te overlijden aan COVID-19 aanzienlijk toe met de leeftijd. De sterfteverdeling is praktisch niet te onderscheiden van het standaard populatierisico. De overtuiging dat COVID-19 een soort van verschrikkelijke, pestachtige bedreiging vormt, is botweg irrationeel en gebaseerd op niets anders dan aanhoudende angstporno in stand gehouden door de MSM.

Aanvankelijk rapporteerde de Britse MSM breed dat COVID-19 meer dan een half miljoen Britten zou kunnen doden. Op 12 maart hield de Britse premier Bilderberg trekpop Boris Johnson een persconferentie waarin hij waarschuwde voor een aanzienlijk verlies aan mensenlevens.

Voorafgegaan door de wetenschappelijk hoofdadviseur van de Britse regering, Sir Patrick Vallance, die de absurde suggestie herhaalde dat meer dan een half miljoen mensen zouden kunnen sterven, zei Bilderberg trekpop Boris Johnson tegen het Britse publiek:

“Het zal zich verder verspreiden en ik moet op gelijke hoogte met jou komen, ik moet op gelijke hoogte staan ​​met het Britse publiek: veel meer gezinnen zullen dierbaren voor hun tijd verliezen.”

Deze angstaanjagende verklaring was niet gebaseerd op de verklaring van een pandemie door de Wereld Hell Organisatie. De WHO heeft niets te zeggen over sterfte, alleen over de wereldwijde verspreiding van een ziekte. De verklaring van trekpop Johnson was ook niet gebaseerd op de beschikbare gegevens.

Het was volledig gebaseerd op computermodellen van voorspellingen van het Imperial College London COVID-19 Response Team. Tot nu toe hebben de Bill and Melinda Gates Foundation (BMFG) Imperial College in 2020 meer dan $ 86 miljoen geschonken.

De Britse premier trekpop Boris Johnson maakte het virus angstaanjagend, let op het nazi fascistische vuistje dat ook wordt gebruikt door nazi Bilderberg trekpoppen Rutte & Hugo de Jonge.

Zoals de norm is met de gemodelleerde pandemievoorspellingen van het Imperial College, waren ze hopeloos onnauwkeurig. Bij elke gelegenheid hebben ze de sterfte schromelijk overschat en hebben ze nooit een vergissing begaan door ze te onderschatten. Altijd voor het financiële gewin van farmaceutische bedrijven en haar grootaandeelhouder, zoals nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates.

De waanzinnige COVID-19 voorspellingen van Imperial College werden destijds door de bredere wetenschappelijke gemeenschap in twijfel getrokken. Onder hen waren Nobelprijswinnaar biofysicus Michael Levitt, die onmiddellijk de problemen met hun modellen onder de aandacht bracht; Professor in de wereldwijde volksgezondheid Devi Sridhar wees erop dat Imperial niets meer had gepresenteerd dan een hypothese en microbioloog dr.Sucharit Bhakdi, die de voorspellingen in twijfel trok, noemde de wereldwijde reactie van de staat op COVID-19 “grotesk” en waarschuwde dat de lockdown-reactie veel gevaarlijker zou zijn dan COVID 19.

Wetenschappers van over de hele wereld hebben hun bezorgdheid geuit. Ze waarschuwden herhaaldelijk dat de wetenschap die aan het alarm ten grondslag lag, zwak was. Hun stemmen werden echter grotendeels gecensureerd toen de Britse media hoeren van de Massa Media het verhaal van de Britse staat zonder twijfel naar voren bracht. Misschien gedeeltelijk omdat ze daarvoor betaald worden door de Britse nazi fascisten staat.

De pandemievoorspellingen van Imperial College hebben consequent niets dan statistische onzuiverheden opgeleverd. Het is belachelijk om je voor te stellen dat niemand in de Britse staat dit wist voordat ze met hun rapport op de proppen kwamen, die moest, zoals zij beweerde, hun daaropvolgende lockdown rechtvaardigen.

Of ze nu voor het doel zijn geschreven of gebruikt om het doel te bereiken, het lijkt erop dat de fantasievoorspellingen van Imperial College uitsluitend zijn geselecteerd om het Lockdown-beleid te promoten. Met strakke controle over het Massa media verhaal negeerde de Britse staat eenvoudig de echte wetenschap en draafde de zinloze propaganda-soundbite “geleid door de wetenschap” uit. Een eenvoudige, pittige slogan die de veranderde context van het publiek handhaaft binnen hun gekozen omgeving.

Het is niet geloofwaardig voor professor Mark Woolhouse, een lid van Spi-B, om nu te beweren dat de Lockdown een monumentale vergissing was. Praktisch de enige wetenschappelijke mening die het Imperial College geloofde, was degene die stevig verbonden was met de Britse staat, zoals Spi-B, die evenzeer toegewijd waren aan het Lockdown-beleid.

De Britse staat moest het gewicht van de wereldwijde wetenschappelijke opinie negeren, opzettelijk de fictieve computermodellen kiezen en het publiek actief bedriegen, waarbij ze ten onrechte beweerden dat hun beleid ‘door de wetenschap’ werd geleid.

Het was geen vergissing.

De nummers repareren

Door het ontbreken van een ongekende dreiging, lijkt het erop dat de Britse staat in plaats daarvan de cijfers heeft vastgesteld, het aantal gevallen en het sterftecijfer heeft gemaximaliseerd, zijn statistische onzin in zijn MSM-propagandamachine heeft gestoken en vervolgens de resulterende angst, voor een ongekende nep dreiging, heeft uitgebuit om de gewenste gedragsverandering te bereiken. Dit maakte een steeds veranderend verhaal noodzakelijk, zowel om de oprukkende realiteit te compenseren als om de bevolking constant in verwarring te brengen en daardoor psychologisch open te staan ​​voor suggestie .

Een van de eerste reacties van de Britse staat op de pandemie was het creëren van een nieuw, volledig onnodig registratieproces voor overlijden. Een zo ondoorzichtig en vatbaar voor manipulatie en fouten, dat het praktisch de betekenisloze statistieken garandeerde die we hebben gekregen.

Eind maart, vóór de geregistreerde sterftepiek in de tweede week van april, gaf de Britse staat het Office of National Statistics (ONS) de opdracht om alle “vermeldingen” van COVID-19 op overlijdensakten op te nemen als bewijs van overlijden van COVID-19. De nieuw overlijdensregistratiesysteem betekende dat een COVID 19-overlijden kon worden geregistreerd zonder dat de overledene positief testte of een onderzoek door een gekwalificeerde arts kreeg, hetzij vóór het overlijden of na het overlijden.

Statistieken van de Britse overheid – PHE registreert pas onlangs de mortaliteit van 28 dagen – we hebben geen echt idee wat deze sterftecijfers registreren

De Britse staat heeft zijn testregime opgesplitst in “pijlers”. Pijler 1 was gericht op het testen van uitstrijkjes (RT-PCR) voor de meest kwetsbaren, de ernstig zieke en eerstelijns key-workers in de staatsgezondheidszorg. Pijler 2 breidde het testen uit met essentiële werknemers in de sociale zorg en andere sectoren. RT-PCR, gebruikt in pijlers 1 en 2, is echter niet in staat om een ​​virus te identificeren en is niet ontworpen als diagnostische test.

Pijler 3 van de Britse staat is gebaseerd op het testen van antilichamenTot dusverre is dit een complete ramp geweest, voornamelijk gekenmerkt door dure uitgaven voor tests die niet werken en die, als ze dat wel zouden doen, toch niets nuttigs zouden onthullen.

Het Royal College of Pathologists (RCP) heeft een verzoekschrift ingediend bij de Britse regering en daarbij tal van zorgen geuit. Ten eerste benadrukten ze dat de huidige antilichaamtests klinisch niet in staat waren om het infectieniveau (asymptomatische percentages) of enige mogelijke verworven immuniteit aan te geven. Er waren geen benchmarktests of gegevens om de kwaliteit van deze non-evidence-based tests te garanderen, die bijgevolg geen waarde boden aan gezondheidswerkers die patiënten probeerden te behandelen. De RCP concludeerde dat hun enige waarneembare gebruik was voor zeer brede onderzoeksdoeleinden. Deze bevindingen werden ondersteund door de prestigieuze Cochrane Review , die verklaarde:

“We zijn daarom onzeker over het nut van deze tests voor seroprevalentieonderzoek voor doeleinden van volksgezondheid. Bezorgdheid over een hoog risico op vertekening en toepasbaarheid maken het waarschijnlijk dat de nauwkeurigheid van tests bij gebruik in de klinische zorg lager zal zijn dan gerapporteerd in de opgenomen onderzoeken …… Het is onduidelijk of de tests lagere antilichaamspiegels kunnen detecteren die waarschijnlijk worden gezien bij een mildere en asymptomatische COVID-19 ziekte. Het ontwerp, de uitvoering en de rapportage van onderzoeken naar de nauwkeurigheid van COVID‐19 tests vereist aanzienlijke verbetering. “

Pijler 4 (surveillancetests) neemt tests uit pijlers 1 – 3, of speeksel swabs van antilichaambloedonderzoeken, die de Britse staat vervolgens beweert te gebruiken om meer te weten te komen over de prevalentie en verspreiding van het virus. Hoewel de kans dat de gebrekkige RT-PCR en antilichaamtests iets overtuigends opleveren, verwaarloosbaar lijkt. Wat zekerder is, is dat er multinationale ondernemingen zijn met een goed begrip van de testprocedures van de Britse staat en de daaropvolgende gegevensanalyse.

Zelfs als iemand positief getest is, zijn overal tot 80% van deze mensen asymptomatisch. Dit betekent dat ze geen COVID-19 hebben, het syndroom dat in slechts 20% van de gevallen het gevolg kan zijn van een infectie met SARS-CoV-2.

Het melden van een zogenaamde piek in “gevallen” is een loze claim. Een groot aantal van de positieve RT-PCR-tests zal verkeerd zijn, tot 80% van degenen die positief testen, zullen geen COVID-19 ontwikkelen en, van degenen die dat wel doen, zal 99,6% overleven, waarvan meer dan 80% COVID-19 zal ervaren als weinig meer dan een verkoudheid.

De daadwerkelijke dreiging van een geclaimde “piek in besmettingen” is klein. Het eeuwige MSM-alarmisme, dat angstaanjagende gevallenaantallen en zeer speculatieve doodsoorzaken meldt, is pure propaganda.

Het was pijler 2 die gemeenschapstesten tot stand bracht, waardoor farmaceutische bedrijven meer invloed kregen op het beleid en de fysieke respons. De verzamelde uitstrijkjes worden geanalyseerd in de UK Lighthouse Labs. De gegevens en middelen worden geleverd door de vaccin producerende, farmaceutische reuzen AstraZeneca en GlaxoSmithKline (GSK). Die een enorme financiële belangenverstrengeling creëren binnen het Pijler-testprogramma.

Vanaf het begin werden de gegevens verzameling van Pijler 2 geplaagd door problemen. Meerdere tests van één persoon werden bijvoorbeeld als afzonderlijke positieve gevallen geteld en tests werden voortijdig als voltooid geteld, voordat de resultaten zelfs maar beschikbaar waren.
Pijler 2-tests waren zo slecht dat de Britse staat 30.302 gemelde gevallen
eenvoudigweg wegvaagde als gevolg van methodologische fouten en werd gedwongen om alle rapportages van de Pijler 2-testresultaten van eind mei op te schorten.

Tijdens de crisis ontving Public Health England, een agentschap van het Britse ministerie van Volksgezondheid, elk overlijden. Vervolgens verwezen ze naar de testgegevens, waarvan een groot deel afkomstig was van Lighthouse Labs, om te controleren of de overledene ooit positief had getest op SARS-CoV-2. Tot 80% van hen had volledig COVID 19-vrij kunnen zijn.

Ongeacht waar de overledene aan stierf, of het nu kanker was of een verkeersongeval, en ongeacht wanneer de positieve test werd afgelegd, mogelijk maanden voor de dood, PHE registreerde het als een COVID-19 overlijden. Pas nadat deze praktijk was ontdekt,
veranderde PHE hun methodologie, waardoor 5.377 sterfgevallen van de ene op de andere dag uit de officiële sterftecijfers werden gehaald.

The Great Reset heeft tot doel alle macht en autoriteit te centraliseren. Het is daarom geen verrassing dat de reactie van de Britse nazi fascisten staat op de zogenaamd betreurenswaardige prestaties van zijn eigen overheidsdepartement (PHE) is aangevallen om de centralisatie van zijn macht en autoriteit te rechtvaardigen. Het nieuwe Joint Biosecurity Center (JBC) zal in eerste instantie worden geleid door Dr Clare Gardiner, een voormalig GCHQ-medewerker en voormalig directeur van het National Cyber ​​Security Center.

De JBC zal de bio veiligheidswaarschuwingen afgeven die ons dagelijks leven zullen beheersen. Door PHE samen te voegen met NHS Test and Trace en de JBC, heeft de Britse nazi fascisten staat de notie van volksgezondheid verwijderd en vervangen door bio veiligheid.

In de toekomstige Britse staat voor bio veiligheid is het moeilijk in te zien hoe iemand geen COVID-19 zal hebben. De JBC-definitie varieert van “bevestigd” tot asymptomatische gevallen, “gekoppelde gevallen”, mensen die wel of geen COVID-19 hebben, maar heeft misschien ooit iemand ontmoet die positief testte, “waarschijnlijk”, iemand in een Lockdown-gebied met mogelijke symptomen en “mogelijk”, iemand die symptomen kan hebben.

Alleen de ‘vergeten’ mensen die niet zijn gevolgd en getraceerd, die niet in Lockdown-gebieden wonen en helemaal geen symptomen hebben (dwz ze zijn niet verkouden), zullen vrij zijn van de klauwen van de JBC. Maar pas nadat ze hun toezichtcontroles hebben doorstaan.

Omdat het gerapporteerde sterftecijfer sterk daalde, gaf de Britse staat eind april de zorgkwaliteitscommissie (CQC) opdracht om ‘vermoedelijke’ sterfgevallen in het verpleeghuis als COVID-19 te melden aan de RVS. In een oogwenk kwamen er duizenden bij de COVID 19-sterftecijfers.

Vanaf dat moment hoefde COVID 19 niet eens te worden vermeld op de overlijdensakte van een bewoner van een verzorgingstehuis om ze bij het sterftecijfer van de ONS te laten bij tellen. De MSM rapporteerde vervolgens de horror van COVID-19 aan een doodsbang publiek, zonder vragen of pauze.

Er zijn geen goede redenen om de officiële COVID-19-statistieken van de Britse nazi fascisten staat aan te nemen. Van de registratie van sterfgevallen, via testen tot het verzamelen van gegevens, analyse en rapportage, het hele systeem is een complete chaos, onherstelbaar corrupt of een combinatie van beide. Niemand, vooral de corrupte massa media hoeren weten niet wat de echte COVID 19-sterftecijfers of casusnummers zijn. Helaas kunnen we alleen de doden tellen.

Op basis van sterfte door alle oorzaken kunnen we iets schatten dat in de buurt komt van het werkelijke sterftecijfer van COVID-19. Uit onderzoek van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid bleek dat ongeveer 12% van de geregistreerde COVID 19-sterfgevallen in Italië nauwkeurig als zodanig kan worden beschreven. Evenzo ontdekten onderzoekers van het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) dat ongeveer 6% van de bij COVID 19 gemelde sterfgevallen direct aan de ziekte te wijten was.

Alle globalistische staten, zoals Italië, de VS en het VK, hebben iets andere overlijdensregistratie en statistische processen. Bovendien, voor een aantal overledenen, terwijl hun primaire doodsoorzaak hun reeds bestaande comorbiditeiten was, heeft COVID 19 hun dood waarschijnlijk bespoedigd.

Als we het voordeel van de twijfel aan de Britse staat geven, kan redelijkerwijs een schatting van 30% voor echte COVID-19-sterfgevallen worden toegepast op de gerapporteerde sterftecijfers. Wat suggereert dat het werkelijke cijfer dichter bij 12.500 ligt in plaats van 41.500. Dit plaatst het werkelijke risico voor de volksgezondheid van COVID-19 ruim onder de recente seizoengriep.

In Engeland schreven PHE-schattingen in 2014-2015 meer dan 34.000 sterfgevallen toe aan influenza in de eerste 15 weken van het jaar, en in 2015-2017 meer dan 17.000. COVID-19 is in geen enkel stadium – en is nooit gevaarlijker geweest dan griep. Mensen geloven alleen maar dat het zo is, en dat geloof is gebaseerd op weinig meer dan statistische onzin en bangmakerij door de corrupte massa media.

Desalniettemin is er dit jaar een aanzienlijke piek in sterfte door alle oorzaken, die niet overeenkomt met de gebruikelijke seizoenpatronen. Een die precies overeenkomt met het Lockdown-beleid van de Britse staat om de voorwaarden voor de grote reset tot stand te brengen. De verontrustende realiteit lijkt te zijn dat dit Lockdown-sterfgevallen zijn, niet COVID-19 sterfgevallen.

Het lijkt erop dat minstens 29.000 van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving voor hun tijd zijn overleden. Ik heb onlangs mijn vader verloren en, hoewel de meeste verloren levens, ten onrechte toegeschreven zijn aan COVID-19, misschien maar met een paar maanden zijn ingekort, spreek ik uit acuut verdriet in de zekerheid dat elk moment met een geliefde onmetelijk kostbaar is.

Het verhaal repareren

Aanvankelijk zei de staat dat het doel van zijn Lockdown-maatregelen was om de curve af te vlakkenDe bewering dat dit zou zijn, om te voorkomen dat de NHS wordt overschreden door de verwachte toename van gevallen. Dit verhaal werd echter pas ingezet voordat de statistische bedrog serieus begonnen. Toen het gerapporteerde aantal doden de krantenkoppen haalde, werd “flatten the curve” weggegooid.

De verwachte stijging is nooit gebeurd omdat de voorspellende modellen waarop het zogenaamd gebaseerd was, rommel was. Er waren enkele opmerkelijke COVID-19 hotspots, maar landelijk was de NHS effectief gesloten voor vrijwel elke aandoening behalve COVID-19.

De veel gepubliceerde Nightingale-ziekenhuizen waren niets anders dan dure witte olifanten en op het hoogtepunt van de wereldwijde dodelijke pandemie was de NHS praktisch verlaten in het VK. De fabel van ‘de curve afvlakken’ was echter voldoende voor de Britse nazi fascisten staat om de productieve economie stil te leggen en het land in een volstrekt onnodige staat van paniek te brengen.

Na “de curve af te vlakken”, werd de publieke aandacht duidelijk gevestigd op sterfgevallen, in plaats van op de niet-gerapporteerde overlevingskansen.
Deze werden geleverd met de knipperende lichten door de alarmerende mainstream media (MSM) koppen,
 aangezien de betekenisloze cijfers toegankelijk werden gemaakt via dagelijkse COVID-19 “nood” -updates. Een gestage aanvoer van eenvoudige pittige slogans (thuisblijven, de NHS beschermen, levens redden enz.) Zorgde ervoor dat de gesitueerde besluitvormers stevig verankerd bleven in de veranderde context van hun gekozen omgeving.

Gegevens van de Britse regering en Google – verzameld door The Human Unleashed

Er was nooit een reden voor de volksgezondheid voor het Lockdown-beleid van de Britse staat. In plaats van het virus bloot te stellen aan een snelle uitsterven in de zomerzon, het Verenigd Koninkrijk beval in plaats daarvan mensen om te verblijven in hun eigen huis, waardoor gemeenschap infecties bij hun erger waren. In 2019 was dit goed bekend bij de Wereld Hell Organisatie (WHO) een onderdeel van de Verenigde Nazi’s.

De WHO meldde dat, voor virale luchtweginfecties, het in quarantaine plaatsen van blootgestelde personen (het in quarantaine plaatsen van gezonde personen – door gezinnen onder huisarrest te plaatsen) “niet wordt aanbevolen omdat er geen duidelijke reden is voor deze maatregel”; Het isoleren van zieke personen zou slechts gedurende beperkte perioden moeten worden gedaan en werd niet aanbevolen voor “personen die medische hulp nodig hebben”:
sluitingen van werkplekken mogen alleen worden overwogen bij “buitengewoon ernstige pandemieën”; er is “geen duidelijke reden” voor het opsporen van contacten en het dragen van gezichtsmaskers werd niet aanbevolen omdat “er geen bewijs is dat dit effectief is in het verminderen van overdracht.”

Het Lockdown-beleid van de Britse staat was de volledige antithese van de eerder aanbevolen procedure van de WHO voor het beheersen van een virale respiratoire pandemie. Door de gezonde zorg in quarantaine te plaatsen en vervolgens te heroriënteren, werd het risico voor de meest kwetsbaren gemaximaliseerd , iets wat nooit logisch was. Tenminste, niet als het redden van levens de prioriteit was.

Een recente studie door het Queens Nursing Institute heeft de volgende praktijken gevonden, die veel voorkomen in verzorgingstehuizen, op het hoogtepunt van de Lockdown-pandemie:

“moeten Patiënten uit ziekenhuizen met onbekende Covid-19 status accepteren,  krijgen te horen over plannen om bewoners niet te reanimeren zonder overleg met families, bewoners of verzorgingshuispersoneel … 21% van de respondenten zei dat hun huis mensen accepteerde die uit het ziekenhuis waren ontslagen die positief  getest waren voor Covid-19… ..een aanzienlijk aantal vond het moeilijk om toegang te krijgen tot districtsverpleegkundige en huisartsendiensten…. in totaal meldde 25% dat het enigszins moeilijk of zeer moeilijk was in maart-mei 2020.”

Deze levensbedreigende praktijken waren een direct gevolg van officiële richtlijnen, uitgegeven door registratie-instanties en gezondheidsdiensten, in reactie op het Lockdown-beleid van de Britse staat.

De NHS gaf richtlijnen uit waarin staat dat bewoners van verzorgingstehuizen niet naar het ziekenhuis mogen worden overgebracht; zij voerden een duidelijk beleid om COVID 19 positieve patiënten naar verpleeghuizen te sturen; Huisartsen kregen het advies om geen zorginstellingen te bezoeken, met consultatie zonder onderzoek via videogesprekken; de reactietijden van ambulances namen dramatisch toe, waardoor de meest kwetsbaren vitale spoedeisende zorg praktisch werden verwijderd; essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel van verzorgingstehuizen werden niet verstrekt, waardoor hun capaciteit om voor degenen die het grootste risico liepen, verder te verminderen; het testen op COVID 19 werd niet uitgebreid naar zorgomgevingen, waardoor het verplegend personeel in de war en onzeker was over het risico, personeel met verlof dat het personeelsbestand verder verminderde; er waren wijdverbreide berichten van de bewoners die zonder hun medeweten of toestemming kennisgevingen van “geen poging tot reanimatie” (DNAR) aan hun zorgplannen hebben gehecht, en deze praktijk lijkt zich ook uit te strekken tot andere kwetsbare volwassenen, zoals mensen met leermoeilijkheden.

Er is weinig tot geen bewijs dat kinderen risico lopen op COVID-19 of SARS-CoV-2 verspreiden onder volwassenen. Er zijn echter aanwijzingen dat kinderen sterven als gevolg van het Britse Lockdown-beleid. Toch blijft de corrupte massamedia hoeren
de gevaarlijke bewering volhouden dat COVID-19 een risico voor kinderen is.

Halverwege juni was het sterfterisico van COVID-19 in Engeland verwaarloosbaar en was de zogenaamde pandemie effectief voorbij. Er is in Engeland al meer dan 13 weken geen sprake van een significante oversterfte. Sinds half juni liggen de sterfgevallen in zorginstellingen op of onder het normale niveau en COVID-19 heeft minder ziekte en sterfte veroorzaakt dan gecombineerde influenza en longontsteking.

Daarom verschoof de corrupte massa media staatspropaganda naar zaken als gezichtsmaskers. Maskers waarvan ons wordt verteld dat ze ons zullen redden van het COVID-19-ademhalingsvirus, maar ze hebben duidelijk geen enkele invloed op griep of Covid-19, ze kunnen wel bijdragen om je ziek te maken.

In werkelijkheid werd dit gedaan om het publiek af te leiden van het feit dat er geen rechtvaardiging was voor voortzetting van het Lockdown-beleid en om hun aandacht te verleggen naar een nieuw verhaal ter voorbereiding op de ‘tweede golf’.

Maandenlang heeft de Britse staat het publiek consequent verteld dat gezichtsmaskers helemaal niet nodig waren. Na jaren van gouden standaardwetenschap, die geen viraal voordeel aantoonde bij het dragen van gezichtsmaskers, werden ze plotseling
verplicht. Dit was een puur politieke beslissing en werd zeker niet geleid door enige wetenschap.

De Wereld Hell Organisatie – onderdeel van de Verenigde Nazi’s – raadde geen gezichtsmaskers aan, maar werden vervolgens door nationale regeringen onder druk gezet om hun advies te wijzigen. Omdat er geen wetenschap was om deze beslissing te informeren, heeft de WHO haastig een meta-analyse samengesteld, die op de een of andere manier elke willekeurige controle studie over het hoofd heeft gezien die laat zien hoe ineffectief en potentieel gevaarlijk maskers zijn, om ten onrechte te beweren dat de wetenschap onlangs was veranderd.

Zoals vrijwel elk ander aspect van de vermeende COVID-19 plandemie, is de enige wetenschappelijke basis voor dit beleid gedragswetenschap. Het zet het proces voort van het creëren van veranderde contexten voor gesitueerde besluitvormers die niet langer autonoom zijn maar zich nu automatisch gedragen in reactie op hun keuzeomgeving.

De vaste tweede golf

De Britse nazi fascisten staat is niet uniekHet is slechts een van de vele globalistische staten die hebben samengespannen om de COVID-19 zwendel aan de wereld op te dringen. De Grote Reset is een centraal bedachte en gecontroleerde wereldwijde doelstelling voor alle partnerlanden.

Zeggen dat COVID-19 een PLANDEMIE is, is niet beweren dat het geen dodelijke ziekte is. Het heeft een vreselijk, maar verre van ongekend verlies aan mensenlevens veroorzaakt en elke dood laat een gapend gat achter dat nooit kan worden gerepareerd. Onze enige hoop is dat we leren leven met de pijn.

Het is een grote club en jij zit er niet in

In de poging om de sociale, economische en politieke voorwaarden voor de Great Reset te creëren, behoort de Britse staat tot degenen die mensen hebben veroordeeld om alleen te sterven, weggerukt van hun dierbaren. De misselijkmakende waarheid van de PLANDEMIE  is dat deze hartverscheurende verliezen zijn uitgebuit om de levenden te beheersen.

Dit is gedaan met als enige doel een verachtelijke, onaangename parasieten / Psychopaten klasse. Ze hebben alleen wereldwijde controle omdat wij het toestaan ​​en de overgrote meerderheid passief toestemming geeft zonder het te weten. Voortdurend aangestuurd als gesitueerde besluitvormers, voedden ze niets anders dan propaganda om hun automatisch gedrag te waarborgen.

We zullen onszelf niet ontdoen van de kwaadaardige heerschappij van de parasieten/psychopaten klasse door een partijpolitiek systeem te gebruiken dat is gebouwd om hen te beschermen en hun belangen te bevorderen.

Er bestaan andere vreedzame oplossingen en we moeten ze nastreven of voor altijd aan deze kwaadaardigheid lijden.

Voor hen is het niet genoeg dat mensen geïsoleerd en bang sterven, noch dat hele bevolkingsgroepen in onnodige angst leven. De Grote Reset biedt hen de belofte van de technocratie van de Nieuwe Wereldorde en de door vaccins gecontroleerde, wereldwijde bio veiligheidsstaat.

Het lijkt erop dat we allemaal klaar zijn voor de tweede golf, vanaf het begin vastgebonden in de plandemie. Het laatste zetje om de keuzeomgeving permanent in te kaderen.

Analyse toont aan dat de uitdrukking “tweede golf” trending was vanaf de dag dat PHE COVID-19 verlaagde vanwege de lage sterftecijfers. De trend piekte aanzienlijk toen het sterftecijfer daalde tot onder het gemiddelde van alle oorzaken en opnieuw toen het statistisch nulpunt naderde.

Gegevens van de Britse regering en Google – verzameld door The Human Unleashed

De Scientific Advisory Group for Emergency (SAGE) van de Britse staat heeft onlangs een rapport naar de MSM gelekt waarin wordt beweerd dat deze winter 85.000 mensen zouden kunnen overlijden aan COVID-19 in het VK. Dit volgde op de beweringen van de voormalige R & D-president van GlaxoSmithKline en de huidige Chief Scientific Advisor van de Britse staat, Sir Patrick Vallance, die beweerde dat 120.000 mensen zouden overlijden.

Het Wetenschappelijk bewijs toont aan dat COVID-19 bereikt de Herd Immunity Threshold (HIT) op ongeveer 20% van de bevolking, of zelfs minder. In dit stadium lijkt het erop dat het virus is opgebrand en niet in staat is om meer mensen te infecteren of ziek te maken, behalve de kleine minderheid met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem. In het VK lijkt het deze drempel al lang te hebben overschreden.

Verder bewijs toont aan dat een aanzienlijk deel van de mensen, mogelijk tot 60% , al T-Cell-immuniteit heeft tegen SARS-CoV-2 door eerdere coronavirus- en SARS-infecties. Dit deel van de bevolking heeft nooit een significant risico gelopen.

Er is kennelijk geen behoefte aan een vaccin en ondanks de duidelijke onderdrukking van behandelingen die mogelijk duizenden hadden kunnen redden, toont het feit dat gevallen blijven toenemen, terwijl ziekenhuisopname en sterfgevallen er vrijwel niet zijn, aan dat de COVID 19-pandemie voorbij is. Het enige dat de testprogramma’s van de Britse staat zouden vinden, zijn resterende infecties die voor vrijwel niemand een risico vormen. De toename van “gevallen” is recht evenredig met het toenemende aantal niet werkende tests.

Maar dat doet er niet toe voor de staatsplanners en propagandistische marskramers van de oplichterij. Hun harde emotionele boodschap staat los van het informeren van het publiek. Een aanzienlijk deel van de MSM is gecoöpteerd om niets en niemand anders te dienen dan de parasieten/psychopaten klasse.

Ondanks het feit dat het nu zeker is dat lockdowns de slechtst mogelijke reactie zijn op COVID-19, pleiten SAGE “experts” nog steeds voor verdere, verschillende lockdown-maatregelen die absoluut niet werken. De enige begrijpelijke reden hiervoor is om door te gaan met de voorbereidingen voor de Grote Reset. Ofwel dat, of SAGE zijn collectief wetenschappelijk analfabeet.

Een recent onderzoek door medisch-technische aannemers Medefer schatte dat de Lockdown-reactie, op de lage dreiging van COVID-19, meer dan 15 miljoen mensen heeft laten wachten op essentiële gezondheidszorg. Hoewel dit rapport met enige voorzichtigheid moet worden behandeld, aangezien Medefer een van de vele particuliere bedrijven is die hopen in te duiken en te profiteren van de versnelde vernietiging van de NHS door Lockdown , lijdt het geen twijfel dat miljoenen mensen door de Lockdown onherstelbare gezondheidsschade zullen lijden. Liefdadigheidsinstellingen voor de geestelijke gezondheidszorg hebben gewaarschuwd voor de verwoestende impact van de Lockdown.

Afleiding!  Absoluut niet nodig. We moeten alle winkels op 17 januari weer openen en massaal naar de winkelstraten gaan.!!

Het politieke antwoord hierop was te discussiëren over de definitie van wachtlijsten. Dit komt omdat de corrupte politiek de trekpoppen van de parasieten -psychopaten klasse zijn en als zodanig helemaal geen algemeen voordeel opleveren. In elk opzicht zijn ze slechts de dure illusie van democratie.

De dakloosheid heeft 320.000 bereikt in het VK en de vrijheid van informatie verzoeken onthult dat, alleen al in Engeland, bijna 20.000 huishoudens technisch dakloos zijn gemaakt tijdens de Lockdown. Zoals we in deel 1 hebben besproken, is de economische vernietiging die door de lockdown wordt veroorzaakt ongekend, maar voor de parasieten/psychopaten een gewenst doel.!! . Het verband tussen armoede en een breed scala aan ongelijkheden op gezondheidsgebied staat buiten kijf.

De middenstand moet kapot daarvoor moeten de lockdowns in stand gehouden worden. 

Met de Lockdown heeft de Britse staat een gezondheidscrisis veroorzaakt waardoor de huidige Lockdown- en COVID-19 sterfgevallen als een klein probleem voor de volksgezondheid lijken. Gezien wat lijkt op de afschuwelijke statistische misleiding en ranzig propaganda waarop de Britse staat tot dusverre heeft vertrouwd, is het gemakkelijk in te zien hoe de tweede golf van misleiding zou kunnen ontstaan.

Dit najaar, met haar desoriënterende death registration proces op zijn plaats, en een bevolking met een het onderdrukt immuunsysteem, masker dragend, onlangs vrijgelaten gevangenen geconfronteerd met de gebruikelijke seizoensgebonden griep en longontsteking risico’s, het Verenigd Koninkrijk en haar corrupte media hoeren (m/v), hebben alles klaar voor het creëren van een onvoorstelbare psychologische operatie.

Het doel zal zijn om het werk dat al gedaan is te consolideren, en de mensen permanent te transformeren van een populatie van autonome individuen, in staat tot rationeel denken, in een kudde van gesitueerde besluitvormers wier gedrag automatisch is en wordt beïnvloed door hun ‘keuzeomgeving’.

De bestaande impact van de Lockdown op behandelingen voor kankerhartaandoeningen
en een reeks ernstige, levensbedreigende aandoeningen, gecombineerd met enorme wachtlijsten, worstelende gezondheidsdiensten en de normale buitensporige winterdruk op de NHS, zal meer dan genoeg zijn om een ​​verschrikkelijke gezondheidscrisis. Allemaal gladjes toegeschreven aan de tweede/derde golf van COVID-19 plandemie.

Het plan van de parasieten/psychopaten is om dit 3 jaar vol te houden, dan hebben ze de zekerheid dat de middenstand compleet hebben vernield en dat ze alles in beslag kunnen nemen. Samen met het midden en kleinbedrijf kunnen we deze plandemie stoppen. 

Als het weer wordt beweert dat mensen onder huisarrest moeten worden geplaatst; als ze volhouden dat we niet bij onze dierbaren kunnen zijn, dat we elkaar moeten vermijden, letterlijk als de pest; als ze iemand die het niet eens is als een “COVID-ontkenner” bestempelen en mensen die niet voldoen in quarantaine gaat plaatsen, dan moet je een keuze maken.

Je kunt een gesitueerde beslisser zijn, of je kunt een autonoom individu zijn dat rationele beslissingen neemt. Het is niet moeilijk. 

Stop gewoon met geloven in alles wat je wordt verteld door de gevestigde media, of van mensen zoals ik, doe wat onafhankelijk onderzoek, kijk goed naar het bewijsmateriaal en beslis voor jezelf of je geloof kunt hechten aan de beweringen van de staat waarin je woont en zijn wereldwijde partners.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

De COVID-19 Plandemie, deel 1: de ‘grote reset’ van de technocratisch-parasieten psychopaten mogelijk maken

De COVID-19 Plandemie, deel 1: Die de ‘grote reset’ van de technocratisch-parasieten – psychopaten mogelijk maken.

Onder veel vergelijkbare globalistische nazi fascistische staten, is de Britse nazi staat een publiek-private samenwerking tussen de overheid, financiële instellingen, multinationale ondernemingen, wereldwijde denktanks, en goed gefinancierde derde sector organisaties, zoals de zogenaamde niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en grote internationale liefdadigheidsinstellingen.

Door middel van een labyrintische structuur van directe financiering, het maken van subsidies en filantropie, is de Britse nazi staat een samenhangende globalistische organisatie die werkt met geselecteerde academici, wetenschappelijke instellingen en corrupte mainstream media (MSM) verkooppunten om een strak gecontroleerd, vooraf bepaald verhaal. Deze ontworpen consensus dient de belangen en mondiale ambities van een kleine groep van onevenredig rijke mensen parasieten en/of psychopaten.

MSM een enkele samenhangende propagandamachine

Deze groep parasieten, vaak misleidend aangeduid als de “elite”, exploiteren de hele mensheid voor hun eigen gewin en om hun macht te consolideren en te verbeteren. Zij controleren de geldhoeveelheid en de globale schuld, een schuld die aan hen is verschuldigd. Mensen worden gedwongen belasting te betalen die via overheid opdrachten rechtstreeks naar de particuliere bedrijven die zij bezitten. Oorlog, veiligheid, infrastructuurprojecten, onderwijs en gezondheidszorg zorgen voor winst en worden gebruikt door de parasieten en psychopaten klasse voor Social engineering van de samenleving.

Wereldwijd financieren ze alle politieke partijen, met elke realistische kans om aan de macht te komen, ze zijn eigenaar van de MSM en besteden miljarden aan lobbyende beleidsmakers. Door middel van denktanks en de acties van “onafhankelijke” politieke activisten, zoals het FPAction Network, financieren ze rechtstreeks politieke campagnes in ruil voor de loyaliteit van de politicus aan hen, niet aan de kiezers. Door middel van hun belastingvrije subsidie krijgen stichtingen, zoals de Bill en Melinda Gates Foundation (BMGF), de controle van de wetenschappelijke, medische en academische orthodoxie.

Dit wereldwijde netwerk van oligarchen is op weg naar de laatste fase van zijn lang gekoesterde plan om één mondiaal bestuurssysteem op te bouwen. Vaak aangeduid als de Nieuwe Wereld Orde (NWO), het is een samenwerking tussen supranationale politieke organisaties, zoals de Verenigde Nazi’s en de Europese Nazi Fascisten Unie gecontroleerde wetenschappelijke autoriteiten, zoals het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) en de Wereld ”gezondheidsorganisatie” (WHO), wereldwijde PRIVATE financiële instellingen, waaronder de Wereldbank, het IMF, de ECB en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), globalistische organisaties zoals het World Economic Forum (WEF), NGO’s zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF) en beleidsvormingstanks zoals de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen (CFR), Club van Rome, nazi Bilderberg en de Trilaterale Commissie.

De Britse nazi fascisten staat is een prominente tentakel van het opkomende mondiale regering systeem. Het heeft gekapitaliseerd op de COVID 19-crisis om de voorwaarden te scheppen voor een nieuw mondiaal economisch en politiek model. Terwijl COVID-19  een nare stam lijkt te zijn van de gemeenschappelijke coronavirus, zullen we in deel 2  bespreken hoe de Britse nazi fascisten staat een nep-verhaal heeft gesponnen over de ziekte om de belangen van haar globalistische, oligarch meesters verder uit te breiden. Het beheren van een reactie op deze plandemie is slechts de misleidende rechtvaardiging voor de geplande re-engineering van de samenleving.

B&M Gates Foundation. De wereld één vaccin per keer redden.

In samenwerking met Johns Hopkins Center for Health Security en de BMGF, het WEF hebben de chief architecten van Event 201, in heel precies detail, de wereldwijde lockdown en de media reactie van de wereld op een wereldwijde coronavirus pandemie uitgezet. Evenement 201 werd slechts in een kwestie van maanden opgevoerd voordat een wereldwijde coronavirus ‘pandemie’ uitbrak. Zowel de regering lockdown en corrupte MSM reactie zijn gegaan precies zoals ze hebben voorspeld.

Om te zeggen dat dit allemaal slechts toeval is, en niet waardig van verder onderzoek, is dan stom. Het uitgebreide en gedetailleerde COVID 19 Actieplatform van het WEF is operationeel op 12 maart 2020. De dag nadat de Wereld Hell Organisatie (WHO) – met als grootste sponsor nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates – een wereldwijde COVID-19 pandemie had afgekondigd.

Het is duidelijk uit de woorden van het WEF zelf, dat zij COVID-19 zien als een fantastische kans. Zij stellen:

“De Covid-19 crisis, en de politieke, economische en sociale ontwrichtingen die het heeft veroorzaakt, is fundamenteel veranderen van de traditionele context voor decision-making…….As we een unieke venster van de kans om het herstel vorm te geven, zal dit initiatief inzichten bieden om te helpen informeren al diegenen die het bepalen van de toekomstige toestand van de mondiale betrekkingen, de richting van de nationale economieën, de prioriteiten van de samenlevingen, de aard van de business modellen en het beheer van een wereldwijde hulpbronnen.”

Dit is een voorstel voor mondiaal bestuur dat de nationale soevereiniteit vervangt. Zo simpel is het.

Het is opmerkelijk dat er nog steeds zo velen zijn die iedereen beschuldigen als zogenaamde samenzwering theoretici die wijzen op dit langdurige Nieuwe Wereld Orde plan, uitgebreid gedocumenteerd en waar sinds decennia over gesproken wordt door vele generaties politieke ”leiders”. Men vraagt zich af of deze mensen kunnen lezen, kijken, nadenken.

Verwijzend naar de COVID-19 kansen, een van de oprichters, en de huidige uitvoerend voorzitter, van het WEF nazi fascist Klaus Schwab schreef onlangs:

“Een scherpe economische neergang is al begonnen, en we zouden kunnen worden geconfronteerd met de ergste depressie sinds de jaren 1930. Maar, terwijl deze uitkomst waarschijnlijk is, is het niet onvermijdelijk. Om tot een beter resultaat te komen, moet de wereld gezamenlijk en snel handelen om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden. Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en elke industrie, van olie en gas tot tech, moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben een “Great Reset” van het kapitalisme nodig.”

Kapitalisme vereist een reset, omdat het model van gesloten winkel vriendjeskapitalisme, door de eeuwen geëxploiteerd door de wereldwijde parasieten en psychopaten klasse, heeft de grenzen van de groei bereikt. Daarom moeten ze een nieuw economisch paradigma (de Grote Reset) creëren, zowel om hun macht verder te centraliseren en te consolideren om hun falende bedrijfsmodel vast te stellen.

Na de gecreëerde bankinstorting in 2008, terwijl de mensen werden gedwongen om te bezuinigingen om de bail out van de banken te betalen met een vorm van zeer selectieve vriendjespolitiek, ging de parasieten en psychopaten klasse gewoon door met het opstapelen van de schuld. In de Basel Capital Accords III, zogenaamd ontworpen om de wilde markt speculaties van banken die de ineenstorting veroorzaakt te stoppen, hebben ze effectief  de liquiditeit eisen voor banken verlaagd (kapitaalreserve), waardoor ze nog meer lenen.

Dit proces om banken toe te staan uit het niets FIAT-valuta te maken, heeft onvermijdelijk geleid tot een wereldwijde schuld van ongeveer $ 260 biljoen, wat meer dan drie keer de grootte van het bbp van de planeet is. Dit zijn echter kleine aardappelen in vergelijking met de schaal van de markt voor derivaten voor financiële producten. Geschat op ergens tussen de $ 600 biljoen tot meer dan $ 1 quadrillion. Terwijl sommigen zeggen dat dit slechts het fictieve bedrag van de schuld gebonden in derivatencontracten, het feit blijft dat dit allemaal schuld is.

Cumulatief is er niet genoeg productiviteit op aarde, zelfs niet om de rente op deze schulden te betalen, laat staan ze te betalen. Uiteindelijk is dit schuld verschuldigd aan de oligarchen die het wereldsysteem van centrale banken controleren. Het is een Mickey Mouse-systeem waardoor monopolisten activa kunnen grijpen met behulp van hun eigen ”grappige” geld.

Terwijl de macht om alle FIAT-valuta uit niets te creëren, is niets anders dan het creëren van schulden, hen enorme economische en politieke controle heeft geboden, heeft 2008 aangetoond dat hun woekerfraude kan en zeker zal instorten. Vandaar de Great Reset. Reageren op een pandemie, of het redden van levens, heeft er helemaal niets mee te maken.

Het overgangsproces, dat door het WEF is vastgelegd als de Grote Reset, bouwt voort op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Nazi’s – agenda 2030. Gebaseerd op de generatie eugenetische ideologie van de NWO-oligarchen, zal het nieuwe mondiale bestuurssysteem een technocratie zijn.

Terwijl Technocratie, geleid door technocraten benoemd of gekozen voor hun specifieke expertise, klinkt misschien aantrekkelijk voor sommigen, het voorgestelde model is gebaseerd op de vernietiging van natiestaten om te worden vervangen door een verre wereldwijde technocratische orde die alleen de belangen van de oprichters, oligarchen en financiële weldoeners dient. Dit technocratische systeem werd geschetst in 1974 door de voormalige Amerikaanse ambassadeur Richard N. Gardner, lid van de CFR en de Trilaterale Commissie, in zijn artikel The Hard Road To World Order:

“Nog nooit is er zo’n wijdverbreide erkenning geweest door het intellectuele leiderschap van de wereld van de noodzaak van samenwerking en planning op een werkelijk wereldwijde basis. Nog nooit is er zo’n buitengewone groei geweest in het constructieve potentieel van transnationale particuliere organisaties – niet alleen multinationale ondernemingen, maar ook internationale verenigingen van elke soort waarin gelijkgestemde personen over de hele wereld effectieve patronen van wereldwijde actie weven…….

De hoop voor de nabije toekomst ligt, niet in het opbouwen van een paar ambitieuze centrale instellingen van universeel lidmaatschap en algemene jurisdictie ……. maar eerder in ….. het uitvinden of aanpassen van instellingen van beperkte jurisdictie en geselecteerd lidmaatschap om specifieke problemen op een geval-per-geval basis te behandelen ……..het verstrekken van methoden voor het veranderen van de wet en de handhaving ervan als het verandert en het ontwikkelen van de perceptie van gemeenschappelijke belangen ….. Kortom, het “huis van de wereldorde” zal moeten worden gebouwd van onderaf in plaats van van boven naar beneden …… maar een eindlooppas rond nationale soevereiniteit, die het stuk voor stuk erodeert, zal veel meer dan de ouderwetse frontale aanval verwezenlijken.”

De instellingen van beperkte jurisdictie, zoals het IPCC en de WHO, zijn al op zijn plaats het beheer van het nationale overheidsbeleid over de hele wereld. In Groot-Brittannië is het de taak van de Britse nazi fascisten staat om de verplichte beleidswijzigingen door te voeren om de nationale soevereiniteit uit te hollen en de wereldwijde bestuurlijke  technocratie te creëren. Alle globalistische staten zijn in wezen ongrondwettelijk en verraderlijk.

Bill – World Order Woordvoerder

Het gemeenschappelijk belang, bepaald door de technocraat klasse in opdracht van hun corporate oligarch paymasters, is momenteel ter vervanging van individuele vrijheden. De mens wordt steeds minder dan een eenheid die moet worden beheerd en geleid en, waar nodig, wordt verwijderd. Onvervreemdbare mensenrechten worden volkomen genegeerd in het nastreven van het gemeenschappelijk belang.

De wereldwijde COVID 19-crisis is een katalyserende gebeurtenis die wordt – is misbruikt om de Great Reset tot stand te brengen. Om de mensen te overtuigen om hun bevelen na te leven, heeft de Britse staat de bevolking in een staat van angst ingeprent.

Staten over de hele wereld hebben sociale manipulatie beoefend met behulp van misleiding, door het besmeuren van een onvoorwaardelijke geloof in een illusoire vorm van wetenschap (sciëntisme), gedragsmodificatie, onwettige regelgeving en propaganda. Ze hebben hun gehoorzame corrupte Massa Media hoeren (m/v) gebruikt om hun volkeren ervan te overtuigen dat de dreiging van COVID-19 aanzienlijk groter is dan het in werkelijkheid is.

In deel 2 zullen we ons richten op de misleiding van de Britse nazi fascisten staat. Hetzelfde kan echter worden gezegd voor alle andere globalistische staten die op dezelfde manier hebben gereageerd op de geclaimde plandemie.

COVID-19 is uitgebuit om onze onvervreemdbare mensenrechten te vervangen door een opgelegde verplichting om de volksgezondheidsvoorschriften op te volgen. De volksgezondheid is bio veiligheid geworden en er bestaat niet langer zoiets als een gezond mens.

Alle mensen zijn nu biohazards en biohazards moeten worden gecontroleerd of verwijderd uit de samenleving voor het algemeen belang.

Nu het Britse volk in ongerechtvaardigde angst leeft, heeft de Britse staat draconische antidemocratische (letterlijk) wetgeving kunnen invoeren. In andere omstandigheden zou dit onmogelijk zijn geweest zonder noemenswaardige opstand. Het terroriseren van het publiek was essentieel om hen ervan te overtuigen te geloven dat de staat al hun rechten en vrijheden moest schrappen om ze veilig te houden.

Aanvankelijk het publiek misleidend dat de “noodmaatregelen” tijdelijk zou zijn, werden vervolgens verdere gedragswijziging gebruikt om mensen te dwingen om te voldoen aan een verlengde lijst van totalitaire regelgeving. Het doel was om mensen te bewegen in de richting van passief accepteren van de dictatuur van een surveillance staat opnieuw gebrandmerkt als “het nieuwe normaal.”

Tot nu toe lijkt het erop dat de meeste mensen voldoende bang zijn om zachtmoedig hun slavernij te accepteren.

Gedurende de Great Reset overgang, is het publieke gezicht van de globalistische project  nazi Bilderberger psychopaat Bill Gates. Echter, terwijl Gates zijn rijkdom heeft gebruikt om de controle over de wereldwijde volksgezondheid beleid te grijpen, is hij gewoon de huidige front man voor de Wereldorde 2.0. Het zijn de technologische mogelijkheden van de 4e Industriële Revolutie waar de architecten van de wereldorde op inspelen.

Hoewel er bijvoorbeeld geen bewijs is dat COVID-19 kan worden gespreid door contant geld te verwerken, heeft de MSM herhaaldelijk het idee geopperd. Dit is geen verrassing. de BBC behoren tot de vele mediaorganisaties die rechtstreeks door de BMGF worden gefinancierd.

Proefprojecten, zoals de BMGF gesteunde West-Afrikaanse Wellness Pass, zijn al aan de gang. Door biometrische identificatie, langs de lijnen van de BMGF gefinancierd, Rockefeller en de Verenigde Nazi’s ondersteunen ID 2020, met contactloos  betalingssystemen, alle transacties kunnen centraal worden gecontroleerd in de snel naderende cash loze samenleving.

Wanneer uw biometrische identiteit uw vaccin immuniteitsstatus omvat, zal er geen noodzaak zijn om wetgeving te maken om vaccins “verplicht” te maken. Zo wordt elk omstreden openbaar debat vermeden. Zolang u volledig voldoet aan uw orders, krijgt u gecontroleerde toegang tot sociale en economische activiteit.

Systemen zoals immuniteitspaspoort en vaccincertificaten zullen worden gebruikt om het vrije verkeer, het recht op werk en toegang tot diensten en de gemeenschap te controleren. Zoals beschreven door de wereldorde woordvoerder nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates:

“Uiteindelijk zullen we een aantal digitale certificaten hebben om aan te tonen wie onlangs is hersteld of getest of wanneer we een vaccin hebben ontvangen.”

Hoewel vaccins misschien niet verplicht zijn, kunt u niet realistisch deelnemen aan de samenleving, de werkgelegenheid, het runnen van een bedrijf of het ontvangen van voordelen, zonder de juiste vaccin of immuniteitsstatus. De BMGF hebben al meer dan 21 miljoen dollar geïnvesteerd in een MIT-project om een microneedle vaccin leveringssysteem dat een reactieve matrijs zal injecteren onder de ontvangers huid die vervolgens kan worden gescand door een lezer te creëren. Dit patroon zal fungeren als een onuitwisbare barcode tattoo, waardoor de wereldwijde autoriteiten uw verblijfplaats en gedrag kunnen controleren.

Ambtenaren van de Volksgezondheid van Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse staat heeft al besloten om mensen uit hun huizen te verwijderen en ze in quarantaine faciliteiten te plaatsen (detentiecentra gecontroleerd door het leger). Met een geschatte bevolking van 5 miljoen en slechts 22 vermeende sterfgevallen van COVID-19 in het hele land (een bevolkingssterfterisico van 0,0004%), en helemaal geen sterfgevallen gedurende bijna drie maanden, zijn deze maatregelen duidelijk geen antwoord op een echte dreiging van COVID-19.!!

Het hebben van volledige controle over het testen en toeschrijven van ziektestatus biedt de bio veiligheidsstaat de macht om zijn politieke vijanden en andersdenkenden mogelijk zonder proces te verwijderen en vast te houden. Degenen die opdracht hadden om bio veiligheid af te dwingen, in het “nieuwe normaal”, hebben precies dezelfde mate van autoritaire macht die werd geïnvesteerd in soortgelijke rechtenmisbruikers zoals de Gestapo en de Stasi. Leert de geschiedenis ons ooit iets?

Dit quarantainebeleid in Nieuw-Zeeland is ontworpen om het niveau van angst te handhaven en de bevolking te beschuldigen van dictatuur. Het lijkt ook een provocatie die opstand en geweld kan aanmoedigen. Met een geweldsmonopolie en het gebruik van geweld komen gewelddadige opstanden steevast ten goede aan de autoritaire staat. Het stelt hen in staat om legitimiteit te claimen voor een nog beklemmender “crack down.”

Tot nu toe is de wereldwijde reactie op COVID-19 weinig afgeweken van de Rockefellers voorgestelde Lockstep scenario in hun 2010 rapport Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling. Net als Event 201 is dit een ander voorbeeld van de heel bijzondere voorwetenschap van de mensen die een mondiaal regeringsbeleid vormen. Ze kunnen niet alleen voorspellen, in bijna perfect detail, wat de corrupte media hoeren (m/v) zullen ontdekken en rapporteren, maar ook de natuur zelf.

Het verwijderen van de “geïnfecteerde” uit hun huizen en ze opsluiten in detentiecentra weerspiegelt het beleid suggestie van Dr Michael Ryan uit de Wereld Hell Organisatie. Terwijl Nieuw-Zeeland de eerste nominaal democratische staat is om familiehuizen te overvallen en mensen te verwijderen met geweld, zal het zeker niet de laatste zijn. De Britse nazi fascisten staat heeft zichzelf al de bevoegdheid gegeven om dit te doen in de Health Protections (Coronavirus) Regulations 2020.

De economische activiteit in de wereld zal worden beheerd door bio veiligheidsstaten en gebaseerd zijn op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze nieuwe, centraal geplande wereldeconomie zal alleen worden beperkt tot toegelaten bedrijven.

Voorafgaand aan zijn vertrek als gouverneur van de Bank of England, in lockstep met de Great Reset, waarschuwde Mark Carney  dat bedrijven die niet het juiste duurzaamheid beleid volgen, “zonder twijfel failliet zullen gaan.” Met andere woorden, kredietlijnen, zonder welke het bedrijfsleven niet kan functioneren, zal alleen worden beperkt tot degenen die de goedgekeurde politiek volgt.

Deze nieuwe economie zal zeer beperkte werkgelegenheid hebben. Carney’s opvolger Andrew Bailey heeft al verklaard dat het belangrijk zou zijn om mensen niet in “onproductieve banen” te houden en dat banenverlies, als gevolg van de COVID-19 -crisis, onvermijdelijk was. Ze zouden niet onvermijdelijk zijn geweest als globalistische nazi fascisten staten, net als het Verenigd Koninkrijk, niet op de ”crisis” had gereageerd door de productieve economie van de wereld te sluiten.

De belachelijke draai van de bankiers en zorgvuldig gekozen economen dat het Verenigd Koninkrijk gewoon terug zal stuiteren van een ongekende 20% daling van het BBP is absurd. Met de officiële Werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk van 2,7 miljoen, meer dan een verdubbeling in een enkel jaar, zijn deze nummers slechts het topje van een zeer grote, dreigende ijsberg.

Er zijn momenteel naar schatting 7,8 miljoen Britse werknemers met verlof. Die regeling loopt over een paar maanden af. Het management adviesbureau McKinsey & Company schatten dat 7,6 miljoen Banen in het Verenigd Koninkrijk in gevaar zijn. Dit zal, zoals altijd, onevenredig veel invloed hebben op de laagst betaalde, met een analyse die suggereert dat meer dan 50% van de mensen die het risico lopen werkloos te worden, krijgen al minder dan £ 10 per uur betaalt.

Dit zijn de onproductieve banen en levensonderhoud waar Bailey zich wil van  ontdoen. In heel Europa en Noord- en Zuid-Amerika lijkt de werkloosheid onvermijdelijk. Het is niet onredelijk om ten minste 6 miljoen langdurig werklozen in het Verenigd Koninkrijk te voorzien. Met hetzelfde gemeenschappelijk patroon voor veel ontwikkelde landen, de sociale, economische en gezondheidseffecten van deze zijn bijna onbegrijpelijk.

Velen waarschuwen al lang, dat de tol die door de Lockdown reactie op de vermeende COVID-19 plandemie zal veel erger zijn dan de ziekte zelf. Dit vreselijke vooruitzicht wordt steeds duidelijker.

Er is geen reden om officiële Britse COVID-19 statistieken te geloven, iets wat we zullen bespreken in deel 2. Maar zelfs als we accepteren dat meer dan 41.000 mensen zijn omgekomen als direct gevolg van COVID-19, zal dit trieste verlies waarschijnlijk relatief onbelangrijk zijn in vergelijking met het verlies van mensenlevens als direct gevolg van het Lockdown-beleid van de Britse nazi fascistische staat.

Het is belangrijk om te erkennen dat de wereldwijde lockdown reactie een politieke keuze was, gemaakt om de economische voorwaarde voor de Grote Reset te creëren. Het was niet onvermijdelijk, en er is geen enkel bewijs dat lockdowns enig verschil maken voor COVID-19 sterfte. Zuid-Korea, Japan en Zweden hebben geen volledige lockdowns opgelegd en hebben allemaal betere COVID-19 resultaten dan het Verenigd Koninkrijk.

Onderzoek door het Britse ministerie van Volksgezondheid, het Office of National Statistics (ONS), de regering Actuaris Department en het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat 200.000 mensen kunnen sterven als gevolg van het heroriënteren van de NHS, Covid-19 en weinig anders te behandelen, en van de economische effecten van Lockdowns. Helaas, dit “worst case” scenario lijkt conservatief.

Een voorbeeld van de belachelijke “sciëntisme” gebruikt om de bevolking te terroriseren, in april heeft de Universiteit van Glasgow een studie gepubliceerd met een schatting van  gemiddelde verloren levens jaren (YLL) voor personen die naar verluidt overleden aan COVID-19. Zeggen dat dit vermeende sterfgevallen impliceert niet dat niemand stierf aan COVID-19, alleen dat we echt geen idee hebben hoeveel.

Niettemin, met behulp van vrij bizarre methodologie, zijn de Glasgow onderzoekers erin geslaagd om te berekenen wat de mediaan Years of Life Lost (YLL) als gevolg van COVID-19 betekend: 13 jaar voor mannen en 11 jaar voor vrouwen. Deze studie was gebaseerd op een analyse van de uitbraak in Italië, maar werd aangehaald door de Britse MSM om de Britten bang te maken. Meer dan 59% van de veronderstelde COVID-19 overledenen in Italië waren over de 80 jaar oud.

Huidige mediane levensverwachting in het Verenigd Koninkrijk is 80 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. Bijna 60% van degenen die zijn overleden aan COVID-19 in het Verenigd Koninkrijk waren ouder dan 80 jaar en 20% waren ouder dan 90 jaar. Analyse van de National Records of Scotland (NRS) toont aan dat de gemiddelde leeftijd van overlijden, vermoedelijk met COVID-19, was 81 voor mannen en 85 voor vrouwen. Statistisch niet te onderscheiden van een heel normale sterfte.

De onderzoekers van de Universiteit van Glasgow worden gefinancierd door de Wellcome Trust, de belastingvrije filantropische stichting van de multinationale farmaceutische reus GlaxoSmithKline. De Universiteit van Glasgow zijn ook subsidie ontvangers van de COVID 19 Therapeutics Accelerator opgericht door de Wellcome Trust, Mastercard en de BMGF.

Niets te zien hier – gewoon doorlopen!

De Wellcome Trust en de BMGF willen dat de wereld wordt gevaccineerd met hun experimentele COVID-19 vaccins. Ondanks het feit dat decennia van proberen hebben nagelaten om een succesvol vaccin tegen SARS te produceren, of zelfs voor een coronavirus stam, en dat vaccin ontwikkeling ten minste 10 jaar duurt, GSK en de BMGF behoren tot degenen die, voor sommige blijkbaar onverklaarbare reden, ervan overtuigd zijn dat ze een succesvol vaccin voor SARS-CoV-2 kunnen produceren in een kwestie van maanden.

Lees ook: Welke vaccinatieproeven ?

Uiteraard is er een enorme belangenconflict in het hart van de universiteit van Glasgow over valse beweringen over YLL’s. Wijzen op dit feit maakt je een samenzwering theoreticus. Hoewel het negeren ervan vereist ofwel een aanzienlijke mate van goedgelovigheid of een opzettelijke intentie om te misleiden.

Tussen 2014 en 2016 was de economische en sociale deprivatie in Engeland consequent goed voor een werkelijk alarmerende 9,3-jarige gemiddelde verminderde levensverwachting (YLL’s) voor mannen en in 2016 is het leven van vrouwen met 7,3 jaar verkort. De economische verwoesting die zal worden aangericht door de geheel onnodige Lockdown beleid van de Britse nazi fascisten staat, en anderen, gemeten in verminderde levensverwachting (YLL), zal vele malen groter zijn in verhouding tot de werkelijke verliezen aan COVID-19.

Dit is de prijs die we allemaal zullen betalen voor de vastberadenheid van de parasieten nazi Bilderberg psychopaten om de Grote Reset tot stand te brengen en de economie en de samenleving van de wereld te veranderen in een absoluut door hen centraal geplande en gecontroleerde wereld. Ze geven momenteel wereldwijd miljarden uit aan propaganda om ons te overtuigen hun ‘nieuwe normaal’ te accepteren.

Ze hebben onze toestemming nodig om hun plannen te laten werken. Dit betekent dat we OM ZE TE STOPPEN alleen maar moeten weigeren. 

Hoewel vreedzaam protest een belangrijk verenigend recht is, is het uiteindelijk wat we elke dag doen het verschil GAAT maken. Er is een vervelende, fascistische autoritarisme opbouw in het Verenigd Koninkrijk, en elders in de nazi staten die zijn aangesloten bij politbureau Brussel. Maar alles wat we moeten doen om het te verslaan is weigeren, en masse, om zijn orders op te volgen.

Helaas, de Britse staat doet samen met de lidstaten van de Europese Nazi Fascisten Unie hun uiterste best om ons te overtuigen van hun eerlijk gezegd belachelijk, wetenschappelijk analfabetische, COVID-19 propaganda verhaal te geloven. We hoeven alleen maar af te dwalen naar de lokale supermarkt om getuige te zijn van de gezichtsloze, gemuilkorfde meerderheid om te weten dat het bedrog werkt.

We staan voor een existentiële keuze. We kunnen ofwel alle kinderachtige pretenties opgeven dat we leven in een vrije en open democratische samenleving die vrijheid en pluraliteit van mening waardeert, en de fascistische dictatoriale heerschappij van een wereldwijde technocratische parasiet accepteren, of we kunnen bewust weerstand betuigen en weigeren de bevelen van de corrupte staat na te leven.

In deel 2 zullen we het mechanisme van de zwendel van de Britse nazi fascistische staat ontleden. Terwijl Lockdown beleid ingevoerd zijn op mondiaal niveau, door te kijken naar hoe de Britse staat ze heeft geïmplementeerd, en de misleiding die ze hebben gebruikt om het publiek te overtuigen om ze te accepteren, kan de ware aard van deze PLANDEMIE worden onthuld.

Wil je niets missen? Volg ons dan op twitter

Ook dit bericht is per e-mail naar onze ”volksvertegenwoordigers” en de gevestigde media gestuurd. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen vertegenwoordigd de meerderheid het systeem en niet de kiezer. Jij bent slechts in beeld als zij hun zitje veilig moeten stellen en zij hun zakken mogen vullen van hun broodheren met leugens en bedrog.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Welke vaccinatieproeven?

Welke vaccinatieproeven?

Vaccinproeven met COVID 19 lijken enige verwarring te hebben veroorzaakt. Hopelijk helpt dit artikel om de zaken een beetje op te helderen. Mensen lijken oprecht te geloven dat de COVID 19-vaccins klinische proeven hebben ondergaan en dat ze zowel veilig als effectief zijn gebleken. Die overtuiging is gewoon verkeerd.

Het belangrijkste punt is dit. Als u besluit om het experimentele BNT162b2 (BNT) -vaccin op mRNA-basis van Pfizer en BioNTech te hebben, of een ander geclaimd COVID 19-vaccin, bent u een proefpersoon in een geneesmiddelenonderzoek.

Van het mRNA in het BNT-vaccin werd de sequentie bepaald vanaf de 3e iteratie van het originele, door WUHAN gepubliceerde Genome SARS-CoV-2 (MN908947.3). De WHO-protocollen die Pfizer gebruikte om het mRNA te produceren, lijken echter geen nucleotidesequenties te identificeren die uniek zijn voor het SARS-CoV-2-virus. Toen onderzoeker Fran Leader Pfizer ondervroeg, bevestigden ze:

Het DNA-sjabloon is niet rechtstreeks afkomstig van een geïsoleerd virus van een geïnfecteerde persoon.

Er zijn ook geen voltooide klinische onderzoeken voor deze vaccins. Er zijn proeven gaande. Als je ermee ingeënt wordt, ben je de proefkonijn. U vindt dit misschien prima, maar het is geen sprong in het diepe dat ik of mijn dierbaren willen nemen. Iedereen is echter anders.

Op 8 december rapporteerde de BBC een onderzoek in The Lancet en verklaarde categorisch:

Het Oxford / AstraZeneca Covid-vaccin is veilig en effectief en biedt goede bescherming, hebben onderzoekers bevestigd

De BBC had geen enkele reden om deze bewering te doen. De studie in de Lancet bevestigde niets van dien aard. De onderzoekers schreven:

ChAdOx1 nCoV-19 heeft een acceptabel veiligheidsprofiel en is werkzaam gebleken tegen symptomatische COVID-19 in deze tussentijdse analyse van lopende klinische onderzoeken.

Dit was een tussentijdse analyse die onder meer werd gefinancierd door CEPI en de Bill and Melinda Gates Foundation. De analyse was gebaseerd op proeven die jaren na voltooiing zijn en niets hebben gerapporteerd. De onderzoekers verklaarden ook:

Er waren geen peer-reviewed publicaties beschikbaar over de werkzaamheid van vaccins met ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) …

Er is geen duidelijk wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid of werkzaamheid van de voorgestelde COVID 19-vaccins. De BBC en andere MSM-rapporten dat dit bewijs bestaat, zijn onjuist.

We gaan ons concentreren op het BNT-vaccin van Pfizer en BioNTech, maar alle fabrikanten hebben in wezen dezelfde truc uitgebuit. De regelgevende instanties en regeringen hebben met de farmaceutische bedrijven samengewerkt om de beperkte gegevens van de eerste of fase één-onderzoeken te combineren met de onvolledige en lopende gegevensverzameling van de aanzienlijk grotere fase twee en drie onderzoeken. De MSM hebben vervolgens ten onrechte beweerd dat de 1,2,3-faseonderzoeken voltooid zijn en insinueren dat de niet-geteste gegevens de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin aantonen.

In werkelijkheid is niet alleen de rapportage van bestaande gegevens gemanipuleerd om werkzaamheid aan te tonen die niet duidelijk is in de ruwe gegevens zelf, de belangrijkste en meest betekenisvolle fasen van de onderzoeken zijn nog maar net begonnen, laat staan ​​voltooid.

Onlangs meldde de UK Financial Times dat de Britse toezichthouders (de MHRA) het AstraZeneca / Oxfords AZD1222 [ChAdOx1] COVID 19-vaccin zullen goedkeuren. De FT onthulde een anonieme verklaring van het Britse ministerie van Volksgezondheid:

De regelgevende instantie voor geneesmiddelen beoordeelt de definitieve gegevens van de klinische fase 3-onderzoeken van de Universiteit van Oxford / AstraZeneca om te bepalen of het vaccin voldoet aan de strikte normen van kwaliteit, veiligheid en effectiviteit.

Zo wekt het publiek de indruk dat de proeven zijn afgerond en dat de toezichthouders strikte veiligheidsnormen hanteren. De 1,2,3-fase studie voor AZD1222 werd geregistreerd bij het US Center for Disease Control als klinische studie NCT04516746 [Gearchiveerd 29 december 2020]. Het is onvolledig en de geschatte einddatum is 21 februari 2023. De CDC stelt:

Geen onderzoeksresultaten gepost

AstraZeneca is nog jaren verwijderd van het rapporteren van “definitieve gegevens”. Het is onmogelijk voor het Britse ministerie van Volksgezondheid om het te herzien, omdat het niet bestaat.

NCT04516746 is een van de vier proeven met AZD1222. Een andere Russische tak van de AZD1222- studie werd opgeschort nadat zich een Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) -gebeurtenis had voorgedaan. De SUSAR gebeurde vermoedelijk in het Verenigd Koninkrijk nadat een 37-jarige vrouw een ontsteking van het ruggenmerg ontwikkelde. Het lijkt erop dat het Russische ministerie van Volksgezondheid hun tak van de AstraZeneca / Oxford-proef nog moet herstellen, terwijl deze in het VK en elders is hervat.

Klinisch onderzoek NCT04516746: [Gearchiveerd 29.12.2020][Contemporary Link]

WELKE VACCINPROEVEN?

Op 18 november maakten Pfizer en BioNTech bekend dat ze hun fase drie-proef met BNT hadden afgerond. Ze hadden een werkzaamheid van 95% aangetoond en de mijlpaal voor veiligheidsgegevens van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor Emergency Use Authorization (EUA) was bereikt.

Het enige deel van deze bewering dat waar was, was de naleving van FDA-mijlpalen voor noodveiligheidsgegevens. Ze hebben hun fase drie-onderzoeken niet afgerond. Ze hebben de eerste fase niet eens volledig voltooid.

Volgens sectie 564 van de Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act ) zijn zogenaamde “niet-goedgekeurde” geneesmiddelen in noodgevallen op de markt toegestaan. Evenzo staat in het VK autorisatie op grond van Verordening 174 van de Human Medicine Regulations 2012 (zoals gewijzigd) hetzelfde toe.

Omdat het ook in het VK is goedgekeurd, stelt de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA):

Dit geneesmiddel heeft geen vergunning voor het in de handel brengen in het VK

Het feit dat er geen voltooide klinische onderzoeken zijn voor het Pfizer- en BioNTech BNT-vaccin verklaart ook waarom de FDA stelt:

Bijkomende bijwerkingen, waarvan sommige ernstig kunnen zijn, kunnen duidelijk worden bij meer wijdverbreid gebruik van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin.

De FDA merkte ook op :

[Er zijn] … momenteel onvoldoende gegevens om conclusies te kunnen trekken over de veiligheid van het vaccin in subpopulaties zoals kinderen jonger dan 16 jaar, zwangere en zogende personen en immuun gecompromitteerde personen … .. [het] risico van door vaccinatie verhoogd ziekte in de loop van de tijd, mogelijk geassocieerd met afnemende immuniteit, blijft onbekend.

Toch zijn de eerste mensen die dit vaccin krijgen de meest kwetsbare in de samenleving, van wie velen immuun gecompromitteerd zijn. Het voorzorgsbeginsel lijkt te zijn verlaten. Het idee dat het doel van de introductie van het BNT-vaccin is om levens te redden, lijkt onhoudbaar.

Door de aankondiging van Pfizer konden politici op de nationale televisie doen alsof ze huilden, terwijl anderen erg opgewonden waren. De Britse premier Boris Johnson zei dat het “fantastisch nieuws” was, en de BBC zei dat het “goed nieuws” en “echt bemoedigend” was. Iedereen was diep onder de indruk van de effectieve claim van 95%.

Dit was echter gebaseerd op relatieve risicoreductie. Dat is het aangegeven procentuele verschil tussen de 8/18310 kans van de gevaccineerde groep (0,044%) om COVID 19 te ontwikkelen tegen een 162/18319 (0,88%) kans op COVID 19-symptomen zonder het vaccin. Aangezien deze grotere groep van 43.000 mensen nog moet worden uitgeprobeerd, is er geen basis voor deze beweerde uitkomst. Maar het is wat het is, en we kunnen deze gerapporteerde cijfers hier gebruiken.

Opgemerkt moet worden dat dit alleen betrekking heeft op een vermeende vermindering van COVID 19-symptomen bij degenen die het virus hebben. De geteste eindpunten tonen niet aan dat het vaccin de verspreiding van infectie zal verminderen of levens zal redden. Er moet ook worden opgemerkt dat deze cijfers suggereren dat de dreiging van COVID 19 aan het verdwijnen is.

Als we de cijfers van Pfizer gebruiken, is de relatieve risicoreductie 100 (1 – (0,044 / 0,88)). Dat is 95%. Voila!

Dit klinkt fantastisch en is een veel betere marketingstrategie dan het rapporteren van de absolute risicoreductie. Het absolute risico om COVID 19-symptomen te ontwikkelen zonder het vaccin is vermoedelijk 0,88% en met het vaccin 0,044%. In absolute termen is de effectiviteit van het vaccin (0,88-0,044)%.

Een risicoreductie van 0,84%. Oh! Een nauwelijks waarneembare “werkzaamheid”.

Door de relatieve in plaats van absolute risicoreductie te gebruiken, waren de reguliere media (MSM) vrij om het mRNA-vaccin voor Pfizer en BioNTech (en andere geïnteresseerde partijen) op de markt te brengen met indrukwekkend klinkende claims. Deze waren niet in de verste verte waarheidsgetrouw, niet alleen omdat ze op statistische manipulatie vertrouwden, maar omdat niemand een idee had van de veiligheid of werkzaamheid van BNT. Tot op heden zijn er geen resultaten van klinische proeven.

DE KLINISCHE PROEVEN DIE NIET BESTAAN

Een analyse van beschikbare positieve RT-PCR-tests en mortaliteitsresultaten leidde ertoe dat het Oxford Centre for Evidence Based Medicine een zeer voorzichtige COVID 19 Case Fatality Rate (CFR) van ongeveer 1,4% schatte. Op basis van de cijfers die door Pfizer en BioNTech aan de FDA zijn gerapporteerd, duidt dit op een breed op de bevolking gebaseerd sterfterisico door COVID 19 van 1,4 (0,88 / 100), wat 0,012% is.

Houd alstublieft rekening met dit ongelooflijk kleine risico als we de vroege indicatie van de schijnbare bedreiging voor de volksgezondheid bespreken die wordt gepresenteerd door het mRNA-vaccin.

Het is redelijk om te werken in termen van populatierisico omdat, hoewel de kans op COVID 19-sterfte schijnbaar toeneemt met de leeftijd, met een gemiddelde leeftijd van overlijden van 82 jaar en een sterfteverdeling die niet te onderscheiden is van de standaardsterfte, het de bedoeling is om het vaccin aan iedereen te geven.

Als we kijken naar de “V-Safe Active Surveillance for COVID 19 Vaccines” gerapporteerd door het Amerikaanse Center For Disease Control (CDC), dan onthullen vroege indicaties van de geregistreerde “Health Impact Events” (HIE) een zorgwekkend niveau van bijwerkingen van de mRNA-vaccin. De CDC definieert een HIE als:

Niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, vereiste zorg van arts of zorgverlener

Op 18 december werden 112.807 mensen in de VS geïnjecteerd met het Pfizer / BioNTech-vaccin. Hiervan waren er 3.150 vervolgens niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, vereiste zorg van een arts of zorgverlener. Dit is een HIE-tarief van 2,8%.

Dit suggereert dat van de eerste 10 miljoen mensen die het vaccin in het VK krijgen, ongeveer 280.000 mensen mogelijk niet in staat zijn om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat zijn om te werken en als gevolg daarvan medische zorg nodig hebben. Aangezien het de meest kwetsbaren zijn die dit vaccin als eerste krijgen, is het, gezien het kleine risico op sterfte door de ziekte van COVID 19, geenszins duidelijk dat dit een risico is dat het nemen waard is.

CDC-presentatie: [Gearchiveerd 19.12.2020][Origineel]

Niet dat een van de andere vaccins er beter uitziet. Tot dusver heeft de CDC meer dan 5.000 HIE’s genoteerd voor alle vaccins die op de bevolking worden uitgeprobeerd. Het is duidelijk dat het potentieel bestaat dat de vaccins zullen bijdragen tot meer doden dan de ziekte waartegen ze kwetsbare mensen zouden beschermen.

Het Pfizer/BioNTech-onderzoek werd geregistreerd als klinisch  onderzoeknummer
NCT04368728 bij de CDC. Na onlangs te hebben besproken wat ik met u ga delen met mensen die simpelweg weigerden het bewijs van hun eigen ogen te geloven, denk ik dat het belangrijk is om te benadrukken dat dit de fase 3 klinische studie is waarvan Pfizer beweerde dat ze deze in hun persbericht hadden afgesloten. Er is geen andere. Dit is het.

De CDC staat:

Indien beschikbaar, wordt informatie over onderzoeksresultaten opgenomen in het onderzoek record onder het tabblad Onderzoeksresultaten ……. Nadat de onderzoeksresultaten zijn ingediend bij ClinicalTrials.gov , maar voordat het wordt gepost, wordt het tabblad met resultaten in het onderzoek record gelabeld met ‘Resultaten ingediend.

Op het moment van schrijven (21 december 2020), zoals te zien is op de datum van de gearchiveerde ClinicalTrials.gov-webpagina, staat op het tabblad Studieresultaten “Geen resultaten gepost.” Dat komt omdat er geen geposte of ingediende resultaten zijn van de Pfizer BioNTech-studie van het BNT162b2-vaccin:

Geen onderzoeksresultaten gepost op ClinicalTrials.gov voor deze studie

Berichten in de reguliere media die de indruk wekken dat deze vaccins effectief en veilig zijn bevonden, zijn geen bewijs en ze zijn niet gebaseerd op wetenschap. Ze zijn gebaseerd op politiek beleid en rapporteren gevaarlijk pseudowetenschappelijk gebabbel, vermomd als wetenschapsjournalistiek.

Er zullen natuurlijk dwaze antirationalisten zijn die dit gevaarlijke antivaxxer onzin zullen noemen. Steeds erop aandringen dat het volkomen veilig is om een ​​vaccin met een twijfelachtig veiligheidsprofiel, waarvoor er geen voltooide klinische onderzoeken zijn, aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te geven.

Ik heb geen geduld meer met deze mensen.

VACCINVEILIGHEID?

De startdatum voor NCT04368728 was 29 april en de geschatte einddatum van de proef is 27 januari 2023. De geschatte einddatum van de primaire of fase één van een driefasige proef is 13 juni 2021.

Volgens de “Current Primary Outcome Measures” is het minimale tijdsbestek voor Pfizer om ernstige ongewenste voorvallen (SAE’s) te beoordelen “6 maanden na de laatste dosis”. Dit is de minimumtermijn voor het beoordelen van SAE’s in fase één van de proef.

Fase één is het enige deel van de NCT04368728-studie dat is voltooid en gepubliceerd. Het werd gepubliceerd op 14 oktober, 5 maanden en twee weken na de startdatum. Het grootste deel van die periode werd ingenomen met werving en selectie. De minimumtermijn voor het beoordelen van SAE’s is niet gehaald tijdens fase één.

Tijdens fase één werden 195 deelnemers opgesplitst in 13 groepen van 15 personen. In elke groep kregen 12 een van de twee mogelijke kandidaten voor het mRNA-vaccin (ofwel BNT162b1 of BNT162b2) en 3 een placebo.

39 mensen tussen 18-55 jaar en nog eens 39 mensen tussen 65-85 jaar ontvingen het BNT-vaccin, nu goedgekeurd voor wereldwijde distributie. De dreiging van COVID 19, hoewel klein in het algemeen, is statistisch nihil voor de leeftijd van 18-55 jaar. Degenen met een meetbaar risico van COVID 19 waren in de oudere leeftijdsgroep.

Van de 39 ouderen die 2 doses BNT kregen, ervoer ongeveer de helft “vermoeidheid”, ongeveer 15% had “koude rillingen” en 3 van hen hadden koorts. De vaak voorkomende bijwerkingen van BNT waren misselijkheid, hoofdpijn (een zeer vaak voorkomende door BNT geïnduceerde aandoening van het zenuwstelsel) artralgie en myalgie (zeer vaak), vermoeidheid, koude rillingen en koorts (opnieuw zeer vaak). Behalve vermoeidheid leed niemand in de placebogroep aan deze problemen.

Veiligheid en immunogeniciteit van twee op RNA gebaseerde Covid-19-vaccinkandidaten: Figuur 3, ‘Deelnemers 65 – 85 jaar oud’ [Gearchiveerd 29.10.2020] , [Origineel]

De studie stelt:

Pfizer was verantwoordelijk voor het proefontwerp; voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van de gegevens; en voor het schrijven van het rapport.

Daarom is het redelijk om te concluderen dat terwijl Pfizer de bijwerkingen van hun vaccin ziet als vermoeidheid, koude rillingen en koorts, de CDC ze verwijst naar mensen die niet kunnen werken en medische zorg nodig hebben.

De Britse Medical and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) keurde het BNT-vaccin goed voor toediening aan kwetsbare Britten, op basis van een onderzoek onder 39 ouderen. Deze studie meldde een vrij hoge negatieve reactiesnelheid. Het werd uitsluitend geproduceerd door R&D van de vaccin fabrikant. De MHRA trok niets in twijfel.

Ze ‘keurden’ BNT ‘goed’ in de wetenschap dat er geen voltooide klinische onderzoeken waren voor dit vaccin. In hun Public Assessment Report vermelden ze:

Op het moment van schrijven is de belangrijkste klinische studie nog aan de gang… Er werd geconcludeerd dat BNT162b2 effectief is gebleken bij de preventie van COVID-19. Bovendien wordt aangenomen dat de bijwerkingen die worden waargenomen bij het gebruik van dit vaccin, vergelijkbaar zijn met die bij andere vaccins. Daarom concludeerde de MHRA dat de voordelen groter zijn dan de risico’s.

Deze conclusie en goedkeuring mist niet alleen ondersteunend bewijs, het is ook volkomen in strijd met wat er over BNT bekend is. Hoewel Pfizer en BioNTech alleen proeven met het vaccin op 39 relevante proefpersonen hebben voltooid, suggereren de resultaten, zelfs van deze praktisch onbeduidende inspanning, dat het risico van het vaccin groter is dan het risico van COVID 19. Met een aanzienlijke marge.

Dit verklaart ongetwijfeld waarom de MHRA software heeft besteld bij Europese leveranciers om het hoofd te bieden aan de vele bijwerkingen van vaccins die ze vermoedelijk verwachten. Ze verklaarden:

De MHRA is dringend op zoek naar een softwaretool voor kunstmatige intelligentie (AI) om het verwachte hoge volume van Covid-19-vaccins Adverse Drug Reaction (ADR’s) te verwerken … het is niet mogelijk om de oude systemen van de MHRA achteraf aan te passen om het aantal bijwerkingen dat gegenereerd door een Covid-19-vaccin.

Uit de manier waarop de fabrikanten, politici, toezichthouders en de MSM de vaccinveiligheid hebben benaderd, is het duidelijk dat ze gezamenlijk een totale minachting hebben voor het welzijn van kwetsbare mensen. We moeten dit infantiele idee dat “de autoriteiten” om ons of onze dierbaren geven, echt terzijde schuiven. We betekenen niets voor hen.

COVID 19 is alleen een aanzienlijk risico voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Het is een risico voor zieke ouderen en mensen met bestaande levensbedreigende aandoeningen.

Als we kijken naar de uitsluitingscriteria voor fase één, zaten deze mensen niet in het geteste cohort. Iedereen met hoge bloeddruk, astma, diabetes of een hoge BMI werd uitgesloten van de vermeende veiligheidsstudie. Maar het vaccin wordt eerst aan de meest kwetsbaren gegeven.

Van de 39 ouderen die het meeste risico liepen in de fase 1-studie, had geen van hen de ernstige comorbiditeiten die de overgrote meerderheid van degenen die ‘met’ COVID 19 overlijden, bezitten. De mensen die daadwerkelijk risico lopen door COVID 19 zijn nominaal in fase 2 en 3 opgenomen in de BNT-onderzoeken. Het lijkt er echter op dat er alles aan is gedaan om hun aantal te beperken, zo niet volledig te verwijderen. “Immuun gecompromitteerd of personen met bekende of vermoede immunodeficiëntie”, werden uitgesloten.

Immuundeficiëntie wordt veroorzaakt door een breed scala aan gezondheidsproblemen. Aandoeningen als ondervoeding, polytrauma, stress na een operatie, diabetes en kanker leiden tot immunodeficiëntie. De mensen met de comorbiditeiten die verband houdt met de zogenaamde COVID 19-sterfgevallen werden praktisch uitgesloten van de BNT-vaccinonderzoeken.

NCT04368728 is ontworpen als een 1,2,3-proef waarbij alle fasen gelijktijdig worden uitgevoerd. Met betrekking tot het beoordelen van de veiligheid beschreef Pfizer systemische gebeurtenissen als:

Koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen, braken, diarree, nieuwe of verergerde spierpijn en nieuwe of verergerde gewrichtspijn, zoals zelf gerapporteerd in elektronische dagboeken.

De eerste 360 ​​proefpersonen, gerandomiseerd in de fase 2- en fase 3-onderzoeken, werden minder dan een week gecontroleerd op systemische gebeurtenissen, na elke dosis:

In de eerste 360 ​​deelnemers gerandomiseerd in fase 2/3, meldde het percentage deelnemers dat systemische gebeurtenissen rapporteerde [Tijdsbestek: gedurende 7 dagen na dosis 1 en dosis 2]

Hetzelfde cohort van 360 proefpersonen werd ook gedurende maximaal 6 maanden in fase 2 en 3 gemonitord op ernstige ongewenste voorvallen (SAE’s):

In de eerste 360 ​​deelnemers gerandomiseerd in fase 2/3, percentage deelnemers dat ernstige ongewenste voorvallen meldde [Tijdsbestek: van dosis 1 tot 6 maanden na de laatste dosis]

Pfizer is ook van plan het percentage van alle proefpersonen met SAE’s te rapporteren:

Percentage deelnemers aan fase 2/3 dat bijwerkingen meldt [Tijdsbestek: van dosis 1 tot 6 maanden na de laatste dosis]

Maar er zijn geen gerapporteerde resultaten van fase 2 of 3. Niemand heeft een flauw idee wat de gezondheidsrisico’s van BNT zijn, vooral niet voor degenen die het zogenaamd bedoeld is om te beschermen, en niemand met gezag geeft erom. Fase 2/3 klinische onderzoeken zijn nu hoe dan ook een betwistbaar punt.

De regelgevende instanties hebben het vaccin al goedgekeurd en de gezondheidsdiensten zijn begonnen met het injecteren van mensen met BNT. Ze doen dit nadat de fabrikanten de veiligheid ervan niet goed hebben getest op 39 mensen die in de risicogroep zaten, maar niet de comorbiditeiten hadden die leidt tot geclaimde COVID 19-sterfgevallen.

De mate waarin mensen zijn misleid door te geloven dat deze vaccins bekend staan ​​als veilig of effectief, is bijna onvoorstelbaar.

Helaas hebben we geen verbeeldingskracht nodig.
Het bewijs is duidelijk.

Geplaatst in Bilderberg, Gezondheid, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

WHO verwijdert natuurlijk verworven immuniteit van haar website

WHO verwijdert natuurlijk verworven immuniteit van haar website

Misschien heb je het gevoel dat er iets vreemds aan de hand is? Dezelfde. Als het niet één ding is, is het iets anders.

 • Coronavirus leefde op oppervlakken totdat het dat niet deed.
 • Maskers werkten pas toen ze het deden, en daarna ook niet.
 • Er is een asymptomatische transmissie, behalve dat die er niet is.
 • Vergrendelingen werken om het virus onder controle te houden, behalve dat dit niet het geval is.
 • Al deze mensen zijn ziek zonder symptomen totdat, oeps, PCR-tests enorm onnauwkeurig zijn omdat ze nooit bedoeld waren als diagnostische hulpmiddelen.
 • Iedereen loopt gevaar door het ”DODELIJKE” virus, behalve dat ze dat niet zijn.
 • Het verspreidt zich op scholen, behalve dat het dat niet doet.

Het gaat verder. Dagelijks. Het is geen wonder dat zoveel mensen niets meer geloven van wat “volksgezondheidsautoriteiten” zeggen. In combinatie met gouverneurs en andere autocraten die hun geboden deden, wilden ze vrijheid en mensenrechten wegnemen en verwachtten dat we hen zouden bedanken voor het redden van onze levens. Op een gegeven moment dit jaar (voor mij was het 12 maart) begon het leven te voelen als een dystopische roman naar keuze.

Welnu, nu heb ik nog een bewijsstuk om toe te voegen aan de kilometers hoge stapel naar rotte vis stinkende puinhoop. De Wereld ”gezondheidsorganisatie” – een onderdeel van de Verenigde Nazi’s, met als een van de grootste financiers nazi Bilderberger psychopaat Bill Gates heeft om onbekende redenen plotseling haar definitie van een kernconcept van immunologie veranderd: kudde-immuniteit. De ontdekking ervan was een van de belangrijkste verworvenheden van de 20e-eeuwse wetenschap, die geleidelijk opkwam in de jaren 1920 en vervolgens steeds verfijnder werd in de 20e eeuw.

Kudde-immuniteit is een fascinerende observatie die je kunt herleiden tot de biologische realiteit of de statistische waarschijnlijkheidstheorie, wat je maar wilt. (Het is zeker geen ‘strategie’, dus negeer elke corrupte mediabron die het op die manier beschrijft.) Kudde-immuniteit spreekt rechtstreeks en met verklarende kracht tot de empirische observatie dat respiratoire virussen ofwel wijdverspreid zijn en meestal mild (verkoudheid) of zeer ernstig en van korte duur (ebola).

Waarom is dit? De reden is dat wanneer een virus zijn gastheer doodt, het niet kan migreren. Hoe agressiever het dit doet, hoe minder het zich verspreidt. Als het virus zijn gastheer niet doodt, kan het op alle gebruikelijke manieren naar anderen springen.

Wanneer u een virus oploopt en het bestrijdt, codeert uw immuunsysteem die informatie op een manier die er immuniteit voor opbouwt. Als het genoeg mensen overkomt (en elk geval is anders, dus we kunnen er geen duidelijk nummer op zetten), verliest het virus zijn pandemische kwaliteit en wordt het endemisch, dat wil zeggen voorspelbaar en beheersbaar. Elke nieuwe generatie neemt die informatie op door meer exposure.

Dit is wat je Virologie / Immunologie 101 zou noemen. Het is wat je in elk leerboek leest. Het wordt al 80 jaar in de celbiologie van de 9e klas onderwezen. Het observeren van de werking van dit evolutionaire fenomeen is behoorlijk wonderbaarlijk omdat het iemands respect vergroot voor de manier waarop de menselijke biologie zich heeft aangepast aan de aanwezigheid van pathogenen zonder absoluut in paniek te raken.

En de ontdekking van deze fascinerende dynamiek in de celbiologie is een belangrijke reden waarom de volksgezondheid in de 20e eeuw zo slim werd. We bleven kalm. We hebben virussen beheerd met medische professionals: arts / patiëntrelaties. We vermeden de middeleeuwse neiging om met brandend haar rond te rennen, maar gebruikten eerder rationaliteit en intelligentie. Zelfs de New York Times erkent dat natuurlijke immuniteit krachtig is bij Covid-19, wat helemaal niet verrassend is.

Totdat op een dag dit vreemde instituut, dat inmiddels is getransformeerd en nu feitelijk de Wereld Hell Organisatie moet worden genoemd – ooit glorieus omdat het voornamelijk verantwoordelijk was voor de uitroeiing van pokken – plotseling besloot om alles wat ik zojuist schreef uit de basisprincipes van celbiologie te verwijderen. 

Het heeft de wetenschap letterlijk op een Sovjet-achtige manier veranderd. Het heeft met de delete-toets elke vermelding van natuurlijke immuniteiten van zijn website verwijderd. Het heeft de extra stap genomen om de structuur en het functioneren van vaccins feitelijk verkeerd te omschrijven.

Zodat u me zult geloven, zal ik proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Hier is de website vanaf 9 juni 2020. Je kunt hem hier bekijken op Archive.org. U moet de pagina naar beneden gaan en op de vraag over kudde-immuniteit klikken. Je ziet het volgende.

Dat is over het algemeen behoorlijk accuraat. Zelfs de bewering dat de drempel “nog niet duidelijk is” is correct. Er zijn kruisimmuniteiten voor Covid van andere coronavirussen en er is T-celgeheugen dat bijdraagt ​​aan natuurlijke immuniteit.

Sommige schattingen zijn zo laag als 10%, wat ver verwijderd is van de gemodelleerde schatting van 70% van de virusimmuniteit die standaard is binnen de farmaceutische wereld. Het echte leven is veel ingewikkelder dan modellen, in economie of epidemiologie. De eerdere verklaring van de WHO is een solide, zij het “pop”, beschrijving.

In een screenshot van 13 november 2020 lezen we echter de volgende opmerking die op de een of andere manier doet alsof mensen helemaal geen immuunsysteem hebben, maar volledig afhankelijk zijn van de grote farmaceutische industrie om dingen in ons bloed te injecteren.

Wat deze notitie bij de Wereld ”gezondheidsorganisatie” heeft gedaan, is verwijderd wat neerkomt op de hele miljoenjarige geschiedenis van de mensheid in haar delicate dans met ziekteverwekkers. Hieruit kon je alleen maar afleiden dat wij allemaal niets anders zijn dan blanco en onbewijsbare leien waarop de farmaceutische industrie haar handtekening schrijft.

In feite negeert deze verandering bij de WHO 100 jaar medische vooruitgang in virologie, immunologie en epidemiologie en vernietigt deze zelfs. Het is volkomen onwetenschappelijk – geschreven voor de vaccinindustrie op precies de manier waarop de ”complottheoretici” zeggen dat de Wereld Hell Organisatie dit heeft gedaan sinds het begin van deze plandemie.

Wat nog vreemder is, is de bewering dat een vaccin mensen beschermt tegen een virus in plaats van ze eraan bloot te stellen. Het verbazingwekkende aan deze bewering is dat een vaccin precies werkt door het immuunsysteem aan te wakkeren door blootstelling. Waarom ik die woorden moest typen, gaat mij echt te boven. Dit is al eeuwen bekend. De medische ”wetenschap” kan eenvoudigweg het menselijke immuunsysteem niet volledig vervangen. Het kan het alleen spelen via wat vroeger inoculatie werd genoemd.

Neem hiervan wat u wilt. Het is een teken des tijds. Bijna een jaar lang vertellen de door zionisten gecontroleerde ”mediahoeren” (m/v) ons dat “wetenschap” vereist dat we ons houden aan hun dictaten die in strijd zijn met elk principe van liberalisme, elke verwachting die we in de moderne wereld hebben ontwikkeld dat we vrij kunnen leven en met de zekerheid van rechten. Toen nam de “wetenschap” het over en werden onze mensenrechten bekritiseerd.

En nu schrapt de “wetenschap” in feite haar eigen geschiedenis, airbrusht wat ze vroeger wist en vervangt het door misleidende op zijn best en overduidelijk onwaar in het slechtste geval.

Ik kan niet precies zeggen waarom de WHO dit heeft gedaan. Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen negen of tien maanden is het echter redelijk aan te nemen dat er politiek in het spel is. Sinds het begin van de plandemie hebben degenen die lockdowns en hysterie over het coronavirus hebben gepusht, zich verzet tegen het idee van natuurlijke kudde-immuniteit, in plaats daarvan erop aangedrongen dat we in lockdown moeten leven totdat een ”vaccin” is ontwikkeld, in de wetenschap dat we na 100 jaar nog steeds GEEN WERKEND VACCIN hebben tegen GRIEP en VERKOUDHEID.!!

Dat is de reden waarom de Great Barrington Declaration, geschreven door drie van ‘s werelds meest vooraanstaande epidemiologen en die pleitte voor het omarmen van het fenomeen van kudde-immuniteit als een manier om de kwetsbaren te beschermen en de schade voor de samenleving tot een minimum te beperken, met zo’n venijn werd beantwoord.

Nu zien we ook de WHO bezwijken onder politieke druk. Dit is de enige rationele verklaring voor het veranderen van de definitie van kudde-immuniteit die de afgelopen eeuw bestaat.

De ECHTE wetenschap is niet veranderd; alleen de CORRUPTE politiek heeft het veranderd. En dat is precies waarom het zo gevaarlijk en dodelijk is om virusbeheer te onderwerpen aan de krachten van de corrupte politiek. Uiteindelijk buigt ook de wetenschap zich over het dubbelzinnige karakter van de politieke industrie.

Wanneer de bestaande leerboeken die studenten op de universiteit gebruiken in tegenspraak zijn met de laatste officiële uitspraken van de incompetente ?corrupte? autoriteiten tijdens een crisis waarin de heersende klasse duidelijk probeert om de permanente macht te grijpen, hebben we een groot probleem.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Gezondheid, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Vaccin-ID is gemakkelijker gezegd dan gedaan

Vaccin-ID is gemakkelijker gezegd dan gedaan

Ze willen het zeker. Kan het echt worden gedaan?

Corrupte Autoriteiten over de hele wereld hebben duidelijk gemaakt dat ze “alles zullen doen” om hun burgers te vaccineren om te steriliseren? met een van de eerste beschikbare vaccins. Autoritaire staten kunnen universele vaccinaties verplicht stellen, terwijl minder autoritaire staten de voorkeur geven aan een “wortel en stok” -benadering van het bieden van voordelen aan de gevaccineerde en uitsluiting van werk, onderwijs, reizen en het grootste deel van het dagelijkse leven voor degenen die weigeren zich, tegen een relatief onschuldig virus, te laten vaccineren.

Om de gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen te identificeren, zijn veel landen van plan ID-kaarten of “vaccinpaspoorten” uit te geven. Als abstractie lijkt dit eenvoudig, maar als we ons gaan verdiepen in de feitelijke operationele vereisten van deze massa-uitgifte en distributie van identiteitskaarten, voor mensen met gezond verstand doen zich een paar problemen voor.

Vaccinatiekaarten zullen worden uitgegeven aan iedereen die het Covid-19-vaccin krijgt, zeggen gezondheidsfunctionarissen (CNN)

Allereerst is het niet bekend hoe lang de immuniteit – die de vaccins bieden, (als die al geboden word) zal duren. Het is nog vroeg, dus er is tegenstrijdig bewijs: sommigen beweren dat de vaccins langer meegaan dan de natuurlijke immuniteit van degenen die het virus hebben opgelopen en zijn hersteld, terwijl ander bewijs suggereert dat de ”immuniteit” na zes maanden kan afnemen. Ondanks beweringen dat natuurlijke immuniteit langdurig is, is een niet-triviaal aantal mensen met Covid opnieuw geïnfecteerd??. (De claim dat het extreem hoog werkt geld waarschijnlijk voor de sterilisatie niet tegen Covid)

Niemand weet hoe lang natuurlijke immuniteit of immuniteit door vaccinaties zal duren, omdat er niet genoeg tijd is verstreken om voldoende gegevens te verzamelen.

Gezien deze intrinsieke onbekenden, hoe lang is de identiteitskaart geldig? Het is gemakkelijk om variaties in individuele reacties voor te stellen, zodat de effectiviteit van de vaccins bij 20% van de gevaccineerde sneller afneemt. Deze variabiliteit zou enorme onbekenden introduceren die geen enkele ID-kaart zou kunnen weerspiegelen: is de houder van de kaart in maand 10 in jaar x nog steeds immuun of niet?

Als de duur van de effectiviteit van het vaccin variabel is, kan een identiteitskaart misleidend zijn. Met andere woorden, gevaccineerd worden met een vaccin met variabele duur zegt ons niets over de feitelijke immuniteit van het individu op de weg.

Gezien deze onbekenden, kunnen de gevaccineerde in de toekomst booster-shots nodig hebben, en zouden de ID-kaarten opnieuw moeten worden uitgegeven. Het bijhouden van honderden miljoenen vaccinatiegegevens, identiteiten en het uitgeven van identiteitskaarten is een niet-triviale taak.

Om valse identiteitskaarten op de zwarte markt te dwarsbomen, zullen de beveiligingsmaatregelen gelijk moeten zijn aan een rijbewijs of paspoort. Heeft u onlangs een van deze vormen van identiteitsbewijs aangevraagd? Het proces is pijnlijk langzaam. De systemen voor het verwerken van nationale rijbewijzen en Amerikaanse paspoorten staan ​​al onder druk, en welk bureau is bereid om de identiteit van 280 miljoen Amerikaanse volwassen burgers te verifiëren, de geldigheid van hun vaccin te bevestigen en vervolgens identiteitskaarten uit te geven – en dit proces vervolgens te herhalen in een jaar? In de Europese Nazi Fascisten Unie hebben we het dan over 447 miljoen kaarten.

Het lijkt dus meer op het nazi fascistische plan om zoveel mogelijk mensen op korte termijn te injecteren om te steriliseren.!!

Als de procedures voor het uitgeven van vaccin-ID-kaarten slap zijn vanwege tijdgebrek, bijvoorbeeld het downloaden van een digitaal document van de vaccinverdeler of een gedrukte kaart, zijn deze waarschijnlijk kwetsbaar voor duplicatie of vervalsing.
Distributeurs van nepvaccins zullen opduiken en nep digitale records uitgeven, hackers kunnen digitale records downloaden en verkopen van vertrouwde bronnen, enzovoort.

Dan zijn er de extra lasten die worden opgelegd aan het personeel van luchtvaartmaatschappijen, cruisemaatschappijen, enz. Om deze documenten te scannen en afgewezen kaarten te verwerken. Wie zal de wettelijke bevoegdheid hebben om claims te behandelen dat een geweigerde kaart daadwerkelijk geldig is? Hoeveel kleinere etablissementen hebben gewoon geen personeel, nodig om meer te doen dan een blik op de kaart te werpen?

Hebben de autoriteiten de middelen om honderden miljoenen absoluut veilige vaccin-ID-kaarten af ​​te geven en vervolgens alle pogingen om mazen en zwakke punten in het proces te vinden, te volgen? Als autoriteiten denken dat strikte straffen deze activiteit zullen beperken, onderschatten ze de moeilijkheid om dergelijke straffen op te leggen door overbelaste rechtssystemen.

In landen met een sterke tradities van burgerlijke vrijheden, zal er terugdringing zijn tegen verplichte vaccinaties met in wezen niet-geteste vaccins en tegen nationale databases die identiteit koppelen aan vaccinatiekaarten – een situatie die rijp is voor misbruik.

De autoriteiten schijnen niet te beseffen dat veel van degenen die aarzelen om zich te laten vaccineren geen anti-vaxxers zijn; ze beschouwen het goedkeuringsproces voor vaccins eenvoudigweg als zeer gebrekkig en om redenen van gezond verstand: er zijn bijvoorbeeld simpelweg niet genoeg gegevens over veiligheid, duur en werkzaamheid in de praktijk.

De corrupte/incompetente autoriteiten rekenen op de “wortel” van vliegreizen, cruises en concerten om sceptici te overtuigen zich ondanks hun zorgen te laten vaccineren. Wat de corrupte, incompetente autoriteiten niet lijken te beseffen, is dat veel mensen hun gezondheid, privacy en keuzevrijheid veel meer waarderen dan dat ze hunkeren naar vliegreizen, cruises of concerten. 

Ze zien graag af van al deze activiteiten totdat er meer betrouwbare gegevens zijn verzameld door echte onafhankelijke wetenschappers, peer-reviewed door eerlijke wetenschappers en verspreid voor analyse.

Hoe draconischer de maatregelen zijn bedoeld om mensen onder druk te zetten om de vaccins te krijgen, hoe groter de onwil van sceptici die de draconische maatregelen zien als aanvullend bewijs dat de vaccins halve maatregelen zijn die aan de bevolking worden opgedrongen als een middel om een ​​valse verzekering op te leggen dat ”alles goed is” en “normaal” zal terugkeren zodra de sceptici instorten en ingeënt worden.

Er is ook de mogelijkheid dat het virus kan muteren op manieren die de effectiviteit van de vaccins in twijfel trekken. Hoewel dit algemeen als onwaarschijnlijk wordt beschouwd, is het ook niet onmogelijk. Als er een gemuteerd virus ontstaat dat het vaccin ontwijkt, welke waarde heeft de vaccin-ID-kaart dan?

Een idee dat zo eenvoudig is als een abstractie – identiteitskaarten voor vaccins – blijkt buitengewoon moeilijk te zijn zodra de operationele realiteit in de echte wereld moet worden aangepakt. Het is een feit dat de eerste vaccins, voor een relatief onschuldig virus met spoed zijn goedgekeurd, waarbij vrijwel geen van de tests die van eerdere vaccins vereist zijn, aanleiding geeft tot bezorgdheid over gezond verstand die niet met geweld of met wortelen en stokken kan worden opgelost.

Na 100 jaar bestaat er nog steeds GEEN werkend vaccin tegen verkoudheid en griep terwijl griep jaarlijks vele dodelijke slachtoffers eist maar nooit heeft geleid tot zulke, niet werkende, draconische maatregelen.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Zionisten | Een reactie plaatsen

Maar hoeveel heeft Poetin gedaan voor Rusland?

Maar hoeveel heeft Poetin gedaan voor Rusland?

Er zijn mensen die niet weten hoeveel Poetin voor Rusland heeft gedaan. Na 17 jaar:

 • Poetin heeft het Russische budget 22 keer verhoogd, de militaire uitgaven 30 keer, het BBP 12 keer (Rusland sprong van de 36e plaats in de wereld in termen van BBP naar de 6e plaats);
 • De goud- en deviezenreserves zijn 48 keer zo groot geworden!
 • 256 minerale afzettingen teruggestuurd naar de Russische jurisdictie (het is overgelaten om er 3 terug te geven!);
 • De meest “liberale” overeenkomst voor het delen van productie in de geschiedenis – de PSA (zie hieronder);
 • 65% van de olie-industrie en 95% van de gasindustrie en vele andere industrieën Genationaliseerd;
 • Verhoogde industrie en landbouw (Rusland staat al 5 jaar op rij op de 2e-3e plaats in de wereld wat betreft graanexport en haalt daarmee de VS in, die nu op de 4e plaats staat);
 • De gemiddelde salarissen in de publieke sector zijn 18,5 keer zo hoog in 12 jaar en de gemiddelde pensioenen zijn 14 keer hoger.
 • Het uitsterven van de Russische bevolking is teruggebracht van 1,5 miljoen mensen per jaar in 1999 tot 21.000 in 2011, een 71,5-voudige ommekeer.

Lees ook: Nazi Bilderberg bankiers en het Poetin probleem

Bovendien heeft Poetin:

 • Het akkoord van Khasavyurt geannuleerd – ter verdediging van de integriteit van Rusland;
 • Maakte de ngo-5e kolom bekend en verbood afgevaardigden om rekeningen in het buitenland te hebben;
 • Verdedigde Syrië;
 • Stopte de oorlog in Tsjetsjenië.

Poetins annulering van de Production Sharing Agreement (PSA) is een geweldige prestatie. De PSA was een overeenkomst waarbij Anglo Zionistische Amerika Rusland sinds de jaren 90 plunderde en in ruil daarvoor kreeg nazi Bilderberg trekpop Jeltsin leningen. Poetin vocht bijna vier jaar lang voor de afschaffing ervan met behulp van talrijke opeenvolgende amendementen. Dus de afschaffing van de PSA veroorzaakte in het Anglo Zionistisch Rijk (Amerika/Europese Unie) ongelooflijke haat tegen Poetin, omdat hij hen de ongehinderde plundering van Rusland van hen afnam.

De grondwet van 1993 verzwakte Rusland zo erg dat het in de vroege jaren 2000 moeilijk was om Anglo Zionistische Rijk (”het westen”) zonder gevolgen te weerstaan, dus Poetin moest manoeuvreren om de problemen van Rusland op te lossen en tegelijkertijd het land niet blootstellen aan verscheurd worden, zoals Libië en Syrië. 

Gadaffi betaalde met zijn leven voor het idee om de afwikkelingsvaluta te veranderen van de bloeddoorlopen dollar in euro en goud. Nu ligt Libië in puin… terwijl Rusland bloeit.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Deepfake Queen: Waar hun ‘alternatieve kerstboodschap’ echt over ging

Deepfake Queen: Waar hun ‘alternatieve kerstboodschap’ echt over ging

Het Verenigd Koninkrijk andere quasi staat gefinancierde omroep, Channel 4, besloot dat het een goed idee om een hightech spoof van een van de meest heilige jaarlijkse evenementen van Groot-Brittannië, de Queen’s Speech, normaal uitgezonden door de BBC – die gesponsord wordt door nazi Bilderberger psychopaat Gates zijn stichting – op eerste kerstdag te doen. Hun bizarre segment bestond uit off-colour grappen over vervreemde royals Harry en Meghan, de in ongenade gevallen prins Andrew en Jeff Epstein, en eindigde met de koningin die uitbrak in een lelijke TikTok-dans. Al met al, het was niet een zeer aangenaam stuk van vakantie TV.

Niet verrassend, hun brutale skit is niet goed gegaan in het publieke discours, met velen vinden het goedkoop en beledigend – en vooral in een tijd waarin het publiek onder een directe aanval door de staat in de vorm van zeer impopulaire ‘pandemische’ lockdowns en andere beperkingen op vrijheden tijdens de vakantieperiode.

Dit roept alleen maar de vraag op: waarom hebben ze het gedaan?

Channel 4 factureerde dit als een “2020 Alternative Christmas Message.” Ze beweerden dat dit een soort van altruïstische waarschuwing aan de mensen van Groot-Brittannië, zogenaamd om ‘de gevaren van Deepfake-technologie te markeren,’ waar computer-gegenereerde replica gezichten geplaatst kunnen worden bovenop een beeld en gemaakt om te  volledig ‘echt te lijken’

Gezien alle calamiteiten in de wereld op dit moment, en niet te vergeten de dreigende economische ineenstorting als gevolg van economisch destructieve nazi fascistische regering en haar corrupte mediahoeren-gedreven lockdowns, zou je denken dat er meer belangrijke kwesties aan te pakken zijn op dit moment in de tijd. Geven ze aan dat er in het nieuwe jaar een stortvloed aan Deepfake-videovervalsingen komt? van Gates & Co?

Afgezien van de halfbakken uitleg van het kanaal, is het onduidelijk waarom ze het hebben gedaan.

Channel 4’s directeur van de programmering, Ian Katz, beweert dat de video is, “een krachtige herinnering dat we niet langer kunnen vertrouwen onze eigen ogen.” Alsof dat een soort openbaring is bij het overwegen van de algemene skullduggery van de door zionisten gecontroleerde mainstream media – collectief, ze zijn veruit de grootste bron van populaire illusie – de rang misleiding van de staat en corporate propaganda en nepnieuws.

“Officiële bronnen zeggen,” gebracht door de corrupte MSM. Deze ”mensen” zijn altijd op afroep en plichtsgetrouw het dragen van water voor de overheid en de inlichtingendiensten, vooral als er een nieuwe oorlog te bevorderen valt, of een crisis te over-hype. Dat is hun belangrijkste rol geworden in de 21e eeuw, hoewel ze er al tientallen jaren mee bezig zijn. Dus als er iets, zullen de mainstream media hoeren (m/v) die  benutten en implementeren, de kracht van digitale vervalsingen gaan vooruit.

Hoe verder we dit konijnenhol van digitale en AI-technologie afreizen, hoe meer het woord ‘werkelijkheid’ relatief en elastischer wordt. Onvermijdelijk, de publiciteit vergaard door deze zeer verwerpelijke oefening komt echt neer op een massale promotionele oefening voor Deepfakes. Ze moeten dit geweten hebben. Hierin ligt de motivatie van deze omroep en haar staatsfinanciers; op het einde, in plaats van te waarschuwen voor de potentiële plaag van digitale vervalsingen als een onvermijdelijk bijproduct van de liberale intelligentsia veel bejubelde “post truth world,” deze Kanaal 4 dwaasheid zal een enorme showcase voor het gebruik van Deepfake zijn geweest.

Er is ook het argument hier dat de heersende gevestigde corrupte media zo banaal en los van de werkelijkheid worden, en bevolkt met media agenten met over-opgeblazen ego’s die manieren zoeken om hun zelf te amuseren met hun zescijverige salarissen. In C4’s Deepfake Queen, is het eerste op te merken ding dat de vrouwelijke acteur die de stem geleverd heeft op alle fronten niet een zeer goed werk heeft geleverd, de grappen waren banaal, oppervlakkig, en niet erg grappig.

Niet verrassend, zoals met de meeste van de ‘komedie’ op de mainstream tv, was het te hard proberen om ‘cool’ te zijn, dat is de reden waarom hun kijkcijfers blijven dalen. Misschien deden ze het als een wanhopige poging om een aantal van die verloren kijkers te herwinnen door meer ‘edgy’ of ‘schokkend’ te lijken voor een steeds kritischer en afstandelijker publiek. Als er iets is, kan het meer sympathie hebben gecultiveerd voor de royals dan de minachting die het leek van plan te zijn.

Afgezien van het verheffen van het gebruik van digitale misleiding, was dit ook een kans om andere psychologische aanvallen in te sluiten, niet in het minst van alle, een aantal extra COVID propaganda en subliminale messaging voor de feestdagen. Als je goed kijkt, zie je dingen zoals rode coronavirus ornamenten op de kerstboom achter de koningin, evenals verontrustend uitziende gemaskerde engelen, en ook een thema-selectie van broche door Hare Virtual Majesty.


Rode coronavirus ornamenten op de Kerstboom. 


Een gemaskerde (of gemuilkorfde) engel.


Interessante broche keuze door Hare Majesteit.

Natuurlijk, de grote en het goede in de mainstream media en de ‘expert’ klasse – zal kijken naar dit gedrocht en roepen om manieren waarop we allemaal kunnen helpen om
“Deepfake meer verantwoord te leveren,” door middel van een soort van officiële praktijk en protocollen, zoals een watermerksysteem enz. Alsof je deze wilde technologische geest terug in een fles kunt stoppen.

We vergeten dat technologie echt onkenbaar is, althans in termen van hoe de samenleving het zal gebruiken, waarde of valuta aan haar zal overleggen. Wat voorspelbaar is, is hoe het establishment een ‘crisis’ creëert en deze vervolgens gebruikt om vrijheden te reguleren. Op het einde, kan het worden gebruikt een Trojaans paard door de inrichting om video-inhoud online verder te censureren (reguleren).

We zullen afwachten.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen

Het is hoog tijd dat het CDC de COVID-19-sterftetellingen opruimt

Het is hoog tijd dat het CDC de COVID-19-sterftetellingen opruimt

Sommigen van ons hebben de COVID-19-sterftecijfers al enige tijd in twijfel getrokken door de CDC via het National Center for Health Statistics (NCHS).

Natuurlijk houden CNN en de bedrijfsmedia van de waarschijnlijk verhoogde tellingen om hun verhaal te pushen. Lockdown Inc. houdt ervan om hun vernietiging van levens en bestaansmiddelen te rechtvaardigen. Een rapport van de Freedom Foundation , een denktank van de staat Washington, legt uit waarom. Uit de oorspronkelijke analyse van het aantal sterfgevallen in de staat bleek dat het aantal mogelijk met wel 13% is opgeblazen:

In mei onthulde een rapport van de Freedom Foundation, een in Olympia gevestigde denktank voor de vrije markt, dat de DOH  elk overlijden toeschreef aan COVID-19 waarin de overledene eerder positief testte op het virus. Het is echter duidelijk dat het krijgen van de ziekte en het sterven eraan twee heel verschillende zaken zijn.

De gegevens van Washington zaten vol met gevallen – maar liefst 13 procent van het totaal – waarin de overlijdensakte geen verwijzing naar COVID-19 als doodsoorzaak vermeldde. In verschillende gevallen werden zelfs doden door geweerschoten toegeschreven aan het virus.

Terwijl het ministerie van Volksgezondheid 200 doden uit de telling verwijderde, deed de Freedom Foundation nog een analyse. Door gegevensbronnen van het ministerie van Volksgezondheid te combineren voor bijna 2.000 sterfgevallen begin september, bleek uit de nieuwe analyse dat in 170 overlijdensakten COVID-19 niet werd genoemd. Nog eens 171 doden hadden geen oorzakelijk verband met het virus.

Volgens de Post Millennialschat de groep dat de Washington’s dood tellingen kon worden opgeblazen met maar liefst 20%.

Nieuwe gegevens van de CDC met betrekking tot de omstandigheden die bijdragen aan sterfgevallen waarbij COVID-19 ook betrokken is, tonen duidelijk aan dat sterfgevallen als gevolg van het virus in het hele land worden overschat. Dit is niet verwonderlijk gezien de losse richtlijnen om een ​​sterfgeval aan COVID-19 toe te schrijven en de financiële prikkels via openbare en particuliere verzekeringen om COVID-19 op de kaart van een patiënt te plaatsen.

Ten eerste, zoals ik verschillende keren heb geschreven, stierven veel COVID-19-positieve mensen die terminaal ziek waren een paar maanden voordat ze anders zouden zijn gestorven. Deze “voortschrijdende sterfgevallen” komen vaak voor bij griep en longontsteking wanneer iemand ouder is of ernstig gecompromitteerd is. Uit de gegevens blijkt bijvoorbeeld dat 3.622 mensen ouder dan 75 jaar stierven aan hypertensie nierziekte met nierfalen. Nierfalen is een progressieve en terminale aandoening, zelfs bij nierdialyse. Nog eens 939 in dezelfde leeftijdsgroep stierven aan longkanker, evenals aan COVID-19.

Ten tweede toont het rapport aan dat de meeste jongere patiënten ook leden aan een andere ernstige ziekte als ze stierven aan COVID-19. Op dezelfde lijn voor nierfalen stierven in totaal 18 mensen onder de 35 jaar met deze aandoening en COVID-19. Tien mensen onder de 35 jaar stierven naast het virus met acuut lymfoblastisch lymfoom (ALL). Het gemiddelde overlevingspercentage na vijf jaar in deze leeftijdsgroep ligt tussen 68,1% en 85%, waardoor de mogelijkheid bestaat dat dit al de ziekste patiënten waren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van terminale aandoeningen die voorbeelden zouden kunnen zijn van een voortschrijdend overlijden. Aangezien er niets in de NCHS-richtlijn staat om symptomen of bewijs van actieve COVID-19 te vereisen, is het onmogelijk om te zeggen of dit al dan niet voortschrijdende sterfgevallen waren. Zoals Washington aantoont, zal een deel van deze fout het gevolg zijn van praktijken op staatsniveau. New York, bijvoorbeeld, heeft in het begin van de pandemie 3.700 “veronderstelde COVID-19 sterfgevallen” met terugwerkende kracht gedateerd.

Het bovenstaande omvat niet eens de brede klasse van ICD-9-codes waarnaar wordt verwezen als “Opzettelijke en onopzettelijke verwonding, vergiftiging en andere ongewenste voorvallen”. Dit rapport bevat 9.343 sterfgevallen die verband houden met alles, van een overdosis drugs tot traumatische ongevallen en zelfmoord. Deze sterfgevallen alleen al zijn gelijk aan 3% van het huidige aantal totale sterfgevallen.

Het is lang geleden dat de CDC en NCHS enig bewijs van een ernstige ziekte van COVID-19 eisen in plaats van alleen een ”positieve test”. Er zijn aanzienlijke aantallen
laboratoriumwaarden en beeldveranderingen waarvan, samen genomen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze een klinisch verloop schetsen dat actieve ziekte van COVID-19 omvat. De beste test zou een virale cultuur zijn. Als het virus of het virale afval in het systeem van een patiënt zich niet in een cultuur kan vermenigvuldigen, kan het geen doodsoorzaak zijn.

Een positieve PCR-test binnen 28 dagen, de huidige standaard die Washington nu gebruikt, is ook onaanvaardbaar, vooral gezien het aantal asymptomatische gevallen. Een virus dat u nooit ziek maakt of slechts licht ziek maakt, zal u niet doden en waarschijnlijk niet bijdragen aan uw overlijden. U bent eerder waarschijnlijk een van de 30-60% van de mensen met reactieve immuniteit tegen andere blootstelling aan het coronavirus. Evenzo, als iemand al aan een terminale ziekte lijdt, mag dit, tenzij de gebeurtenissen in het eindstadium symptomen van ernstige COVID-19 omvatten, niet tot de doodsoorzaken worden gerekend.

Een scroll door de spreadsheet en een beetje klinische kennis ondersteunt de schatting van de Freedom Foundation als een minimum aantal. Amerikanen verdienen op dit punt transparantie en nauwkeurigheid. Het is een plichtsverzuim van de CDC en NCHS om hun richtlijnen niet af te stemmen op de ziekteprogressie van een COVID-19-infectie die kan bijdragen aan de dood van een persoon.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Gezondheid, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's | Een reactie plaatsen

Eén nazi Fascistische wereldregering

Eén nazi Fascistische wereldregering

1848 Communistisch Manifest:

“De regering van de moderne staat is slechts een comité voor het beheer van de gemeenschappelijke aangelegenheden van de hele bourgeoisie”.
Karl Marx & Friederich Engels,         Communistisch Manifest.

Tegenwoordig:

”bestuur door internationale organisaties is slechts een commissie voor het beheer van de gemeenschappelijke aangelegenheden van de mondiale elites”.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten | Een reactie plaatsen